Uitstelgedrag aanpakken met 13 bewezen strategieën

Overwin uitstelgedrag en mis nooit meer grote kansen in je leven en carrière door eigen toedoen. Leer jezelf bewezen strategieën aan om het te overwinnen.
Uitstelgedrag aanpakken

Uitstelgedrag heeft negatieve gevolgen voor zowel je persoonlijke als je beroepsleven. Het leidt tot gemiste kansen, lagere cijfers, slechte prestatiebeoordelingen en soms zelfs depressie. Veel mensen vinden het moeilijk om de cyclus van uitstelgedrag te doorbreken. Als je weet wat uitstelgedrag veroorzaakt kun je bewezen strategieën leren waarmee je uitstelgedrag voorkomt. Herken je uitstelgedrag bij jezelf? Laat dit artikel je helpen bij het overwinnen van uitstelgedrag!

Uitstelgedrag leidt tot problemen en gemiste kansen

Uitstel is de handeling van het uitstellen of uitstellen van een bepaalde taak die gedaan moet worden. Het kan van alles zijn, van een huishoudelijk klusje doen tot moeilijke dingen zoals een scriptie schrijven voor je studie. Uitstelgedrag is een coping mechanisme en komt vaak voort uit angst of bezorgdheid – de persoon kan zich overweldigd voelen of onzeker over hoe aan de taak te beginnen. Door uit te stellen worden deze gevoelens meteen onderdrukt. Op lange termijn zorgt dit wel voor problemen.

Op het werk

Op het werk kan uitstelgedrag leiden tot gemiste deadlines, lagere productiviteit, en zelfs tot baanverlies. Om uitstelgedrag te overwinnen, moet je de oorzaken ervan begrijpen en strategieën ontwikkelen om ze aan te pakken.

Op school of tijdens studie

Uitstelgedrag kan ook een negatieve invloed hebben op je onderwijscarrière en daarmee op de rest van je leven. Het kan leiden tot lagere cijfers en gemiste kansen om vooruit te komen. Als je student bent, zijn er een paar dingen die je kunt doen om uitstelgedrag te overwinnen en succes in je academische carrière te boeken.

Uitstelgedrag aanpakken en luiheid

In je persoonlijk leven

Uitstelgedrag kan ook je persoonlijk leven beïnvloeden, ook al is je privéleven niet een omgeving zoals werk en studie waar je moet presteren. Het kan leiden tot relatieproblemen, een slechte gezondheid als je voldoende lichaamsbeweging uitstelt, en gevoelens van schuld en schaamte. Als je met uitstelgedrag wilt stoppen, is het belangrijk de oorzaken en gevolgen ervan te begrijpen.

Bij een moeilijke of ‘rotklus’

Bij moeilijke taken kiezen veel mensen ervoor om uit te stellen. Dat is begrijpelijk, want het vooruitzicht iets te moeten doen wat we niet willen doen kan afschrikwekkend zijn. Maar het uitstellen van deze taken kan negatieve gevolgen hebben voor zowel ons beroeps- als ons persoonlijk leven.

Uitstelgedrag aanpakken en psychologie

Uitstelgedrag, psychologie en emotie

Hoge werkdruk kan een oorzaak zijn van uitstelgedrag. Uitstellen wordt echter vaker veroorzaakt door emoties zoals: angst of bezorgdheid, een laag gevoel van eigenwaarde, perfectionisme of verveling en een gebrek aan motivatie. Het is belangrijk om de emotionele oorzaak van je eigen uitstelgedrag te achterhalen om het te kunnen overwinnen. Uitstelgedrag is namelijk een coping mechanisme om op korte termijn negatieve gevoelens te ontwijken. Op langere termijn leidt dit wel tot negatieve gevolgden.

Angst of bezorgdheid

Angst en bezorgdheid kunnen belangrijke oorzaken zijn van uitstelgedrag. Mensen kunnen zich overweldigd voelen of onzeker over hoe ze aan een taak moeten beginnen. Ze kunnen ook bang zijn voor mislukking of afwijzing. Deze angsten kunnen tot onrust leiden en mensen ertoe brengen taken onnodig uit te stellen.

Lage zelfwaardering

Een laag gevoel van eigenwaarde kan een andere belangrijke oorzaak van uitstelgedrag zijn. Mensen met een laag gevoel van eigenwaarde hebben vaak het gevoel dat ze succes niet verdienen of lof onwaardig zijn. Ze kunnen ook twijfelen aan hun capaciteiten en zich angstig voelen over het uitvoeren van taken. Dit kan tot uitstelgedrag leiden.

Perfectionisme

Veel mensen stellen uit omdat ze perfectionisten zijn. Ze hebben het gevoel dat ze een taak perfect moeten uitvoeren om zich goed over zichzelf te voelen. Dit kan tot veel stress en bezorgdheid leiden, en heeft vaak tot gevolg dat de taak wordt uitgesteld.

Te weinig motivatie

Gebrek aan motivatie kan een belangrijke oorzaak zijn van uitstelgedrag. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze geen energie of zin hebben om een taak uit te voeren. Ze kunnen ook een gevoel van doel missen of het gevoel hebben dat de taak hun tijd niet waard is. Als het te bereiken resultaat voor mensen geen betekenis heeft kan dit tot uitstelgedrag leiden.

Verveling

Verveling kan een belangrijke oorzaak zijn van uitstelgedrag. Mensen kunnen het gevoel hebben dat ze geen energie of zin hebben om een taak af te maken. Ze kunnen ook een gevoel van doel missen of het gevoel hebben dat de taak hun tijd niet waard is.

Andere oorzaken

Andere oorzaken van uitstelgedrag kunnen zijn: verveling, gebrek aan belangstelling voor de taak, of je overweldigd voelen. Als je een van deze symptomen ervaart, is het belangrijk ze aan te pakken voor je aan de taak begint te werken.

Uitstelgedrag aanpakken en struisvogelgedrag

Soorten uitstelgedrag

Er zijn verschillende soorten uitstelgedrag, en elk daarvan kan negatieve gevolgen hebben voor ons werk en ons persoonlijk leven. De meest voorkomende soorten van uitstelgedrag zijn de volgende:

Gedragsmatig uitstelgedrag

Van dit soort uitstel is sprake als we taken uitstellen omdat we niet weten hoe we ze moeten aanpakken of omdat we bang zijn om te falen.

Cognitief uitstelgedrag

Dit type uitstel is wanneer we taken uitstellen omdat we niet geloven dat we ze kunnen doen of we twijfelen aan onze capaciteiten.

Affectief uitstelgedrag

Van dit soort uitstel is sprake als we taken uitstellen omdat we er niet om geven of niet gemotiveerd zijn om ze te doen.

Mentaal uitstelgedrag

Van dit soort uitstel is sprake als we taken uitstellen omdat we mentaal moe of gestrest zijn.

Uitstelgedrag bij beslissingen

Van dit soort uitstel is sprake als we het nemen van beslissingen uitstellen omdat we bang zijn een verkeerde keuze te maken.

Uitstelgedrag aanpakken

Strategieën om uitstelgedrag te overwinnen

Er zijn veel verschillende strategieën die je kunt gebruiken om uitstelgedrag te overwinnen. Je zult diegene moeten vinden die voor jou en je unieke situatie het beste werken. Enkele algemene tips die je kunnen helpen om uitstelgedrag te overwinnen zijn echter:

1. Stel kleine doelen

Als je je overweldigd voelt door een grote taak, kan het nuttig zijn om in plaats daarvan kleine doelen te stellen die uiteindelijk via logische stappen leiden tot het voltooien van een grote taak. Dit helpt je de taak in behapbare stukken op te delen en maakt dat ze minder afschrikwekkend aanvoelt.

2. Maak een tijdlijn

Een tijdlijn voor je taak maken kan ook nuttig zijn. Dit zorgt voor duidelijkheid en helpt je op het goede spoor te blijven en je doel voor ogen te houden. Zorg ervoor dat de tijdlijn een realistische doorlooptijd kent. Zorg er altijd voor dat er balans is tussen werk en je privéleven en hou rekening met pauzes.

Uitstelgedrag aanpakken met een uitstellijst

3. Maak gebruik van een steungroep

Er zijn niet veel steungroepen beschikbaar om je te helpen uitstelgedrag te overwinnen. Maar je kunt samen met collega’s of vrienden een groep inrichten en ervaringen uitwisselen. In onze trainingen stellen wij groepen samen van cursisten die het leuk vinden om met elkaar van gedachten te wisselen. Deze groepen werken motiverend.

4. Neem een coach

Een coach krijgen kan heilzaam zijn als je het gevoel hebt dat je iemand nodig hebt om je verantwoordelijk te houden. Een coach kan je helpen op koers te blijven en je doelen te bereiken. Deze coach kan iemand in je omgeving zijn. Denk aan een goede vriend of collega bij wie je het gevoel hebt dat er een beetje sociale controle is. Gebruik bijvoorbeeld je pauzes om met elkaar van gedachten te wisselen.

5. Splits grote taken op in kleine acties

Als een taak overweldigend aanvoelt, kan het nuttig zijn om hem in kleinere delen op te splitsen. Werk een overzichtelijke takenlijst uit. Hierdoor voelt de taak waar je tegenop ziet minder afschrikwekkend aan en kun je je op één ding tegelijk concentreren. Succes is niet anders dan de optelsom van kleine stappen. Noteer elke benodigde actie in een to do lijst want het is voor je brein een onnodige inspanning om alle kleine stappen te onthouden.

6. Elimineer afleidingen

Afleidingen kunnen een belangrijke oorzaak zijn van uitstelgedrag. Het elimineren van afleidingen kan je helpen je op je taak te blijven focussen en verbetert je concentratie. Als minder sprake is van afleiding is er ook minder sprake van verstrooid gedrag. Als je weinig aan je hoofd hebt is de kans groter dat je een moeilijke taak eerder voor elkaar krijgt.

Uitstelgedrag aanpakken

7. Stel een deadline

Een deadline stellen voor kleinere onderdelen van een belangrijke taak kan je helpen op koers te blijven. Het hebben van een deadline motiveert je om de taak af te maken en voorkomt dat je uitstelgedrag vertoont waardoor je niet op het allerlaatste moment last krijgt van te hoge werkdruk.

8. Begin aan de belangrijkste taken met een eerste kleine stap

De beste manier om uitstelgedrag te overwinnen is door gewoon te beginnen. Hoe langer je wacht om te beginnen, hoe moeilijker het wordt. Dus, aan de slag gaan: zet gewoon de eerste stap. Doorgaan wordt na de eerste stap makkelijker en maakt het voor jou makkelijker om je taak op tijd af te ronden. Zorg ervoor dat de eerste stap heel klein is. De reden van deze aanpak is namelijk dat je jouw brein het gevoel geeft dat je begonnen bent.

9. Beloon je goede gedrag

Als je een doel bereikt, is het belangrijk om jezelf te belonen. Een beloning helpt je gemotiveerd te blijven en aan je doelen te blijven werken. Het verleid je ook om de eerste stap te zetten om aan een taak te beginnen. Bovendien is een beloning ook een manier om je te herinneren aan de voldoening die je ervaart als je een taak hebt voltooid.

Uitstelgedrag aanpakken

10. Vermijd perfectionisme

Perfectionisme werkt contraproductief en is een van de grootste oorzaken van uitstelgedrag. Perfectionisten stellen vaak taken uit omdat ze bang zijn ze niet perfect te doen. Het is echter belangrijk te onthouden dat niets ooit perfect is. streef naar uitmuntendheid, niet naar perfectie. Uitmuntend is echt goed genoeg!

11. Verander je mentaliteit

Een van de beste manieren om uitstelgedrag te overwinnen is je denkwijze te veranderen. In plaats van een taak te zien als iets wat je moet doen, zie je hem als iets wat je graag wilt doen. Deze verandering in denkwijze kan een groot verschil maken in je motivatie en bereidheid om aan een taak te beginnen. Wat echt helpt is dat je beseft waarom de taak voor jou belangrijk is. Dit brengt je bij de volgende tip:

12. Vind je waarom

Het is ook belangrijk om je waarom te vinden. Waarom doe je deze taak? Wat is het doel ervan? Als je je waarom kent, is het gemakkelijker om gemotiveerd te blijven en uitstelgedrag te overwinnen. Maak duidelijk voor jezelf waarom tijdig beginnen aan de taak belangrijk voor jou is. Jouw waarom is de belangrijkste reden om niet uit te stellen. Het motiveert en is sterker dan van buitenaf opgelegde discipline.

13. Wees geduldig met jezelf

Uitstelgedrag overwinnen kost tijd. Het is belangrijk om geduldig met jezelf te zijn en geen perfectie te verwachten. Blijf er gewoon aan werken en je zult uiteindelijk je uitstelgedrag overwinnen. Het hoeft niet allemaal in een keer goed te gaan. Het is belangrijk dat je vooruitgang in de goede richting ervaart.

Het belang van doelen stellen en een plan maken

Een van de beste manieren om uitstelgedrag te overwinnen is door een doel te stellen en een plan te maken. Door dit te doen, heb je een duidelijke bestemming voor ogen. Dit helpt je om geconcentreerd en gemotiveerd te blijven en om de juiste prioriteiten te stellen en niet afgeleid te raken door andere dingen. Bovendien zal het maken van een plan je helpen de stappen uit te zoeken die je nodig hebt.

Uitstelgedrag aanpakken

Je kunt uitstelgedrag overwinnen en tot het verleden laten behoren!

Uitstelgedrag is een coping mechanisme met negatieve gevolgen op lange termijn: Het leidt tot gemiste deadlines, slechte prestaties, en een laag gevoel van eigenwaarde. Het is echter mogelijk om uitstelgedrag te overwinnen. Door de oorzaken van uitstelgedrag te begrijpen en de hierboven genoemde strategieën in de praktijk toe te passen, kun je uitstelgedrag tot het verleden laten behoren. Een paar handigheidjes uit onze trainingspraktijk zijn:

– Beloon jezelf als je merkt dat je minder uitstelt; dat werkt beter dan discipline opleggen.
– Voorkom afleiding zodat je jezelf beter kunt focussen.
– Gebruik een to do lijst om elke afzonderlijke actie in vast te leggen zodat je niet teveel hoeft te onthouden.
– Weet waarom je een taak wil voltooien. Met taken die niet bijdragen aan je doelen kun je beter stoppen.
– Wissel inspanning af met pauzes om stress te reduceren; benut pauzes om je uitstelgedrag te reflecteren.
– Succes is de optelsom van kleine acties; werk dus van actie naar actie.
– De enige reden om uit te stellen is een actie of taak met een hogere prioriteit.

Leestip: Eat that frog

“Als je elke ochtend begint met het eten van een levende kikker, zal de rest van de dag ‘een makkie’ zijn.” (aldus Mark Twain). ‘Eat that frog’ laat zien hoe je die spreekwoordelijke kikker op kunt eten, oftewel hoe je moet beginnen met de taken waar je het minst zin in hebt. De taken die je voor je uitschuift blijken namelijk bijna zonder uitzondering de taken te zijn die de grootste, meest positieve impact op je leven zullen hebben.

Abonneer je op de nieuwsbrief

Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Naam(Vereist)

Contactformulier

Bereik meer met minder moeite

Bereik meer met minder moeite

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!

Share This