70/20/10 model (didactische visie)

De vuistregel is dat ervaringsgericht leren de meeste tijd inneemt doordat het de dagelijkse realiteit van cursisten weerspiegelt.Onze didactiek is daarom gebaseerd op het 70/20/10 model.
cursus snellezen utrecht
cursus snellezen arnhem
cursus snellezen
cursus timemanagement met MS Outlook cursus time management
70 20 10 Methode en OSF learning

Blended learning volgens het 70/20/10 model en OSF learning

Meer dan 30 jaar geleden heeft het Center for Creative Leadership het 70/20/10 model bedacht: 70% van de tijd leren we ervaringsgericht door uitdagende opdrachten in de praktijk uit te voeren, 20% van de tijd leren we sociaal door het aangaan van ontwikkelingsrelaties en 10% van de tijd leren we formeel door klassikaal leren en cursussen (e-learning en de boeken in). De afkorting die voor deze manier van leren wordt gebruikt is OSF (On the job, Social en Formal).

Al onze trainingen gaan uit van OSF learning

Het 70/20/10 model wordt ook wel de OSF-ratio genoemd. In de praktijk blijkt dat vaak van deze ratio moet worden afgeweken. De OSF ratio kan dus ook 75/15/10 of 60/25/15 of 50/30/20 zijn. De vuistregel is wel dat ervaringsgericht leren (de O) de meeste tijd inneemt doordat het de dagelijkse realiteit van cursisten weerspiegelt. Al onze trainingen gaan uit van OSF learning.

70% On the job: maak van werken leren

70 20 10 model: learning on the job blended learning

De term working out loud wordt vaak gebruikt voor het delen van ‘waar we mee bezig zijn als we werken’. Het is belangrijk dat cursisten kennis en ervaringen met elkaar delen. Zo leren op een natuurlijke manier van elkaar. Het belang van kennis delen behoeft geen betoog. Het delen van goede en slechte ervaringen wel. Door dat te stimuleren zorgen we ervoor dat mensen, ook op afstand, van elkaar kunnen blijven leren. We creëren een veilige omgeving waar men ook mindere ervaringen wil delen.

20% Social learning: ontwikkelingsrelaties

70 20 10 methode: social learning en ontwikkelrelaties

Als mensen fysiek niet bij elkaar kunnen komen is een online ontmoetingsruimte gewenst. Het liefst een waar men tijd- en plaatsonafhankelijk bij elkaar kan komen. Onze online community’s bieden hier een oplossing. Door actuele vraagstukken te koppelen aan methodiek, kunnen deelnemers ervaringen met elkaar uitwisselen. Daarbij is het van belang dat cursisten veilig ontwikkelrelaties met elkaar aangaan. Ze worden door ons gecoacht in het online samenwerken. Voor al onze cursisten en opdrachtgevers stellen wij online community’s beschikbaar.

10% Formal learning: hoogwaardig formeel leren

70 20 10 model: effectief formeel leren

De tijd die cursisten besteden aan formeel leren is relatief weinig in vergelijking tot learning on the job en social learning. Formeel leren moet daarom van een heel hoge kwaliteit zijn. Dat stelt eisen aan docenten en deelnemers. Klassikale bijeenkomsten kenmerken zich door action learning. Tijdens webinars zorgen wij voor optimale interactie door een beperkt aantal deelnemers. Denk hierbij aan groepen die in een aantal gevallen niet groter zijn dan 5 deelnemers.

Contactformulier