Missie: definitie, betekenis, uitleg en het belang

De missie geeft beknopt weer waarom de organisatie bestaat en wat er gedaan moet worden om de visie te realiseren, uitgedrukt in een fundamenteel doel.
Missie Visie team

Wat is een missie?

Missie, visie en strategie

Missie, visie en strategie hangen met elkaar samen en worden vaak met elkaar verward. In het kort kunnen we stellen: De visie is het toekomstbeeld; de missie is waar we voor staan en de strategie is de uitvoering vertaald naar acties. Ieder mens en elke organisatie moet weten waarom ze bestaat en wat gedaan moet worden om de visie te realiseren. Dat wordt uitgedrukt in een missie. Werken met een missie is daarom ook onderdeel van een training time management.

Visie Missie Doelen Time management AIM-methode-optimaal

Vooral de woorden visie en missie worden vaak met elkaar verward! Er zijn belangrijke verschillen: Een visie is naar buiten en op de toekomst gericht. Het geeft antwoord op de vraag ‘Wat kunnen we betekenen voor anderen?’. Een missie beschrijft waar jij (of je organisatie) voor staat. Het beschrijft het hier en nu. Het is dus naar binnen gericht. De missie moet in lijn zijn met de visie.

Anders gezegd: Waar jij (of jouw bedrijf) voor staat moet bijdragen aan de visie. Vanuit jouw missie ben je in staat om haalbare doelen te formuleren die bijdragen aan de visie van de organisatie. Deze doelen moeten ook passen bij jouw identiteit of die van jouw organisatie (dus bij waar je voor staat).

Wat is een missie?

Wees to the point

Beknopt en fundamenteel

mission statement

Een mission statement wordt beschreven als een beknopt en fundamenteel doel. Daarmee geeft het richting aan jezelf en al je collega’s in de organisatie. Als het goed is komen alle verantwoordelijkheden die jij hebt uit je missie voort.

Beschrijf wat je moet doen om je visie te realiseren

Twee voorbeeld van een missie

De Inspectie van het Onderwijs heeft heel beknopt en helder in slechts 5 woorden haar missie beschreven: ‘Effectief toezicht voor beter onderwijs’.

Een uitgebreider voorbeeld van een mission statement is die van War Child:

We believe no child should be part of war. Ever.
Children have the right to grow up in peace, free from fear and violence.
To develop their full potential and become the person they want to be.
War Child makes a lasting impact.

By protecting children from violence and offering psychosocial support and education.
We unleash the children’s inner strength with our creative and involving approach.
And inspire as many people as we can to participate in our cause.
Together we can change the future.

In beide gevallen geeft het mission statement duidelijk aan wat de reden van bestaan van de organisaties is. Dit kan kort en bondig maar ook heel uitgebreid worden geformuleerd. Het is in beide gevallen helder en duidelijk beschreven.

missie bedrijf

De missie (het fundamentele doel) draagt bij aan een visie. Tevens is de missie de ruggengraat waar onderliggende doelstellingen en de daaruit voortvloeiende taken en projecten van worden afgeleid.

De constante factor van missie, visie, strategie

De kern van de zaak

Een mission statement is een ijkpunt waar je jouw acties en taken tegen afzet. Eigenlijk kun je bij alles wat je doet de vraag stellen of het wel bijdraagt aan jouw missie of die van het bedrijf waar je voor werkt.

visie missie

De missie is een onderdeel van jouw identiteit en die van je organisatie. Met een goed geformuleerde missie ben je in staat om de juiste keuzes te maken. Je kunt namelijk continu bepalen welke keuze het beste past bij jouw identiteit of die van je organisatie.