Wat is een missie? Heldere uitleg

Wat is een missie? Waarom is het belangrijk? En hoe formuleer je een mission statement? Lees deze uitleg met voorbeelden.
Door: Bas Hoorn

Een missie definieert kernachtig de activiteiten van de organisatie, haar doelen en hoe zij dit doel zal bereiken. Daarmee verschilt het van een visie die het vergezicht aangeeft waar de organisatie naartoe wil.

Wat is een missie?

In een missie worden bondig de kernwaarden van de organisatie uitgedrukt en de activiteiten van de organisatie beschreven. Hiermee wordt onder medewerkers, leveranciers en stakeholders begrip gecreëerd over de activiteiten van de organisatie en wordt voor de buitenwereld helder waarin de organisatie zich onderscheidt.

Visie Missie Doelen Time management AIM-methode-optimaal

Waarom is een missie belangrijk?

Een missie zorgt er ook voor dat medewerkers betrokken zijn bij de organisatie. Ze weten waarom ze taken uitvoeren en zijn daardoor beter in staat om de juiste prioriteiten te stellen en afwegingen te maken. Ook is aangetoond dat medewerkers die weten hoe hun rol bijdraagt aan de toekomst van het bedrijf gemotiveerd en enthousiast zijn.

Motivatie en enthousiasme komen voort uit zingeving. Als mensen hun werk als zinvol ervaren ervaren ze ook eigenaarschap. Het werk krijgt betekenis voor medewerkers. Eigenaarschap in het werk betekent betrokkenheid bij het werk. Onderzoek toont aan dat een missie betekenis geeft aan het werk en zorgt voor eigenaarschap. Eigenaarschap draagt enorm bij aan de prestaties van medewerkers.

Het is belangrijk om de missie na te leven. Dat kan alleen worden bereikt door ervoor te zorgen dat alle medewerkers op de hoogte zijn van de missie van de organisatie en er ook naar handelen. Herhaaldelijk de missie communiceren en tijdens de onboarding nieuwe medewerkers betrekken bij de missie blijkt effectief te zijn.

Het verschil tussen missie en visie

Missie en visie worden vaak met elkaar verward of als één stip op de horizon genoemd. Toch zijn ze heel verschillend. Een missie beschrijft wat de organisatie in het heden doet. Een visie beschrijft waar de organisatie naartoe wil gaan. Je kunt zeggen dat een missie beschrijft wat het in het hier en nu moet doen en doet om de toekomstdroom die als visie is verwoord te bereiken.

Voorbeelden van mission statements

Een ander woord voor missie is ‘mission statement’. Als je kijkt op de websites van grote organisaties die zichzelf serieus nemen en zoekt naar het mission statement kom je ze tegen. Een paar voorbeelden:

Het mission statement van De Belastingdienst
De Belastingdienst draagt bij aan een financieel gezond Nederland. Dat doen we door eerlijk en zorgvuldig rijksbelastingen en premies te heffen en te innen. Met deze missie zorgen we ervoor dat er in Nederland geld is voor onder meer zorg, onderwijs en openbaar vervoer.

Het mission statement van Nike
Bring inspiration and innovation to every athlete* in the world
*If you have a body, you’re an athlete

Het mission statement van JDE Coffee (Douwe Egberts)
We unleash the possibilities of coffee & tea to create a better future. That’s why every day we look for creative, innovative ways to positively influence the world of coffee and tea around us.

Het mission statement dat wij gebruiken (Timension)
Wij zorgen ervoor dat mensen meer bereiken met minder moeite in minder tijd. Dit doen we door middel van effectieve trainingen en innovatieve leerinterventies met een hoog leerrendement.

Zoals je kunt lezen beschrijven de vier mission statements de activiteiten die in het hier en nu worden uitgevoerd. Dat is dus een wezenlijk verschil ten opzichte van een visie die de toekomst beschrijft.

Een missie is geen slogan

Een slogan is een korte bondige en pakkende tekst die meteen wordt geassocieerd met de organisatie en wordt gebruikt om publiek te prikkelen en aan het merk te herinneren. Nike gebruikt bijvoorbeeld ‘Just do it’. Dit sluit aan bij hun mission statement waarin ze in feite stellen dat in hun optiek iedereen een atleet is.

Wij (Timension) gebruiken ‘Bereik meer met minder moeite’. Dit is een afgeleide van ons mission statement. Waarin een slogan vooral verschilt van een mission statement is dat een missie uitlegt wat de organisatie doet. In veel gevallen wordt dit zelfs aangevuld met waarom de organisatie dit doet.

Hoe formuleer je een missie?

Een mission statement kan heel kort geformuleerd zijn (zoals die van Nike) of uitgebreider zijn geformuleerd zoals die van JDE Coffee. In de kern moet een mission statement antwoord geven op de volgende vragen

Wat biedt de organisatie de klanten of het doelpubliek?
Hiermee wordt bedoeld wat de reden van bestaan is. Welke behoefte wordt vervuld of welke verantwoordelijkheid neemt de organisatie op zich?

Voor welke doelgroep ontplooit de organisatie haar activiteiten?
Als de organisatie zich richt tot bepaalde doelgroepen moet dit worden benoemd of duidelijk worden uit de formulering. De Inspectie voor het Onderwijs is er voor de belangen van leerlingen, studenten en ouders. Bijvoorbeeld kinderloze senioren behoren niet tot de doelgroep.

Wat is onderscheidend aan de organisatie?
In je missie zal je ook het onderscheidend vermogen ten opzichte van vergelijkbare organisaties moeten formuleren. Een helder voorbeeld is het mission statement van PayPal: ‘To build the web’s most convenient, secure, cost-effective payment solution.’ Dit mission statement onderscheidt zich van andere payment providers zoals banken, creditcardbedrijven en Wire Transfers.

Tip: Als je deze vragen voorlegt aan het management van een organisatie krijg je verschillende antwoorden. Je zal echter ook merken dat veel antwoorden overlap met elkaar hebben. Vanuit die gemeenschappelijke deler kun je een missie formuleren.

Tot slot: hoe gebruik je een missie?

Een mission statement is een leidraad die mensen en organisaties richting geeft in de waan van de dag. Het belichaamt de waarden van de organisatie en draagt bij aan de productiviteit van de organisatie. Het is dus belangrijk om het continu als ijkpunt te gebruiken als doelstellingen worden geformuleerd. Deze doelstellingen horen namelijk in lijn te zijn met de missie. Als dit niet zo is bestaat de kans dat medewerkers vooral bezig en niet productief zijn.

Wat is een missie?

Leestip: Begin met het waarom

Liever een training volgen?

Wil je leren hoe je effectief en efficiënt werkt. De cursus Timemanagement kun je voor jezelf volgen maar kan ook voor jouw organisatie, incompany en op maat worden aangeboden.

Gerelateerde artikelen

Neem contact op

Bereik meer met minder moeite

Bereik meer met minder moeite

Abonneer je op onze kennisbank

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!