Transactionele analyse: betekenis en uitleg

Ontdek hoe Transactionele Analyse je carrière een boost kan geven. Verbeter je communicatie en persoonlijke effectiviteit vandaag nog!
Door: Bas Hoorn

Ontdek de kracht van Transactionele Analyse en hoe het je carrière en productiviteit kan stimuleren. Dit artikel biedt je een diepgaand inzicht in hoe je communicatiepatronen kunt ontcijferen en effectiever kunt worden in je interacties. Door Transactionele Analyse te begrijpen, kun je jezelf en anderen beter begrijpen, en deze inzichten gebruiken om je carrière te versnellen. Lees verder om te ontdekken hoe Transactionele Analyse je kan helpen je volledige potentieel te bereiken en je professionele leven te transformeren.

Wat is Transactionele Analyse?

Transactionele Analyse (TA) is een krachtige psychologische theorie die ons begrip van persoonlijkheid, communicatie en sociale interactie verbetert. Ontwikkeld door de Canadese psychiater Eric Berne in de jaren 1950-1960, biedt TA een raamwerk om te begrijpen hoe mensen functioneren en hoe ze met elkaar omgaan. Het is een theorie die zowel eenvoudig als diepgaand is, en die ons in staat stelt om de complexiteit en diepgang van het individu, relaties en groepen te hanteren.

We zijn voorgeprogrammeerd met het script

In de Transactionele Analyse wordt het concept van een ‘script’ gebruikt om te verwijzen naar de onbewuste levensplannen die mensen maken. Deze scripts worden gevormd in de vroege kindertijd en beïnvloeden de manier waarop we denken, voelen en ons gedragen. Ze bepalen onze interacties met anderen en de manier waarop we situaties interpreteren. Door ons bewust te worden van onze scripts, kunnen we ze herzien en veranderen, waardoor we meer autonomie en controle over ons leven krijgen.

Transactionele Analyse gaat uit van ego-posities

Een centraal concept in de Transactionele Analyse is het idee van ego-posities. Berne stelde dat we allemaal drie ego-posities hebben: de Ouder, de Volwassene en het Kind. Deze posities vertegenwoordigen verschillende aspecten van onze persoonlijkheid en beïnvloeden hoe we denken, voelen en handelen.

Het volwassen ego (V)

Het Volwassen ego is het deel van ons dat in het hier en nu leeft, rationeel en objectief is, en in staat is om informatie te verwerken en beslissingen te nemen op basis van feiten en bewijs. Wanneer we in onze Volwassen ego-positie zijn, zijn we in staat om problemen op te lossen, te plannen en te denken op een manier die niet wordt beïnvloed door onverwerkte emoties uit het verleden of door oude, onbewuste scripts.

Een voorbeeld van gedrag dat kenmerkend is voor het Volwassen ego zou kunnen zijn wanneer een werknemer een probleem op de werkvloer identificeert, verschillende mogelijke oplossingen overweegt, en dan een plan van aanpak opstelt op basis van de beschikbare informatie.

Het ouder ego (O)

Het Ouder ego is het deel van ons dat de normen, waarden en gedragingen van onze ouders of verzorgers heeft geïnternaliseerd. Het kan zowel kritisch als zorgzaam zijn. Het kritische Ouder ego kan oordelend en controlerend zijn, terwijl het zorgzame Ouder ego beschermend en verzorgend kan zijn.

Een voorbeeld van gedrag dat kenmerkend is voor het Ouder ego zou kunnen zijn wanneer een manager een werknemer bekritiseert voor het te laat inleveren van een rapport (kritische Ouder), of wanneer een collega een andere collega troost die net slecht nieuws heeft gekregen (zorgzame Ouder).

Het kind ego (K)

Het Kind ego is het deel van ons dat onze ervaringen, gevoelens en gedragingen uit onze kindertijd heeft geïnternaliseerd. Het kan zowel vrij als aangepast zijn. Het vrije Kind ego is expressief, creatief en spontaan, terwijl het aangepaste Kind ego zich gedraagt op een manier die bedoeld is om goedkeuring en acceptatie van anderen te krijgen.

Een voorbeeld van gedrag dat kenmerkend is voor het Kind ego zou kunnen zijn wanneer een werknemer zich verzet tegen een verandering op de werkvloer omdat hij bang is voor het onbekende (aangepast Kind), of wanneer een teamlid tijdens een brainstormsessie een creatief en out-of-the-box idee naar voren brengt (vrij Kind).

Mensen streven naar erkenning: Transactionele Analyse noemt dit “Strokes”

In de Transactionele Analyse verwijst de term ‘strokes’ naar de erkenning of aandacht die we van anderen ontvangen. Strokes kunnen positief of negatief zijn, en ze kunnen voorwaardelijk of onvoorwaardelijk zijn. Voorwaardelijke strokes zijn gebaseerd op wat we doen, terwijl onvoorwaardelijke strokes zijn gebaseerd op wie we zijn.

Strokes zijn een fundamenteel aspect van menselijke interactie. We hebben allemaal behoefte aan strokes, en veel van ons gedrag is gericht op het verkrijgen van “strokes”. Door ons bewust te worden van onze stroke-patronen, kunnen we onze interacties met anderen verbeteren en meer bevredigende relaties opbouwen.

Wat zijn Transactiecombinaties?

Transacties in de Transactionele Analyse verwijzen naar de communicatie tussen mensen, en meer specifiek, naar de uitwisseling van strokes. Er zijn verschillende soorten transacties, waaronder complementaire transacties, aanvullende transacties en gekruiste transacties.

Complementaire Transacties

Complementaire transacties zijn transacties waarbij de reactie van de ontvanger past bij de stimulus van de zender. Dit betekent dat de communicatie evenwijdig loopt en voorspelbaar is. Een voorbeeld van een complementaire transactie zou kunnen zijn wanneer een manager (Ouder ego) een werknemer (Kind ego) prijst voor goed werk, en de werknemer reageert met dankbaarheid.

Transactionele analyse complementaire transactie ouder naar kind

Een ander voorbeeld van een complementaire transactie op de werkvloer zou kunnen zijn wanneer een teamlid (Volwassen ego) een ander teamlid (Volwassen ego) vraagt om hulp bij een taak, en het andere teamlid stemt in om te helpen. Complementaire transacties zijn effectief voor het opbouwen van harmonieuze en productieve relaties.

transactionele analyse complementaire transactie volwassen naar volwassen

Aanvullende Transacties

Aanvullende transacties zijn transacties waarbij de reactie van de ontvanger niet past bij de stimulus van de zender, maar de transactie toch doorgaat omdat de reactie de onderliggende boodschap bevestigt. Een voorbeeld van een aanvullende transactie zou kunnen zijn wanneer een manager (Ouder ego) een werknemer (Kind ego) bekritiseert voor het te laat inleveren van een rapport, en de werknemer reageert door zich te verontschuldigen en belooft het de volgende keer beter te doen.

Een ander voorbeeld van een aanvullende transactie op de werkvloer zou kunnen zijn wanneer een teamlid (Kind ego) een ander teamlid (Ouder ego) vraagt om hulp bij een taak, en het andere teamlid reageert door te zeggen dat ze het te druk hebben om te helpen. Hoewel de reactie niet past bij de oorspronkelijke vraag, bevestigt het de onderliggende boodschap dat het teamlid hulp nodig heeft.

Gekruiste Transacties

Gekruiste transacties zijn transacties waarbij de reactie van de ontvanger niet past bij de stimulus van de zender, en de communicatie wordt verstoord. Een voorbeeld van een gekruiste transactie zou kunnen zijn wanneer een medewerker (Volwassen ego) een leidinggevende (Ouder ego) op een volwassen manier bejegent over een vraagstuk en de leidinggevende geen ruimte voor discussie biedt en directief reageert (kritische ouder).

Tranactionele analyse gekruiede transactie volwassen volwassen ouder kind

Een ander voorbeeld van een gekruiste transactie op de werkvloer zou kunnen zijn wanneer een teamlid (Ouder ego) een ander teamlid (Ouder ego) opdraagt een taak uit te voeren terwijl het verdelen van de werkzaamheden een verantwoordelijkheid van een leidinggevende is. Als vervolgens de ontvanger van de boodschap het de zender van de boodschap hierop aanspreekt en beritiseert is ook sprake van een gekruisde transactie. Gekruiste transacties kunnen leiden tot misverstanden en conflicten.

Transactionele analyse gejkruisde transactie: ouder kind ego's botsen

Transactionele analyse in relatie tot de Roos van Leary

Transactionele Analyse en De Roos van Leary overlappen in hun focus op interactiepatronen en gedragsdynamieken. Beide modellen erkennen dat jouw gedrag invloed heeft op het gedrag van anderen.

In de Transactionele Analyse worden deze interacties gezien als transacties tussen verschillende ego-posities: Ouder, Volwassen en Kind. De Roos van Leary, daarentegen, kijkt naar gedragsstijlen in termen van dominantie en nabijheid.

De ego-posities in de Transactionele Analyse kunnen worden gekoppeld aan de kwadranten van De Roos van Leary. Bijvoorbeeld, het Ouder ego komt overeen met het dominante gedrag, terwijl het Kind ego overeenkomt met het volgzame gedrag.

De transactiecombinaties in de Transactionele Analyse kunnen ook worden gezien in de interactiestijlen van De Roos van Leary. Zo kunnen complementaire transacties worden gezien als gedrag dat ‘samen’ of ’tegen’ gedrag oproept, terwijl gekruiste transacties kunnen leiden tot conflicten, vergelijkbaar met de dynamiek in De Roos van Leary.

Transactionele analyse en timemanagement

Transactionele Analyse helpt je om je bewust te worden van de verschillende ‘ego-posities’ – de Ouder, de Volwassene en het Kind – die je inneemt in verschillende situaties. Door je bewust te worden van deze posities, kun je effectiever communiceren en beter omgaan met stress, wat essentieel is voor goed timemanagement.

Bijvoorbeeld, als je merkt dat je vastzit in de ‘Ouder’ positie en constant anderen aan het controleren bent, kan dit veel van je tijd opslorpen. Door over te schakelen naar de ‘Volwassene’ positie, kun je je tijd effectiever beheren door je te concentreren op je eigen taken en verantwoordelijkheden.

Daarnaast kan Transactionele Analyse je helpen om je bewust te worden van onbewuste scripts of patronen die je timemanagement beïnvloeden. In onze training timemanagement leer je deze scripts herkennen en veranderen, zodat je je tijd beter kunt beheren en productiever worden.

Conclusie: De meest wenselijke transacties op de werkvloer

Op de werkvloer zijn de meest wenselijke transacties die waarbij de communicatie helder, direct en respectvol is. Dit betekent dat de communicatie voornamelijk plaatsvindt vanuit de Volwassen ego-positie. Wanneer we communiceren vanuit onze Volwassen ego-positie, zijn we in staat om problemen op te lossen, te plannen en te denken op een manier die niet wordt beïnvloed door onverwerkte emoties uit het verleden of door oude, onbewuste scripts.

Het bevorderen van Volwassen-Volwassen transacties op de werkvloer kan worden bereikt door het bevorderen van een cultuur van openheid, respect en gelijkwaardigheid. Dit kan onder meer worden bereikt door het aanmoedigen van directe communicatie, het bevorderen van een cultuur van feedback, en het bieden van training en ondersteuning in communicatievaardigheden.

Transactionele Analyse biedt een krachtig raamwerk voor het begrijpen en verbeteren van communicatie op de werkvloer. Door ons bewust te worden van onze ego-posities en transactiepatronen, kunnen we effectievere en bevredigendere relaties opbouwen, zowel op de werkvloer als in ons persoonlijke leven.

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Cursus Time Management
Cursus Time Management
Cursus Time Management
Bereik meer met minder moeite.
Bereik meer met minder moeite.
Ook incompany en maatwerk.
Ook incompany en maatwerk.