Technographic profiles een doelgroep analyse model

Technographic profiles: door verschillende soorten mensen online samen te laten werken wordt een organisatie effectiever.
Door: Bas Hoorn

Soorten gebruikers

Welk technographic profile hebben jouw collega’s?

social technographics ladder als doelgroep analyse model

Op het social web en social intranet zijn verschillende soorten mensen actief. Als je hen op de juiste manier betrekt worden kennis en informatie optimaal gedeeld. In de cursus Online Samenwerken word je geleerd hoe deze diversiteit in gebruikerstypen bijdraagt aan meer effectiviteit en efficiency als mensen hybride werken.

We onderscheiden 7 technographic profiles:

  1. Creators: deze groep creëert content. Denk aan video’s, bestanden, how to’s, blog posts, et cetera.
  2. Conversationalists: ze creëren in mindere mate en hebben vooral als doel om discussie op gang te houden.
  3. Critics: deze groep reageert op bijdragen van creators en verzamelingen van collectors.
  4. Collectors: deze groep verzamelt en deelt informatie, bijvoorbeeld via social bookmarking en Pinterest.
  5. Joiners: deze groep onderhoudt zijn profiel en contacten. Ze leveren geen bijdrage met content of discussie.
  6. Spectators: vergaren kennis en informatie om zelf taken effectiever en efficiënter te voltooien.
  7. Inactives: deze gebruikers maken geen gebruik van het social web of social intranet. Dat zouden ze eigenlijk wel moeten doen.

Er is vaak sprake van overlap tussen creators, critics, collectors en conversationalists.

1. Creators 

Content maken en delen

Creators zijn leden in een community die minstens eens per maand een blog post schrijven of content uploaden. Op het social web gebruiken ze sites als youtube.com, scribd.com of slideshare.com.

De creator binnen een bedrijf
Binnen een organisatie zorgen creators voor how to’s, handige bestanden, vakinhoudelijke berichten, et cetera. Dankzij hen kunnen anderen taken makkelijker voltooien. Als meer mensen in een organisatie in staat zijn om multimediale content te creëren, dan zal een organisatie over meer creators beschikken.

social technographics ladder als doelgroep analyse model

2. Conversationalists

Linking pins en working out loud

Conversationalists zoeken het gesprek en de discussie met hun omgeving:
Ze delen korte berichten via Forums, Twitter of Yammer en gaan in gesprek wanneer daar een reactie op volgt.
Ze updaten hun status (waar ze mee bezig zijn). Als dit interessant is vergroot dit de kans op een conversatie.
Ze delen wat ze tegenkomen en waardevol vinden op het web of binnen een social intranet.

De conversationalist binnen een bedrijf
Conversationalists kunnen we beschouwen als linking pins. Benader hen wanneer je wilt netwerken.
Conversationalists zijn de ideale ambassadeurs binnen een organisatie. Ze kunnen collega’s enthousiasmeren.
Ze weten wat speelt onder collega’s en kunnen het management van waardevolle feedback voorzien.

Iedereen moet een conversationalist zijn
Als mensen in korte berichten delen waarmee ze bezig zijn, kunnen anderen van hun ervaringen leren. Ook wordt de kans op dubbel werk gereduceerd.
Als veel mensen conversationalist zijn spreken we over working out loud. Organisaties worden daar efficiënter door.

social technographics ladder als doelgroep analyse model

3. Critics

Content verbeteren en valideren

Critics reageren op andermans online content. Die discussie heeft waarde als anderen die kunnen volgen. Het reageren op content gaat makkelijker en sneller dan content creëren.

Wat kan een critic doen?
In discussie gaan met creators of collectors.
Het geven van een rating of een review.
Of een aanpassing voorstellen of redigeren van een wiki.
Social bookmarks van commentaar voorzien.

De critic binnen een bedrijf
Het is belangrijk dat deskundigen zich als critic opstellen. Daardoor wordt informatie verbeterd of gevalideerd en geschikt voor hergebruik.

Hoe zet je de critic in?
Betrek een of meer deskundigen bij je community. Informatie en de community worden daardoor betrouwbaar en bruikbaar.

social technographics ladder als doelgroep analyse model

4. Collectors

Verzamelen van kennis

Collectors beschikken over een kennisbank. Ze hebben hun persoonlijk kennismanagement op orde en kunnen snel over de juiste informatie beschikken.

Dit doen ze door te werken met:
RSS- en newsfeeds
Social bookmarking
Tags en hashtags
Maar denk ook aan tools als Pinterest

De collector binnen een bedrijf
Collectors kun je beschouwen als curators. Ze beschouwen informatie als assets omdat die nog van pas kan komen om resultaten te bereiken.

Hoe zet je de collector in?
De collector kan informatie verzamelen en klasseren. Verder is de collector het ideale lid binnen een community om informatie te voorzien van de juiste tags. De collector speelt samen met de critic en creator een belangrijke rol in de kwaliteit van de informatievoorziening.

social technographics ladder als doelgroep analyse model

5. Joiners

Profiel op orde en toeschouwer

Een joiner is (nog) niet heel actief in de conversatie maar leest wel wat zich aandient. De joiner vindt het belangrijk om als volwaardig te worden beschouwd en vindbaar te zijn. Zijn profiel is op orde en hij onderhoudt bestaande vriendschappen en connecties.

De joiner binnen een bedrijf
De joiner neemt waar en is vindbaar door zijn profiel. Als de joiner lid is van de juiste community’s blijft hij up to date en kan hij efficiënter werken.

Hoe zet je de joiner in?
De joiner consumeert vooral informatie. Zoals de discussie tussen creators en critics. Zorg ervoor dat je joiner lid is van de juiste community’s.

social technographics ladder als doelgroep analyse model

6. Spectators

Consumeren

Spectators vormen de grootste groep. Ze zijn toeschouwers die de informatie van creators, critics en collectors consumeren en hergebruiken. Dit is zowel op het social web als binnen een social intranet het geval.

De spectator binnen een bedrijf?
Deze groep is verreweg het grootst en maakt gebruik van informatie die beschikbaar is. Daardoor kunnen zij wel effectief en efficiënt werken.

social technographics ladder als doelgroep analyse model

7. Inactives

Maken geen gebruik van ‘social’

Deze groep maakt geen gebruik van het social web of het social intranet. Daardoor zullen zij minder goed op de hoogte zijn van wat speelt binnen de organisatie. Zij dragen daardoor geen of minder kennis bij aan het collectief.

De inactives binnen een bedrijf
Deze groep kan effectiever en efficiënter werken als ze goed op de hoogte zijn. Maak hen lid en koppel hen aan de juiste community’s. Daar zal op gestuurd moeten worden.

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Cursus Time Management
Cursus Time Management
Cursus Time Management
Bereik meer met minder moeite.
Bereik meer met minder moeite.
Ook incompany en maatwerk.
Ook incompany en maatwerk.