Disclaimer

Op het gebruik van deze website (https://timension.nl) zijn gebruiksvoorwaarden van toepassing. Deze zijn beschreven in de disclaimer.
Door: Bas Hoorn

Op het gebruik van deze website (https://timension.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie

Timension streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Timension niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Timension aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Timension en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-mail

Timension garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Timension te corresponderen, accepteert u dit risico. 

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Timension heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Timension aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Timension zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Timension daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

Gerelateerde artikelen

Samenwerken

Is jouw expertise aanvullend op die van ons? Denk jij dat je werkend Nederland van waardevolle informatie kunt voorzien? Vertel meer over jezelf!

Lees meer
Voorwaarden

Voorwaarden

Onze voorwaarden zijn van toepassing tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

Lees meer

Neem contact op

Bereik meer met minder moeite

Bereik meer met minder moeite

Abonneer je op onze kennisbank

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!