Proactief gedrag en een proactieve houding

Proactief gedrag of een proactieve houding draagt bij aan het bereiken van je doelen. Het is het tegenovergestelde van reactief gedrag.
bedrijfstrainingen
proactief gedrag

Proactief zijn leidt tot succes

Neem initiatief en krijg meer invloed op jouw succes

Proactief gedrag betekent dat je zoveel mogelijk invloed wil uitoefenen op zaken waar jij je bij betrokken voelt. Het draagt bij aan je succes. Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw gedrag vanuit je waarden en doelen en niet vanuit je emoties en impulsen. In een cursus Time Management leren cursisten daarom ook hoe belangrijk een proactieve houding is.

Waaraan herken je proactief gedrag?

Waaraan herken je een proactieve houding?

Initiatief nemen staat centraal

Proactieve mensen zijn in staat om toekomstgericht te handelen. Het begint ermee dat ze doelen die ze willen bereiken hebben geformuleerd. Daardoor zijn ze beter in staat om toekomstgericht te handelen. Zelfs als het om lange termijn doelen gaat handelen ze in het dagelijks leven effectiever. Ze kunnen beter anticiperen op kansen en bedreigingen. Dat doen ze bijvoorbeeld door in een vroegtijdig stadium actie te ondernemen en voorbereid te zijn. Een heel duidelijk voorbeeld proactief gedrag is bijvoorbeeld investeren in persoonlijke groei door middel van cursussen, trainingen en opleidingen.

Proactief zijn op je werk

Proactief gedrag op je werk

Wie bepaalt jouw agenda?

Als je proactief bent bepaal jij hoe jouw dag eruit ziet. Je doet vandaag wat je vandaag kunt doen, je stelt dingen niet uit. Je maakt een prioriteitenlijst en je houdt je hieraan. Het tegenovergestelde proactief gedrag is reactief gedrag, wat inhoudt dat je jouw dag laat bepalen door anderen of situaties die zich voordoen. Je werkt in feite van de hak op de tak en je waait met alle winden mee. Het voelt alsof dingen jou overkomen. Zo bereik je je doelen niet.

Proactief gedrag houdt in dat jij zelf zoveel mogelijk controle hebt over situaties en dat je actief op zoek gaat naar mogelijkheden om jouw doelen te bereiken.

Militairen worden getraind om een proactieve mindset te ontwikkelen omdat aangetoond is dat het leidt tot succes. Je hebt succes als je jouw doelen bereikt. Het is belangrijk dat je een proactieve mindset hebt. Wanneer dat ontbreekt zal je minder uit jezelf halen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Een proactieve houding is echter belangrijk voor alle beroepen. Zeker nu organisaties steeds meer hybride werken wordt van medewerkers en leidinggevenden verwacht dat zij ondernemerschap op de werkvloer stimuleren en dat medewerkers zoveel mogelijk zelfsturend zijn.

De proactieve houding: de 1e eigenschap

Proactief zijn gaat over invloed hebben

Waar heb je invloed?

Het boek van Stephen Covey: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap stelt dat de eerste eigenschap waar je aan moet voldoen proactief gedrag is. Je moet bereid zijn om daar waar je de ruimte hebt invloed uit te oefenen en die ruimte te laten groeien. Dat wordt ook wel de cirkel van invloed genoemd. En het gaat verder dan dat. Iedereen heeft te maken met tegenslag. Je zal ook de bereidheid moeten hebben om jezelf te herpakken en je doelen na te streven.

De cirkel van invloed

Proactief gedrag maakt het verschil als je betrokken bent

Ben je betrokken of heb je invloed?

Een analogie die je kunt gebruiken is eveneens bedacht door Stephen R. Covey. Het is een grafische weergave van de relatie tussen betrokkenheid en invloed.

cirkel van invloed

In ons werk en leven zijn we betrokken bij gebeurtenissen en omstandigheden die zich aandienen. We noemen dat de cirkel van betrokkenheid. Binnen de cirkel van betrokkenheid kunnen we invloed uitoefenen. De ruimte die we benutten om invloed uit te oefenen noemen we de cirkel van invloed. De kunst is om de cirkel van invloed te vergroten. Hoe groter die cirkel, hoe proactiever je gedrag. Als je reactief bent is de cirkel kleiner.

Leid een proactief leven

proactief gedrag gaat over jezelf blijvend verbeteren

Blijf jezelf verbeteren en bereik meer

Proactief gedrag kan zich op veel manieren uiten. Het begint bij nadenken over wat je belangrijk vindt en wat je na wilt streven. Dit kun je uiteindelijk vertalen in bijvoorbeeld SMART doelstellingen. Daarna kun je ernaar handelen door te bepalen wat je gaat doen maar ook keuzes te maken over wat je niet gaat doen. Je bent beter in staat om prioriteiten te stellen. Dat kan dus ook inhouden dat je afscheid neemt van slechte gewoontes, slechte vriendschappen, slechte arbeidsomstandigheden en ga zo maar door. Een proactieve houidng kan je jezelf eigen maken. Je kan beginnen met het maken van een lijst van doelen die je wilt bereiken. Vervolgens ga je werken aan de doelen waar jij zelf de meeste invloed op hebt en het minst afhankelijk bent van anderen of omstandigheden.

$

Neem contact op

Bereik meer met minder moeite

Bereik meer met minder moeite

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!

Share This