Prioriteitenmatrix: uitleg

Maak betere keuzes en word besluitvaardig met de prioriteitenmatrix.

Prioriteitenmatrix, Eisenhowerkwadrant, Eisenhowerkwadranten, prioriteiten matrix

De prioriteitenmatrix als hulpmiddel

de prioriteitenmatrix toepassen en effectiever werken

Het helpt je om effectiever te werken


Een prioriteitenmatrix wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen welke taken of acties voorrang hebben. Het is een makkelijk toepasbaar instrument dat cursisten ook leren gebruiken in een training time management. Dit model is ook bekend als de Eisenhower matrix.

Uitleg prioriteitenmatrix

de prioriteitenmatrix toepassen

Eerst bepaal je of het belangrijk is


De matrix is een bewezen effectief hulpmiddel om prioriteiten te kunnen stellen. Het werkt snel, overzichtelijk en maakt je besluitvaardiger.

De matrix bestaat uit vier kwadranten waarin je jouw werkzaamheden en doelstellingen kunt indelen. Je stelt prioriteiten door eerst te kijken of taken belangrijk zijn.

Daarna bepaal je of belangrijke taken urgent zijn of gepland kunnen worden. Wat urgent is verschilt per beroepsgroep.

Een brandweerman beleeft urgent anders dan een wetenschappelijk medewerker aan de universiteit. Voor kenniswerkers is ‘binnen een dag’ doorgaans urgent.

Dit instrument dwingt je dus om na te denken over welke acties je wel en geen voorrang geeft. Het is een simpel hulpmiddel dat je helpt om effectief te werken.

Prioriteitenmatrix: oorsprong

de prioriteitenmatrix toepassen eisenhowerkwadrant

Militaire besluitvaardigheid


Deze matrix wordt ook wel de Eisenhower matrix genoemd. Generaal Dwight Eisenhower heeft deze manier van prioriteiten stellen bedacht.

Één van de 9 principes van oorlogsvoering van het Amerikaanse leger is “simplicity”. Eenvoud begrijpen we sneller en beter.

Stephen Covey refereerde decennia later in zijn zeven eigenschappen van effectief leiderschap ook aan de prioriteitenmatrix. Het is een echte evergreen!

Prioriteitenmatrix kwadrant 1:

prioriteitenmatrix, Eisenhowerkwadrant, Eisenhowerkwadranten, prioriteiten matrix

Belangrijk en urgent


Het eerste kwadrant kenmerkt zich door ad hoc zaken. Ook uitgestelde taken en acties komen uiteindelijk hierin terecht.

Die moeten echt uitgevoerd worden omdat anders termijnen worden overschreden. Je werkt in dit kwadrant aan belangrijke en urgente taken.

Alleen calamiteiten en onverwachte ad hoc zaken horen hier thuis. Acties als gevolg van uitstellen is deels te voorkomen door effectiever en efficiënter te werken.

Prioriteitenmatrix kwadrant 2

prioriteitenmatrix, Eisenhowerkwadrant, Eisenhowerkwadranten, prioriteiten matrix

Belangrijk en niet urgent


Het tweede kwadrant is de ‘sweet spot’ van de matrix. Hier ben je bezig met taken en acties die bijdragen aan je SMART doelen en jouw verantwoordelijkheden.

Het verschil met het eerste kwadrant is dat je zelf je planning bepaalt en niet gestrest werkt. Plan de uitvoering en voer uit op de geplande datum.

Prioriteitenmatrix kwadrant 3

prioriteitenmatrix, Eisenhowerkwadrant, Eisenhowerkwadranten, prioriteiten matrix

Onbelangrijk en urgent


Dit is het lastige derde kwadrant. We worden geïnterrumpeerd en er wordt vaak gevraagd of we even snel wat anders kunnen doen.

Zijn alle urgente zaken waar je collega’s mee komen wel belangrijk? Tijd die je besteedt aan niet belangrijke zaken gaat ten koste van je belangrijkste taken.

Hier kunnen we het beste taken delegeren, doorgeven, onderhandelen over werkvoorraad en ‘nee’ zeggen. Het helpt als je richting leidinggevenden en collega’s assertief je grenzen kunt bewaken.

Prioriteitenmatrix kwadrant 4

prioriteitenmatrix, Eisenhowerkwadrant, Eisenhowerkwadranten, prioriteiten matrix

Onbelangrijk en niet urgent


Het vierde kwadrant kenmerkt zich door activiteiten die nergens aan bijdragen. Denk aan lummelen met social media op het werk of te lange pauzes.

Vaak leuk maar doorgaans dus niet nuttig. Pauzes zijn belangrijk maar overdrijf niet. Voorkom afleiding en meld je af van onnodige e-mail nieuwsbrieven.

De prioriteitenmatrix is universeel

de prioriteitenmatrix toepassen op heel je leven

Pas het toe op heel je leven: het maakt je gelukkiger!


De matrix kun je zowel professioneel als privé gebruiken. je kunt het gebruiken om taken en acties in onder te verdelen..

De prioriteitenmatrix is een evergreen en breed toepasbaar. Het is een heel handig hulpmiddel om ‘koersvast’ te blijven.

Plan een kennismaking

Neem contact op!

Elke training kan als een maatwerk- en incompanytraining worden aangeboden. Ook kunnen interventies op maat worden ontwikkeld.

Bel (085) 002 02 02

Voor vragen of een offerte

Ben je op zoek naar een korte inspiratiesessie of wil je worden geadviseerd over hoe je met effectieve trainingen de productiviteit van je organisatie kunt verbeteren?

 

Contact

Meer weten over slim werken?

Klassikale training
Verantwoord klassikaal leren

De klassikale bijeenkomsten kenmerken zich door een actieve en energieke didactiek. Door afwisseling in het programma vliegt de training voorbij en is het leerrendement onverminderd hoog.

Tussen en na de trainingsbijeenkomsten kun je gebruik maken van de online community. Hier kun je ervaringen met medecursisten en je trainers uitwisselen.

Trainingen en cursussen worden in lijn met richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio verzorgd. Als een klassikale training vanwege het coronavirus niet kan worden voortgezet wordt naadloos overgegaan naar live online trainen. Onbenutte uitgaven voor het arrangement crediteren we.

Twee tot vier weken na de laatste online bijeenkomst volgt een één op één sessie van een uur met je trainer. Je kunt dit uur naar eigen inzicht indelen. Denk hierbij aan praktische tips maar ook aan herhaling van lesstof als je daar behoefte aan hebt.

Online classrooms
Live online bijeenkomsten

Alle incompany- en open trainingen worden ook als live online bijeenkomsten aangeboden. De dynamiek van een live online bijeenkomst is anders is dan die van een klassikale training. De planning en didactiek worden daarop aangepast.

Een dag klassikale training is gelijk aan 2 dagdelen live online training met een tussenpoos van een week. Tijdens een live online bijeenkomst wordt uitleg afgewisseld met oefeningen en breakout sessies.

Tussen de online bijeenkomsten pas je het geleerde toe in de praktijk. Je wordt via de online community gecoacht door je trainer. Ook kun je ervaringen uitwisselen met je medecursisten en leren van hun ervaringen.

Twee tot vier weken na de laatste online bijeenkomst volgt een één op één sessie van een uur met je trainer. Je kunt dit uur naar eigen inzicht indelen. Denk hierbij aan praktische tips maar ook aan herhaling van lesstof als je daar behoefte aan hebt.