Actiepunten en acties

Actiepunten of acties zijn dingen die we moeten doen om doelen te bereiken. Succes is een optelsom van de juiste voltooide actiepunten.
Door: Bas Hoorn

In een training time management wordt benadrukt dat succes voortkomt uit de som van actiepunten en acties. Actiepunten zijn specifieke taken die uitgevoerd moeten worden om een bepaald doel te bereiken, zoals het schrijven van een tekst, het maken van een planning of het bijwonen van een vergadering. Deze actiepunten kunnen zelfstandig zijn of deel uitmaken van een groter geheel. Het is essentieel om je te concentreren op actiepunten die direct bijdragen aan je doelstellingen, zodat je effectief en efficiënt je doelen kunt bereiken.

Wat verstaan we onder actiepunten en acties?

In een training timemanagement leren cursisten dat succes een optelsom van actiepunten (c.q. acties) is. Onder actiepunten verstaan we dingen die je moet doen om een doel te bereiken. Denk aan een tekst schrijven, een boodschap doen, een planning maken, studeren, iets uitzoeken, vergaderen, et cetera.
Actiepunten kunnen op zichzelf staan of zijn onderdeel van een samenhangend geheel. Een taak bestaat uit een of meerdere actiepunten of acties. Het is de bedoeling dat je alleen maar aan actiepunten werkt die bijdragen aan jouw doelstellingen.

AIM methode management model: acties

AIM methode® | De AIM methode® en de afbeelding zijn auteursrechtelijk eigendom van Timension.

Doelen bereik je door actiepunten/acties te voltooien

Om jouw doelen te kunnen bereiken moet je bepaalde taken voltooien. Een taak bestaat uit drie onderdelen: 1). actiepunten c.q. acties, 2). informatie en 3). mensen. Een actie is dus een van de onderdelen van een taak.
Om jouw taken te kunnen uitvoeren, moet je bepalen wat je precies moet doen. Ook bepaal je van iedere actie wie het moet doen en welke informatie of faciliteiten er nodig zijn. Ook moet je prioriteiten stellen en bepalen of een actie bijdraagt aan jouw doelen.
Veel van onze acties zijn gericht op het verwerken of genereren van kennis en informatie. Het is belangrijk om informatie en mensen optimaal te verbinden om te voorkomen dat je onnodig werk uitvoert. In een cursus time management wordt uitvoerig aandacht besteed aan de relatie tussen jezelf en acties die bijdragen aan jouw doelen. Het is belangrijk dat je daar overzicht over hebt.

Succes is de som van de juiste actiepunten

Een optelsom van de juiste voltooide acties is in feite succes. Om te bepalen wat je moet doen stel je prioriteiten. Daarvoor kun je de prioriteitenmatrix gebruiken.

EN Time management AIM methode optimaal

Wanneer je actie na actie hebt afgerond van je actielijst/actiepuntenlijst heb je als het goed is je doel bereikt. Het is belangrijk dat je iedere uit te voeren actie vooraf vastlegt in een actiepuntenlijst.

Het voordeel van denken in ‘actiepunten’ of ‘acties’

Het inschatten hoeveel tijd nodig is voor het voltooien van een taak is lastig. Door na te denken welke actiepunten en acties nodig zijn om een taak te voltooien, ontstaat een beter beeld van de totaal benodigde tijd die nodig is om een taak te voltooien. Bovendien reduceert denken in acties en actiepunten uitstelgedrag. Dit komt doordat het uitschrijven van acites en actiepunten leidt tot grip op een taak, wat leidt tot een reductie van de cognitieve belasting.

Conclusie

Actiepunten zijn essentiële stappen die je moet nemen om een doel te bereiken, zoals het schrijven van een tekst, het maken van een planning of het bijwonen van een vergadering. Ze kunnen zelfstandig zijn of deel uitmaken van een groter geheel. Het is cruciaal om alleen aan actiepunten te werken die bijdragen aan je doelstellingen. Succes wordt bereikt door de juiste actiepunten te voltooien. Door te denken in termen van actiepunten en acties krijg je een duidelijker beeld van de benodigde tijd en verminder je uitstelgedrag.

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Cursus Time Management

  • Bereik meer met minder moeite
  • Ook incompany en op maat

 

Bekijk cursus arrow_forward