Cursus Future Work Skills


Werk op een manier die past bij de 21e eeuw. Beheers de 10 Future Work Skills!

de beste cursus future work skills
cursus time management staatsbosbeheer
cursus time management Nuffic
cursus time management ABN AMRO
cursus time management Würth
cursus time management AKZO Nobel
cursus time management belastingdienst

Waarom een cursus Future Work Skills?

We werken langer in een wereld die verandert


Hoe werk jij met nieuwe technologie en met de mensen om je heen? Door automatisering en robotisering worden er andere en hogere eisen aan jou gesteld.

In een cursus Future Work Skills leer je hoe je technologie en samenwerking combineert met jouw unieke kennis en talenten.

 

De wereld om jou heen verandert snel

Future Work Skills helpen jou om mee te veranderen


Langer werken, een leven lang leren, diversiteit, work-life balance en werken met nieuwe werkplektechnologie vormen de spil van een cursus Future Work Skills.

Het doel van een cursus Future Work Skills is dat jij kan inspelen op veranderingen en jij met jouw unieke talenten en expertise van toegevoegde kunt blijven.

 

Slimme en wendbare organisaties

Een cursus Future Work Skills incompany of op maat?


De cursus Future Work Skills kan ook aangeboden worden als een maatwerk- of incompany training. Vraag een incompanyofferte aan of bel 085 – 002 02 02.

klantevredenheidsscore

de beste cursus time management

Personal knowledge mastery


Verbeter je oordeelsvorming, denk innovatief

Kritisch denken, grote hoeveelheden informatie analyseren, innovatief en vernieuwend denken en gebruik maken van nieuwe media zijn de future work skills die je in deze training leert.

de beste cursus time management

Social business & collaboration


Gebruik de kracht van onderlinge verschillen

Vanuit een multidisciplinaire en multiculturele benadering denken en samenwerken. Zowel op de werkvloer als virtueel (tijd- en plaatsonafhankelijk). In community’s en netwerken.

de beste cursus time management

Training Het Nieuwe Werken


Flexibel en resultaatgericht werken

Weet hoe je de technologie naar je hand kan zetten om taken te voltooien. Werk tijd- en plaatsonfhankelijk en versta de kunst om effectief samen te werken als dat nodig is.

de beste cursus time management

Training Future Work Skills?


Bel (085) 002 02 02 en plan een afspraak

Weet hoe je de technologie naar je hand kan zetten om taken te voltooien. Werk tijd- en plaatsonfhankelijk en versta de kunst om effectief samen te werken als dat nodig is.

Wat levert een cursus future work skills op?

Duurzaam toegevoegde waarde!

 

N

Transdisciplinair

Je werkt makkelijker samen met professionals vanuit uiteenlopende disciplines. 

N

Diversiteit

Je werkt samen met professionals met verschillende achtergronden en generatieverschillen.

N

Nieuwe media

Je weet hoe je nieuwe media inzet om taken te voltooien door kennis te vergaren en te delen.

N

Adaptief

Je bent in staat om je aan te passen aan snel veranderende omstandigheden.

N

Design mindset

Je kunt complexe vraagstukken het hoofd te bieden door probleemoplossend vermogen.

N

Oordeelsvorming

Je bent in staat om aan de hand van signalen, data en informatie tot een goed oordeel te komen.

Uitgebreide beschrijving

10 future work skills 

01. Sense making

Onder sense making wordt verstaan: het kunnen denken en oordelen zoals alleen een mens dat kan.

Het gaat daarbij om beoordelingsvermogen dat niet door rekenkracht van computers (denk aan AI) kan worden vervangen.

Het gaat niet alleen maar om logisch beredeneerd oordelen. Denk bijvoorbeeld ook aan morele oordeelsvorming.

Mensen in de toekomst worden vooral betrokken bij het maken van complexe beslissingen. Computers kunnen immers de rest.

Sense making wordt dan ook beschouwd als ‘higher level thinking’ en is om die reden een van de belangrijkste future work skills.

02. Sociale intelligentie

We werken in uiteenlopende omstandigheden steeds samen met meer verschillende mensen met verschillende achtergronden.

Sociale intelligentie drukt zich uit in het vermogen om anderen aan te voelen en je eigen gedrag daarop aan te passen.

Aanvoelen en gevoelens herkennen is net zo complex als level thinking. Om die reden kan het niet worden gerobotiseerd.

Het ontwikkelen van emotionele en sociale intelligentie is om die reden een van de future work skills.

03. Vernieuwend en adaptief denken

“It Is Not the Strongest of the Species that Survives But the Most Adaptable” – Charles Darwin

Kunnen aanpassen aan veranderingen is altijd belangrijk. Een actuele verandering is dat de middenklasse beroepen verdwijnen.

Automatisering van eenvoudige taken en werkzaamheden uitbesteden aan lage lonen landen zijn belangrijke oorzaken.

Deze ontwikkeling tekent zich al af bij call centers, bouwkundig rekenwerk, software development en grafisch ontwerpers.

De werknemer van de toekomst werkt op een creatief, conceptueel en/of abstract denkniveau of beheerst een echt ambacht.

Typische voorbeelden zijn: de chef die onderscheidende en nieuwe gerechten bedenkt of de jurist die behendig een geschillen oplost.

Beide type werknemers kunnen zich positief onderscheiden door flexibiliteit, aanpassingsbereidheid en een hoge mate van creativiteit.

04. Omgaan met cultuurverschillen

Het social web maakt deel uit van onze infrastructuur en verbindt uiteenlopende mensen met elkaar.

Samenlevingen zijn multi etnisch en grote organisaties worden multicultureler en werken globaler.

De levensverwachting van mensen neemt toe en op de werkvloer werken verschillende generaties samen.

Van medewerkers wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan verschil in leeftijd (generatie), vaardigheden, discipline, werk- en denkstijlen.

Open staan voor cultuurverschillen en daar op de juiste manier mee om kunnen gaan is daarom een van de future work skills.

05. Data- en computervaardigheden

Softwarepakketten en programmeertalen steeds toegankelijker voor werknemers die niet formeel zijn geschoold als programmeur.

Met name in functies met een abstract en conceptueel denkniveau moeten mensen kunnen rekenen en simulaties kunnen uitvoeren.

Zowel in de publieke als private sector moeten mensen kunnen uitrekenen welke gevolgen bepaalde besluiten hebben.

06. New media literacy

Hieronder verstaan we het vermogen om multimediale content kritisch te beoordelen en overtuigende content kunnen creëren.

Doordat social media deel uitmaakt van onze infrastuctuur neemt de hoeveelheid multimediale content op de werkplek exponentieel toe.

De medewerker van de toekomst zal behendig moeten zijn in het maken van overtuigende video’s en multimediale presentaties.

Tegelijkertijd zal hij in staat moeten zijn om content die op hem afkomt kritisch en objectief te beoordelen.

De medewerker van de toekomst zal ook basale kennis moeten hebben van lettertypen, grafisch ontwerp, fotografie en video-editing.

De norm wordt dat de werknemer van de toekomst informatie op een overtuigende visueel stimulerende wijze moet kunnen presenteren.

07. Transdisciplinair werken

De werknemer van de toekomst werkt steeds vaker samen met andere disciplines aan omvangrijke complexe projecten.

Uitblinken in een specialisme maar ondertussen makkelijk samen kunnen werken met andere professionals wordt de norm.

Dat vraagt om een van nature nieuwsgierige houding en de bereidheid om na formele educatie te blijven leren.

Een van de future work skills is dat medewerkers in staat zijn om op een efficiënte manier informeel te blijven leren.

De professional van de toekomst is “T shaped”; hij weet van alle disciplines wat en blinkt uit in een specialisme.

08. Design mindset

Werknemers in de “high skill” beroepen werken vaker aan unieke projecten en complexe vraagstukken.

Voor dergelijk werk is het vaak contraproductief om volgens vaste processen en patronen te denken en te werken.

Je denkwijze en mindset kunnen aanpassen aan de taak maakt je productiever en oplossingsgerichter.

09. Cognitive load management

We besteden 19% van onze werktijd aan het verzamelen van de juiste informatie en 14%  aan vergaderen en overleggen.

We worden overstelpt met informatie en ruis terwijl het tegelijkertijd moeite kost om de juiste informatie te verzamelen.

De medewerker van de toekomst moet in staat zijn om informatie te kanaliseren, te filteren en te interpreteren.

Persoonlijk kennismanagement is een van de future work skills die meteen bijdraagt aan de eigen productiviteit.

10. Virtual collaboration

Sociale technologie maakt tijd- en plaatsonafhankelijk ideeën ontwikkelen en het gezamenlijk resultaatgericht werken makkelijker dan ooit.

Social collaboration vraagt echter ook om strategieën en community management om een ​​verspreide groep mensen aan te trekken en te motiveren.

Directe feedback, duidelijke doelstellingen en aeen gefaseerde reeks uitdagingen kan deelname en motivatie aanzienlijk stimuleren.

Maar bij het ontbreken van een fysieke gezamenlijke werkplek draagt ook de ‘zachte kant’ bij een aan productieve werksituatie.

Productief werken, betrokkenheid stimuleren en actief zijn als lid van een virtueel team nu al een van de belangrijkste future work skills.

Meer weten?

De beste blended training persoonlijke effectiviteit voor jou

Blended learning: trainingsbijeenkomsten met microtraining

 

Maximaal leerrendement


Een maand na een traditionele cursus is 80% à 90% van de kennis vergeten.

Met microtraining is het rendement van een training juist 70% tot 80% hoger.

 

Slim leren als je druk bent


Face to face leren wisselen we af met aantoonbaar effectieve korte (micro) online oefeningen.

Je leert met een handige app waar en wanneer het jou het beste uitkomt.

Cursuslocatie


BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht

 

Klantenservice


T (085) 002 02 02
E klantenservice@timension.nl

future work skills lindy lenselink

Lindy Lenselink

Portfolio Manager Global IT Sourcing, ING

TImension geeft je goed inzicht in wat je met social business kunt bereiken en hoe je dat het beste kan doen. Training is ook heel praktisch. Ik heb al meerdere trainingen bij Timension gevolgd en ook deze training is een aanrader!

inneke1967 1457637657 140

Inneke Koops

PMO, Rijksoverheid

De trainingen van Timension zijn snel en meteen toepasbaar! Ze weten wat organisaties nodig hebben!!! Aanrader! Met name slimmer werken met social media heb ik al goed in de praktijk kunnen toepassen.