Doelgroep analyse model: social technographics ladder


8. Cursus social business: de social technographics ladder van Forrester blijkt een geschikt doelgroep analyse model.

PLAY VIDEO EMPTY

Inleiding

Op het social web en social intranet kun je verschillende typen gebruikers onderscheiden. Door hen op de juiste manier te betrekken maak je van je social intranet een platform waar kennis en informatie optimaal worden gedeeld.

 


1. Doelgroep analyse model

 

1.1. De social technographics ladder als doelgroep analyse model

Binnen een enterprise social network / social intranet en op het social web is gedrag van mensen te classificeren. De term die daarvoor wordt gebruikt is profiling. Een veelgebruikte term is technographic profiles.

 

1.2. Gedrag en gebruik van technologie vormen de grondslag.

In tegenstelling tot wat deze term doet vermoeden staat niet uitsluitend de technologie hierbij centraal. Het is wel zo dat de keuze voor het gebruik van technologieën veel zegt over het gedrag. Het technographic profile zegt iets over technologie én gedrag.

 

1.3. Een ladder als metafoor voor rangorde

Hoe bepaalde groepen gebruikers de relatie aangaan met de wereld om hen heen. Is te vervatten in de zogenaamde technographic ladder van Forrester. Dit is een grafische weergave waar de verschillende type gebruikers zijn beschreven en gerangschikt naar belangrijkheid.

social technographics ladder als doelgroep analyse model

 

1.4. Welke technographic profiles zijn er?

De rangorde wordt bepaald door de mate van participatie en de mate waarin men informatie komt brengen. Kennis en informatie brengen is immers heel belangrijk! We onderscheiden de volgende soorten gebruikers:

 1. Creators
 2. Conversationalists
 3. Critics
 4. Collectors
 5. Joiners
 6. Spectators
 7. Inactives

 

1.5. Men kan aan meerdere profielen voldoen

Voor alle soorten gebruikers (met uitzondering van de inactives) geldt dat men zich niet per se beperkt tot een technographic profile. Een creator kan bijvoorbeeld ook een critic en/of een collector zijn.

social technographics ladder als doelgroep analyse model

2. Doelgroep analyse model: inactives

 

2.1. Social technographics ladder: inactives

Inactives, het woord zegt het al. Deze mensen maken geen gebruik van het social web of enterprise social networks. Daardoor zullen zij minder goed op de hoogte zijn van wat speelt binnen de organisatie en dragen zij geen kennis bij aan het collectief.

 

2.2. Maak van inactives actieve bijdragers!

Geen gebruik maken van dynamisch kennis delen staat haaks op de doelstellingen van veel organisaties. Het is dus belangrijk dat medewerkers worden gestimuleerd om gebruik te maken van het social intranet. Om te ‘halen’ en om te ‘brengen’!

social technographics ladder als doelgroep analyse model

3. Doelgroep analyse model: spectators

 

3.1. Social technographics ladder: spectators

Spectators kunnen we rekenen tot verreweg de grootste groep. Het zijn in feite toeschouwers die de informatie van creators en critics consumeren en hergebruiken. Dit is zowel op het social web als binnen enterprise social networks het geval.

 

3.2. Laat spectators in ieder geval een goed profiel van zichzelf maken!

Wanneer iemand niet als creator, conversationalist of critic kan of wil fungeren is het minste wat je van deze persoon mag verwachten dat hij zijn profiel goed en compleet invult. Op die wijze maakt hij zijn talenten, kennis, kunde en ambities zichtbaar.

social technographics ladder als doelgroep analyse model

4. Doelgroep analyse model: joiners

 

4.1. Social technographics ladder: joiners

Joiners participeren binnen sociale netwerken. Waar ze op zijn minst voor hebben gezorgd is dat ze over een compleet en goed profiel beschikken. Op het social web zijn deze mensen te vinden op sites als:

 • LinkedIn
 • Facebook

 

4.2. Nog niet actief maar wel aanwezig met een duidelijk profiel

Onder participeren verstaan we in dit verband niet het reageren op updates van anderen. Een joiner is (nog) niet actief is maar vindt het wel belangrijk om als volwaardig te worden beschouwd. Om die reden heeft de joiner zijn profiel op orde gebracht.

social technographics ladder als doelgroep analyse model


5. Doelgroep analyse model: collectors

 

5.1. Social technographics ladder: collectors

Collectors zijn gebruikers die orde en structuur aanbrengen in de enorme hoeveelheid informatie die het social web te bieden heeft. Dit doen ze door te werken met:

 • RSS feeds
 • Nieuwsfeeds
 • Social bookmarking

 

5.2. Collectors zijn in feite de curatoren van sociale kennisbanken

Collectors beschikken in feite over een grote kennisbank. Deze mensen hebben hun persoonlijk kennismanagement op orde en kunnen snel over de juiste informatie beschikken.

 

5.3. Collectors vervullen een belangrijke rol

Collectors die informatie verzamelen binnen hun vakgebied zijn belangrijk voor organisaties. Zeker wanneer ze links (url’s) in de vorm van bookmarks cq. bladwijzers verzamelen en deze ter beschikking stellen aan anderen.

social technographics ladder als doelgroep analyse model

6. Doelgroep analyse model: conversationalists

 

6.1. Social technographics ladder: conversationalists

Conversationalists zijn gebruikers die op het social web het gesprek zoeken met hun omgeving. Dit doen ze op de volgende manieren:

 • Ze sturen berichten via Twitter de wereld of via microblogging de organisatie in en gaan in gesprek wanneer daar een reactie op volgt
 • Ze updaten hun status op sociale netwerksites (denk aan LinkedIn en Facebook) en binnen enterprise social networks. Want wanneer dit een interessante update is vergroot dit de kans op een conversatie.
 • Ze delen wat ze tegenkomen op het web of binnen een social intranet via een statusupdate. Denk bijvoorbeeld aan het delen van links naar andere sites of het delen van andermans statusupdate.

 

6.2. Sommige concersationalists zijn linking pins

Conversationalists kunnen we beschouwen als linking pins. Ze zijn belangrijk omdat weten waar Abraham de mosterd haalt. Benader hen wanneer je wilt netwerken. Niet ontoevallig zal je hun statusupdates ook vaak tegenkomen in de activity stream.

 

6.3. Sommige concersationalists zijn de ideale ambassadeurs

Conversationalists zijn de ideale ambassadeurs binnen een organisatie. Ze weten wat speelt onder collega’s en kunnen het management van waardevolle feedback voorzien. Tegelijkertijd kunnen ze ook collega’s enthousiasmeren voor innovatieve werkwijzen.

social technographics ladder als doelgroep analyse model


7. Doelgroep analyse model: critics

 

7.1. Social technographics ladder: critics

Critics reageren op andermans online content. Denk hierbij aan:

 • Het geven van commentaar (denk aan een reactie op een artikel in de krant)
 • Het geven van een rating (denk aan een rapportcijfer voor een hotel of een ‘like’)
 • Het schrijven van een review (denk aan een beoordeling op kieskeurig.nl)
 • Of het redigeren van een wiki (denk aan samen werken aan een artikel op wikipedia)

 

7.2 Er zijn meer critics dan creators

Op het social web zien we dat ongeveer 1 op de 5  mensen die online zijn gedrag van een critic vertoont. Dat zijn dus meer dan het aantal creators. Logisch, commentaar leveren of content beoordelen kost nou eenmaal minder inspanning dan content creëren.

 

7.3. Wat doet een critic?

Iemand die commentaar levert is een critic. Dat commentaar kan worden geleverd op een artikel op het intranet maar ook op bijvoorbeeld een blog post. Daarnaast zijn er ook mensen die een wiki aanvullen of een document kritiseren. Ook dit zijn critics.

 

7.4. Laat deskundigen als critic functioneren

Voor elke organisatie is het belangrijk dat inhoudelijk deskundigen zich binnen hun vakgebied regelmatig als critic opstellen. Dit zorgt ervoor dat de kwaliteit van de informatie wordt verbeterd en nog geschikter wordt voor hergebruik.

social technographics ladder als doelgroep analyse model


8. Doelgroep analyse model: creators

 

8.1. Social technographics ladder: creators

Creators zijn gebruikers die minstens eens per maand een blog post schrijven of content uploaden naar sites als youtube.com, scribd.com of slideshare.com. Op het social web kunnen de onderwerpen uiteenlopend zijn.

Jamie Oliver is hét schoolvoorbeeld van een creator

 

8.2. Van het bakken van appeltaart tot documentaires over Appelscha

Het kan variëren van homevideo’s en recepten voor appeltaart tot en met lijvige white papers waarin een implementatie van een CRM pakket wordt beschreven. In Nederland kunnen we op het social web ongeveer 10% van de gebruikers rekenen tot creators.

 

8.3. Creators brengen waardevolle kennis in de organisatie

Binnen elke organisatie zijn creators herkenbaar. Dit zijn mensen die geregeld blog posts schrijven of documenten en presentaties uploaden. Creators zijn belangrijk. Ze staan niet voor niets bovenaan de ladder. Creators zijn de ‘brengers’ van herbuikbaar materiaal.

 

8.4 Stimuleer creators en zorg voor een veilige cultuur

Het is om die reden heel belangrijk dat zoveel mogelijk en zo uiteenlopend als mogelijk medewerkers binnen elke organisatie zich als creator gaat gedragen. Stimuleer het brengen van content en zorg voor een cultuur waarin dat veilig kan.

 


9. Wat moet jij doen? Tips & tricks

 

9.1. Zorg voor gezonde betrokkenheid

Een enterprise social network dat alleen maar bestaat uit spectators en joiners bevat te weinig informatie om te delen. De keerzijde is dat je wilt voorkomen dat veel ruis wordt gedeeld. Streef dus een gezonde verhouding tussen bijdragers en lezers na.

 

9.2. De 90-9-1 vuistregel

Deze regel gaat uit van de volgende verhoudingen: 1% van de gebruikers draagt vaak en veel bij; 9% van de gebruikers draagt minder bij en reageert op bijdragen en 90% van de gebruikers zijn zogenaamde ‘lurkers’. Ze dragen niet bij maar leren door te observeren.

 

9.2.1. Voeg kleine community’s samen

Wanneer de 90-9-1 regel van toepassing is dan betekent dit dat community’s voldoende omvang moeten hebben om effectief kennis en informatie te delen. Het advies is dan om community’s die veel op elkaar lijken samen te voegen.

 

9.2.2. Er zijn ook andere verhoudingen: 55-30-15 en 17–57–26

Aan de hand van een survey (dus geen analytics) zijn ook 55-30-15 en 17-57-26 (meer creators dan lurkers!) gemeten. Actief communitymanagement en leiders die een goed voorbeeld geven dragen bij aan zulke goede verhoudingen.

 

1050 training snellezen en mindmappen

Klantenservice


T (085) 002 02 02
E klantenservice@timension.nl

Join the future of work

Mis nooit meer de updates van Timension.


Laat je naam en e-mailadres achter en ontvang nieuws, nieuwe inzichten en meteen bruikbare tips. [gravityform id="22" title="false" description="false"]