Prioriteitenlijst: uitleg

Hoe kun je prioriteiten stellen met een prioriteitenlijst?

reactief gedrag reactieve houding

Werk als een PRO!


Werk effectiever en efficiënter na de cursus time management. Krijg grip op je werk en rust in je hoofd. Bereik meer met minder moeite.

Overzicht met een prioriteitenlijst

Noteer alle acties en stel prioriteiten


Een prioriteitenlijst maken kan je helpen bij het creëren van overzicht. Je herkent de voor jou belangrijkste taken en de volgorde waarin je ze moet uitvoeren.

 

Prioriteiten stellen hoort erbij!

Focus op taken die impact maken


In je werk hoor je prioriteiten te stellen. Het wel of niet stellen van prioriteten maakt het verschil tussen succes en mislukking.

Maak werken met een prioriteitenlijst gewoon part of the business. Prioriteiten stellen hoort bij een proactieve houding en draagt bij aan het bereiken van je doelen.

 

Prioriteitenlijst maken

Het snelst is de prioriteitenmatrix


Voor het maken van een prioriteitenlijst inventariseer je alle taken die nodig zijn voor het bereiken van een bepaald doel.

Vervolgens zet je deze op volgorde van belang. Daarna bepaal je wat eerst moet en wat je kunt plannen. Wat belangrijk en urgent is, voer je het eerste uit.

Prioriteitenmatrix prioriteiten matrix eisenhowermatrix eisenhower matrix

Download de prioriteitenlijst (pdf)


Een hulpmiddel voor het maken van zo’n lijst is een prioriteitenmatrix. Deze matrix helpt je bij het maken van keuzes.

Bij het maken van een lijst geldt altijd als gouden regel dat de vraag of iets belangrijk is altijd voorrang heeft op de vraag of iets urgent is.

Als je weet wat in het eerste en tweede kwadrant thuishoort, weet je meteen wat jij moet doen. Zorg er meteen voor dat je geen last hebt van kwadrant 3.

 

Kwadrant 3 van je prioriteitenlijst

Zeg ‘nee’, delegeer of geef terug


Je voert de taken en acties niet zelf uit. Je zal ‘nee’ moeten gaan zeggen; delegeren of de taak doorgeven aan een ander.

 

Kwadrant 1 van je prioriteitenlijst

Hoogste prioriteit: meteen doen!


Aan de taken en acties die tot dit kwadrant behoren begin je meteen. Daar is uitstel niet meer mogelijk. Veel taken in dit kwadrant komen ad hoc op je pad.

Wat tot het eerste kwadrant behoort staat in principe bovenaan in jouw prioriteitenlijst. Een deel van de taken komen in dit kwadrant als gevolg van uitstel.

Voorkom uitstel! De kans op fouten in kwadrant 1 is namelijk groter dan in kwadrant 2. Ga dus zorgvuldig om met taken in kwadrant 2.

 

Kwadrant 2 van je prioriteitenlijst

Doen op een gepland moment


In principe moet alles wat tot dit kwadrant behoort worden uitgevoerd. Voorkom uitstelgedrag want dan komt het in kwadrant 1 terecht. Wat is de handig?

Je kunt het beste werken volgens het principe dat omvangrijke en complexe taken en acties aan het begin van de week worden uitgevoerd.

Je werkt in principe van groot naar klein. Als ad hoc werk tussendoor komt heb je nog ruimte over in de rest van je week. Pas je jouw prioriteitenlijst daarop aan.

Zorg er altijd voor dat je niet in de verleiding komt of onder druk wordt gezet om toch taken die in kwadrant 3 thuis horen uit te voeren.

Gerelateerde trainingen

Veel bezoekers zijn geïnteresseerd in een van onderstaande cursussen:

Cursus time management met Outlook | 2-daagse training

Leer effectief en efficient werken in combinatie met MS Outlook. Vraag informatie aan voor de cursus time management met Outlook.

Open training time management | 2-daagse training

In de cursus time management leer je effectief en efficiënt werken. Je bereikt meer resultaten met minder moeite en je voorkomt onnodige werkdruk.

Open training
Incompanytraining

Gratis training timemanagement | E-learning

In de gratis cursus time management leer via een app op je smartphone. Leer doelen formuleren, prioriteiten stellen en breinvriendelijk werken.