Cursus mindmappen met gratis mindmap software

Wil jij 20 tot 35% productiever zijn na de cursus mindmappen met mindmap software?

Cursus mindmappen met microtraining
Homepage » Training snellezen en mindmappen » Cursus mindmappen

Het effect van de cursus mindmappen met mindmap software

Het blijvende resultaat van de cursus mindmappen + online microlearning na de training:

 • Je productiviteit neemt aanzienlijk toe met 20 tot 35% 
 • Je hebt veel meer grip op grote en complexe projecten
 • Je kunt veel makkelijker creatief en probleemoplossend denken
 • Je bent in staat om razendsnel informatie en gedachten te ordenen
 • Je komt makkelijker tot een goed geïnformeerd oordeel of besluit
 • Je kunt met mindmap software een digitale mindmap maken
 • Projectmanagement en samenwerking worden vergemakkelijkt 
Cursus mindmappen EUR
Cursus mindmapping Schiphol Group
Cursus mindmappen Gasunie
Cursus mindmapping Kadaster
Cursus mindmappen RWS Rijkswaterstaat
Training mindmapping Provincie Zeeland

OCHTEND: creativiteit en analyse

Slimme technieken om problemen op te lossen en om te innoveren.


 • Creatief denken stimuleren door slimmer te associëren.
 • Studievaardigheden trainen door gebruik te maken van beide hersenhelften.
 • Hoe innovatief denken op het werk te versnellen met mindmapping.
 • Zelf brainstormen op papier door mindmap regels toe te passen.
 • Stapsgewijs een brainstorm organiseren met mindmapping.
 • Een mindmap maken om aantekeningen en gedachten te ordenen.

MIDDAG: mindmap software 

Met mindmap software een digitale mindmap maken.


 • Mindmappen hoe doe je dat intuïtief met een mindmap programma?
 • Vervlogen herinneringen oproepen door brainstorm oefeningen.
 • Digitaal mindmappen en optimaal gebruik van kleur en typografie.
 • Complexe informatie overzichtelijk ordenen met mindmap software
 • Professionele oordeelsvorming verbeteren door mindmapping.
 • Mindmapping als hulpmiddel bij het schrijven van teksten en rapporten.

VAARDIGHEDEN WORDEN GEBORGD

Mindmappen voor een beter geheugen en creatiever denken.


 • Om te borgen dat je geleerde vaardigheden na de cursus snellezen en mindmapping blijft toepassen combineer je klassikaal leren met microlearning. Dat is een beproefde methode die zorgt voor een hoog leerrendement.
 • Via onze app krijg je tot een maand na de trainingen dagelijks korte oefeningen waarmee je zelfstandig kunt blijven leren.
 • Deze training kan ook als vervolg op de cursus snellezen en mindmapping worden gevolgd.

495,-


Per deelnemer (open training)

Incl. mindmapsoftware, leermiddelen en arrangement.

Ook incompany


Aansluitend op de business

Lesmateriaal kan worden aangepast.

Maximale borging


INNOVATIEVE EN EFFECTIEVE DIDACTIEK

Makkelijk leren met hoog leerrendement.

1 dag + online


5 – 12 deelnemers

1 dag training + 30 dagen online microtraining.

Leerdoelen


 • Je bent na de cursus mindmappen in staat om alleen en samen met anderen te brainstormen en probleemoplossend te denken.
 • Je bent in staat om complexe informatie snel en overzichtelijk visueel ordenen en begrijpelijk te presenteren.
 • Je bent in staat om complexe teksten samen te vatten en de essentie te communiceren.
 • Je bent in staat om de mindmapsoftware intuïtief te gebruiken. Je kunt dus met het grootste gemak werken met de software.
 • Je weet hoe je vormgevingsprincipes over het gebruik van typografie en kleur toe kunt passen in een mindmap.
 • Je kunt complexe informatie snel en overzichtelijk in een mindmap combineren met eigen ideeën en gedachten.

Programma


Cursus mindmappen met mindmap software

De cursus mindmappen met mindmap software versnelt leren, samenvatten, brainstormen en creatief denken. De cursus mindmappen met mindmap software is intensief. Je leert eerst de basis: hoe maak je een mindmap. Daarna word je getraind in het moeiteloos kunnen werken met mindmap software.

Omdat er veel toepassingsmogelijkheden voor mindmapping zijn bestaat de training uit drie hoofdlijnen:

Informatie doorgronden

De cursus mindmapping met mindmapsoftware leert je om informatie snel te doorgronden en visueel te ordenen zodat je makkelijker complexe informatie begrijpt.

Informatie creëren

Je leert hoe je alles uit brainstormsessies haalt en hoe je creatief denken kunt stimuleren door ingevingen beter te gebruiken; zo kom je eerder tot innovaties.

Informatie presenteren

Je wordt getraind in het gebruik van mindmap software; na de cursus mindmappen maak je met het grootste gemak een digitale mindmap.


1. Noteren aanpassen aan ons brein

 • Bondige uitleg over de werking van het brein
 • Oefenen met associatief denken
 • Mindmap in: leren en onthouden met mindmaps
 • Mindmap out: brainstormen met mindmaps

2. Beeld, formaat, kleur en vorm in een mindmap

 • Uitleg over het belang van het gebruik van beeld
 • Oefenen van basale tekenvaardigheid
 • De spelregels die gelden bij het maken van een mindmap

3. Tekst en functionele vorm in een mindmap

 • Welke woorden gebruik je in een mindmap
 • Het gebruik van typografie in een mindmap
 • Door kleurgebruik een mindmap leesbaar maken

4. Mindmapping, brainstormen en creatief denken

 • Individueel brainstormen (mindmap out)
 • Collectief brainstormen (mindmap out)

5. Mindmapping en complexe informatie verwerken

 • Complexe zinnen omzetten naar een mindmap
 • Complexe kopij annoteren en vertalen naar een mindmap

6. Leren werken met mindmapsoftware

 • Gebruikersinstructie software (gratis bijgeleverd)

7. Een digitale mindmap maken met mindmapsoftware

 • Gebruik van kleur, typografie en opmaak in een digitale mindmap
 • Brainstormen met software (mindmap out)
 • Studeren met software (mindmap in)

 

Mindmapsoftware


De cursus mindmappen is inclusief software

Mindmaps kun je digitaal maken en tekenen op papier. Research heeft aangetoond dat mensen die regelmatig mindmappen dat zowel op papier als met software doen. Ze geven echter sterk de voorkeur geven aan digitaal mindmappen.

Wij zien dat cursisten nog productiever zijn als ze mindmapsoftware gebruiken. Om die reden leer je in de cursus mindmappen ook werken met mindmapsoftware. De opbouw van de cursus houdt rekening met cursisten die het moeilijk vinden om met nieuwe software te werken.

Welk medium wordt gebruikt bij het maken van een mindmap:


90% gebruikt mindmapsoftware


47% gebruikt pen en papier


35% gebruikt een app op een tablet


19% gebruikt een app op een smart phone


19% gebruikt een online tool

Toepassingen


Onlangs is onderzocht waarvoor mensen mindmaps gebruiken nadat ze een cursus mindmappen hebben gevolgd. De uitkomsten laten zien dat mindmappen een vaardigheid is die voor heel veel toepassingen geschikt wordt bevonden. 

Brainstorming (78% van de gebruikers)

Mindmappen is een heel krachtige techniek om te brainstormen. Je kunt het alleen doen of samen met anderen. De kracht zit hem vooral in het gegeven dat je wordt uitgenodigd om te blijven associëren. Daardoor haal je met een mindmap heel veel informatie uit jezelf (en anderen). Zeker in een zakelijke omgeving is het nuttig om te mindmappen. In korte tijd kun je rondom een vraagstuk veel nieuwe inzichten en invalshoeken verzamelen.

Aantekeningen maken (59% van de gebruikers)

Wanneer je een bijeenkomst of een training bijwoont is de kans groot dat je na afloop van die bijeenkomst veel van wat is besproken vergeten bent. Mindmappen is een krachtige methode om tijdens een bijeenkomst aantekeningen te maken. Na de bijeenkomst heb je nog steeds grip op de informatie die is gedeeld. Bovendien herken je ook makkelijk de onderlinge relaties in de informatie.

Presentaties en speeches (55% van de gebruikers)

Als je moet speechen of een presentatie moet geven is het niet de bedoeling dat je een tekst vanaf een vel papier opleest. Werken met steekwoorden is dan makkelijker. In een mindmap werk je met steekwoorden én je kunt ook de onderlinge relatie tussen de steekwoorden weergeven.

Strategische en businessplanning (53% van de gebruikers)

Mindmappen helpt je om je gedachten te ordenen. Mindmappen is daardoor een ideale techniek die je ook kunt inzetten voor strategische en businessplanning. Zeker wanneer je met mindmap software werkt kun je op een iteratieve wijze hieraan werken.

Kennismanagement (52% van de gebruikers)

Door kennis uit de hoofden van mensen te halen en beschikbaar te stellen voor anderen draag je bij aan het collectieve brein van een organisatie. Mindmappen is een ideale manier om dat proces te versnellen. Teams en organisaties kunnen een proces ontwikkelen waarbij door middel van mindmaps nieuwe kennis en inzichten naar boven worden gehaald.

Project management (50% van de gebruikers)

Om projecten goed te kunnen managen kun je mindmaps inzetten. Denk bijvoorbeeld aan het PID in de Prince2 methodiek. Bij het opstellen van een PID (project initiatie document) is het werken met een mindmap ideaal. Je kunt op verschillende momenten werken aan je mindmap (bijvoorbeeld iedere keer als je een ingeving hebt) en je ziet de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de PID.
Bovendien kun je als je met mindmapsoftware werkt bij iedere faseovergang je mindmap bijstellen.

Het voorbereiden van documenten (49% van de gebruikers)

Een mindmap is ook een ideaal middel om het schrijven van documenten voor te bereiden. Denk scripties of leermiddelen. Doordat je een mindmap maakt zie je in een oogopslag de samenhang tussen de verschillende hoofdstukken en paragrafen. Bovendien zorgt een dergelijk overzicht ervoor dat de planning voor het schrijven van een dergelijk document een stuk eenvoudiger wordt.

Research en verzamelen informatie (46% van de gebruikers)

Een mindmap kan relaties en interacties weergeven tussen de verschillende variabelen of factoren die uit een bepaalr vraagstuk voortkomen. Om die reden kan een mindmappen effectief worden gebruikt bij het genereren van ideeën om een onderzoek te verrijken of te verbeteren. Een mindmap kun je ook gebruiken om te onderzoeken waar nog lacunes in kennis zijn.
Verder blijkt dat mindmapping een heel bruikbare techniek is bij kwalitatief onderzoek. Zie daarvoor het onderzoek van Johannes Wheeldon en Jacqueline Faubert.

Studeren (42% van de gebruikers)

Een mindmap is een ideaal middel om samenvattingen te maken. Niet voor niets wordt mindmappen vaak gecombineerd met snellezen. Het voordeel van een mindmap is dat je sneller een samenvatting kan maken dan wanneer je op een traditionele manier een samenvatting schrijft. Daarnaast is het zo dat je vanaf een mindmap makkelijk kunt leren dan vanaf een aantal A4tjes.

Om anderen te trainen (40% van de gebruikers)

Een mindmap geeft informatie op een andere manier weer dan een lopende tekst. De ervaring leert dat bij moeilijke onderwerpen met een mindmap het eenvoudiger is om informatie overzichtelijk en helder te presenteren. Bovendien kan met een mindmap de samenhang van bepaalde onderwerpen makkelijker worden aangetoond.

Het voorbereiden van een vergadering (35% van de gebruikers)

Net als bij een presentatie kun je ook een vergadering voorbereiden in de vorm van een mindmap. Door complexe onderwerpen overzichtelijk in een mindmap te verwerken zorg je ervoor dat de deelnemers makkelijker over de inhoud van het onderwerp kunnen praten. Ook kun je de agenda van de vergadering verwerken in een mindmap.

Kosten open training


De kosten voor deelname aan de open training zijn € 495,-

Inbegrepen zijn:

 • Arrangement met uitgebreide lunch en heel de dag door koffie, thee, water en frisdranken. De training wordt georganiseerd op loopafstand van een NS station en parkeergarages. Indien nodig is een parkeerkaart inbegrepen.
 • Mindmapsoftware en alle leermiddelen zoals oefenteksten en materialen.
 • Na de klassikale cursus mindmappen krijg je 30 dagen microtraining in de via onze app. Je krijgt korte oefeningen en kennis wordt kort herhaald. Je kunt alleen en met medecursisten via de app blijven trainen. Ook krijg je in die periode ondersteuning van je trainer.

Maatwerk of incompany?


De cursus mindmappen kan ook als een maatwerk- of incompanytraining worden aangeboden.

Leren kan worden gecombineerd met werken aan actuele vraagstukken die spelen binnen jouw organisatie.

Ook kunnen wij als procesbegeleiders worden ingezet om brainstormsessies rond complexe vraagstukken te begeleiden.

Meer weten? Bel 085 – 002 02 02 of neem contact op.

Waarvoor gebruiken professionals mindmaps?

Recent onderzoek heeft aangetoond dat werknemers die mindmappen 20 tot 35% productiever zijn dan hun collega’s die dat niet doen. Dat komt mede doordat mindmapping een vaardigheid is die veelzijdig kan worden toegepast.

 


 • 01. Brainstorming 78% 78%
 • 02. Aantekeningen maken 59% 59%
 • 03. Presentaties en speeches voorbereiden 55% 55%
 • 04. Strategie & businessplanning 53% 53%
 • 05. Kennismanagement 52% 52%
 • 06. Projectmanagement 50% 50%
 • 07. Voorbereiden van documenten 49% 49%
 • 08. Studeren 42% 42%
 • 09. Anderen instrueren of trainen 40% 40%
 • 10. Voorbereiden van vergaderingen 35% 35%

Mr. Josje van de Tonnekreek

Coördinerend adviseur directie Douane Schiphol Cargo

Bas is een trainer met uitstekende didactische vaardigheden, gecombineerd met stevige inhoudelijke kennis op het gebied van communicatie en grafische beginselen. Hij houdt mensen op een prettige manier bij de les en brengt ze écht iets bij. Mijn héle groep (24 managers) was enthousiast over de cursus mindmapping. Een aanrader!

Julian Verhage MSc. RA

Financieel strateeg Provincie Zeeland

Praktisch, bondige theorie, met daarnaast veel oefening aan de hand van casussen. Daardoor zijn de geleerde vaardigheden ook direct toepasbaar in de praktijk. De cursus mindmappen is met name ook waardevol door de opgedane kennis over het werken met mindmapsoftware.

Cécile Lemmens

Sales manager YACHT

Ik heb deze training gevolgd na de cursus snellezen en mindmapping. Ik ben erg enthousiast over de cursus mindmappen. Ik ben productiever en kom veel sneller tot de kern van vraagstukken.

De beste cursus mindmappen sluit aan bij jouw werksituatie

Door de mindmapping cursus eerst klassikaal te volgen en daarna online te oefenen kun je werken en leren optimaal combineren.

Vragen?

Bel (085) 002 02 02 of vul het formulier in.

Oplossingen voor jouw organisatie

Wij kunnen een training mindmapping op maat aanbieden. Neem contact op voor meer informatie.

Contactgegevens

Bezoekadres

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht

Secretariaat & klantenservice

T (085) 002 02 02
E klantenservice@timension.nl

Zorgeloos aanmelden

Tot drie weken voor de training mag je kosteloos annuleren. Een vervanger sturen mag altijd. Alle leermiddelen, het arrangement, deelnamecertificaat en benodigde parkeerkaarten zijn in het tarief inbegrepen.

Aanmelden

De cursus wordt verzorgd op 5 min. lopen v.a. station Utrecht CS

Share This