Prioriteitenmatrix: betekenis en uitleg


Maak betere keuzes en word besluitvaardig met de prioriteitenmatrix.

de beste cursus time management

Contact

De prioriteitenmatrix is een handig hulpmiddel

Het helpt je om effectiever te werken


Een prioriteitenmatrix wordt gebruikt als hulpmiddel om te bepalen welke taken of acties voorrang hebben. Het helpt je met je time management als je prioriteiten wilt stellen. Zo kun je zo effectief mogelijk te werk gaan om je doelstellingen te bereiken.

Prioriteitenmatrix prioriteiten matrix eisenhowermatrix eisenhower matrix

Uitleg prioriteitenmatrix

Eerst bepaal je of iets belangrijk is daarna of iets urgent is


De matrix is een bewezen effectief hulpmiddel om prioriteiten te kunnen stellen. Het werkt snel, overzichtelijk en maakt je besluitvaardiger. Om die reden komt het in elke cursus time management aan bod.

De matrix bestaat uit 4 kwadranten waarin je jouw werkzaamheden en doelstellingen kunt indelen. Je stelt prioriteiten door eerst te kijken of een kwestie belangrijk of onbelangrijk is en vervolgens naar de urgentie.

Doordat dit instrument je dwingt om na te denken over welke acties je wel en geen voorrang geeft is het een simpel en heel bruikbaar instrument dat je helpt om van dag tot dag  effectief te werken.

 

De oorsprong van de prioriteitenmatrix

De kracht van militaire besluitvaardigheid


Deze matrix wordt ook wel de Eisenhower matrix gen. Dwight Eisenhower heeft deze manier van prioriteiten stellen bedacht. Niet ontoevallig als je weet dat een van de 9 principes van oologsvoering van het Amerikaanse leger simplicity is.

 

cursus time management

Cursus time management

  • Grip op je werk en rust in je hoofd
  • Meer bereiken met minder moeite
  • Een optimale work-life balance

Bekijk de cursus time management


Incompanyofferte aanvragen

Prioriteitenmatrix kwadrant 1: belangrijk en urgent

Meteen doen, uitstellen is geen optie


Dit kwadrant kenmerkt zich door ad hoc zaken en vaak uit uitgestelde taken en acties die echt uitgevoerd moeten worden omdat anders termijnen worden overschreden.

Alleen calamiteiten en onverwachte ad hoc zaken horen hier eigenlijk thuis. Acties als gevolg van uitstellen is deels te voorkomen door effectiever en efficiënter te werken

 

Prioriteitenmatrix kwadrant 2: belangrijk, niet urgent

Uitvoering plannen


Dit kwadrant is eigenlijk de ‘sweet spot’van de matrix. Hier ben je bezig met taken en acties die bijdragen aan je SMART doelen en horen bij je verantwoordelijkheden. 

Het verschil met het eerste kwadrant is dat je zelf je planning bepaalt en niet gestrest werkt. Plan de uitvoering in je agenda en voer het op de geplande datum uit.

 

Prioriteitenmatrix kwadrant 3: onbelangrijk en urgent

Delegeren, uitbesteden of teruggeven


Dit is het lastige kwadrant. We worden geïnterrumpeerd en er wordt vaak gevraagd of we even wat anders kunnen doen (wat niet hoort bij onze eigen verantwoordelijkheden). 

Hier kunnen we het beste taken delegeren, doorgeven, onderhandelen over werkvoorraad of ‘nee’ zeggen. Het helpt als je op een assertieve manier je grenzen kunt bewaken.

 

Prioriteitenmatrix kwadrant 4: onbelangrijk en niet urgent

Niets mee doen


Dit kwadrant kenmerkt zich door activiteiten die nergens aan bijdragen. Denk aan aanlummelen met social media op het werk of te lange koffiepauzes met collega’s. 

Vaak leuk maar doorgaans dus niet nuttig. Pauzes zijn belangrijk maar overdrijf niet. Voorkom afleiding en meld je af van onnodige e-mail nieuwsbrieven.

 

De prioriteitenmatrix is universeel toepasbaar

Pas het toe op alle aspecten van je leven


De matrix kun je zowel professioneel als privé gebruiken. je kunt het gebruiken om taken en acties in onder te verdelen maar je kunt ook doelstellingen prioriteiten toekennen. 

De prioriteitenmatric is een evergreen en breed toepasbaar. Het is een heel handig hulpmiddel om ‘koersvast’ te blijven.

training snellezen en mindmappen

Join the future of work

Mis nooit meer de updates van Timension.


Laat je naam en e-mailadres achter en ontvang nieuws, nieuwe inzichten en meteen bruikbare tips.