Actiepunten en acties

Actiepunten of acties zijn dingen die we moeten doen om doelen te bereiken. Succes is een optelsom van de juiste voltooide actiepunten.
Door: Bas Hoorn

Wat verstaan we onder actiepunten en acties?

In een training timemanagement leren cursisten dat succes een optelsom van actiepunten (c.q. acties) is. Onder actiepunten verstaan we dingen die je moet doen om een doel te bereiken. Denk aan een tekst schrijven, een boodschap doen, een planning maken, studeren, iets uitzoeken, vergaderen, et cetera.
Actiepunten kunnen op zichzelf staan of zijn onderdeel van een samenhangend geheel. Een taak bestaat uit een of meerdere actiepunten of acties. Het is de bedoeling dat je alleen maar aan actiepunten werkt die bijdragen aan jouw doelstellingen.

AIM methode management model: acties

AIM methode® | De AIM methode® en de afbeelding zijn auteursrechtelijk eigendom van Timension.

Doelen bereik je door alle benodigde actiepunten/acties te voltooien

Om jouw doelen te kunnen bereiken moet je bepaalde taken voltooien. Een taak bestaat uit drie onderdelen: 1). actiepunten c.q. acties, 2). informatie en 3). mensen. Een actie is dus een van de onderdelen van een taak.
Om jouw taken te kunnen uitvoeren, moet je bepalen wat je precies moet doen. Ook bepaal je van iedere actie wie het moet doen en welke informatie of faciliteiten er nodig zijn. Ook moet je prioriteiten stellen en bepalen of een actie bijdraagt aan jouw doelen.
Veel van onze acties zijn gericht op het verwerken of genereren van kennis en informatie. Het is belangrijk om informatie en mensen optimaal te verbinden om te voorkomen dat je onnodig werk uitvoert. In een cursus time management wordt uitvoerig aandacht besteed aan de relatie tussen jezelf en acties die bijdragen aan jouw doelen. Het is belangrijk dat je daar overzicht over hebt.

Succes is de som van de juiste actiepunten

Een optelsom van de juiste voltooide acties is in feite succes. Om te bepalen wat je moet doen stel je prioriteiten. Daarvoor kun je de prioriteitenmatrix gebruiken.

EN Time management AIM methode optimaal

Wanneer je actie na actie hebt afgerond van je actielijst/actiepuntenlijst heb je als het goed is je doel bereikt. Het is belangrijk dat je iedere uit te voeren actie vooraf vastlegt in een actiepuntenlijst.

Het voordeel van denken in ‘actiepunten’ of ‘acties’

Het inschatten hoeveel tijd nodig is voor het voltooien van een taak is lastig. Door na te denken welke actiepunten en acties nodig zijn om een taak te voltooien, ontstaat een beter beeld van de totaal benodigde tijd die nodig is om een taak te voltooien. Bovendien reduceert denken in acties en actiepunten uitstelgedrag. Dit komt doordat het uitschrijven van acites en actiepunten leidt tot grip op een taak, wat leidt tot een reductie van de cognitieve belasting.

Leestip: Timemanagement volgens Covey, Stephen R. Covey

Liever een training volgen?

Wil je leren hoe je effectief en efficiënt werkt. De cursus Timemanagement kun je voor jezelf volgen maar kan ook voor jouw organisatie, incompany en op maat worden aangeboden.

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Meer informatie over: Effectiviteit | Efficiënt werken

Gerelateerde artikelen

Neem contact op