Cursus Future Work Skills

Future Work Skills. Wij ontwikkelen leerlijnen waarbij future work skills worden getraind en geborgd binnen teams en organisaties. Bel 085 - 002 02 02.
cursus snellezen en mindmapping
cursus future work skills NS
cursus timemanagement personal kanban methode yacht
cursus timemanagement met MS Outlook cursus time management

Leerdoelen

Het Institute for the Future (IFTF) heeft 10 vaardigheden benoemd waar hoogopgeleide professionals in deze tijd over moeten beschikken. Deze worden Future Work Skills genoemd. De cursus Future Work Skills staat niet op zichzelf. Een future work skill leer je altijd in combinatie met een bestaande cursus. Er zijn namelijk verschillende manieren waarop je jezelf een future work skill eigen kunt maken. 

Hoe leer je een future work skill?

Een future work skill leer je in combinatie met andere vaardigheden. Bijvoorbeeld ‘probleemoplossend denken’ is typisch een future work skill dat als leerdoel tot zijn recht komt in de training Creatief Denken maar ook in de training Design Thinking. In de cursus Timemanagement stevig ingezet op de future work skill ‘managen van cognitieve belasting’.
Door op deze wijze future work skills te integreren in bestaande trainingen zorgen wij voor een hoog leerrendement én wordt trainingstijd optimaal benut.

Programma

Future work skills zijn de kers op de taart van onze trainingen. Naast de inhoud is ook de didactiek van elke training erop gericht dat een of meer future work skills worden ontwikkeld.

1. Beeld- en oordeelsvorming

Het kunnen denken en oordelen zoals alleen een mens dat kan. Denk aan logisch beredeneren en morele oordeelsvorming. Mensen in de toekomst worden vooral betrokken bij het maken van complexe beslissingen door middel van ‘higher level thinking’.
Bekijk de trainingen die bijdragen aan dit leerdoel.

2. Sociale intelligentie

We werken in uiteenlopende omstandigheden steeds samen met meer verschillende mensen met verschillende achtergronden. Sociale intelligentie drukt zich uit in het vermogen om anderen aan te voelen en je eigen gedrag daarop aan te passen.
Bekijk de trainingen die bijdragen aan dit leerdoel.

3. Vernieuwen en aanpassen

Snel kunnen aanpassen aan grote veranderingen is altijd belangrijk. Organisaties die dat kunnen blijven succesvol. Werknemers onderscheiden zich positief door flexibiliteit, aanpassingsbereidheid en een hoge mate van creativiteit.
Bekijk de trainingen die bijdragen aan dit leerdoel.

4. Omgaan met cultuurverschillen

Van medewerkers wordt verwacht dat ze zich aanpassen aan verschil in leeftijd (generatie), vaardigheden, discipline, werk- en denkstijlen. Openstaan voor cultuurverschillen en daar op de juiste manier mee om kunnen gaan is daarom een van de future work skills.
Bekijk de trainingen die bijdragen aan dit leerdoel.

5. Probleemoplossend denken

Computational thinking is een logische manier van redeneren en denken om vraagstukken op te kunnen lossen. Als kenniswerkers over een abstract en conceptueel denkniveau beschikken helpt deze vaardigheid hen om snel oplossingen te bedenken.
Bekijk de trainingen die bijdragen aan dit leerdoel.

6. Multimediaal content creëren

Het vermogen om multimediale content kritisch te beoordelen en overtuigende content kunnen creëren is belangrijk. De medewerker van de toekomst is behendig in het maken van overtuigende video’s en multimediale content.
Bekijk de trainingen die bijdragen aan dit leerdoel.

7. Transdisciplinair werken

Uitblinken in een specialisme maar ondertussen makkelijk samen kunnen werken met andere professionals wordt de norm. Om dat te kunnen moeten professionals beschikken over effectieve leerstrategieën en een hoge mate van omgevingsbewustzijn.
Bekijk de trainingen die bijdragen aan dit leerdoel.

8. Design mindset

High skill beroepen werken vaak aan unieke projecten en vraagstukken. Voor dergelijk werk is het vaak contraproductief om volgens vaste patronen te denken. Je denkwijze en mindset kunnen aanpassen aan de taak maakt je oplossingsgericht.
Bekijk de trainingen die bijdragen aan dit leerdoel.

9. Cognitieve belasting managen

We besteden 19% van de tijd aan het verzamelen van de juiste informatie en 14% aan overleggen. Ondertussen is er information overload. De medewerker van de toekomst moet in staat zijn om informatie te kanaliseren, te filteren en te interpreteren. Daarnaast zal hij breinvriendelijk zijn werk moeten organiseren.
Bekijk de trainingen die bijdragen aan dit leerdoel.

10. Virtual collaboration

Online werkomgevingen maken het mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk samen te werken. Het is echter wel een andere manier van samenwerken die andere eisen stelt aan de wijze van communiceren, kennis delen en aansturen van samenwerking.
Bekijk de trainingen die bijdragen aan dit leerdoel.

Kosten per deelnemer

Onderstaande tarieven zijn een goede indicatie van de opleidingskosten voor een incompanytraining. Het uitgangspunt is dat per dag (of twee dagdelen) maximaal twee future work skills als leerdoel in een training kunnen worden geïntegreerd. Verschillende formats zijn mogelijk. Denk aan een opleiding verspreid over enkele dagdelen, een training van 1 dag, een korte workshop of een lezing. Ook een e-learning kan op maat worden ontwikkeld. Meer weten? Bel 085 – 002 02 02 voor meer informatie!

Compact

2 dagdelen
5 tot 12 deelnemers

€ 165,-

Uitgebreid

4 dagdelen
3 tot 10 deelnemers

€ 315,-

Maatwerk

Leerlijn wordt
op maat ontwikkeld

Op aanvraag

Totaalprijs

Inclusief:
Alle leermiddelen
Arrangement

OSF Didactiek

Formele trainingsbijeenkomsten worden afgewisseld met learning on the job en social learning (het uitwisselen van ervaringen tussen deelnemers).

Annuleringskosten

Vanaf de 14e tot de 2e dag vóór de training: 75%, daarna 100%. Als je voor een vervanger zorgt worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Contactformulier

Share This