Cursus Future Work Skills

Word wendbaar en toekomstbestendig met de cursus future work skills

N

Ga slimmer om met tijd

N

Presteer werkplekonafhankelijk

N

Verbeter je work-life balance

N

Hou grip op je werk

N

Word productiever

Wat bereik je met de cursus Future Work Skills / 21st century skills?

In de cursus Future Work skills leer jij slimmer werken met nieuwe technologie en de mensen om je heen.

Door automatisering en robotisering worden er andere vaardigheden van jou verlangd. Deze noemen we 21st century skills.

Het doel van de cursus Future Work Skills is dat jij kan inspelen op veranderingen en je met jouw unieke talenten van toegevoegde blijft.

Word wendbaar en adaptief

Je bent in staat om je snel aan te passen aan veranderende werkomstandigheden.

De wereld blijft veranderen

In de cursus Future Work Skills leer je hoe je in een snel veranderende werkomgeving optimaal samenwerkt met heel uiteenlopende culturen en generaties.

Een van de 21st century skills is dat je ook in staat bent om virtueel samen te werken. Een cursus online samenwerken kan je daarbij helpen.

 

Ook leer je hoe persoonlijk kennismanagement jouw omgevingsbewustzijn bevordert.

Denk en werk transdisciplinair

Je kunt tijdens projecten jezelf snel kennis eigen te maken van aanverwante disciplines.

Werken is leren

De cursus Future Work Skills gaat ervan uit dat werken in feite continu leren is. Op een slimmere manier informeel leren on the job is een typische 21st century skill.

Om projecten te voltooien moet je in staat zijn om kennis te nemen van andere diciplines. Het snel kunnen filteren en interpreteren van informatie is een belangrijke vaardigheid.

 

In de cursus Future Work Skills leren je hoe je op verschillende manieren transdisciplinair werkt.

Ontwikkel een design mindset

Je denkt buiten gebaande paden en je komt snel tot oplossingen en innovaties.

Werk met de juiste mindset

We werken steeds vaker aan unieke projecten en complexe vraagstukken waar nog geen vastomlijnde processen en prodedures voor zijn bedacht.

In de cursus Future Work Skills leer je hoe je jouw manier van denken en je werkwijze kunt aanpassen aan het complexe vraagstuk dat je op wilt lossen.

In de cursus Future Work Skills wordt je getraind om oplossingsgericht complexe taken te voltooien.

Onderscheid jezelf met De cursus future work skills

01. Sense making

Onder sense making wordt verstaan: het kunnen denken en oordelen zoals alleen een mens dat kan.

Het gaat daarbij om beoordelingsvermogen dat niet door rekenkracht van computers (denk aan AI) kan worden vervangen.

Het gaat niet alleen maar om logisch beredeneerd oordelen. Denk bijvoorbeeld ook aan morele oordeelsvorming.

Mensen in de toekomst worden vooral betrokken bij het maken van complexe beslissingen. Computers kunnen immers de rest.

Sense making wordt dan ook beschouwd als ‘higher level thinking’ en is om die reden een van de belangrijkste future work skills.

02. Sociale intelligentie

We werken in uiteenlopende omstandigheden steeds samen met meer verschillende mensen met verschillende achtergronden.

Sociale intelligentie drukt zich uit in het vermogen om anderen aan te voelen en je eigen gedrag daarop aan te passen.

Aanvoelen en gevoelens herkennen is net zo complex als level thinking. Om die reden kan het niet worden gerobotiseerd.

Het ontwikkelen van emotionele en sociale intelligentie is om die reden een van de future work skills.

03. Vernieuwend en adaptief denken

“It Is Not the Strongest of the Species that Survives But the Most Adaptable” – Charles Darwin

Kunnen aanpassen aan veranderingen is altijd belangrijk. Een actuele verandering is dat de middenklasse beroepen verdwijnen.

Automatisering van eenvoudige taken en werkzaamheden uitbesteden aan lage lonen landen zijn belangrijke oorzaken.

Deze ontwikkeling tekent zich al af bij call centers, bouwkundig rekenwerk, software development en grafisch ontwerpers.

De werknemer van de toekomst werkt op een creatief, conceptueel en/of abstract denkniveau of beheerst een echt ambacht.

Typische voorbeelden zijn: de chef die onderscheidende en nieuwe gerechten bedenkt of de jurist die behendig een geschillen oplost.

Beide type werknemers kunnen zich positief onderscheiden door flexibiliteit, aanpassingsbereidheid en een hoge mate van creativiteit.

04. Omgaan met cultuurverschillen

Het social web maakt deel uit van onze infrastructuur en verbindt uiteenlopende mensen met elkaar.

Samenlevingen zijn multi etnisch en grote organisaties worden multicultureler en werken globaler.

De levensverwachting van mensen neemt toe en op de werkvloer werken verschillende generaties samen.

Van medewerkers wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan verschil in leeftijd (generatie), vaardigheden, discipline, werk- en denkstijlen.

Open staan voor cultuurverschillen en daar op de juiste manier mee om kunnen gaan is daarom een van de future work skills.

05. Data- en computervaardigheden

Softwarepakketten en programmeertalen steeds toegankelijker voor werknemers die niet formeel zijn geschoold als programmeur.

Met name in functies met een abstract en conceptueel denkniveau moeten mensen kunnen rekenen en simulaties kunnen uitvoeren.

Zowel in de publieke als private sector moeten mensen kunnen uitrekenen welke gevolgen bepaalde besluiten hebben.

06. New media literacy

Hieronder verstaan we het vermogen om multimediale content kritisch te beoordelen en overtuigende content kunnen creëren.

Doordat social media deel uitmaakt van onze infrastuctuur neemt de hoeveelheid multimediale content op de werkplek exponentieel toe.

De medewerker van de toekomst zal behendig moeten zijn in het maken van overtuigende video’s en multimediale presentaties.

Tegelijkertijd zal hij in staat moeten zijn om content die op hem afkomt kritisch en objectief te beoordelen.

De medewerker van de toekomst zal ook basale kennis moeten hebben van lettertypen, grafisch ontwerp, fotografie en video-editing.

De norm wordt dat de werknemer van de toekomst informatie op een overtuigende visueel stimulerende wijze moet kunnen presenteren.

07. Transdisciplinair werken

De werknemer van de toekomst werkt steeds vaker samen met andere disciplines aan omvangrijke complexe projecten.

Uitblinken in een specialisme maar ondertussen makkelijk samen kunnen werken met andere professionals wordt de norm.

Dat vraagt om een van nature nieuwsgierige houding en de bereidheid om na formele educatie te blijven leren.

Een van de future work skills is dat medewerkers in staat zijn om op een efficiënte manier informeel te blijven leren.

De professional van de toekomst is “T shaped”; hij weet van alle disciplines wat en blinkt uit in een specialisme.

08. Design mindset

Werknemers in de “high skill” beroepen werken vaker aan unieke projecten en complexe vraagstukken.

Voor dergelijk werk is het vaak contraproductief om volgens vaste processen en patronen te denken en te werken.

Je denkwijze en mindset kunnen aanpassen aan de taak maakt je productiever en oplossingsgerichter.

09. Cognitive load management

We besteden 19% van onze werktijd aan het verzamelen van de juiste informatie en 14%  aan vergaderen en overleggen.

We worden overstelpt met informatie en ruis terwijl het tegelijkertijd moeite kost om de juiste informatie te verzamelen.

De medewerker van de toekomst moet in staat zijn om informatie te kanaliseren, te filteren en te interpreteren.

Persoonlijk kennismanagement is een van de future work skills die meteen bijdraagt aan de eigen productiviteit.

10. Virtual collaboration

Sociale technologie maakt tijd- en plaatsonafhankelijk ideeën ontwikkelen en het gezamenlijk resultaatgericht werken makkelijker dan ooit.

Social collaboration vraagt echter ook om strategieën en community management om een ​​verspreide groep mensen aan te trekken en te motiveren.

Directe feedback, duidelijke doelstellingen en aeen gefaseerde reeks uitdagingen kan deelname en motivatie aanzienlijk stimuleren.

Maar bij het ontbreken van een fysieke gezamenlijke werkplek draagt ook de ‘zachte kant’ bij een aan productieve werksituatie.

Productief werken, betrokkenheid stimuleren en actief zijn als lid van een virtueel team nu al een van de belangrijkste future work skills.

de beste cursus future work skills

Langer werken, een leven lang leren, diversiteit, work-life balance en werken met nieuwe werkplektechnologie vormen het vertrekpunt van de cursus Future Work Skills.

Het doel van een cursus Future Work Skills is dat jij kan inspelen op veranderingen en jij met jouw unieke talenten en expertise van toegevoegde kunt blijven.

In een cursus Future Work Skills leer je hoe je hedendaagse technologie, slimme vormen van en een persoonlijke set vaardigheden samenwerking combineert met jouw unieke talenten. 

Gerelateerde trainingen

Veel cursisten combineren deze training met een van onderstaande cursussen:

Cursus persoonlijk kennismanagement

Zorg voor een kennisvoorsprong en wordt omgevingsbewust. Verbeter je productiviteit en maak jezelf en je organisatie slimmer. Leer hoe je efficiënt informatie verzamelt, valideert en distribueert.

Maatwerktraining
Incompanytraining

Cursus online samenwerken

Bereik meer met door beter gebruik te maken van community’s en online netwerken. Verbeter effectiviteit van teams en medewerkers door effectiever kennis en informatie te delen.

Maatwerktraining
Incompanytraining

Aanvullende Informatie over de cursus Future Work Skills

Investering

Je betaalt voor de cursus Future Work Skills wordt alleen als een incompanytraining aangeboden. De training wordt op maat ontwikkeld. De investering is afhankelijk van:

  • Ontwikkeling (aanpassing) van de training ten behoeve van de opdrachtgever
  • Het aantal trainingen die worden verzorgd
  • Eventuele begeleiding op de werkvloer

 

Ontwikkeling van leermiddelen is inbegrepen

In de cursus Future Work Skills worden de leermiddelen aangepast aan de casuïstiek van de opdrachtgever.

70-20-10 methodiek

De cursus Future Work Skills is bij uitstek een training die zich ervoor leent om leren en werken te combineren.

We maken daarbij bij voorkeur gebruik van de infrastructuur van de opdrachtgever. Denk daarbij een het sociaal intranet of een enterprise social network.

Vraag informatie aan over de cursus Future Work Skills

Pas 21st century skills meteen toe!

Samen met jou ontwikkelen we een traject dat naadloos aansluit bij de vraagstukken van jouw team of organisatie.

N

Werk transdisciplinair

N

Gebruik nieuwe media slimmer

N

Ontwikkel een design mindset

N

Werk wendbaar en adaptief

N

Benut diversiteit