Ondernemerschap, de sleutel tot hybride werken

Stimuleer hybride werken door ondernemerschap te bevorderen bij medewerkers en leidinggevenden! Het stimuleert resultaatgericht werken en het ontwikkelt de benodigde competenties.
Door: Bas Hoorn

Enige tijd geleden ben ik door BNR Nieuwsradio geïnterviewd over ondernemerschap op de werkvloer. Ik ben een groot voorstander. Zeker nu veel organisaties door de coronacrisis hebben besloten om werken op kantoor en vanuit huis te combineren. Hybride werken kan een groot succes worden als mensen gaan werken vanuit een ander paradigma: Spreek niet meer over medewerkers en leidinggevenden, maar over ondernemers en klanten.

De hybride werknemer hoort te denken als een ondernemer

Het maakt niet uit of de werknemer in de publieke of private sector werkt. Iedereen die hybride werkt hoort in de basis als een ondernemer te werken. Sterker nog: in de basis verschaffen mensen zichzelf een inkomen om daarmee mogelijkheden te creëren om doelen professioneel en privé te bereiken of zich (uiteindelijk) in een gewenste situatie te bevinden. In The 4-Hour Workweek van Tim Ferriss uit 2011 wordt in feite al de volgende situatie beschreven:

Onderaan de streep werkt iedereen voor zichzelf: Werknemers (ondernemers) verkopen eenheden tijd tegen een vergoeding aan een werkgever (klant). In ruil voor eenheden tijd, wordt door een werkgever (klant) een beloning teruggegeven in de vorm van een salaris en rechten. De werkgever (klant) laat zich op de werkvloer vertegenwoordigen door een leidinggevende (die is op zijn beurt zowel klant als ondernemer).

Als ‘hybride werken’ het nieuwe normaal wordt, vind ik dat we vooral waarde moeten hechten aan resultaten in plaats van aanwezig zijn op de werkvloer. Tijd verkopen zegt niets over toegevoegde waarde. Sterker nog: een trage medewerker die meer tijd nodig heeft om een taak te voltooien zou dan beter worden beloond dan een medewerker die in weinig tijd de klus klaart. Getalm belonen is absurd. Toch gebeurt het! Tot de uitbraak van de coronapandemie waren veel werknemers immers urenfabrieken die op basis van aanwezigheid en zichtbaarheid werden beloond.

Waarom spreken over ‘ondernemers’ en niet over ‘medewerkers’?

Ondernemer in plaats van medewerker

Ondernemerschap is problemen oplossen en in behoeften voorzien

Als een ondernemer niet in een behoefte voorziet of problemen oplost, heeft hij geen bestaansrecht. Er ontstaat – als het goed is – dynamiek om op zoek te gaan naar op te lossen problemen of nieuwe behoeftes waar invulling aan gegeven moet worden. Een proactieve houding wordt gestimuleerd.

Ondernemerschap draait om resultaat

Ondernemers focussen zich op productiviteit en niet op bezig of aanwezig zijn. Daarmee bedoel ik dat iedere actie hoort bij te dragen aan een gewenst eindresultaat en de uiteindelijke missie en visie van de klant. Zowel effectief als efficiënt werken worden gestimuleerd.

Ondernemerschap is streven naar toegevoegde waarde

Ondernemers onderscheiden zich van de meeste werknemers door verder te kijken dan de door de klant geformuleerde vraag: Ze verdiepen zich in de business case achter de vraag en vragen dus door. Er wordt meer toegevoegde waarde geleverd!

Ondernemerschap is een houding

Als werknemers zich een ondernemersattitude eigen maken, wordt een goede basis gelegd voor een proactieve en zelfsturende houding waarbij men zich heel bewust afvraagt waar acties aan bijdragen en of ze überhaupt nodig zijn. Los van hybride werken is dit natuurlijk sowieso goed voor organisaties.

Waarom spreken over ‘klanten’ en niet over ‘leidinggevenden’?

Ondernemerschap van de leidinggevende

Gedeelde verantwoordelijkheid

De klant is medeverantwoordelijk voor een gedeeld begrip over het te bereiken resultaat. Hij zal zijn behoefte heel specifiek moeten formuleren om te voorkomen dat tijd en geld worden verspild aan acties die niet bijdragen aan het gewenste resultaat.

Een klant is ook een ondernemer

Een klant is bovendien ook een ondernemer en richt zich op zijn beurt op taken en projecten die bijdragen aan de missie en visie van zijn klant. Wanneer binnen een organisatie iedereen zich deze houding eigen maakt, leidt dit tot een effectievere organisatie.

Beter leidinggeven

De leidinggevende die zich als klant opstelt kan zich concentreren op het gewenste resultaat en hoeft zich minder te bemoeien met de weg er naartoe. Daardoor ontstaat meer ruimte om medewerkers die moeite hebben met zelfsturing beter te begeleiden (situationeel leiderschap).

Ondernemerschap is de sleutel tot hybride werken

Hybride werken en ondernemerschap

Door als ondernemer en klant samen te werken, ligt de focus veel meer op te bereiken doelen. Een ondernemer zal proberen om zo effectief mogelijk resultaten te bereiken. In de praktijk betekent dit door manieren te onderzoeken waarmee met zo min mogelijk inspanning zo veel mogelijk effect wordt bereikt en zelf te bepalen waar en wanneer aan taken wordt gewerkt.

Wat levert ondernemerschap op?

Wanneer met minder acties evenveel of meer resultaat wordt bereikt, levert dit simpelweg tijdwinst op. Het aantal onnodige acties wordt namelijk gereduceerd.
Deze manier van werken verschaft duidelijkheid bij zowel leidinggevenden als medewerkers door een gedeeld begrip over het te bereiken resultaat.
Duidelijk geformuleerde doelstellingen waarvan helder is hoe deze bijdragen aan de missie en visie van de organisatie verhogen de motivatie.

Over welke vaardigheden moeten medewerkers beschikken?

Medewerkers worden beoordeeld op grond van hun bereikte resultaten. Dit vraagt van hen dat ze weten wat hun verantwoordelijkheden zijn, prioriteiten kunnen stellen en dat ze hun werkproces en planning efficiënt inrichten. Dat leren ze in een training time management of incompany met de maatwerktraining Hybride Werken.

Over welke vaardigheden moeten leidinggevenden beschikken?

De leidinggevende zal altijd het goede voorbeeld moeten geven! Dat vraagt om goede timemanagementvaardigheden en proactief communiceren wat hem of haar bezighoudt en waar hij of zij mee bezig is. De term die daarvoor wordt gebruikt is ‘working out loud’. Dit leren leidinggevenden in de cursus Leidinggeven op Afstand. Dit is een training waarvan het programma is opgebouwd rond de best practices van organisaties die heel succesvol zijn gebleken in remote en hybride werken.

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Cursus Time Management

  • Bereik meer met minder moeite
  • Ook incompany en op maat

 

Bekijk cursus arrow_forward