Actiepunten en acties

Actiepunten of acties zijn dingen die we moeten doen om doelen te bereiken. Succes is een optelsom van de juiste voltooide actiepunten.
bedrijfstrainingen
actiepunten en acties effectief werken getting things done methode getting things done cursus gtd actiepunten acties 80 20 regel 20 80 regel paretoprincipe takenlijst visie

Wat verstaan we onder actiepunten en acties

Acties of actiepunten zijn onderdelen van een taak

In een cursus timemanagement leren cursisten dat succes een optelsom van actiepunten (c.q. acties) is. Onder actiepunten verstaan we dingen die je moet doen om een doel te bereiken. Denk aan een tekst schrijven, een boodschap doen, een planning maken, studeren, iets uitzoeken, vergaderen, et cetera.
Actiepunten kunnen op zichzelf staan of zijn onderdeel van een samenhangend geheel. Een taak bestaat uit een of meerdere actiepunten of acties. Het is de bedoeling dat je alleen maar aan actiepunten werkt die bijdragen aan jouw doelstellingen.

AIM methode management model: acties

AIM methode® | De AIM methode® en de afbeelding zijn auteursrechtelijk eigendom van Timension.

Actiepunten en doelen bereiken

Doelen bereik je door alle benodigde acties te voltooien

Om jouw doelen te kunnen bereiken moet je bepaalde taken voltooien. Een taak bestaat uit drie onderdelen: 1). actiepunten c.q. acties, 2). informatie en 3). mensen. Een actie is dus een van de onderdelen van een taak.
Om jouw taken te kunnen uitvoeren, moet je bepalen wat je precies moet doen. Ook bepaal je van iedere actie wie het moet doen en welke informatie of faciliteiten er nodig zijn. Ook moet je prioriteiten stellen en bepalen of een actie bijdraagt aan jouw doelen.
Veel van onze acties zijn gericht op het verwerken of genereren van kennis en informatie. Het is belangrijk om informatie en mensen optimaal te verbinden om te voorkomen dat je onnodig werk uitvoert. In een cursus time management wordt uitvoerig aandacht besteed aan de relatie tussen jezelf en acties die bijdragen aan jouw doelen. Het is belangrijk dat je daar overzicht over hebt.

Succes en actiepunten

Succes is de som van de juiste actiepunten

Een optelsom van de juiste voltooide acties is in feite succes. Om te bepalen wat je moet doen stel je prioriteiten. Daarvoor kun je de prioriteitenmatrix gebruiken.

EN Time management AIM methode optimaal

Wanneer je actie na actie hebt afgerond van je actielijst/actiepuntenlijst heb je als het goed is je doel bereikt. Het is belangrijk dat je iedere uit te voeren actie vooraf vastlegt in een actiepuntenlijst.

Leestip: Timemanagement volgens Covey, Stephen R. Covey

$

Neem contact op

Bereik meer met minder moeite

Bereik meer met minder moeite

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!

Share This