Wat is NLP? Een heldere uitleg

Wat is NLP? Neuro Linguïstisch Programmeren is een verzameling methoden en communicatietechnieken die bedoeld zijn om mentale processen bij mensen te beïnvloeden.
Door: Bas Hoorn

Onze beleving van de wereld is voor iedereen anders, wat betekent dat we allemaal op onze eigen unieke manier reageren op gebeurtenissen. NLP biedt krachtige technieken om snel te begrijpen wat ons drijft, hoe we voelen en handelen. Door deze inzichten kunnen we anders en effectiever naar ervaringen kijken en reageren. Maar stel je nu eens voor dat je deze NLP-technieken combineert met de principes van time management. Bij Timension hebben we ontdekt dat deze combinatie bijzonder krachtig is. Het helpt niet alleen om beter met je tijd om te gaan, maar ook om effectiever te communiceren en te luisteren. In dit artikel duiken we dieper in de wereld van NLP en leggen we uit waarom het zo’n waardevolle aanvulling is op onze cursus time management.

De oorsprong van NLP

NLP is in de vroege jaren ’70 van de 20e eeuw bedacht door Dr. John Grinder (taalkundige) en Richard Bandler (destijds student wiskunde en informatica, nu gedragswetenschapper). Zij deden onderzoek naar de vraag waarom sommige bekende psychotherapeuten veel succes hadden en andere psychotherapeuten met patiënten met dezelfde aandoening niet.

Ze ontdekten dat, ondanks dat de succesvolle psychotherapeuten verschillende persoonlijkheden waren, er een overeenkomstig patroon in hun werkwijze was. Grinder en Bandler legde deze patronen vast en verfijnden het tot een methode die ze testten op studenten. Dit leidde uiteindelijk tot een methode – die ze NLP noemden – om effectief te communiceren, sneller te leren, goed om te gaan met verandering en meer plezier uit het leven te halen.

Neuro Linguïstisch Programmeren – NLP betekenis

NLP is de afkorting van Neuro Linguistisch Programmeren. Dit is niet zo vreemd als je bedenkt dat Dr. John Grinder van oorsprong taalkundige is en Richard Bandler van oorsprong wiskundige en informaticus is met een bijzondere interesse in cybernetica.

Neuro

Eerste woord; Neuro, heeft betrekking op onze hersenen. Neuro wordt gebruikt omdat NLP strategieën gebruikt die de functies van ons zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg en zintuigen) sterk betrekken. Het gaat om nauwkeuriger en meer waarnemen, ongewenste gevoelens en gedragspatronen gericht veranderen in harmonie met jezelf. Waarnemen is dus uitermate belangrijk.

De processen in onze hersenen zijn volgens de leer van NLP een geprogrammeerd samenspel van aangeleerd gedrag en aangeboren vaardigheden. Veel van deze programma’s voltrekken zich onbewust. Daardoor is niemand zich volledig bewust van het eigen gedrag. Ook niet van succesvol gedrag. Dit geldt zelfs voor experts.

Richard Bandler, een van de grondleggers van NLP, heeft daarop het modelleren bedacht. Modelleren is het observeren en in kaart brengen van succesvolle processen van een ander en deze vervolgens overnemen. Dit doe je door een zo goed mogelijke nabootsing van de vorm, methode of manier.

Linguïstisch

We gebruiken taal om met anderen maar ook om met onszelf te communiceren. Het probleem is echter dat communicatie vaak niet of onvoldoende wordt begrepen doordat de verwerking van de input c.q. de boodschap niet optimaal is. Door geavanceerde communicatiemethoden toe te passen kan de manier waarop de boodschap wordt gebracht worden afgestemd aan de ontvanger.

Linguïstisch heeft dus betrekking op taal en hoe je taalpatronen inzet, om optimaal duidelijk te maken aan de ander wat je wil zeggen of, beter gezegd, wat je wil overbrengen. Als je een volleerd NLP programmeur bent, kun je heel goed analyseren welke taal voor de ander aansprekend is. En als je dat weet, krijg je met het juiste taalgebruik toegang tot de ’taalprogramma’s’ van de ander.

Door taal effectief in te zetten kun je barrières wegnemen en weerstand veranderen in meewerken en meedenken. Er is wel een kanttekening: het kan ook manipulatief worden gebruikt om minder nobele doelstellingen na te streven. Zo maken bijvoorbeeld de reclamewereld en politici handig gebruik van dergelijk taalgebruik voor hun eigen agenda’s.

Programmeren

De term ‘programmeren’ komt uit de informatica. NLP maakt, net als softwareprogramma’s, gebruik van systematische methoden die breed toepasbaar zijn. Je kunt het inzetten om angsten weg te nemen maar ook om bijvoorbeeld motivatie te ontwikkelen, weerstand voor verandering weg te nemen of slechte gewoontes af te leren. Er zijn teveel toepassingen om allemaal op te noemen. In feite maak je gebruik van een programma’s die toepasbaar zijn op verschillende aspecten van werk, studie en leven.

Vaak doen mensen dingen die ze gedurende hun leven hebben geleerd en die in het verleden uitstekend hebben gewerkt maar niet meer van deze tijd zijn. Als NLP technieken correct worden ingezet is het een uitstekende manier om duidelijk te maken wat je wil en weerstand weg te nemen.

Onbewuste processen kun je dankzij NLP herkennen en verantwoord veranderen door het om te programmeren. Zo kun je ongewenst gedrag dat voortkomt uit onbewust aangeleerde programma’s veranderen in gewenst gedrag zonder de individuele integriteit aan te tasten.

NLP Opleiding

NLP Opleiding

Ben je op zoek naar een NLP cursus? Er zijn verschillende opleidingen en kennismakingscursussen. Als je professioneel met NLP aan de slag wil voor bijvoorbeeld je eigen ontwikkeling of in je werk, is het verstandig om een volledige opleiding te volgen.

NLP Practitioner

De eerste stap is de NLP Practitioner training waarin je een duidelijke training krijgt wat NLP is en hoe het werkt. Dit is een training met heel veel interventies en oefeningen. Als je dat goed wil doen ben bestaat dit traject uit 21 trainingsdagen. De ervaring leert dat je jezelf NLP technieken niet via een schriftelijke cursus of via blended learning eigen maakt.

Voorafgaand aan de NLP Practitioner training doorloop je een intake om te onderzoeken of je bereid en gemotiveerd genoeg bent om te veranderen. NLP verandert je namelijk onherroepelijk of je nu wil of niet. In deze training kom je jezelf namelijk meer dan tegen en wordt duidelijk hoe je in elkaar zit en waarom je huidige gedrag is zoals het is. Als je dat helder hebt kun je jezelf en anderen veel beter begrijpen en weet je met welke filters je in de werkelijkheid staat.

NLP Master Practitioner

Na de NLP Practitioner opleiding volgt de NLP Master Practitioner training waarin je leert om op maatgemaakte interventies te ontwerpen. Dit is een mooi vervolg als je veel met andere mensen werkt en meer wil en moet kunnen toepassen dan de standaard interventies die je tijdens NLP practitioner opleiding hebt geleerd. Je leert dus niet alleen technieken die je bij jezelf kunt inzetten; je leert ook hoe je NLP technieken op anderen toe kunt passen. Ook deze training is 21 dagen.

NLP Trainersopleiding

Een mooi vervolg is de NLP Trainers training. Je leert hier podiumbeheersing, taalgebruik, verhalen vertellen en alles over het herkennen en aanspreken van voorkeursystemen van mensen.

Als iemand bijvoorbeeld auditief is ingesteld, moet je het niet over voelen hebben maar over luisteren naar woorden en spreken etc. Voor visueel ingestelde mensen kun je het beste in beelden spreken. Kinesthetisch ingestelde mensen hebben voelen als voorkeursysteem. Spreek ze aan met termen als onderbuikgevoel of kippenvel.

Je leert om in je voordracht taalpatronen af te stemmen op alle voorkeursystemen. Een mooi voorbeeld is de volgende zin die aansluit bij mensen die auditief zijn ingesteld, mensen die visueel zijn ingesteld en mensen die kinesthetisch zijn ingesteld: “Als je alles goed beluistert dan zie je vanzelf wel waarom je kippenvel krijgt.”

De Trainers training bestaat uit 21 dagen die over maar liefst 7 maanden zijn verdeeld. Het is namelijk de bedoeling dat je tussen de trainingssessies met collega’s oefent, waardoor vaardigheden veel beter beklijven.

NLP Cursus

NLP zakelijk toepassen

Knelpunten oplossen

Een goede manier om een bedrijf te leren kennen is door in gesprek te gaan met HRM, het bestuur, de ondernemingsraad en een aantal leidinggevenden en medewerkers. Vervolgens kan samen met HRM een analyse van de gesprekken worden gemaakt en worden bepaald waar een interventie kan plaatsvinden.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Een andere mooie aanleiding is de uitkomst van een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Ligt er een rapport met bevindingen, al dan niet in opdracht van de ondernemingsraad en of bestuur? Door dit te analyseren kan worden bepaald waar NLP een rol van betekenis kan spelen.

Vergadertechnieken

Een bewezen aanpak is het trainen van de OR in vergadertechnieken en structureren van de agenda. Tijdens een dergelijke training kunnen heel veel NLP technieken worden geïmplementeerd die ertoe leiden dat vergaderingen veel effectiever verlopen.

Sollicitatiegesprekken

Tijdens sollicitatiegesprekken kun je gerichte vragen stellen en non-verbale en verbale signalen herkennen. Je maakt goed contact met de kandidaat waardoor je makkelijk tot de kern doordringt. Je beeld van de sollicitant wordt daardoor helder.

Draagvlak creëren

Leidinggevenden kunnen met NLP technieken medewerkers van allerlei pluimages aansturen en draagvlak creëren. Ze zijn beter in staat om bijvoorbeeld de organisatiedoelen te vertalen naar de praktijk van de medewerkers.

Storytelling

Het bestuur van een organisatie moet communiceren richting bedrijf, aandeelhouders en stakeholders. Daar hoort natuurlijk een goed verhaal bij. NLP technieken kun je inzetten om dit verhaal goed aan te laten sluiten bij iedereen in het doelpubliek.

Zorgen voor gedeeld begrip

Om tot resultaten te komen is het essentieel dat collega’s welwillend naar elkaar toe zijn. Een gedeeld begrip over de te bereiken resultaten en ieders verantwoordelijkheden is daarvoor nodig. NLP technieken zorgen ervoor dat mensen beter naar elkaar luisteren en elkaar beter begrijpen.

Kennismaken met NLP?

Jan Bunnik (mede-auteur van dit artikel) een ervaren NLP trainer en eigenaar van trainings- en adviesbureau Tricarus. Hij heeft ervaring in het creëren van draagvlak bij bestuurders om oog te hebben voor de mens in de organisatie. Ook heeft hij bestuurders gefaciliteerd bij het ontwikkelen van een visie, missie, strategie en beleid.

Contact opnemen

T: 06 – 26 24 08 82
E: jan@tricarus.nl
H: https://www.tricarus.nl

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Cursus Time Management

  • Bereik meer met minder moeite
  • Ook incompany en op maat

 

Bekijk cursus arrow_forward