Cursus Hybride Werken / Het Nieuwe Werken

Cursus Hybride Werken / Het Nieuwe Werken. Leer hoe je meer bereikt met tijd- en plaatsonafhankelijk resultaatgericht werken.

Beoordeling
training: 8.9

starstarstarstarstar_half

Future Work Skills Het Nieuwe Werken
cursus time management
training time management met IBM Notes ABN AMRO speed reading cursus met digitaal mindmappen
cursus Hybride Werken / het nieuwe werken

Leerdoelen

In de cursus Hybride Werken / Het Nieuwe Werken leer je hoe je resultaatgericht plaats- en tijdonafhankelijk werkt aan taken en projecten. De cursus Het Nieuwe Werken leert je hoe je op een flexibele manier zelfsturend wordt. Je kunt daardoor je werk en privéleven beter indelen. Ook leer je in de cursus Hybride Werken / Het Nieuwe Werken hoe je online samenwerkt aan taken met collega’s, klanten en leidinggevenden.

Resultaat van de training

Er bestaat niet één recept voor Hybride Werken / Het Nieuwe Werken. Wat we wel weten is dat het vraagt om meer zelfstandigheid van medewerkers en een andere manier van leidinggeven. De meest voorkomende leerdoelen zijn:
1. Je kunt plaats- en tijdonafhankelijk werken
2. Je weet hoe je met community’s samenwerkt
3. Je bewaakt de work-life-balance
4. Je werkt effectief en efficiënt
5. Je hebt grip op alle aspecten van je leven

Zelfstandigheid, resultaat en balans

Om je taken te voltooien ben je minder afhankelijk van een vaste werkplek en vaste werktijden. Dat vraagt om zelfsturing en persoonlijke effectiviteit.
Naast een effectieve en efficiënte werkstijl leer je in de cursus Hybride Werken / Het Nieuwe Werken hoe je werkplektechnologie optimaal benut om je werk beter te organiseren en kennis en informatie optimaal uit te wisselen.
Ook leer je hoe je zorgt voor een gezonde work-life-balance en hoe je op een effectieve manier omgaat met verantwoordelijkheden voor je werk en de taken in je privéleven. Geestelijk welzijn zorgt namelijk voor een optimale productiviteit.

Programma

De cursus Hybride Werken / Het Nieuwe Werken wordt op maat als incompanytraining aangeboden. In de cursus leer je hoe je locatie- en tijdonafhankelijk werken combineert met de inzet van hedendaagse werkplektechnologie (digital workplace en social intranet). Ook leer je omgaan met andere arbeidsverhoudingen waarbij onderling vertrouwen, zelfsturing en resultaatgerichtheid centraal staan.
In het programma worden onder andere modules uit de cursus timemanagement gecombineerd met modules van de cursus online samenwerken. Ook leer hoe je effectief (online) samenwerkt met collega’s, en leidinggevenden. De cursus Het Nieuwe Werken is een training waarbij bijeenkomsten worden afgewisseld met werkplekleren. Informeel leren neemt een belangrijke plaats in en wordt gekoppeld aan de doelen en verantwoordelijkheden van iedere deelnemer.

Resultaatgericht hybride werken

Na de cursus kun je jouw werk goed organiseren en combineren met privéverantwoordelijkheden. Je bent na de cursus Hybride Werken / Het Nieuwe Werken in hoge mate zelfsturend in de manier waarop je taken uitvoert. Je kunt locatie- en tijdonafhankelijk én effectief en efficiënt werken.

Gedrag en techniek

Modules uit de cursus timemanagement worden gekoppeld aan innovatieve werkwijzen waarbij je leert omgaan met andere arbeidsverhoudingen en technologie die locatie- en tijdonafhankelijk werken mogelijk maakt.

Digital workplace

Hybride Werken / Het Nieuwe Werken kan niet zonder de digital workplace en digital workspace. Persoonlijke productiviteitsplatformen en online samenwerken maken deel uit van Het Nieuwe Werken. In de cursus leer je hoe je daar gebruik van maakt.

Kennis en informatie delen

Hoe blijven mensen van elkaar leren als ze niet op dezelfde locatie en op dezelfde tijdstippen werken? Door naast kennis ook ervaringen met elkaar te delen blijven we leren van elkaar. We noemen dat Working Out Loud. Hoe je dat doet leren we je in de cursus Het Nieuwe Werken.

Work life balance

Hybride Werken / Het Nieuwe Werken betekent dat we deels vanuit huis werken. Door hybride te werken wordt het nog belangrijker om de balans tussen werk en privé te bewaken. In de training leer je hoe je overzicht over al je verantwoordelijkheden behoudt en onnodige werkstress en werkdruk reduceert.

Learning on the job

Het Hybride Werken / Nieuwe Werken leer je door toepassing in de praktijk. De training combineert bijeenkomsten (klassikaal of live online)  met informeel leren op de werkplek. Ervaringen wisselen we uit in online samenwerkingsomgevingen. Dit draagt bij aan een hoog leerrendement.

De cursus hybride werken draagt bij aan resultaat en een goede work-life balance

Cursus Hybride Werken Training Het Nieuwe Werken

Kosten per deelnemer

De cursus Het Nieuwe Werken / Hybride Werken is een incompanytraining die op maat wordt aangepast in samenwerking met de opdrachtgever. Het uitgangspunt is dat korte trainingsbijeenkomsten (al dan niet online) worden gecombineerd met toepassing in de praktijk en het delen van de leerervaringen.
De leerlijn van de cursus wordt modulair samengesteld. De praktijk wijst uit dat bij deze training korte trainingsbijeenkomsten van een dagdeel verspreid over een langere periode leiden tot een hoger leerrendement dan bijeenkomsten van een dag die elkaar snel opvolgen. Meer weten? Bel
085 – 002 02 02 voor meer informatie!

Compact

2 dagdelen
Maximaal 12 deelnemers

Vanaf € 155,-

Uitgebreid

4 dagdelen
Maximaal 12 deelnemers

Vanaf € 305,-

Maatwerk

Leerlijn wordt
op maat ontwikkeld

Op aanvraag

Totaalprijs

Inclusief:
Alle leermiddelen
Arrangement

OSF Didactiek

Formele trainingsbijeenkomsten worden afgewisseld met learning on the job en social learning (het uitwisselen van ervaringen tussen deelnemers).

Annuleringskosten

Vanaf de 14e tot de 2e dag vóór de training: 75%, daarna 100%. Als je voor een vervanger zorgt worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Neem contact op

Bereik meer met minder moeite

Bereik meer met minder moeite

Abonneer je op onze kennisbank

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!