Waarneming en gestalt

Gestalt gaat uit van het principe dat de waarneming van het geheel meer betekenis heeft dan de waarneming van de afzonderlijke delen.

De MoSCoW methode

De MoSCoW methode kun je toepassen bij het prioriteren en structureren van je ideeën, inhoud en kernboodschap.

Lees meer

Neem contact op