Future Work Skills

Hoe zorg jij ervoor dat jouw werkstijl toekomstbestendig is? Hoe ontwikkel jij jouw Future Work Skills?

Homepage » Future Work Skills

Wat leveren future work skills jou op?

Het resultaat van een klassikale + online training future work skills:

  • Je kunt kritisch denken en informatie beter analyseren
  • Je combineert cognitieve met sociale intelligentie
  • Je kunt innovatief en probleemoplossend denken
  • Je werkt optimaal samen met verschillende culturen
  • Je zet nieuwe media in om beter te communiceren
  • Je denkt en werkt vanuit een multidisciplinaire benadering
  • Je zet techologie naar je hand om taken sneller te voltooien
  • Je weet hoe je met grote hoeveelheden data om moet gaan
  • Je kunt virtueel samenwerken (tijd- en plaats onafhankelijk)

Training persoonlijk kennismanagement


VERBETER JE OORDEELSVORMING EN DENK INNOVATIEVER

Kritisch denken, grote hoeveelheden informatie analyseren, innovatief en vernieuwend denken en gebruik maken van nieuwe media zijn de future work skills die je in deze training leert.

Training social collaboration


Gebruik de kracht van onderlinge verschillen

Vanuit een multidisciplinaire en multiculturele benadering denken en samenwerken. Zowel op de werkvloer als virtueel (tijd- en plaatsonafhankelijk) is wat je in deze training leert.

Training Het Nieuwe Werken


Wees in staat om flexibel en resultaatgericht te werken

Weet hoe je de technologie naar je hand kan zetten om taken te voltooien. Werk tijd- en plaatsonfhankelijk en versta de kunst om effectief samen te werken als dat nodig is.

Wil je een training future work skills op maat?

Bel (085) 002 02 02 of neem contact op.

Klassikaal + online


Effectieve groepsomvang

Zowel incompany als bij open trainingen

Complete leerlijnen


Per opdrachtgever

Incl. hoogwaardige leermiddelen

Maximale borging


INNOVATIEVE EN EFFECTIEVE DIDACTIEK

Makkelijk leren met hoog leerrendement.

Maatwerk


Aansluitend op de business

Aan de slag met echte vraagstukken.

Dé 10 future work skills

01. Sense Making

Onder sense making wordt verstaan: het kunnen denken en oordelen zoals alleen een mens dat kan. 

Het gaat daarbij om beoordelingsvermogen dat niet door rekenkracht van computers (denk aan AI) kan worden vervangen.

Het gaat niet alleen maar om logisch beredeneerd oordelen. Denk bijvoorbeeld ook aan morele oordeelsvorming. 

Mensen in de toekomst vooral worden betrokken bij het maken van complexe beslissingen. Computers kunnen immers de rest.

Sense making wordt dan ook beschouwd als ‘higher lever thinking’ en is om die reden een van de belangrijkste future work skills.

02. Sociale intelligentie

We werken in uiteenlopende omstandigheden steeds samen met meer verschillende mensen met verschillende achtergronden.

Sociale intelligentie drukt zich uit in het vermogen om anderen aan te voelen en je eigen gedrag daarop aan te passen.

Aanvoelen en gevoelens herkennen is net zo complex als level thinking. Om die reden kan het niet worden gerobotiseerd.

Het ontwikkelen van emotionele en sociale intelligentie is om die reden een van de future work skills.

03. Vernieuwend en adaptief denken

“It Is Not the Strongest of the Species that Survives But the Most Adaptable” – Charles Darwin

Kunnen aanpassen aan veranderingen is altijd belangrijk. Een actuele verandering is dat de middenklasse beroepen verdwijnen.

Automatisering van eenvoudige taken en werkzaamheden uitbesteden aan lage lonen landen zijn belangrijke oorzaken.

Deze ontwikkeling tekent zich al af bij call centers, bouwkundig rekenwerk, software development en grafisch ontwerpers.

De werknemer van de toekomst werkt op een creatief, conceptueel en/of abstract denkniveau of beheerst een echt ambacht.

Typische voorbeelden zijn: de chef die onderscheidende en nieuwe gerechten bedenkt of de jurist die behendig een geschillen oplost.

Beide type werknemers kunnen zich positief onderscheiden door flexibiliteit, aanpassingsbereidheid en een hoge mate van creativiteit.

04. Omgaan met cultuurverschil

Het social web maakt deel uit van onze infrastructuur en verbindt uiteenlopende mensen met elkaar.

Samenlevingen zijn multi etnisch en grote organisaties worden multicultureler en werken globaler.

De levensverwachting van mensen neemt toe en op de werkvloer werken verschillende generaties samen.

Van medewerkers wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan verschil in leeftijd (generatie), vaardigheden, discipline, werk- en denkstijlen.

Open staan voor cultuurverschillen en daar op de juiste manier mee om kunnen gaan is daarom een van de future work skills.

05. Data- en computervaardigheden

Softwarepakketten en programmeertalen steeds toegankelijker voor werknemers die niet formeel zijn geschoold als programmeur.

Met name in functies met een abstract en conceptueel denkniveau moeten mensen kunnen rekenen en simulaties kunnen uitvoeren.

Zowel in de publieke als private sector moeten mensen kunnen uitrekenen welke gevolgen bepaalde besluiten hebben.

06. New media literacy

Hieronder verstaan we het vermogen om multimediale content kritisch te beoordelen en overtuigende content kunnen creëren.

Doordat social media deel uitmaakt van onze infrastuctuur neemt de hoeveelheid multimediale content op de werkplek exponentieel toe.

De medewerker van de toekomst zal behendig moeten zijn in het maken van overtuigende video’s en multimediale presentaties.

Tegelijkertijd zal hij in staat moeten zijn om content die op hem afkomt kritisch en objectief te beoordelen.

De medewerker van de toekomst zal ook basale kennis moeten hebben van lettertypen, grafisch ontwerp, fotografie en video-editing.

De norm wordt dat de werknemer van de toekomst informatie op een overtuigende visueel stimulerende wijze moet kunnen presenteren.

07. Transdisciplinair werken

De werknemer van de toekomst werkt steeds vaker samen met andere disciplines aan omvangrijke complexe projecten.

Uitblinken in een specialisme maar ondertussen makkelijk samen kunnen werken met andere professionals wordt de norm.

Dat vraagt om een van nature nieuwsgierige houding en de bereidheid om na formele educatie te blijven leren.

Een van de future work skills is dat medewerkers in staat zijn om op een efficiënte manier informeel te blijven leren.

De professional van de toekomst is “T shaped”; hij weet van alle disciplines wat en blinkt uit in een specialisme.

08. Design Mindset

Werknemers in de “high skill” beroepen werken vaker aan unieke projecten en complexe vraagstukken.

Voor dergelijk werk is het vaak contraproductief om volgens vaste processen en patronen te denken en te werken.

Je denkwijze en mindset kunnen aanpassen aan de taak maakt je productiever en oplossingsgerichter.

09. Cognitive load management

We besteden 19% van onze werktijd aan het verzamelen van de juiste informatie en 14%  aan vergaderen en overleggen.

We worden overstelpt met informatie en ruis terwijl het tegelijkertijd moeite kost om de juiste informatie te verzamelen.

De medewerker van de toekomst moet in staat zijn om informatie te kanaliseren, te filteren en te interpreteren.

Persoonlijk kennismanagement is een van de future work skills die meteen bijdraagt aan de eigen productiviteit.

10. Virtual collaboration

Sociale technologie maakt het gemakkelijker dan ooit om te werken, ideeën te delen en productief te zijn ondanks fysieke scheiding.

De social collaboration vraagt echter ook om strategieën om een ​​verspreide groep mensen aan te trekken en te motiveren.

Directe feedback, duidelijke doelstellingen en aeen gefaseerde reeks uitdagingen kan deelname en motivatie aanzienlijk stimuleren.

Maar bij het ontbreken van een fysieke gezamenlijke werkplek draagt ook de ‘zachte kant’ bij een aan productieve werksituatie.

Productief werken, betrokkenheid stimuleren en actief zijn als lid van een virtueel team nu al een van de belangrijkste future work skills.

Download rapport

Het Institute For The Future heeft de belangrijkste drijfveren beschreven die het werk zullen hervormen. Ook identificeert het de belangrijke werkvaardigheden die nodig zijn in de komende 10 jaar.

Het rapport benoemt niet de banen van de toekomst. Het beschrijft vooral toekomstige werkvaardigheden..

Download hier het rapport

Contactgegevens

Bezoekadres

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht

Secretariaat & klantenservice

T (085) 002 02 02
E klantenservice@timension.nl

Zorgeloos aanmelden

Tot drie weken voor de training mag je kosteloos annuleren. Een vervanger sturen mag altijd. Alle leermiddelen, het arrangement, deelnamecertificaat en benodigde parkeerkaarten zijn in het tarief inbegrepen.

Wil je meer weten over future work skills?

Bel (085) 002 02 02 of vul onderstaand formulier in.

Share This