SMART methode om doelstellingen te formuleren

Waarom werkt de SMART methode? Betekenis en uitleg

de beste cursus time management

Informatie aanvragen

cursus time management

Cursus time management

  • Grip op je werk en rust in je hoofd
  • Meer bereiken met minder moeite
  • Een optimale work-life balance

Bekijk: cursus time management


Incompanyofferte aanvragen

De SMART methode heeft zich bewezen

De methode wordt gebruikt als hulpmiddel bij het formuleren van doelstellingen. Om resultaten te kunnen bereiken is het belangrijk dat je doelen stelt. De methodiek helpt je met het formuleren van heldere, haalbare doelen.

De methode is zo beproefd dat het als een evergreen wordt beschouwd en in iedere cursus time management geoefend wordt. Het is een universele methode die je op professionele doelen maar ook op bijvoorbeeld je gezondheid kunt toepassen.

 

SMART methode: betekenis

SMART is een acroniem. Een afkorting die zo in zwang is geraakt dat het als een woord wordt gebruikt. De afkorting SMART staat voor:

 

De ‘S’ van de SMART methode: Specifiek

Beschrijf zo concreet mogelijk het eindresultaat of de situatie in voltooide staat. Zorg ervoor dat deze beschrijving zo niet voor meer dan een uitleg vatbaar is.

 

De ‘M’ van de SMART methode: Meetbaar

Zorg ervoor dat duidelijk meetbaar is wanneer de situatie of het resultaat is bereikt. Bij bijvoorbeeld een spaardoel is dat een bepaald bedrag.

 

De ‘A’ van de SMART methode: Acceptabel

Vraag je af of het verstandig is om het doel na te streven. Wanneer belangrijkere doelen in de verdrukking komen kan het niet acceptabel zijn.

 

De ‘R’ van de SMART methode: Realistisch

Ken uzelfe, de ander en de omstandigheden. Is er voldoende tijd en budget? Ne jij en zijn de mensen met wie je werkt capabel genoeg?

 

De ‘T’ van de SMART methode: Tijdgebonden

Tijdgebonden is een datum en in een aantal gevallen een datum en een tijdtstip. Denk aan bijvoorbeeld een tender of een militaire operatie.

cursus time management

Cursus time management

  • Grip op je werk en rust in je hoofd
  • Meer bereiken met minder moeite
  • Een optimale work-life balance

Bekijk de cursus time management


Incompanyofferte aanvragen

SMART methode toegepast: voorbeeld

Een voorbeeld van een SMART uitwerking van een doelstelling is: “Op 31 december aanstaande wil ik 800 euro gespaard hebben om een tripje te kunnen maken.”. De doelstelling is specifiek en meetbaar, het exacte geldbedrag en waarvoor het nodig is zijn gespecificeerd. Het doel is acceptabel en realistisch en er is een specifiek tijdstip benoemd wanneer het doel moet zijn bereikt.

 

Het belang van de SMART methode

Het stellen van doelen is belangrijk. Als je geen doelen hebt geformuleerd wordt het stellen van prioriteiten onmogelijk; je weet dan immers niet wat wel en niet belangrijk is. De SMART is een manier om gewenste resultaten (doelen) te beschrijven. De methodiek is daarom een vast onderdeel in een training timemanagement en gaat vaak vooraf aan het werken met de prioriteitenmatrix.

 

Beperking van de SMART methode

De methodiek is universeel maar dekt niet alle doelen die we willen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan doelen die samenhangen met ons gevoelsleven. Geen weldenkend mens kan een doel als ’31 december aanstaande wil ik me 82% gelukkig voelen’. Gevoelens zijn niet meetbaar. Je kunt echter wel nadenken over doelen die bijdragen aan een gevoel dat je nastreeft.

training snellezen en mindmappen

Ontvang tips & tricks

Bereik net als ruim 5.000 andere professionals meer met minder moeite.