Hybride Werken

Inzichten over hybride werken zijn onder te verdelen in de aandachtsgebieden: de inzet van de juiste technologie, balans tussen werk en privé, de thuiswerkplek, leidinggeven en samenstelling van teams.

Onder hybride werken verstaan we tijd- en plaatonafhankelijk werken met behulp van ondersteunende technologie. De mate waarin tijd- en plaatsonafhankelijk wordt gewerkt is niet vastomlijnd. Onderstaande thema’s geven inzicht in hoe hybride werken vormgegeven kan worden.

Online classrooms

Online samenwerken

Online samenwerken is een voorwaarde als tijd- en plaatsonafhankelijk wordt samengewerkt. Leer slim gebruikmaken van online community’s en samenwerkingstools.

 

work life balance

Balans tussen werk & privé

Hoe combineer je werk en privé als je vanuit huis werkt? Hybride werken impliceert dat er ook vanuit huis gewerkt kan worden. Hoe zorg je ervoor dat enerzijds productief bent en anderzijds tijd hebt voor een privéleven?

 

effectief en efficiënt werken

Leidinggeven & teams

Hybride werken stelt andere eisen aan leidinggeven en vraagt om een doordachte samenstelling van teams. Wat zijn beproefde en recente inzichten in een context van tijd- en plaatsonafhankelijk werken?

 

thuiswerkplek inrichten en voldoende licht

Thuiswerkplek

Werken vanuit huis doe je vanaf een thusiwerkplek. Een optimaal ingerichte thuiswerkplek zorgt ervoor dat effectief en efficiënt kan worden gewerkt. Hoe richt je de optimale thuiswerkplek in?

 

Contactformulier