70 20 10 model (didactische visie)

Formeel leren wisselen we zo veel mogelijk af met learning in the job en social learning.
Door: Bas Hoorn

Hoe zorg je voor een hoog leerrendement?

Jij of je collega’s hebben bijvoorbeeld een training Time Management gevolgd en na een maand zijn jij en je collega’s de kennis vergeten en pas jullie geleerde vaardigheden niet meer toe. Herkenbaar? Als dit zo is, is sprake van een laag leerrendement. Helaas gaat dit op voor veel trainingen. Door op een andere manier te leren kan dit worden voorkomen. Leren volgens het 70 20 10 model blijkt effectief. Maar wat houdt dit in?

Meer dan 30 jaar geleden heeft het Center for Creative Leadership het 70 20 10 model bedacht: 70% van de tijd leren we ervaringsgericht door uitdagende opdrachten in de praktijk uit te voeren, 20% van de tijd leren we sociaal door het aangaan van ontwikkelingsrelaties en 10% van de tijd leren we formeel door klassikaal leren en cursussen (e-learning en de boeken in). De afkorting die voor deze manier van leren wordt gebruikt is OSF (On the job, Social en Formal).

Zoveel mogelijk volgens het 70 20 10 model leren

Het 70/20/10 model wordt ook wel de OSF-ratio genoemd. In de praktijk blijkt dat vaak van deze ratio moet worden afgeweken. De OSF ratio kan dus ook 75/15/10 of 60/25/15 of 50/30/20 zijn. De vuistregel is wel dat ervaringsgericht leren (de O) de meeste tijd inneemt doordat het de dagelijkse realiteit van cursisten weerspiegelt. Al onze trainingen gaan uit van OSF learning.

70% On the job: maak van werken leren

70 20 10 model: learning on the job blended learning

De term working out loud wordt vaak gebruikt voor het delen van ‘waar we mee bezig zijn als we werken’. Dit kan natuurlijk ook worden toegepast als we leren. Als wordt gekozen om te leren volgens het 70 20 10 model is het belangrijk dat cursisten kennis en ervaringen met elkaar delen. Zo leren op een natuurlijke manier van elkaar. Het belang van kennis delen behoeft geen betoog. Het delen van goede en slechte ervaringen wel. Door dat te stimuleren zorgen we ervoor dat mensen, ook op afstand, van elkaar kunnen blijven leren. We creëren een veilige omgeving waar men ook mindere ervaringen wil delen.

20% Social learning: ontwikkelingsrelaties

70 20 10 methode: social learning en ontwikkelrelaties

Als mensen fysiek niet bij elkaar kunnen komen is een online ontmoetingsruimte gewenst. Het liefst een waar men tijd- en plaatsonafhankelijk bij elkaar kan komen. Onze online community’s bieden hier een oplossing. Door actuele vraagstukken te koppelen aan methodiek, kunnen deelnemers ervaringen met elkaar uitwisselen. Daarbij is het van belang dat als met het 70 20 10 model wordt getraind, cursisten veilig ontwikkelrelaties met elkaar aangaan. Ze worden door ons gecoacht in het online samenwerken. Voor al onze cursisten en opdrachtgevers stellen wij online community’s beschikbaar.

10% Formal learning: hoogwaardig formeel leren

70 20 10 model: effectief formeel leren

De tijd die cursisten binnen het 70 20 10 model besteden aan formeel leren is relatief weinig in vergelijking tot learning on the job en social learning. Formeel leren moet daarom van een heel hoge kwaliteit zijn. Dat stelt eisen aan docenten en deelnemers. En het vraagt om samenwerking met de opdrachtgever.

Binnen het 70 20 10 model wordt betrokkenheid van de deelnemers verwacht. De mate waarin hangt af van de werkdruk van deelnemers en de mate van bereidheid en welwillendheid om samen te leren. Klassikale bijeenkomsten kenmerken zich in principe door action learning waarbij de aandacht vooral uit hoort te gaan naar methodiek die zich niet leent voor zelfstudie.

Meer weten over de manier waarop wij jou en je organisatie kunnen helpen bij het implementeren van het 70 20 10 model? Neem contact op!

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

Cursus Time Management

  • Bereik meer met minder moeite
  • Ook incompany en op maat

 

Bekijk cursus arrow_forward