Succes bereik je samen

Succes is geen toeval, het is een keuze! Ontdek hoe de juiste mensen om je heen je kunnen helpen om je dromen te realiseren.
Door: Bas Hoorn

Succes is geen toeval, het is een keuze! Jouw succes hangt sterk af van de mensen met wie je omgaat. Je spiegelt jezelf aan hen en hun gewoontes, zowel de goede als de slechte. Wil je succesvol zijn? Dan is het belangrijk om jezelf te omringen met de juiste mensen. Mensen die jou succes gunnen, die je steunen in het bereiken van je doelen, en die een positieve invloed hebben op jouw leven. Het pad naar succes hoeft niet moeilijk te zijn. Met de juiste mensen om je heen, wordt het een stuk gemakkelijker en aangenamer. Dus kies zorgvuldig met wie je omgaat, want jouw succes is een directe weerspiegeling van jouw sociale kring.

succes

Is succes toeval of een keuze?

Je hebt voor een belangrijk deel invloed op jouw succes. Het begint met realistische doelen stellen; door je talenten en je beperkingen te kennen ben je in staat om daar op een realistische manier invloed op uit te oefenen. Binnen dat kader maak je zelf keuzes. En dan begint de weg naar de stip op de horizon. Tijdens deze reis zal je keuzes blijven maken!  

Jouw omgeving beïnvloedt jouw succes

Je omgeving is heel bepalend. Sterker nog: ik denk dat het heel belangrijk is om een sociale omgeving te hebben die bijdraagt aan je succes. Een omgeving die het jou gunt. Wat zelfs nog beter is: een omgeving die ook succes nastreeft en waar het normaal is om succes na te jagen. Je zal in staat moeten zijn om in vriendschappen de juiste prioriteiten te stellen zodat je jezelf omringt met mensen die het beste met je voor hebben en je vooruit helpen.. 

Mensen bepalen de norm

Er bestaat geen normaal zonder context. Mores worden gevormd door de verzameling mensen om je heen. De omgeving waarin jij je bevindt beschikt over hun eigen waarden en daaruit voortvloeiende normen. Onderzoek heeft aangetoond dat onze sociale omgeving de grootste invloed heeft op onze gewoontes. Zo is gebleken dat als je een vriend hebt, jouw risico op obesitas met 57% toeneemt. De toename van het risico is niet het lekkere eten maar de mensen met wie je omgaat. Dit geldt niet alleen voor eetgewoonten maar heeft ook zijn weerslag op hoe je werkt.

Voor studenten wordt dit gefaciliteerd

Studenten die lid worden van een corps of studentenvereniging doen meer dan alleen een netwerk opbouwen. Ze leren ook de mores van elkaar, die hen later van pas komen in hun carrière. Deze verenigingen bieden een omgeving waarin ambitie en succes worden aangemoedigd. De leden leren van elkaar, nemen – als het goed is – elkaars succesvolle gewoonten over en helpen elkaar om hun doelen te bereiken. Dit proces is niet alleen gemakkelijk, maar ook natuurlijk, omdat studenten zich vaak spiegelen aan hun peers.

‘Normaal’ kan voor en tegen je werken

Veel van onze opvattingen en overtuigingen komen dus voort uit de omgeving waarin we ons bevinden. Dat merk je vooral wanneer je van omgeving verandert. In het begin ben en voel je jezelf wellicht anders of misschien wel buitengesloten maar na verloop van tijd maak je onderdeel uit van de kudde; je kopieert gedrag, opvattingen en zienswijzen. Het kan zelfs zo zijn dat je gaat sleutelen aan je eigen overtuigingen. Er ontstaat in feite een nieuwe ‘normaal’. Dit kan zowel een positieve als negatieve invloed hebben. Mensen hebben de neiging om zich te conformeren aan de groep waar ze deel van uitmaken.  

Omring je dus met de juiste mensen

Waaraan kun je deze mensen herkennen?

 1. Allereerst zijn de mensen in je omgeving zelf succesvol
 2. Ze gunnen jou succes; zelfs meer succes dan ze zelf hebben
 3. Ze zijn bereid om je te steunen in het bereiken van succes
 4. Ze respecteren dat jouw invulling van succes anders kan is dan die voor hen
 5. Ze hebben een aanstekelijke energie die jou motiveert
 6. Ze weten jouw veerkracht en doorzettingsvermogen aan te roepen
 7. Ze zijn bereid om hun ervaringen te delen
 8. Ze denken altijd in mogelijkheden
 9. Ze zijn niet bang moeilijke keuzes te maken
 10. Ze zijn proactief en proberen omstandigheden te beïnvloeden

En ga minder om met de verkeerde mensen

Waaraan kun je deze mensen herkennen?

 1. Ze kunnen het niet hebben dat mensen in hun omgeving succes hebben
 2. Ze zijn niet bereid om je te steunen zonder dat er wat tegenover staat
 3. Ze kunnen en willen niet begrijpen waarom jij bepaalde doelen wil bereiken
 4. Ze voelen zich slachtoffer en geven de omgeving de schuld van hun situatie
 5. Ze zien geen mogelijkheden en kansen maar vooral problemen en obstakels
 6. Ze vertonen reactief gedrag en laten zich leiden door omstandigheden

Samen werken is samen delen!

Als je in loondienst bent of als zelfstandige ontkom je niet aan samenwerken. Ook hier is het belangrijk dat je wel de juiste mensen kiest om succes mee te bereiken. Er zijn drie belangrijke aandachtspunten: 

1. Maak heldere afspraken

Voorkom gedoe en herken de rode vlag! Wees heel specifiek in wat je voor elkaar wilt krijgen en wie wat doet. Maak je doelstellingen SMART. Mijn ervaring is dat samenwerking vroeg of laat moeilijk verloopt als er geen gedeeld begrip is. Er is sprake van een rode vlag als mensen afspraken niet willen willen vastleggen. Daarmee houden ze, als ze te kwader trouw handelen, de mogelijkheid op om later te tornen aan afspraken of creëren ze een escape. 

2. Dezelfde doelen en verschillend zijn

Samenwerken op basis van ongelijkwaardigheid werkt niet. Probeer samen te werken met iemand die anders en aanvullend is. Wanneer je samenwerkt met een kopie van jezelf weet je precies wat je krijgt: hetzelfde! Je wilt juist anders, beter en/of meer! Bovendien leer je veel van mensen die anders zijn en vooral ergens heel goed in zijn.

3. Gelijkwaardigheid is duurzaam

Werk nooit samen met mensen die harder aan hun kant van het tafellaken trekken dan jij. Het credo is dat wat jij van een ander verlangt een ander ook van jou mag verwachten en omgekeerd. Wanneer van meet af aan – in de onderhandeling – de wederpartij te inhalig is of jou al het werk wil laten opknappen is jouw succes tot mislukken gedoemd. Bovendien is het ook slecht voor je gevoel van eigenwaarde: je geeft immers toe dat je niet gelijkwaardig bent aan de ander terwijl juist positieve energie belangrijk is.

Kies voor de juiste mensen om je heen

Geef je sociale omgeving waar het kan vorm. Kies voor mensen die:

 1. Je geestelijk voeden
 2. Jou succes gunnen
 3. Een positieve mindset hebben
 4. In jou geloven
 5. Denken in mogelijkheden
 6. Een idealistische en visionaire inslag hebben
 7. Zich niet concurrerend naar jou opstellen

Conclusie

Het is belangrijk om te begrijpen dat jouw succes niet alleen afhangt van hoe goed je jouw tijd besteedt, maar ook van de mensen met wie je kiest om je tijd door te brengen. Een cursus timemanagement kan je zeker helpen om je doelen te bereiken, maar het is de kracht van jouw sociale omgeving die een nog grotere impact kan hebben. Omring jezelf met mensen die je inspireren, die je uitdagen en die je steunen in jouw ambities. Dit maakt het pad naar succes niet alleen gemakkelijker, maar ook aangenamer. Dus kies zorgvuldig met wie je omgaat, want jouw succes is een directe weerspiegeling van jouw sociale kring.

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Cursus Time Management
Cursus Time Management
Cursus Time Management
Bereik meer met minder moeite.
Bereik meer met minder moeite.
Ook incompany en maatwerk.
Ook incompany en maatwerk.