De cirkel van invloed en betrokkenheid uitgelegd

Met de cirkel van invloed en betrokkenheid zorg je ervoor dat je uitsluitend tijd en aandacht besteedt aan jouw succes en aan wat jou dierbaar is.
Door: Bas Hoorn

Een van de beste timemanagement tips is om taken waar je niet voor verantwoordelijk bent niet uit te voeren. Het leidt meteen tot tijdwinst. Besteed geen aandacht aan zaken die niet bijdragen aan jouw succes, die ten koste gaan van jouw belangen of ervoor zorgen dat je minder oog hebt voor mensen die jou dierbaar zijn. Met de cirkel van invloed en de cirkel van betrokkenheid heb je snel grip op jouw verantwoordelijkheden en voorkom je dat je tijd verspilt. Je zal merken dat het je helpt om meer uit jezelf en je leven te halen en dat je relatie met de mensen die er voor jou werkelijk toe doen wordt verdiept.

De cirkel van betrokkenheid

De cirkel van invloed

Een van de belangrijkste lessen die je niet op school maar wel in een training timemanagement leert is dat je jezelf moet richten op zaken waar je invloed op hebt. Je verspilt tijd en energie als je jouw aandacht richt op zaken waar je geen invloed op uit kunt oefenen. Het heeft wel zin om moeite te doen om je invloed te vergroten. De ‘cirkel van invloed’ en ‘de cirkel van betrokkenheid’ zijn afkomstig uit De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap van Stephen Covey. Het helpt proactieve mensen om te bepalen waar hun verantwoordelijkheden liggen. Vervolgens kun ze binnen dat domein invloed uitoefenen.

Waar hou je jezelf mee bezig?

De cirkel van betrokkenheid

cirkel van betrokkenheid

Je kunt je bewust gaan afvragen waar je jezelf dagelijks mee bezig houdt. De vraag is dan in feite: “Besteed ik in mijn eigen leven wel aandacht aan de juiste dingen?”. In de waan van de dag sta je vaak niet stil bij wat je allemaal doet. De cirkel van betrokkenheid is de basis van je bestaan en vormt de buitenste cirkel. In meerdere of mindere mate hou je jezelf bezig met allerlei vraagstukken waar je bij betrokken bent of je betrokken voelt.

Denk aan:
– Je vrienden en familie;
– Je persoonlijke ontwikkeling;
– Je gezondheid, hobby’s en sport;
– De projecten op je werk;
– Maatschappelijke vraagstukken;
– En ga zo maar door.

De cirkel van betrokkenheid trek je als het ware om onderwerpen heen waar jij je betrokken bij voelt. Dat zijn dus ook vraagstukken die niet samenhangen met je werk. Alles wat buiten de ‘cirkel van betrokkenheid’ valt neem je afstand van. Daar hoef je jezelf mentaal en emotioneel niet mee te belasten.

Twee cirkels

De cirkel van invloed én de cirkel van betrokkenheid

Binnen de cirkel van betrokkenheid is er nog een cirkel: de cirkel van invloed. Jouw cirkel van invloed hoort zich binnen jouw cirkel van betrokkenheid te bevinden. Als je cirkel van invloed groter is dan je cirkel van betrokkenheid hou je jezelf namelijk bezig met zaken die niet voor jou van belang zijn. De kans is zelfs dan groot dat je door anderen als bemoeial wordt beschouwd.

Alles waar je invloed op hebt

De cirkel van invloed

cirkel van invloed

Binnen de ‘cirkel van betrokkenheid’ is een domein waar je deels directe invloed op hebt. Waar het wel kan is de ‘cirkel van invloed’. Dat is de binnenste cirkel. Als je de meeste tijd besteed aan de cirkel van invloed vertoon je proactief gedrag. Je richt je eigen gedrag vooral op zaken waar je invloed op kunt uitoefenen. Het eerste waar je aan moet denken is de invloed die je hebt op je tijdsbesteding. Maak tijdig jouw week- en dagplanning voordat een ander voor jou je planning bepaalt.

Positieve energie vergoot invloed

Vergroot de cirkel van invloed

cirkel van invloed

Je kunt de cirkel van invloed vergroten. Je moet dan wel initiatief nemen! Door je in te zetten voor zaken waar je echt zelf aan het stuur zit krijg je meer gedaan. Door vooral energie te richten op zaken waar je echt iets aan kunt doen vergroot je de cirkel van invloed. Dit gedrag kenmerkt zich door positieve energie.

Reactief gedrag werkt tegen je

Voorkom negativiteit

cirkel van invloed en betrokkenheid

Als je jezelf voornamelijk bevindt in de cirkel van betrokkenheid heb je minder grip op je leven. Alles overkomt je dan als het ware. Dit is reactief gedrag. Dit zorgt voor negatieve energie. Veel mensen richten zich buiten de cirkel van invloed op de cirkel van betrokkenheid: De omstandigheden waar ze niets aan kunnen veranderen. Dat is contraproductief en vertaalt zich vaak in het volgende gedrag:


– Anderen de schuld geven van omstandigheden
– Piekeren en zorgen maken
– Het gevoel hebben niet goed genoeg te zijn
– Zich afhankelijk opstellen van anderen

Je hebt wel invloed op wat zich in je leven afspeelt. Af en toe heb je meer invloed en af en toe minder. Probeer altijd gebruik te maken van je invloed. Als de cirkel van betrokkenheid de overhand krijgt zorgt dit voor negatieve energie. Richt je dus met de juiste mindset op de cirkel van invloed. Een simpele eerste stap kan al zijn dat je in je dagplanning je alleen maar richt op acties die bijdragen aan jouw doelen. Het lijkt een kleine stap maar besef jezelf het volgende: succes is de optelsom van productieve dagen.

Ook al is de ruimte in eerste instantie beperkt. Als je begint met af en toe meer tijd in de cirkel van invloed te steken merk je dat er positieve energie vrijkomt. In een cursus timemanagement ligt de focus op het vergroten van je cirkel van invloed en binnen die cirkel door effectief en efficiënt te werken.

Noblesse oblige

De te grote cirkel van invloed

Covey - cirkel van invloed en cirkel van betrokkenheid

Door je maatschappelijke positie, afkomst, rijkdom of hard werken kan het zo zijn dat je veel invloed kunt laten gelden. Dat hoef je echter niet te doen. Als je cirkel van invloed groter is dan je cirkel van betrokkenheid is er volgens Covey een probleem. Hij noemt het emotionele bijziendheid.

Covey bedoelt daarmee dat je in feite je vermogen om invloed uit te oefenen wil laten gelden op alle aspecten binnen de cirkel van betrokkenheid. In feite wil je alles waar je betrokkenheid voor voelt naar je hand zetten.

Wanneer je de cirkel van invloed groter probeert te maken dan de cirkel van betrokkenheid, is er sprake van een zeer ongewenste situatie. Dat is een egocentrische en reactieve levensstijl. Mensen die heel bewust invloed proberen uit te oefenen op datgene waar ze in alle redelijkheid niet bij betrokken zijn, halen voldoening (en genot) uit het uitoefenen van macht en invloed. Dit is een slechte gewoonte die je maar beter af kunt leren.

Proactief zijn en de juiste prioriteiten stellen is heel goed. Maar je moet wel weten tot waar je jouw invloed moet gebruiken. Met andere woorden: Je moeten weten waar de grenzen liggen. Besef ook het volgende: de meeste invloed heb je op je eigen gedrag en niet op dat van anderen.

Leestip: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap is het belangrijkste businessboek van de 20ste eeuw heeft miljoenen mensen geholpen meer plezier en zin te ervaren in hun omgang met anderen en het werk in talloze bedrijven fundamenteel verbeterd.

Liever een training volgen?

Wil je leren hoe je effectief en efficiënt werkt. De cursus Timemanagement kun je voor jezelf volgen maar kan ook voor jouw organisatie, incompany en op maat worden aangeboden.

Gerelateerde artikelen

Neem contact op

Bereik meer met minder moeite

Bereik meer met minder moeite

Abonneer je op onze kennisbank

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!