Actief leren: Studeer moeiteloos en met plezier!

Actief leren maakt leren en studeren op een leuke manier effectief en gemakkelijk! Lees hier hoe je efficiënter leert.
Door: Bas Hoorn

Hoe kun je je leerproces naar een hoger niveau tillen? We begrijpen dat leren soms een uitdaging kan zijn, maar wat als we je vertellen dat het ook leuk en effectief kan zijn? Met actief leren, een unieke en bewezen methode, kun je je kennis vergroten en tegelijkertijd het leerproces leuk en efficiënt maken. Actief leren is namelijk niet alleen een kwestie van informatie opnemen, maar ook van het actief toepassen en integreren van nieuwe kennis.

Inleiding

Je wilt meer kennis opdoen, maar je wilt ook je tijd efficiënt gebruiken. Dat is waar actief leren om de hoek komt kijken. Maar wat is actief leren precies? En hoe verschilt het van passief leren? In dit artikel gaan we dieper in op deze vragen en meer. We zullen de voordelen en nadelen van actief leren bespreken, uitleggen dat jouw denkvaardigheid verschillende niveaus kent, en je laten zien hoe een mindmap je kan helpen bij actief leren. Dus, als je klaar bent om je leerproces naar een hoger niveau te tillen, lees dan verder!

Wat is actief leren?

Actief leren is een benadering van onderwijs waarbij je, als leerling, een actieve rol speelt in je eigen leerproces. In plaats van simpelweg informatie te ontvangen en te onthouden, ben je betrokken bij het denkproces en gebruik je kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden.

Stel je voor dat je een nieuwe taal leert. Passief leren zou betekenen dat je woorden en zinnen uit je hoofd leert. Maar met actief leren, oefen je die nieuwe taal door te spreken, te schrijven en te lezen. Je gebruikt de taal in verschillende contexten en past wat je hebt geleerd toe in echte situaties. Dat is de kracht van actief leren.

Actief leren verschilt van traditionele leermethoden omdat het je niet alleen helpt om informatie te onthouden, maar ook om de informatie te begrijpen en toe te passen. Het is een effectieve manier om je leerrendement te verhogen met minimale inspanning. Dus, als je op zoek bent naar een manier om je leerproces te verbeteren, is actief leren een échte aanrader.

Actief leren versus passief leren

Actief versus passief leren

Hoe verhoudt actief leren zich tot passief leren? Laten we eens kijken naar de verschillen.

Passief leren

Passief leren is de traditionele manier van leren die je waarschijnlijk gewend bent. Je zit in een klaslokaal, luistert naar een docent die informatie presenteert, en neemt notities. Het is een eenrichtingsverkeer van informatie van de docent naar jou. Hoewel dit een gangbare manier van leren is, is het niet altijd de meest effectieve. Het kan moeilijk zijn om de informatie te onthouden en te begrijpen, vooral als het gaat om complexe onderwerpen.

Actief leren

Daarentegen is actief leren een tweerichtingsverkeer. Je bent niet alleen een ontvanger van informatie, maar ook een deelnemer in het leerproces. Je stelt vragen, discussieert over ideeën, lost problemen op, en past wat je hebt geleerd toe in verschillende contexten. Dit helpt je niet alleen om de informatie beter te onthouden, maar ook om het te begrijpen en te gebruiken. Bovendien kan actief leren je helpen om je leessnelheid en begrip te verbeteren, wat je leerrendement verhoogt.

Als je op zoek bent naar een manier om je leerproces te verbeteren met minimale inspanning, dan is actief leren de weg te gaan. Het kan je helpen om meer te leren in minder tijd, en het kan je leerervaring aangenamer en boeiender maken.

Leerrendement van actief leren

Actief leren verhoogt je leerrendement op verschillende manieren.

Wat is leerrendement?

Leerrendement is de hoeveelheid kennis en vaardigheden die je opdoet in verhouding tot de tijd en moeite die je in het leren steekt. Het is een maat voor hoe effectief je leert. Hoe hoger je leerrendement, hoe meer je leert in minder tijd.

Hoe verhoogt actief leren je leerrendement?

Ten eerste helpt het je om de informatie beter te onthouden. Wanneer je actief betrokken bent bij het leren, zoals het stellen van vragen of het oplossen van problemen, vorm je sterkere verbindingen in je hersenen, waardoor je de informatie beter kunt onthouden.

Ten tweede helpt actief leren je om de informatie beter te begrijpen. Het dwingt je om na te denken over de informatie, om verbanden te leggen en om de informatie in je eigen woorden te verklaren. Dit helpt je om de informatie op een dieper niveau te begrijpen, wat essentieel is voor complexe onderwerpen.

Ten derde helpt actief leren je om de informatie beter toe te passen. Wanneer je de informatie toepast in verschillende contexten, zoals in projecten of discussies, leer je hoe je de informatie in de praktijk kunt gebruiken. Dit is vooral belangrijk voor vaardigheden die je in de echte wereld wilt gebruiken.

De voordelen en nadelen van actief leren

Wat zijn de voordelen en nadelen van deze manier van leren?

Voordelen van actief leren

Actief leren bevordert een dieper begrip van de stof. Het stelt je in staat om de informatie die je leert te integreren met je bestaande kennis. Dit helpt je om nieuwe concepten en ideeën beter te begrijpen en te onthouden. Bovendien, door actief betrokken te zijn bij je leerproces, voel je je meer verantwoordelijk voor je eigen leren. Dit kan je motivatie en betrokkenheid bij het leren verhogen.

Nadelen van actief leren

Hoewel actief leren veel voordelen heeft, is er ook een verwaarloosbaar nadeel. Het kan in het begin meer tijd en moeite kosten dan passief leren. Je moet actief nadenken, vragen stellen, discussiëren en reflecteren op wat je leert. Dit vraagt om gewenning. Je went echter snel en dan merk je dat studeren makkelijker en sneller gaat dan wanneer je passief leert. Dus, de inspanning die je in het begin levert, zal snel vruchten afwerpen in de vorm van een efficiënte leerstijl die minder tijd en moeite kost en leidt tot beter begrip en betere retentie van de stof.

De Taxonomie van Benjamin Bloom

De taxonomie van Bloom is een classificatiesysteem voor leerdoelen dat in 1956 werd ontwikkeld door Benjamin Bloom en zijn collega’s. Het is ontworpen om onderwijsdoelen te ordenen op basis van de complexiteit van het denken dat nodig is om ze te bereiken.

De verschillende niveaus van denkvaardigheid in de taxonomie van Bloom

De taxonomie van Bloom bestaat uit zes niveaus van denkvaardigheid, elk met zijn eigen unieke focus:

Onthouden

Dit is het basisniveau waarbij je feiten, termen en basisconcepten onthoudt. Het gaat om het vermogen om eerder geleerde informatie te herinneren.

Begrijpen

Op dit niveau interpreteer je de informatie die je hebt geleerd en leg je het in je eigen woorden uit. Je kunt uitleggen of samenvatten wat je hebt geleerd.

Toepassen

Hier gebruik je de geleerde informatie in nieuwe situaties. Je kunt de kennis die je hebt opgedaan toepassen op nieuwe en verschillende situaties.

Analyseren

Dit niveau houdt in dat je informatie in stukken breekt en de relaties en organisatie ervan onderzoekt. Je kunt informatie onderscheiden en de onderdelen ervan begrijpen.

Evalueren

Op dit niveau beoordeel je informatie en maak je oordelen op basis van criteria en normen. Je kunt de waarde van materiaal en methoden beoordelen voor een bepaald doel.

Creëren

Dit is het hoogste niveau waarbij je nieuwe ideeën, producten of manieren van bekijken creëert door de geleerde informatie te combineren. Je kunt originele producten of standpunten creëren op basis van je kennis.

Actief leren is nauw verbonden met de taxonomie van Bloom. Wanneer je actief leert, doorloop je de verschillende niveaus van denkvaardigheid. Je onthoudt informatie, begrijpt het, past het toe in nieuwe situaties, analyseert het, evalueert het en creëert uiteindelijk iets nieuws. Dit helpt je om de informatie op een dieper niveau te begrijpen en te onthouden, wat je leerrendement verhoogt.

Hoe maak je een Mindmap? Mindmappen doe je zo. Mindmapping

Hoe een mindmap actief leren ondersteunt

Mindmapping is een krachtige techniek die je kan helpen om je leerproces te optimaliseren. Maar hoe werkt het precies en hoe kan het bijdragen aan actief leren?

Wat is mindmapping?

Een mindmap is een visuele weergave van informatie, georganiseerd rondom een centraal idee of thema. Het is een effectieve manier om complexe informatie te structureren en te analyseren. Door de visuele aard van mindmaps, wordt het gemakkelijker om verbanden te zien tussen verschillende stukken informatie, wat bijdraagt aan een dieper begrip van de stof.

Hoe ondersteunt mindmapping actief leren?

Mindmapping stimuleert actief leren op verschillende manieren. Het creëren van een mindmap vereist een actieve betrokkenheid bij de stof. Je moet nadenken over de informatie, deze analyseren en beslissen waar elk stukje informatie past in de algemene structuur van de mindmap. Dit proces van actief nadenken over de stof helpt om de informatie beter te onthouden.

Praktische tips voor het maken van effectieve mindmaps

Als je een effectieve mindmap wilt maken, zijn er een paar dingen waar je rekening mee moet houden. Begin in het midden van het papier of het scherm met het hoofdthema en werk van daaruit naar buiten toe. Gebruik kleuren, symbolen en afbeeldingen om de mindmap visueel aantrekkelijk en gemakkelijk te begrijpen te maken. Probeer de informatie zo veel mogelijk te groeperen en maak gebruik van hiërarchie en associaties om de structuur van de mindmap te bepalen.

Mindmapping en de taxonomie van Bloom

Als je leert om een mindmap te maken, ben je in feite bezig met het benutten van de hoogste niveaus van denkvaardigheid volgens de taxonomie van Bloom. Dit komt omdat mindmapping je dwingt om de informatie te analyseren, te evalueren en te creëren, wat allemaal hogere orde denkvaardigheden zijn volgens Bloom. Als je meer wilt weten over hoe je deze vaardigheden kunt ontwikkelen, kun je overwegen om te leren mindmappen.

Actief leren hoeft niet moeilijk of tijdrovend te zijn. Met technieken zoals mindmapping kun je op een efficiënte en effectieve manier leren, waardoor je meer kunt bereiken met minder inspanning. Dus waarom zou je het niet eens proberen?

Multisensorisch leren en actief leren

Als je op zoek bent naar nog een manier om je leerproces te optimaliseren, dan kun je ook multisensorisch leren. Deze benadering, die nauw aansluit bij actief leren, kan je helpen om informatie beter te begrijpen en te onthouden. Maar wat houdt multisensorisch leren precies in?

Wat is multisensorisch leren?

Multisensorisch leren betekent dat je meerdere zintuigen tegelijkertijd gebruikt tijdens het leren. In plaats van alleen te lezen of te luisteren, betrek je ook je tastzin, je zicht en soms zelfs je reukzin. Door deze combinatie van zintuigen wordt de informatie op verschillende manieren in je hersenen verwerkt, wat het leerproces kan versterken.

De kracht van multisensorisch leren

De kracht van multisensorisch leren zit hem in de manier waarop het je hersenen activeert. Door verschillende zintuigen tegelijkertijd te gebruiken, worden meerdere delen van je hersenen tegelijkertijd gestimuleerd. Dit kan leiden tot een dieper begrip en een betere herinnering van de informatie.

De voordelen van multisensorisch leren

Er zijn verschillende voordelen verbonden aan multisensorisch leren. Ten eerste kan het helpen om complexe informatie beter te begrijpen. Door informatie op verschillende manieren te verwerken, kan je de informatie vanuit verschillende invalshoeken bekijken, wat kan leiden tot een dieper begrip.

Subvocaliseren en snellezen

Een ander voordeel van multisensorisch leren is dat het kan helpen bij het verbeteren van je leesvaardigheid. Dit komt door een techniek genaamd subvocaliseren. Subvocaliseren is het ‘in je hoofd’ uitspreken van woorden tijdens het lezen. Dit kan je leessnelheid vertragen. Door te leren subvocaliseren te verminderen, kan je je leessnelheid aanzienlijk verhogen. Dit wordt ook wel snellezen genoemd.

Snellezen en mindmapping

Om zonder subvocaliseren het meeste uit snellezen te halen, is het belangrijk om deze techniek te combineren met mindmapping. Mindmapping helpt je om de informatie die je snel leest, te structureren en te onthouden. Door snellezen te combineren met mindmappen, benut je, zonder multisensorisch leren, de hoogste niveaus van denkvaardigheid volgens de taxonomie van Bloom.

Met multisensorisch leren kun je dus op een effectieve en efficiënte manier leren. Het helpt je om informatie beter te begrijpen, te onthouden en toe te passen. Pas het echter wel met mate toe omdat het wel ertoe kan leiden dat je meer tijd nodig hebt om te leren.

Abonneer je op onze kennisbank

Naam(Vereist)

cursus mindmappen training mindmapping

Cursus Mindmappen

  • Orden snel en slim je gedachten
  • Ook incompany en op maat

 

Bekijk cursus arrow_forward