Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is de bekwaamheid om invloed uit te oefenen op het eigen gedrag en/of de omgeving om succesvol een taak te voltooien of een doel te bereiken.

Contactformulier