SMART doelen en de SMART-methode uitgelegd

SMART-methode: Maak het bereiken van ambitieuze doelen eenvoudig met een gestructureerde aanpak.
Door: Bas Hoorn

De SMART-methode is een eenvoudige en effectieve manier om je doelen te stellen en te bereiken. Of je nu persoonlijke of professionele doelen hebt, de SMART-methode kan je helpen om ze snel op een georganiseerde en haalbare manier te bereiken. Dus, als je op zoek bent naar een eenvoudig toepasbare manier om je doelen te bereiken, dan is de SMART-methode misschien wel de perfecte oplossing voor jou.

Wat zijn doelen?

Voordat we dieper ingaan op de SMART-methode, laten we eerst eens kijken naar wat doelen eigenlijk zijn. Een doel is een resultaat dat je wilt bereiken. Het kan iets groots zijn, zoals het starten van je eigen bedrijf, of iets kleins, zoals het lezen van een boek per maand. Het is bewezen dat doelen richting geven aan je leven en werk. Ze helpen je om je inspanningen te focussen en je tijd en middelen effectief te gebruiken. Maar om je doelen te bereiken, is het belangrijk dat ze goed gedefinieerd zijn. En dat is waar de SMART-methode in beeld komt. Het helpt je om je doelen op een specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden manier te formuleren.

De voordelen van SMART doelen

Je vraagt je misschien af, waarom zou je de SMART-methode gebruiken om je doelen te stellen? Het antwoord is eenvoudig: SMART doelen hebben veel voordelen die je kunnen helpen om je doelen effectiever te bereiken. Laten we eens kijken naar enkele van deze voordelen.

1. Duidelijkheid

SMART doelen zijn specifiek, wat betekent dat ze duidelijk en eenduidig zijn. Je weet precies wat je wilt bereiken, wat je helpt om je inspanningen te richten en afleidingen te vermijden.

2. Meetbaarheid

SMART doelen zijn meetbaar. Dit betekent dat je je voortgang kunt volgen en precies kunt weten wanneer je je doel hebt bereikt. Dit kan je motivatie verhogen en je een gevoel van voldoening geven.

3. Haalbaarheid

SMART doelen zijn acceptabel en realistisch. Dit betekent dat ze haalbaar zijn en binnen je mogelijkheden liggen. Dit helpt je om teleurstelling en frustratie te voorkomen die kunnen ontstaan als je onrealistische doelen stelt.

4. Planbaarheid

SMART doelen zijn tijdgebonden, wat betekent dat ze een duidelijk gedefinieerde tijdlijn hebben. Dit helpt je om je tijd effectief te beheren en te plannen zodat je gefocust blijft op je doel.

Met al deze voordelen is het geen wonder dat de SMART-methode zo populair is voor het stellen van doelen. Het is een eenvoudige en effectieve manier om je doelen te bereiken en je succes te vergroten.

De afkorting SMART

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden.

Specifiek

Je doel moet concreet zijn. In plaats van te zeggen “Ik wil beter worden in mijn werk”, zeg je “Ik wil mijn verkoopvaardigheden verbeteren”.

Meetbaar

Je moet je voortgang kunnen meten. Hoe weet je anders of je je doel hebt bereikt? Stel een meetbaar doel, zoals “Ik wil mijn verkoopcijfers met 10% verhogen”.

Acceptabel

Je doel moet iets zijn dat je echt wilt bereiken. Het moet belangrijk voor je zijn, anders zal je motivatie afnemen.

Realistisch

Je doel moet haalbaar zijn. Het is goed om ambitieus te zijn, maar als je doel onbereikbaar is, zal je alleen maar gefrustreerd raken.

Tijdgebonden

Stel een deadline voor je doel. Dit geeft je een tijdsbestek om naar toe te werken en helpt je om gefocust te blijven.

Specifiek maken van je doelen

De eerste stap in de SMART-methode is het specifiek maken van je doelen. Maar wat betekent dat precies? En hoe doe je dat? Laten we dat eens nader bekijken.

Wat betekent Specifiek?

Wanneer we zeggen dat een doel specifiek moet zijn, bedoelen we dat het duidelijk en gedetailleerd moet zijn. In plaats van een vaag doel als “Ik wil afvallen”, zou een specifiek doel kunnen zijn “Ik wil 5 kilo afvallen in de komende 3 maanden”. Zo weet je precies wat je wilt bereiken en kun je je inspanningen daarop richten.

Hoe maak je een doel Specifiek?

Om je doel specifiek te maken, moet je duidelijk definiëren wat je wilt bereiken. Stel jezelf vragen als: Wat wil ik precies bereiken? Waarom wil ik dit bereiken? Wie zijn erbij betrokken? Waar zal het plaatsvinden? Welke middelen of beperkingen zijn er? Door deze vragen te beantwoorden, kun je je doel duidelijk en specifiek maken.

Voorbeelden van Specifieke doelen

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van specifieke doelen. In plaats van te zeggen “Ik wil beter worden in mijn werk”, zou je kunnen zeggen “Ik wil binnen zes maanden een certificering behalen in mijn vakgebied om mijn vaardigheden te verbeteren en mijn kansen op promotie te vergroten”. Of in plaats van te zeggen “Ik wil gezonder eten”, zou je kunnen zeggen “Ik wil de komende maand vijf dagen per week minstens twee porties groenten eten”. Zoals je kunt zien, zijn deze doelen veel specifieker en geven ze je een duidelijk pad om te volgen.

Je doelen Meetbaar maken

De tweede stap in de SMART-methode is het meetbaar maken van je doelen. Maar wat betekent dat precies? En hoe doe je dat? Laten we dat eens nader bekijken.

Wat betekent Meetbaar?

Wanneer we zeggen dat een doel meetbaar moet zijn, bedoelen we dat je in staat moet zijn om je voortgang naar het doel te meten en te weten wanneer je het doel hebt bereikt. Een meetbaar doel heeft duidelijke criteria die je helpen om je voortgang te volgen en te bepalen wanneer je succesvol bent geweest.

Hoe maak je een doel Meetbaar?

Om je doel meetbaar te maken, moet je duidelijke criteria vaststellen voor wat succes betekent. Dit kan een bepaald aantal zijn, zoals 5 kilo afvallen, of een bepaalde datum, zoals het afronden van een project binnen 3 maanden. Door je doel meetbaar te maken, kun je je voortgang volgen en je succes vieren wanneer je je doel bereikt.

Voorbeelden van Meetbare doelen

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van meetbare doelen. In plaats van te zeggen “Ik wil meer lezen”, zou je kunnen zeggen “Ik wil elke maand twee boeken lezen”. Of in plaats van te zeggen “Ik wil meer sporten”, zou je kunnen zeggen “Ik wil drie keer per week naar de sportschool gaan”. Zoals je kunt zien, zijn deze doelen veel meetbaarder en geven ze je een duidelijk pad om te volgen.

Acceptabele doelen stellen

De derde stap in de SMART-methode is het stellen van acceptabele doelen. Maar wat betekent dat precies? En hoe doe je dat? Laten we dat eens nader bekijken.

Wat betekent Acceptabel?

Wanneer we zeggen dat een doel acceptabel moet zijn, bedoelen we dat het doel in lijn moet zijn met je waarden, vaardigheden en capaciteiten. Het moet iets zijn dat je echt wilt bereiken en waar je bereid bent voor te werken. Een acceptabel doel is er een waar je je aan kunt committeren.

Hoe maak je een doel Acceptabel?

Om je doel acceptabel te maken, moet je ervoor zorgen dat het doel in lijn is met wat je echt wilt. Stel jezelf vragen als: Is dit doel iets dat ik echt wil bereiken? Is het in lijn met mijn waarden en overtuigingen? Ben ik bereid om de nodige inspanningen te leveren om dit doel te bereiken? Door deze vragen te beantwoorden, kun je ervoor zorgen dat je doel acceptabel is.

Voorbeelden van Acceptabele doelen

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van acceptabele doelen. In plaats van te zeggen “Ik wil een marathon lopen”, terwijl je niet van hardlopen houdt, zou je kunnen zeggen “Ik wil drie keer per week 30 minuten wandelen om mijn gezondheid te verbeteren”. Of in plaats van te zeggen “Ik wil een boek schrijven”, terwijl je niet van schrijven houdt, zou je kunnen zeggen “Ik wil elke week een blogpost schrijven om mijn ideeën te delen”. Zoals je kunt zien, zijn deze doelen veel acceptabeler en meer in lijn met wat de persoon echt wil.

Realistische doelen stellen

De vierde stap in de SMART-methode is het stellen van realistische doelen. Maar wat betekent dat precies? En hoe doe je dat? Laten we dat eens nader bekijken.

Wat betekent Realistisch?

Wanneer we zeggen dat een doel realistisch moet zijn, bedoelen we dat het doel haalbaar moet zijn, gegeven je huidige omstandigheden en middelen. Een realistisch doel is er een dat je kunt bereiken als je je inzet en de nodige inspanningen levert.

Hoe maak je een doel Realistisch?

Om je doel realistisch te maken, moet je rekening houden met je huidige omstandigheden en middelen. Stel jezelf vragen als: Heb ik de tijd, energie en middelen om dit doel te bereiken? Is dit doel haalbaar, gezien mijn huidige verplichtingen en prioriteiten? Door deze vragen te beantwoorden, kun je ervoor zorgen dat je doel realistisch is.

Voorbeelden van Realistische doelen

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van realistische doelen. In plaats van te zeggen “Ik wil een bestseller schrijven”, terwijl je nog nooit een boek hebt geschreven, zou je kunnen zeggen “Ik wil de komende zes maanden elke week een uur besteden aan het schrijven van mijn boek”. Of in plaats van te zeggen “Ik wil een marathon lopen”, terwijl je nog nooit een marathon hebt gelopen, zou je kunnen zeggen “Ik wil de komende drie maanden drie keer per week trainen om me voor te bereiden op een 5K race”. Zoals je kunt zien, zijn deze doelen veel realistischer en meer in lijn met wat de persoon daadwerkelijk kan bereiken.

SMART-methode tijdgebonden

Tijdgebonden doelen stellen

De laatste stap in de SMART-methode is het stellen van tijdgebonden doelen. Maar wat betekent dat precies? En hoe doe je dat? Laten we dat eens nader bekijken.

Wat betekent Tijdgebonden?

Wanneer we zeggen dat een doel tijdgebonden moet zijn, bedoelen we dat het doel een duidelijk gedefinieerde tijdlijn moet hebben. Een tijdgebonden doel is er een dat je wilt bereiken binnen een specifieke periode.

Hoe maak je een doel Tijdgebonden?

Om je doel tijdgebonden te maken, moet je een duidelijke deadline stellen voor wanneer je het doel wilt bereiken. Stel jezelf vragen als: Wanneer wil ik dit doel bereiken? Wat is een realistische tijdlijn voor het bereiken van dit doel? Door deze vragen te beantwoorden, kun je ervoor zorgen dat je doel tijdgebonden is.

Voorbeelden van Tijdgebonden doelen

Laten we eens kijken naar enkele voorbeelden van tijdgebonden doelen. In plaats van te zeggen “Ik wil afvallen”, zou je kunnen zeggen “Ik wil de komende drie maanden vijf kilo afvallen”. Of in plaats van te zeggen “Ik wil een boek schrijven”, zou je kunnen zeggen “Ik wil binnen een jaar een eerste concept van mijn boek hebben”. Zoals je kunt zien, zijn deze doelen veel specifieker en tijdgebonden, wat je kan helpen om gemotiveerd te blijven en je inspanningen vol te houden.

Door je doelen tijdgebonden te maken, kun je ervoor zorgen dat je gefocust blijft en je inspanningen volhoudt. Dus de volgende keer dat je een doel stelt, zorg er dan voor dat het tijdgebonden is!

10 Voorbeelden van SMART Doelen

Je hebt nu een duidelijk beeld van de SMART-methode en hoe deze je kan helpen bij het stellen van doelen. Maar hoe ziet een SMART-doel er in de praktijk uit? Laten we eens kijken naar tien voorbeelden van SMART-doelen die je kunnen inspireren.

1. Professionele Ontwikkeling

Stel, je wilt je professionele vaardigheden verbeteren. Een SMART-doel zou kunnen zijn: “Ik wil binnen zes maanden een gecertificeerde projectmanager worden door het volgen van een online cursus en het slagen voor het examen.”

2. Gezondheid en Fitness

Als je gezondheids- of fitnessdoelen hebt, zou je kunnen zeggen: “Ik wil binnen drie maanden 5 kilo afvallen door drie keer per week te sporten en mijn calorie-inname te verminderen.”

3. Financiële Doelen

Voor financiële doelen zou je kunnen stellen: “Ik wil binnen een jaar €5.000 sparen voor een vakantie door maandelijks €400 opzij te zetten.”

4. Persoonlijke Groei

Een doel voor persoonlijke groei zou kunnen zijn: “Ik wil binnen twee maanden een nieuw boek lezen door elke week twee hoofdstukken te lezen.”

5. Carrièredoelen

Voor carrièredoelen zou je kunnen zeggen: “Ik wil binnen een jaar promotie maken door mijn prestaties te verbeteren en extra verantwoordelijkheden op me te nemen.”

6. Onderwijsdoelen

Een onderwijsdoel zou kunnen zijn: “Ik wil dit semester een 8 halen voor wiskunde door elke week twee uur extra te studeren.”

7. Relatiedoelen

Voor relatiedoelen zou je kunnen stellen: “Ik wil binnen drie maanden een betere relatie met mijn partner hebben door elke week een date night te organiseren.”

8. Sportieve doelen

Een sportief doel zou kunnen zijn: “Ik wil binnen zes maanden een marathon lopen door elke week vier keer te trainen.”

9. Organisatorische Doelen

Voor organisatorische doelen zou je kunnen zeggen: “Ik wil binnen een maand mijn huis opruimen door elke week een kamer aan te pakken.”

10. Spirituele Doelen

Een spiritueel doel zou kunnen zijn: “Ik wil binnen drie maanden dagelijks een half uur mediteren.”

Deze voorbeelden laten zien hoe de SMART-methode je kan helpen bij het stellen van duidelijke, haalbare doelen. Onthoud dat het belangrijk is om je doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden te maken. Op deze manier kun je je voortgang gemakkelijk volgen en je succes vieren als je je doelen bereikt.

Toepassingen van de SMART-methode

Je hebt nu een goed begrip van de SMART-methode en hoe deze je kan helpen bij het stellen van doelen. Maar hoe pas je deze methode nu toe in de praktijk? Zowel in je organisatie als in je persoonlijke leven kan de SMART-methode van grote waarde zijn.

Organisatorische toepassing

In een organisatorische context kan de SMART-methode je helpen om duidelijke en haalbare doelen te stellen voor je team of bedrijf. Of het nu gaat om het behalen van een bepaalde omzet, het verbeteren van de klanttevredenheid of het lanceren van een nieuw product, de SMART-methode zorgt ervoor dat je doelen specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. Dit maakt het gemakkelijker om de voortgang te volgen en succes te meten.

Persoonlijke toepassing

Maar de SMART-methode is niet alleen nuttig in een zakelijke omgeving. Ook in je persoonlijke leven kan het je helpen om je doelen te bereiken. Wil je bijvoorbeeld gezonder leven, een nieuwe taal leren of een marathon lopen? Door je doelen SMART te formuleren, maak je ze concreet en haalbaar. Het geeft je een duidelijk pad om te volgen en maakt het gemakkelijker om je voortgang te meten en je successen te vieren.

SMART-methode zorgen voor gedeeld begrip

Zorg voor gedeeld begrip van doelstellingen

Als je met de SMART-methode werkt, zul je merken dat het een krachtig hulpmiddel is om een gedeeld begrip van doelstellingen te creëren. Of je nu in een team werkt of je persoonlijke doelen stelt, het is essentieel dat iedereen hetzelfde begrip heeft van wat er moet worden bereikt.

Met de SMART-methode maak je doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Dit zorgt voor duidelijkheid en voorkomt misverstanden. Het helpt je ook om je voortgang te meten en je inspanningen te richten op wat echt belangrijk is.

Stel je voor dat je deel uitmaakt van een team waarbij iedereen remote werkt en je hebt een projectdoel. Als iedereen een ander idee heeft van wat het doel is, hoe kunnen jullie dan effectief samenwerken? Met de SMART-methode zorg je ervoor dat iedereen op dezelfde lijn zit en naar hetzelfde doel werkt.

Maar de SMART-methode is niet alleen nuttig in een team- of organisatiecontext. Het kan je ook helpen om je persoonlijke doelen te bereiken. Door je doelen SMART te maken, krijg je een duidelijk beeld van wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen. Het maakt je doelen concreet en haalbaar, en dat is een krachtige motivator.

SMART-methode, timemanagement en productiviteit

De SMART-methode draagt ook bij aan jouw timemanagement en productiviteit.

Timemanagement en de SMART-methode

Wanneer je denkt aan timemanagement, denk je aan het efficiënt indelen van je tijd om je taken en doelen te bereiken. De SMART-methode is een essentieel onderdeel van een goede training time management. Door je doelen SMART te formuleren, krijg je een duidelijk overzicht van wat je wilt bereiken en binnen welk tijdsbestek. Dit helpt je om je tijd beter in te delen en prioriteiten te stellen.

Productiviteit verhogen met de SMART-methode

Productiviteit gaat over het maximaliseren van je output met de beschikbare middelen. De SMART-methode draagt bij aan de verbetering van productiviteit door je te helpen je doelen duidelijk te definiëren en een plan van aanpak te maken. Wanneer je precies weet wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat doen, kun je je taken efficiënter uitvoeren en je productiviteit verhogen.

Aan de slag met de SMART-methode

Je hebt nu een duidelijk beeld van de SMART-methode en hoe deze je kan helpen bij het stellen van doelen. Maar hoe ga je nu zelf aan de slag? Het is simpel. Begin met het identificeren van wat je wilt bereiken. Wees specifiek en meetbaar in je doelstelling. Zorg ervoor dat het haalbaar en realistisch is. En stel een tijdlijn vast voor wanneer je dit doel wilt bereiken.

Gebruik de SMART-methode als een gids om je te helpen bij het formuleren van je doelen. Het helpt je om je doelen duidelijk en georganiseerd te houden, waardoor je ze sneller en efficiënter kunt bereiken. En vergeet niet, het is niet alleen voor zakelijke doelen. Je kunt het ook gebruiken voor persoonlijke doelen zoals het verbeteren van je gezondheid of het leren van een nieuwe vaardigheid.

Veelgestelde Vragen

Waar staat realistisch voor in SMART?

Realistisch in SMART betekent dat je doel haalbaar moet zijn. Het moet binnen je mogelijkheden liggen en niet onbereikbaar zijn. Het is belangrijk om ambitieus te zijn, maar je moet ook realistisch blijven om teleurstelling te voorkomen.

Wat is meetbaar in SMART?

Meetbaar in SMART betekent dat je in staat moet zijn om je voortgang naar je doel te meten. Dit kan worden gedaan door specifieke indicatoren te bepalen die laten zien hoe dicht je bij het bereiken van je doel bent.

Waar moet een SMART doel aan voldoen?

Een SMART doel moet Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden zijn. Dit helpt je om je doel duidelijk te definiëren en een plan te maken om het te bereiken.

Hoe pas je de SMART-methode toe?

De SMART-methode pas je toe door je doelen te formuleren volgens de vijf criteria. Begin met een algemeen doel en maak het vervolgens SMART.

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Cursus Time Management

  • Bereik meer met minder moeite
  • Ook incompany en op maat

 

Bekijk cursus arrow_forward