Resultaatgericht werken en Het Nieuwe Werken

esultaatgericht werken is wat ons betreft de belangrijkste pijler binnen Het Nieuwe Werken. Het is belangrijk dat iedere medewerker weet welke resultaten hij of zij individueel en in samenwerking met anderen moet bereiken. Bij voorkeur willen we deze bereiken op een zo effectief mogelijke manier, waarbij met zo min mogelijk inspanning zoveel mogelijk resultaat wordt bereikt.

Resultaatgericht werken kan binnen Het Nieuwe Werken worden ondersteund met social media of een social intranet. Een groot deel van het werk is immers kenniswerk: het (her)gebruiken, verwerken en/of creëren van informatie. Het optimaal gebruik maken van elkaars kennis en informatie helpt daarbij. We kunnen informatie hergebruiken, informatie door anderen laten verbeteren en we kunnen voorkomen dat we dubbele acties uitvoeren om tot gewenste resultaten te komen.

Hoe krijgen we dat voor elkaar binnen een organisatie?

future work skills

Werk innovatiever na de training future work skills.

Homepage » Future Work Skills » Resultaatgericht werken

Wat is resultaatgericht werken in de basis?

Werken is het uitvoeren van activiteiten die ervoor zorgen dat te behalen resultaten worden bereikt. Om dit zo effectief mogelijk te doen moet je jezelf de volgende vraag stellen: dragen mijn activiteiten, de informatie waarmee ik werk en de personen in mijn netwerk bij aan het bereiken van mijn doelstellingen en die van de organisatie?

Als daar (deels) geen sprake van is, dan is mogelijk het volgende aan de hand: de doelstellingen en kernverantwoordelijkheden zijn nog niet helder en concreet genoeg geformuleerd, of je bent bezig, maar niet productief.

Effectief en efficiënt werken

Effectief werken impliceert dat aan de juiste dingen wordt gewerkt. Alle informatie, activiteiten met andere mensen (denk aan collega’s, leidinggevenden, burgers, klanten, stakeholders, bedrijven, leveranciers, etc.) én acties horen bij te dragen aan de te bereiken doelstellingen. Een veel gebruikte methode om doelstellingen te formuleren is de SMART methode. Door doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden te formuleren weten wij welke activiteiten, informatie en mensen in onze nabijheid kunnen bijdragen aan het bereiken van doelstellingen. Je moet er eerst voor zorgen dat je effectief werkt, daarna kijken we hoe we dat kunnen vertalen naar een efficiënt proces. Effectief werken betekent de juiste dingen doen, efficiënt werken betekent de dingen op de juiste manier doen.

Resultaatgericht werken en het AIM model

Om resultaten te bereiken moeten taken worden voltooid. Een taak bestaat uit drie elementaire onderdelen:

Acties

Hieronder verstaan we dingen die mensen moeten doen in de meest brede zin. Denk aan een tekst schrijven, een boodschap doen, een planning maken, studeren, iets uitzoeken, vergaderen, et cetera.

Informatie

Hieronder verstaan we informatie in de meest brede zin van het woord. Denk aan besproken informatie tijdens een vergadering, een telefoongesprek, een e-mail, een brief, et cetera.

Mensen

Hieronder verstaan we de mensen die een medewerker nodig heeft en/of kan helpen om tot resultaten te komen. Denk hierbij aan collega’s, burgers, bedrijven, leidinggevenden, leveranciers, et cetera.

Resultaatgericht werken, social media en social intranet

Social media en social intranet brengt mensen en informatie bij elkaar die nuttig kunnen zijn in het bereiken van onze doelstellingen. Wil je productief zijn binnen het plaats- en tijdonafhankelijke karakter van Het Nieuwe Werken, dan is het zaak dat je de juiste mensen en informatie om je heen verzamelt. Niet alleen op de werkvloer, vooral ook binnen social media en een sociale (bedrijfs)netwerken / social intranet. Op die manier kun je onnodige uitvoering van acties vermijden.

Harde en zachte content

Binnen het domein van het social intranet / sociale (bedrijfs)netwerken wordt gesproken over harde en zachte content.

Harde content: statisch intranet

Onder harde content verstaan we informatie die op het internet en het intranet is gepubliceerd. Het is door een inhoudelijk deskundige getoetst op kwaliteit. Ook content die in opdracht van een contenteigenaar (meestal een directeur of het hoger management van een bedrijfsonderdeel) op het intranet is geplaatst noemen we harde content.

Zachte content: sociaal intranet

Onder zachte content verstaan we informatie die – zonder dat het a priori is getoetst door een inhoudelijk deskundige gedecentraliseerd (Web 3.0) aanwezig is binnen sociale (bedrijfs)netwerken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld:

 • Discussies binnen communities;
 • Documenten die door samenwerking ontstaan (wiki’s);
 • Reacties van medewerkers op harde content;
 • Webpagina’s die als bladwijzer door medewerkers in sociale netwerken zijn geplaatst;
 • Documenten die worden gedeeld;
 • Et cetera.
 • Weet wat er speelt en leeft

Voor het creëren van harde content is het vaak nodig om te weten wat er speelt. Dat komt bijna altijd tot uitdrukking binnen sociale (bedrijfs)netwerken zoals een social intranet. Harde content wordt in veel gevallen ontwikkeld naar aanleiding van vragen, discussies en blogs. Zowel harde als zachte content is belangrijk voor medewerkers en de organisatie. Dat is namelijk informatie waarmee ze eenvoudiger taken kunnen voltooien. Het is dus belangrijk dat binnen een sociaal (bedrijfs)netwerk / social intranet veel goede informatie wordt gedeeld. Immers, een betrekkelijk klein deel daarvan wordt uiteindelijk vertaald naar harde content.

Het Nieuwe Werken en resultaatgericht werken stimuleren met social intranet

Hoe kun jij resultaatgericht werken bevorderen?

Luister eerst en stel jezelf de juiste vragen

In de basis moet jij ervoor zorgen dat mensen makkelijker kunnen werken doordat informatie voor hen beschikbaar komt en doordat ze weten wie welke kennis heeft. Het is jouw taak om er binnen jouw bedrijfsonderdeel op toe te zien dat informatie door mensen wordt gedeeld en dat je binnen een sociaal (bedrijfs)netwerk of social intranet luistert naar wat er speelt:

 • Met welke knelpunten hebben mensen te maken?
 • Aan welke informatie hebben ze behoefte?
 • Wat zijn de (SMART) doelstellingen van de mensen?
 • Welke informatie vindt mijn organisatie belangrijk om met mensen te delen?
 • Welke informatie binnen mijn bedrijfsonderdeel is voor anderen ook nuttig?
 • Welke informatie van anderen is binnen mijn bedrijfsonderdeel mogeljk bruikbaar?

Je kan niet alleen maar halen, je moet ook brengen

Verder kun je alleen maar luisteren naar wat er speelt als er informatie wordt gedeeld. Je zult dus ervoor moeten zorgen dat mensen ook informatie gaan delen. Binnen sociale (bedrijfs)netwerken / social intranet is de dynamiek zoals we die ook zien op het social web uitermate belangrijk! Zorg er dus voor dat er altijd levendigheid is.
Belangrijke informatie moet je vertalen naar harde content. Dit doe je in samenspraak met een inhoudsdeskundige (een al dan niet formeel geschoolde expert) en in overleg met het hoger management.

Ga het gesprek ook aan op de werkvloer

Jouw werk is erop gericht dat mensen hun werk beter kunnen doen doordat de informatievoorziening beter is. Ga dus luisteren en netwerken binnen sociale (bedrijfs)netwerken / social intranet en op de werkvloer. Ga het gesprek aan!

Ontvang gratis tips & tricks

Haal meer uit je tijd en jezelf met onze gratis tips & tricks

Contact-/adresgegevens

Contact

Timension
Vijverlaan 115
6822 HD Arnhem
T (085) 002 02 02

Trainingslocatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
T (030) 234 83 00

Vragen?

Bel (085) 002 02 02 of vul het formulier in.