Wat is effectief werken?

Effectief werken is wat anders dan efficiënt werken. Effectiviteit is gericht op het bereiken van doelen en resultaten en zegt weinig tot niets over het proces.
wat is effectief werken?

Effectief en efficiënt werken

Effectief gaat voor efficient

Tijdens een training timemanagement worden de termen ‘effectief’ en ‘efficiënt’ worden vaak in een adem genoemd. Vaak spreken mensen over ‘efficiënt‘ terwijl ze ‘effectief’ bedoelen. Effectief werken gaat om het bereiken van je doel, ongeacht de manier waarop. ‘Efficiënt’ gaat juist over de manier waarop: het proces. ‘Effectief’ is gericht op het bereiken van een resultaat of doelstelling. Om effectief te kunnen zijn, is weten wat je wilt bereiken een vereiste. Wat daarbij helpt is het formuleren van SMART doelstellingen.

Een effectief ezelsbruggetje

effectief en efficiënt werken

Effectief werken en efficiënt werken zijn een koppel

Er is een ezelsbruggetje om het verschil tussen effectief en efficiënt te onthouden: Effectief werken gaat over de goede dingen doen; efficiënt werken gaat over de dingen goed doen. Het heeft geen zin om efficiënt te werken als je niet effectief bent.

Effectief werken gaat in feite over een koers uitzetten om bij een doel uit te komen en efficiënt gaat over de wijze waarop de weg naar het doel wordt afgelegd. Je kan stellen dat effectief belangrijker is dan efficiënt. Al is het natuurlijk het beste om ‘effectief werken’ en ‘efficiënt werken’ zo goed mogelijk te combineren.

effectief werken

Als je werkt ben je effectief bezig wanneer de acties die je uitvoert aantoonbaar bijdragen aan de doelen die je wilt bereiken. Formuleer je doelen volgens de SMART methode. Wanneer je geen doelen hebt geformuleerd is het in feite niet mogelijk om effectief te zijn. 

‘Effectief zijn’ richt zich op resultaat

Visie Missie Doelen Time management AIM-methode-optimaal

‘Efficient zijn’ gaat over het proces

Stel dat je als ondernemer als doel hebt dat je aan het einde van het boekjaar 10% meer winst hebt gemaakt dan vorig jaar. Dat kan op verschillende manieren: Je kunt denken aan het verkopen van meer producten met een hogere winstmarge. Je kunt ook bezuinigen zodat je door lagere kosten meer winst maakt. Als je 10% of meer winst is gemaakt blijken beide manieren (of een combinatie van beiden) effectief. Je hebt er wel wat voor moeten doen (en/of moeten laten). Je hebt moeten bepalen waar je wel en niet bij betrokken moet zijn. Je hebt moeite gedaan om proactief invloed uit te oefenen. Je hebt ervoor gewerkt om dat resultaat te bereiken. Je hebt tijdens je werk doelen geformuleerd en prioriteiten gesteld. Dat is zijn acties die thuishoren in het domein van effectiviteit. Er is sprake van effectief gedrag als je inspanningen en de keuzes die je maakt leiden tot het gewenste resultaat. Ongeacht het proces. De vraag die zich wel kan aandienen is of er een manier is om het gestelde doel met zo min mogelijk inspanning of verspilling van middelen te bereiken. Dergelijke vragen hebben vooral betrekking op efficiency.

Contactformulier