Uitstelgedrag afleren met de tips uit Eat that frog

Uitstelgedrag afleren moeilijk? Met de 6 stappen uit het boek Eat that frog van Brian Tracy behoort uitstellen tot het verleden!
Door: Bas Hoorn

Uitstelgedrag kan een belemmering vormen in zowel ons professionele als persoonlijke leven. Dit artikel benadrukt het belang van het aanpakken van uitstelgedrag om persoonlijke en professionele doelen te bereiken. Het stelt dat als je uitstelgedrag niet aanpakt, je minder zal bereiken. Het artikel biedt inzichten en tips om uitstelgedrag te overwinnen, waaronder het belang van zelfkennis, het stellen van duidelijke doelen en het creëren van een effectieve werkomgeving.

Uitstelgedrag afleren en doelen bereiken

Het maakt niet uit welke training timemanagement je volgt als je niets doet tegen uitstelgedrag. Uitstelgedrag zorgt ervoor dat je minder bereikt op je werk en in je leven? Dat is reden genoeg om uitstelgedrag aan te pakken zodat jij eerder jouw doelen bereikt!

Past uitstelgedrag bij wie je wilt zijn?

Identiteit en uitstelgedrag afleren

Wie wil je zijn? Past uitstelgedrag bij jouw identiteit?

Heb jij wel vaak last van uitstelgedrag? Wil je eindelijk eens uitstelgedrag afleren? Besef jij ook dat uitstelgedrag bepalend is voor wie en wat je bent? Het is niet alleen een deel van je gedrag maar ook bepalend voor wat je wel en niet bereikt. Daarmee is het ook heel bepalend voor je identiteit.

Uitstelgedrag afleren met de tips uit Eat that frog

Uitstelgedrag afleren en Eat that frog

Geschreven door Brian Tracy

Brian Tracy heeft een leuk en praktisch boek geschreven met de titel Eat that frog wat jou kan helpen. Moeilijke en complexe klussen leiden vaak tot uitstelgedrag. Uitgerekend die taken leiden vaak tot successen. De titel Eat that frog is heel toepasselijk. We schuiven veel rotklussen op de lange baan als ware het kikkers die we moeten opeten. De tips van Tracy en mij zullen je verder gaan helpen.

Wat leveren onderstaande tips jou op?

Uitstelgedrag afleren en succes

Je bereikt meer successen

Je uitstelgedrag zal afnemen; grote en complexe klussen voltooi je eerder. De tips zijn niet uitsluitend gericht op uitstelgedrag afleren. Het zijn ook adviezen die je persoonlijke effectiviteit verbeteren. Wanneer je ze goed opvolgt kan je volgens Brian Tracy 5 tot 10 maal meer bereiken in vergelijking tot iemand die geen van deze adviezen toepast in de eigen werksituatie.

1. Begin met een plan

Uitstelgedrag afleren met een persoonlijk plan

Zorg ervoor dat dit plan past bij wat je echt wil bereiken

Uitstelgedrag afleren kan ja alleen als je weet welke doelen door uit te stellen niet worden bereikt. Ga SMART doelen formuleren voor je begint. Bewaar ze niet in je hoofd maar schrijf ze op. Onderzoek heeft aangetoond dat het opschrijven van doelen en deze zichtbaar in beeld houden ervoor zorgt dat men 5 tot 10 maal zoveel bereikt dan mensen die denken hun doelen te kunnen onthouden. Gebruik bij voorkeur de SMART methode (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) wanneer je doelen formuleert. Zorg voor duidelijkheid en helderheid. Reserveer tijd om aan je doelen te werken.

Deel taken en projecten op in kleine brokjes. Het is aangetoond dat het werken met takenlijsten de productiviteit met 25% verhoogt! Werk met de 20/80 regel. Bepaal van iedere 10 taken de 2 belangrijkste. En focus daarop. Als je een plan maakt, is het belangrijk dat je heel goed beseft waar je doelen aan bijdragen. Vraag jezelf ook af hoe je jezelf daarbij voelt. Innerlijke motivatie is namelijk de beste motor die uitstelgedrag afleren een stuk makkelijker maakt. Een goede training timemanagement begint vaak met het leren stellen van doelen. Ook het inzetten van takenlijsten komt aan bod. Vaak in combinatie met Outlook en G Suite.

2. Focus op wat belangrijk is

Uitstelgedrag afleren door te focussen op wat belangrijk is

Koppel prioriteiten aan geconcentreerd werken

Uitstelgedrag afleren wordt makkelijker wanneer je prioriteiten kunt stellen. Maak je eerst een voorstelling van de gevolgen van je acties. Het stellen van lange termijn doelen is heel belangrijk. Uit onderzoek is gebleken dat mensen die lange termijn doelen stellen beschikken over meer sociale mobiliteit; het effect van lange termijn doelen stellen is groter dan opleidingsniveau of sociale achtergrond.

Klasseer alle acties en taken volgens bijvoorbeeld de ABCDE methode. A heeft de hoogste prioriteit en E heeft de laagste prioriteit. Wat opvalt is dat E klussen vaak leuk zijn om te doen en de A klussen vaak uitdagend en vervelend zijn. Let op! De A klussen zijn wel de sleutels tot succes. Dus die krijgen voorrang! Focus op de A klussen en verspil het niet aan de E-klussen. Wilskracht is net als een accu. Er komt een moment dat de energie op is. Besteed de energie dus goed!

3. Zelfkennis is belangrijk

Uitstelgedrag afleren vraagt om zelfkennis

Ken je sterke en zwakke punten

Productiviteit is een leerproces. Dit geldt ook voor uitstelgedrag afleren. Het is dus normaal dat niet alles ineens goed gaat. Beschouw het dus al een gegeven dat je moet leren jezelf steeds te verbeteren. Heb je ondanks veel doorzettingsvermogen nog steeds het gevoel dat je geen vooruitgang boekt dan kun je denken aan een cursus time management. Maar over is het nog niet. Kijk eerst even naar onderstaande tips:

Zorg voor de juiste omgeving. Werk op een plek die niet rommelig is. Maak je werkplek schoon en ruim losse papieren op. De prullenbak is je beste vriend. Het is ook belangrijk dat je een rustige werkomgeving hebt om geconcentreerd te kunnen werken aan moeilijke taken en om na te kunnen denken. Opruimen zorgt voor meer productiviteit, een betere nachtrust en minder somberheid! Zorg voor de juiste middelen. Wat heb je nodig om succes te bereiken? Stel de volgende vragen: Heb ik de juiste informatie? Heb ik het juiste gereedschap (pc, software, bureau, et cetera)? Heb ik de juiste kennis? Heb ik de juiste mensen om me heen?

Ken je talenten en vaardigheden. Waar ben jij heel goed in waar anderen niet goed in zijn? Waar heb jij gevoel voor? Deze twee vragen helpen jou verder om te bepalen hoe je jezelf goed verder kunt ontwikkelen. Hou de zaag scherp: blijf je ontwikkelen. Dat is trouwens ook het advies van Stephen R. Covey in The Seven Habits Of Highly Effective People. Blijf fit en zorg ook voor een goede werk-privé balans zodat je ook tijd doorbrengt met de belangrijkste mensen in je leven.

Uitstelgedrag afleren vraagt ook om effectieve leerstrategieën. Leren hoef je niet op de manier te doen zoals je dat gewend was op de middelbare school of in het hoger onderwijs. Het is helaas een gegeven dat regulier onderwijs doorgaans erg achterloopt als het om slimmer leren gaat. Er zijn veel slimmere manieren om sneller en beter te leren. Denk aan colleges volgen via MOOCS (Coursera); social business, social collaboration, Blinklist en maak gebruik van persoonlijk kennismanagement.

4. Koppel optimisme aan discipline

Uitstelgedrag afleren gaat het beste als je een optimist bent

Je denken beïnvloedt hoe jij je voelt

Zorg voor je lichaam. Werk niet meer dan 8 uren per dag. Meer uren werken heeft een averechts effect is gebleken. Dit kan anders liggen voor zelfstandig ondernemers die directer de relatie tussen inspanning en beloning merken. Slaap voldoende zodat je jezelf beter kun concentreren en dat leidt ertoe dat je taken sneller af kunt ronden. Eet gezond en zorg voor sport en beweging. Uiteindelijk ben je namelijk het productiefst wanneer je fit bent.

Zorg voor je geest. Begin eerst met positief over jezelf denken. 95% van onze emoties komt voort uit hoe we over onszelf denken. Met andere woorden: gedachten zijn in feite een realiteit. Vertrouw er gerust op dat je tot heel veel in staat bent. Dat is namelijk écht zo! Positief denken draagt nota bene bij aan: zelfvertrouwen, creativiteit en de kunst om problemen op te lossen.

Dan nog een tip: ga negatieve mensen uit de weg als het kan. Ze hebben echt een negatieve invloed op jou. De mensen met wie je omgaat zijn van invloed op je succes. Niet voor niets zeggen we tegen kinderen dat ze niet met verkeerde vrienden om moeten gaan. Voor volwassenen is dat niet anders. Mensen die meer hebben bereikt dan jij en jou willen helpen zijn goud waard!

Zorg voor zelfdiscipline. Dat kan makkelijker door een beetje om te denken. Denk aan de juiste vorm van uitstelgedrag. Kies van alle taken die je hebt opgeschreven welke je kunt uitstellen. Niet ontoevallig zijn dat de D en E klussen wanneer je volgens de ABCDE methode werkt. Bepaal prioriteiten. Geef A klusjes voorrang en hou de 20/80 regel in de gaten en geef voorrang aan de 20% klussen die de meeste impact maken.

5. Uitstelgedrag afleren zonder obstakels!

Uitstelgedrag afleren zonder obstakels

Maak van een geitenpaadje een highway

Wees op een niet perfectionistische manier kritisch! Geef niet factoren buiten jezelf om de schuld wanneer je doelen niet bereikt. Denk eerst na over je eigen rol en wat je aan jezelf kunt verbeteren om doelen te bereiken. Sleutel aan interne factoren. Stel jezelf de juiste vragen, geef eerlijke antwoorden en verbeter jezelf. Vraag jezelf het volgende af: Welke kennis kom je tekort? Welke vaardigheden kom je tekort? Wat zijn je zwakheden? Hoe kun je jezelf verbeteren?

Sleutel aan externe factoren. Vraag je af welke mensen je tegenhouden in je werk en privéleven. En vraag je af of dat al dan niet opzettelijk gebeurt. Ga met mensen het gesprek aan om de situatie te verbeteren of ga ze uit de weg. Vraag je ook af wat je nog nodig hebt om aan je taken te werken. Zorg voor een opgeruimde werkplek en verbeter je omgeving wanneer dat nodig is. Vraag jezelf af in welke omgeving uitstelgedrag afleren het beste werkt: een rommelige of een opgeruimde werkplek?

Beschouw werken aan taken als een tennispartij. Iedereen heeft te maken met complexe en omvangrijke taken. Raak niet ontmoedigd. Beschouw het werken aan taken als een tennispartij. Zoals je punt na punt speelt voor de winst werk je aan een taak actie na actie. De som van alles acties leidt tot voltooiing van een taak.

Pas de volgende truc toe: beeld jezelf eens in dat je morgen ineens op reis gaat. Welke acties en taken moeten vandaag echt zijn afgerond? Door die vraag te stellen weet je snel welke prioriteiten je moet stellen. Gebruik de prioriteitenmatrix of de ABCDE methode om voor jezelf helderheid te creëren.

6. Jij bent de baas over jouw tijd!

Uitstelgedrag afleren doe je voor jezelf

Succes is de optelsom van alle dagen

Uitstelgedrag afleren begint met proactief gedrag. Ga niet wachten op factoren waar je geen invloed op hebt. Maak afspraken met jezelf. Reserveer in je agenda blokken tijd om aan grote taken te werken. Doe dat door een afspraak met jezelf te plannen en zorg ervoor dat anderen kunnen zien dat je niet beschikbaar bent. Met name in MS Outlook en Google Calendar is dat heel makkelijk aan te geven.

Plan op basis van je fitheid en energieniveau. Als je fit bent doe je de moeilijkste taken. Voor de meeste mensen is dat in de ochtend. De momenten van de dag dat je energieniveau minder is gebruik je voor routineklussen. Denk aan bijvoorbeeld de afhandeling van e-mail, administratieve taken en bijvoorbeeld archiveren.

Maak op tijd je planning. Wanneer jij niet plant gaan anderen dat voor jou doen. Gebruik de volgende vuistregels: morgen plan ik vandaag op het midden van de dag (na de lunch). Volgende week plan ik deze week in het midden van de week. Je zal merken dat je meer gedaan zal krijgen doordat je meer tijd kan besteden aan jouw doelen en verantwoordelijkheden.

Hou je aan je planning. Praten en vergaderen over wat er nog gedaan moet worden zorgt er niet voor dat je doelen bereikt. Dus ga over tot actie! Succes is een optelsom van acties die je op dagelijkse basis uitvoert. Succes is dus een optelsom van alle dagen. Plan je dag dus goed en zorg voor zo min mogelijk verstoringen en zorg ervoor dat je geconcentreerd kunt werken.

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Cursus Time Management

  • Bereik meer met minder moeite
  • Ook incompany en op maat

 

Bekijk cursus arrow_forward