Cursus Online Samenwerken

In de cursus online samenwerken leer je door social intranet, het social web en tools als Microsoft Teams optimaal te benutten productiever samenwerken.
cursus snellezen en mindmapping
cursus time management
cursus timemanagement personal kanban methode yacht
Future Work Skills persoonlijk kennismanagement

Leerdoelen

Je bereikt meer als je kennis, informatie en taken met elkaar deelt. In de cursus Online Samenwerken leer je hoe je samen online meer resultaten bereikt. Online community’s, het social web, social intranet en tools als Microsoft Teams zijn daarvoor bij uitstek geschikt! In de cursus Online Samenwerken leer je hoe je jouw eigen productiviteit en die van anderen verbetert. 

Resultaat van de training

Als kenniswerkers niet hybride werken besteden ze gemiddeld 19% van de werktijd aan het verzamelen van informatie en 14% aan overleg om informatie te achterhalen zodat ze hun taken kunnen voltooien. Als we hybride werken kunnen we niet op hetzelfde moment of op dezelfde locatie werken. Toch is het mogelijk om veel effectiever online samen te werken.
Na de cursus Online Samenwerken merk je dat je veel flexibeler kunt werken terwijl jouw productiviteit en die van jouw team of organisatie verder verbetert.
1. Je deelt efficiënter kennis en informatie
2. Je weet hoe je resultaatgericht kunt werken
3. Je ontwikkelt jouw omgevingsbewustzijn
4. Je stimuleert innovatie
5. Je productiviteit neemt toe

Voorkom dubbel werk

In de cursus Online Samenwerken leer je hoe je door kennis en informatie te delen ervoor kunt zorgen dat jij en jouw collega’s onnodig dubbel werk voorkomen. Het delen van kennis en ervaringen verbetert de productiviteit. In de cursus online samenwerken ga je working out loud meteen praktisch toepassen.
Maak jezelf en je organisatie slimmer! Kennis van buiten wordt makkelijker verbonden aan kennis binnen de organisatie. Door met elkaar te delen hoe we werken wordt informeel leren bevorderd. Door deze manier van werken ontstaat een collectief brein en wordt het makkelijker complexe vraagstukken op te lossen en om te innoveren.

Programma

Als je weet hoe je slim online samenwerkt bereik je sneller en makkelijker resultaten en stimuleer je innovatie. Je kunt namelijk dubbel werk voorkomen en in een online samenwerkingsomgeving gebruik maken van de kennis, ervaring en informatie van veel mensen. In de cursus Online Samenwerken leer je hoe je zorgt voor de juiste dynamiek binnen community’s en online samenwerkingsomgevingen. Door slim informatie te delen wordt compliant gedrag gestimuleerd en neemt de kans op fouten af. Bovendien worden jouw team en organisatie slimmer doordat een collectief brein ontstaat en kennis beter wordt beheerd.

Resultaatgericht werken

Social networks vormen de ideale infrastructuur om kennis en informatie te delen. De relatie tussen enerzijds een sociaal intranet, het social web, toepassingen als Microsoft Teams en en anderzijds resultaatgericht werken kan op een overzichtelijke manier worden gemanaged.

Gebruikers en doelen

Welke doelen bereik je met welke gebruikersprofielen? Hoe kun je kennis en ervaring benutten van mensen die je niet persoonlijk kent? Welke technologie zet je daarbij in? In de cursus online samenwerken leer je welke mensen je aan welke doelen verbindt.

Online groepsdynamiek

Hoe zorg je voor optimale dynamiek binnen sociale (bedrijfs)netwerken en online community’s. Je kunt dat beïnvloeden door de juiste mensen op het juiste moment op de juiste plaats te laten acteren. Je hoeft dus niet alles zelf te doen. je kunt de groep voor je laten werken.

Lerende teams en organisaties

De cursus online samenwerken is erop gericht dat zowel het individu als het team en de organisatie productiever worden. Dat kan als kennis wordt gedeeld. In de training leer je de principes van persoonlijk kennismanagement: jezelf en de organisatie slimmer maken. 

Informatie en organisatie

Opruimen is omgekeerd zoeken. In de cursus online samenwerken leer je hoe je kennis en informatie optimaal beheert zodat anderen dat kunnen (her)gebruiken. Op praktische wijze wordt uitgelegd hoe informatie overzichtelijk wordt beheerd binnen een social intranet.

E-learning en community

De e-leaning is bedoeld om het theoretisch deel van de training te herhalen. Het is vrijwillig. Daarnaast heb je toegang tot onze community waar je instructievideo’s kun bekijken en waar je vragen kunt stellen aan de trainers en andere deelnemers.

De cursus online samenwerken is praktijkgericht

cursus online samenwerken social collaboration

Kosten per deelnemer

De cursus Online Samenwerken wordt op maat als incompanytraining aangeboden. In de cursus leer je hoe je online samenwerkingsomgevingen inzet om zelfstandig en samen met collega’s resultaatgericht te werken. Door een social intranet, het social web en online samenwerkingstools optimaal in te zetten zal je merken dat tijd- en plaatsonafhankelijk werken beter wordt gefaciliteerd en dat je vooral effectief en efficiënt kunt werken.
De cursus Online Samenwerken is een training waarbij korte trainingsbijeenkomsten worden afgewisseld met learning on the job. 

Compact

2 dagdelen
Maximaal 12 deelnemers

Vanaf € 155,-

Uitgebreid

4 dagdelen
Maximaal 12 deelnemers

Vanaf € 305,-

Maatwerk

Leerlijn wordt
op maat ontwikkeld

Op aanvraag

Totaalprijs

Inclusief:
Alle leermiddelen
Arrangement

OSF Didactiek

Formele trainingsbijeenkomsten worden afgewisseld met learning on the job en social learning (het uitwisselen van ervaringen tussen deelnemers).

Annuleringskosten

Vanaf de 14e tot de 2e dag vóór de training: 75%, daarna 100%. Als je voor een vervanger zorgt worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Contactformulier

Share This