Een missie is een doel, of een reden van bestaan

Een goed geformuleerde missie is een krachtig hulpmiddel om organisaties, teams en mensen productiever te maken. Dit artikel legt uit wat een missie is en hoe je een mission statement kunt schrijven die je inspireert om actie te ondernemen.
Missie Visie team

Stel je voor dat je een ondernemer bent die een nieuwe zaak begint. Of je bent net leidinggevende geworden van een team. Je wilt er zeker van zijn dat je bedrijf of team succesvol is, dus je begint na te denken over wat je moet doen om dat voor elkaar te krijgen. Een van de dingen die je je realiseert is dat je een missie duidelijk, beknopt en makkelijk te onthouden geformuleerd moet hebben.

Mensen komen vaak voor uitdagingen te staan omdat ze geen missie hebben. Dit kan zich op een aantal verschillende manieren uiten. Zonder een duidelijke missie kunnen mensen zich verloren en richtingloos voelen. Ze kunnen het ook moeilijk vinden om beslissingen met betrekking tot de invulling van hun taken te nemen, omdat elke keuze een kritische wordt als er geen groter verband is om ze aan af te meten. Het stellen van de juiste prioriteiten wordt daardoor lastig. Mensen zonder missie kunnen verzanden in de dagelijkse details van leven en werk en het grotere geheel uit het oog verliezen. Dit maakt mensen, teams en organisaties ineffectief.

Het kan moeilijk zijn om gemotiveerd en geconcentreerd te blijven als je geen duidelijk doel voor ogen hebt. Daarom is het belangrijk om een missie goed te formuleren. In dit artikel wordt uitgelegd wat een missie is, hoe je die formuleert en hoe je een missie gebruikt om successen te boeken.

Visie Missie Doelen Time management AIM-methode-optimaal

Wat is een missie?

Een geformuleerde missie wordt ook wel mission statement genoemd en is een beschrijving van het doel van een organisatie, bedrijf, product of persoon in één of twee zinnen. Een goed geformuleerde missie moet duidelijk, beknopt, en gemakkelijk te onthouden zijn. De formulering moet tevens ondubbelzinnig zijn.

Vanuit verschillende invalshoeken moet de missie op maar een manier te begrijpen zijn. Ook moet ze in lijn zijn met de visie van de organisatie. Dat is hoe de organisatie de ideale toekomst voor zichzelf en de wereld om zich heen ziet. Ze moet ook specifiek genoeg zijn om de besluitvorming te sturen en mensen te helpen om zich te blijven concentreren op wat belangrijk is. Met een missie geef je richting aan mensen zodat ze weten waarnaar ze moeten streven.

Er is niet een soort missie

Er zijn verschillende soorten missies, die elk op hun eigen manier belangrijk zijn. Er zijn altijd overeenkomsten: Een missie maakt altijd onderdeel uit van de identiteit, het drukt betrokkenheid uit, het is inspirerend, werknemers en stakeholder moeten erin geloven en onnodige termen of complexe formuleringen worden vermeden. De meest voorkomende soorten missies zijn:

Strategische missie

Dit is het overkoepelende doel van een organisatie of bedrijf. Het is wat ze op lange termijn hopen te bereiken. Het helpt bij strategie bepalen of het nemen van strategische beslissingen. Vaak wordt hierin ook rekening gehouden met de positie die de organisatie zelf inneemt in de maatschappij en ten opzichte van de concurrentie.

Operationele missie

Dit is het dagelijkse werk dat gedaan moet worden om de strategische missie te bereiken. Ze kan worden uitgesplitst in specifieke doelen of doelstellingen. De organisatie helpt hiermee werknemers hoe zij in de huidige situatie of gedurende een bepaalde periode invulling geven aan hun werk. Daarbij wordt ook de werkwijze betrokken.

Team missie

Dit is het doel van een team of groep binnen een organisatie. Het moet afgestemd zijn op de missie van de organisatie. Bijvoorbeeld, een team in een ziekenhuis zou als missie kunnen hebben patiënten kwaliteitszorg te bieden. Dit zou in overeenstemming zijn met de algemene strategische missie van het ziekenhuis.

Persoonlijke missie

Een persoonlijke missie beschrijft een doel (of doelen) dat je leven stuurt. Het is wat je wilt bereiken, zowel op korte als op lange termijn. Het geeft betekenis aan je leven en helpt je om jezelf in de door jouw gewenste richting persoonlijk en in jouw werkterrein te ontwikkelen. Jouw missie kan je inspireren en jouw motivatie aanwakkeren waardoor je met meer plezier aan jouw taken werkt.

Wat is een missie?

Hoe kom je tot een goede formulering van je missie?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, want een mission statement zal voor elke organisatie, bedrijf of persoon anders zijn. Er zijn echter enkele algemene tips die je kunt volgen om een goede missie te formuleren die duidelijk, beknopt en gemakkelijk te onthouden is.

missie

1. Formuleer eerst een visie

Een visie is het beste te omschrijven als de toekomstdroom dat als een ideaal wordt nagestreefd. Voor een organisatie die zich bezighoudt met armoedebestrijding kan dit bijvoorbeeld zijn: ‘Een wereld zonder armoede’. Het begrip ‘missie’ verschilt van het begrip ‘visie’ doordat de missie helder richting geeft aan medewerkers en de buitenwereld wat de bedrijfscultuur is en een fundament vormt voor de waarden, normen en overtuigingen binnen de organisatie of onderneming.

De visie formuleren we op een hoger niveau. Met een visie geef je een toekomstdroom weer, de missie ga je vervolgens opstellen om concreet te maken hoe je die toekomstdroom najaagt. De missie en visie moeten dus altijd in lijn zijn met elkaar. Ook al lijkt de visie een denkbeeldige droom voor de verre toekomst. Formuleer dus eerst een visie.

2. Denk na over wat je wilt bereiken

Nu je de verschillende soorten missies begrijpt, is het tijd om na te denken over wat je wilt bereiken. Wat is je persoonlijke missie? Wat is de teammissie van de groep waarmee je werkt? Wat is de operationele missie van je bedrijf?
Als je eenmaal een duidelijk idee hebt van wat je wilt bereiken, kun je beginnen met het formuleren van een missie. Dit zal je helpen geconcentreerd en gemotiveerd te blijven terwijl je vooruit gaat. Een goed opgestelde missieverklaring kan je ook helpen om op lange termijn succes te boeken.

3. Hou het kort en to the point

Een missie moet kort en to the point zijn geformuleerd, want ze is bedoeld als leidraad voor jou en je organisatie. Ze moet je doel in een paar zinnen samenvatten. Als ze langer is dan dat, zul je waarschijnlijk je aandacht verliezen en verzanden in de details.
Verder moet een mission statement gemakkelijk te onthouden zijn, want je zult er waarschijnlijk vaak naar verwijzen. Hoe beknopter en specifieker ze is, hoe gemakkelijker ze te onthouden zal zijn. Als je een mission statement schrijft streef je naar eenvoud. Dit zorgt ervoor dat een missie makkelijk wordt begrepen en sneller een overtuiging wordt van waaruit dagelijks wordt gehandeld.

4. Wees specifiek

Een goed geformuleerde missie moet specifiek genoeg zijn om de besluitvorming te sturen en mensen te helpen zich te blijven concentreren op wat belangrijk is. Denk aan het credo ‘If you want to be terrific, you need to be specific’.

5. Richt je op de toekomst

Als je een missie formuleert moet die gericht zijn op de toekomst en op wat je wilt bereiken. Ze moet ambitieus zijn, de lat hoog leggen voor je organisatie of team. Tegelijk moet ze haalbaar zijn, wat betekent dat het iets is waar je ook echt naar toe kunt werken.

missie bedrijf

Voorbeeld van een sterk geformuleerde missie

Goed opgestelde missieverklaringen kunnen een krachtig hulpmiddel zijn voor organisaties van allerlei omvang. Er zijn veel voorbeelden van goed geformuleerde mission statements te vinden, maar sommige van de beste zijn van kleine bedrijven.
Zo’n voorbeeld is Death Wish Coffee, een bedrijf dat koffie met een hoog cafeïnegehalte verkoopt. Hun mission statement is “om ’s werelds sterkste koffie te leveren zodat je de meest badass dingen in het leven kunt bereiken”.
Dit is een goed voorbeeld want hiermee weet iedere medewerker wat het bestaansrecht van de organisatie is, waar de organisatie voor staat, Waar de ambities liggen en de kernwaarden laten niets aan duidelijkheid te wensen over.

Conclusie

Een goed geformuleerde missie is een verklaring van het doel of de doelstellingen van je bedrijf. Ze kan worden onderverdeeld in verschillende soorten, zoals persoonlijk, team, en operationeel. Om een mission statement te maken dat effectief is, moet je het kort en bondig houden, terwijl het ook specifiek moet zijn. Je verklaring moet ook gericht zijn op de toekomst en op wat je wilt bereiken.

visie missie

Veelgestelde vragen

Hebben alle bedrijven een missie?

Nee, niet alle bedrijven hebben dit. Toch wordt het steeds gebruikelijker dat bedrijven er een hebben, want het kan een krachtig hulpmiddel zijn om de besluitvorming te sturen en succes te boeken.

Is het belangrijk om missie geformuleerd te hebben?

Ja, het is voor elke organisatie (en ook voor mensen) belangrijk om een geformuleerde missie te hebben. Dit helpt om het team en de individuele leden te leiden naar het bereiken van gemeenschappelijke doelen. Bovendien kan ze behulpzaam zijn bij het meten van succes in de loop van de tijd.

Leestip: Begin met het waarom

Abonneer je op de nieuwsbrief

Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Naam(Vereist)

Contactformulier

Wil je meer uit jezelf halen?

Wil je meer uit jezelf halen?

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!

Share This