Sharing Is Caring maakt organisaties productief

Dit artikel legt het belang van het delen van kennis, vaardigheden en ervaringen uit. Dit principe is bekend als 'sharing is caring'.
Door: Bas Hoorn

Sharing is caring in een ideale organisatie…

Kennis en vaardigheden zijn nodig om uiteindelijk resultaten te bereiken. De focus bij het delen van kennis en ervaringen moet vooral liggen op het tot sneller en makkelijker resultaten bereiken door Working Out Loud toe te passen.
Individuele medewerkers zetten als het goed is een online community’s in om hun doelstellingen te bereiken en om te tonen waar ze goed in zijn. Ze hebben hun profiel op orde en het is nog beter als ze informatie creëren, brengen en halen en/of reageren op bijdragen van anderen.
In beginsel organiseren ze dit rond individuele behoeftes. Verbindingen met informatie en mensen maken doen ze, als het goed is, op een zodanige wijze dat ze met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk resultaat bereiken.

Sharing is caring voor het individu

Het social intranet is eigenlijk een verzameling van Me-onomy’s (i.e. een samenvoeging van Me en economy). Een verzameling van mensen met individuele behoeftes, individuele expertise en individuele doelstellingen.

Sharing is caring voor het collectief

Het mooie van een verzameling van heel veel me-onomy’s is dat we in feite kunnen spreken van een We-onomy. Het social web is dus een We-onomy (i.e. een samenvoeging van We en economy). Voorwaarde is wel dat er overlap moet zijn in behoefte en aanbod.

Sharing is caring zorgt voor een collectief brein

Door kennis en informatie uit de hoofden van mensen te halen en beschikbaar te stellen in een enterprise social network ontwikkelen we als het ware een collectief brein. De organisatie wordt als geheel slimmer en minder afhankelijk van sleutelfiguren. 

Wat is nodig?

Iedereen binnen de organisatie heeft helder wat de eigen verantwoordelijkheden zijn, weet welke resultaten bereikt moeten worden en weet waarom deze resultaten moeten worden bereikt (in het kader van resultaatgericht werken).
Iedereen communiceert dat middels de juiste vragen en door het aanbieden van de juiste specialistische content en het delen van ervaringen (working out loud) en laat collega’s die informatie en statusupdates delen in hun waarde.

Wat ontstaat er dan?

Door iedereen zoveel mogelijk vanuit eigen expertise en talent te laten werken en de kennis met anderen te delen, creëren we een verzameling me-onomy’s van hoge kwaliteit. In feite creëren we dan daarmee een we-onomy van hoge kwaliteit. Ook kennis en vaardigheden die niet zo makkelijk te vervatten zijn in een beschrijving of ‘how to’ zijn van waarde mits die worden gedeeld als een ervaring (beschrijving wat men heeft gedaan). Wat voor de een als vanzelfsprekend wordt beschouwd is dat voor een ander niet. Ook delen hoe je werkt is een vorm van caring!

Social objectives

Maak van sharing is caring een succes met deze tips

Sharing is caring gaat niet vanzelf. Dit moet worden gemanaged. Onderstaande tips zorgen ervoor dat sharing is caring een succes wordt binnen jouw organisatie.

1. Stimuleer mensen om ook unieke informatie te delen

Stimuleer mensen vooral om informatie te delen. Niet alleen maar statusupdates over hun huidige taken. Bij voorkeur ook unieke of specialistische informatie met diepgang. Zorg ervoor dat mensen dus ook bestanden delen zodat deze (deels) opnieuw kunnen worden gebruikt. Dit bevordert compliancy en zorgt ervoor dat mensen tijd besparen.

2. Zorg ervoor dat iedereen dezelfde technologie beheerst en gebruikt

Enterprise Social Networks en social intranet zorgen ervoor dat online community’s kunnen ontstaan. Voorwaarde daarbij is dat mensen geen frictie ervaren in het gebruik van dergelijke technologie. Organisaties doen er verstandig aan om super users als ambassadeur of digicoach in te zetten om medewerkers te helpen in het leren werken met dergelijke oplossingen.

3. Nodig proactief anderen uit om te reageren op wat wordt gedeeld

Nodig mensen ook uit om te reageren op wat gedeeld wordt. Hierdoor kan de kwaliteit van de aangeboden content worden getoetst en indien nodig worden verbeterd. Betrek daar experts bij. Die kunnen ervoor zorgen dat content van een ‘veronderstelde leek’ wordt gevalideerd en daarmee bruikbaar wordt voor de rest van de organisatie.

4. Neem deel aan community’s en luister naar wat de behoefte is

Meng je in online en offline community’s en luister vooral naar de behoefte van mensen: aan welke kennis en informatie hebben ze behoefte? Je kunt als je een beeld hebt gevormd specialisten erbij betrekken om kennis en informatie te leveren.

5. Laat experts ook ongevraagd expertise delen

Nodig mensen vooral uit om content te creëren. Alleen maar delen volstaat op den duur niet meer. Laat mensen ook kennis en informatie creëren waar niet nadrukkelijk om is gevraagd. Mensen weten nooit van tevoren wat ze precies nodig hebben.

6. Los niet alleen maar op maar leer mensen vooral hoe ze vaardigheden aanleren

Het delen van kennis en ervaringen moet er vooral op zijn gericht dat mensen in staat zijn om zichzelf vaardigheden aan te leren. Afkijken bij een ander helpt daarbij. Een social intranet is bij uitstek geschikt om probleemoplossend te leren denken en handelen.

7. Treed vanaf het begin heel stevig op bij ondermijnend gedrag

Veiligheid is voorwaarde om kennis, informatie en ervaringen te delen. Dit doen mensen alleen als ze zich veilig voelen. Deelnemers die deze dynamiek ondermijnen moeten worden aangesproken op hun gedrag en bij herhaling worden uitgesloten.

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Cursus Time Management

  • Bereik meer met minder moeite
  • Ook incompany en op maat

 

Bekijk cursus arrow_forward