Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is de bekwaamheid om invloed uit te oefenen op het eigen gedrag en/of de omgeving om succesvol een taak te voltooien of een doel te bereiken. Dit geldt voor je werk en je privéleven.

Persoonlijke effectiviteit is een combinatie van vaardigheden die ervoor zorgt dat zowel professioneel als privé met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk doelen worden bereikt. Persoonlijke effectiviteit is meer dan een training om efficiënt te leren werken. Onderstaande thema’s dragen bij aan persoonlijke effectiviteit.

Digitaal mindmappen Digitale mindmap maken en digitaal mindmappen

Jezelf leiding geven

Persoonlijke effectiviteit begint bij jezelf leiding kunnen geven. Je hoort in staat te zijn om een visie, missie en daaruit voortvloeiende doelstellingen te formuleren. Vervolgens is het ook van belang dat je ernaar kunt handelen. Als je eenmaal weet wat je wil bereiken zal je in actie moeten komen.

 

Cursus timemanagement

 Timemanagement

Timemanagement maakt onlosmakelijk deel uit van jouw persoonlijke effectiviteit. Timemanagement komt in de basis neer op het maken van keuzes over hoe jij jouw tijd gaat besteden. Strikt genomen manage je dus niet zozeer tijd maar vooral jezelf: Er zijn beproefde methodes ontwikkeld die jou daarbij kunnen helpen.

 

effectief en efficiënt werken

Samenwerken en communicatie

Je werkt met mensen, voor mensen of mensen werken voor jou. Goed kunnen samenwerken en communiceren is onlosmakelijk verbonden met persoonlijke effectiviteit. De beste manier om samen doelstellingen te bereiken is een manier van werken waarbij de onderlinge relatie goed is, zonder dat jij jouw belangen tekortdoet.

 

time management emoties

Omgaan met werkdruk

Het kunnen managen van werkdruk is een essentiële vaardigheid die samenhangt met persoonlijke effectiviteit. Het is belangrijk dat je oplopende werkdruk herkent, de oorzaken in kaart kunt brengen en deze ook kunt wegnemen. Als je te lang wordt blootgesteld aan te hoge werkdruk loop je de kans op een burnout.

 

work life balace tips en zorgen voor lichaam en geest

Vitaliteit en werkplek

Als je goed wil functioneren in je werk en privéleven is het belangrijk dat je goed voor jezelf zorgt. Voldoende rust en balans dragen bij aan jouw persoonlijke effectiviteit. Je hoort dus in staat te zijn om voor je gezondheid te zorgen. Niet alleen thuis, ook op de werkplek hoor je zorg te dragen voor jouw welzijn.

 

breintraining en brain training

Breinvriendelijk werken

Het managen van je cognitieve belasting is een zogenaamde future work skill. Het komt erop neer dat je in staat bent om je brein optimaal te gebruiken. Door rekening te houden met de mogelijkheden en de beperkingen van het brein kun je jouw persoonlijke effectiviteit optimaliseren waardoor je sneller jouw doelen bereikt.

 

Contactformulier