SMART methode: betekenis en uitleg

De SMART methode wordt gebruikt als hulpmiddel bij het formuleren van doelstellingen. Om resultaten te kunnen bereiken is het belangrijk dat je doelen stelt. De SMART methode helpt je met het formuleren van heldere, haalbare doelen. De methode is zo beproefd dat het als een evergreen wordt beschouwd en in iedere cursus time managament geoefend wordt.

cursus time management

Bereik meer met minder moeite! Krijg grip op je werk en rust in je hoofd met de cursus time management.

Homepage » Cursus time management » SMART methode

SMART: betekenis

SMART is een acroniem. Een afkorting die zo in zwang is geraakt dat het als een woord wordt gebruikt. De afkorting SMART staat voor:

Specifiek

Beschrijf zo concreet mogelijk het eindesultaat of de situatie in voltooide staat. Zorg ervoor dst deze beschrijving zo niet voor meer dan een uitleg vatbaar is.

Meetbaar

Zorg ervoor dat duidelijk meetbaar is wanneer de situatie of het resultaat is bereikt. Bij bijvoorbeeld een spaardoel is dat een bepaald bedrag.

Acceptabel

Vraag je af of het verstandig is om het doel na te streven. Wanneer belangrijkere doelen in de verdrukking komen kan het niet acceptabel zijn.

Realistisch

Ken uzelfe, de ander en de omstandigheden. Is er voldoende tijd en budget? Ne jij en zijn de mensen met wie je werkt capabel genoeg?

Tijdgebonden

Tijdgebonden is een datum en in een aantal gevallen een datum en een tijdtstip. Denk aan bijvoorbeeld een tender of een militaite operatie.

SMART methode toegepast: voorbeeld

Een voorbeeld van een SMART uitwerking van een doelstelling is: “Op 31 december aanstaande wil ik 800 euro gespaard hebben om een tripje te kunnen maken.”. De doelstelling is specifiek en meetbaar, het exacte geldbedrag en waarvoor het nodig is zijn gespecificeerd. Het doel is acceptabel en realistisch en er is een specifiek tijdstip benoemd wanneer het doel moet zijn bereikt.

Het belang van de SMART methode

Het stellen van doelen is belangrijk. Als je geen doelen hebt geformuleerd wordt het stellen van prioriteiten onmogelijk; je weet dan immers niet wat wel en niet belangrijk is. De SMART methode is een manier om gewenste resultaten (doelen) te beschrijven. De SMART methode is daarom een vast onderdeel in een training timemanagement en gaat vaak vooraf aan het werken met de prioriteitenmatrix.

Beperking van de SMART methode

De SMART methode is universeel maar dekt niet alle doelen die we willen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan doelen die samenhangen met ons gevoelsleven. Geen weldenkend mens kan een doel als ’31 december aanstaande wil ik me 82% gelukkig voelen’. Gevoelens zijn niet meetbaar. Je kunt echter wel nadenken over doelen die bijdragen aan een gevoel dat je nastreeft.

Ontvang gratis tips & tricks

Haal meer uit je tijd en jezelf met onze gratis tips & tricks

Contact-/adresgegevens

Contact

Timension
Vijverlaan 115
6822 HD Arnhem
T (085) 002 02 02

Trainingslocatie

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
T (030) 234 83 00

Vragen?

Bel (085) 002 02 02 of vul het formulier in.

Share This