Waarneming en gestalt

Gestalt gaat uit van het principe dat de waarneming van het geheel meer betekenis heeft dan de waarneming van de afzonderlijke delen.

Neem contact op