Snellezen met snelleestechnieken

De Princeton methode


Met beproefde snelleestechnieken en snellees tips kan iedereen snellezen.

cursus snellezen en mindmappen en mindmapping

Inhoudsopgave


Inleiding tot de snellees tips van Princeton

Bewezen methodiek volgens Princeton University


In onze cursus snellezen (en alle varianten daarop) gebruiken wij de bevindingen van het Princeton Language Institute. Het is wetenschappelijk aangetoond dat iedereen kan leren snellezen. De een doet er misschien iets langer over dan de ander maar in principe kun je met deze snellees tips jezelf een aantal snelleestechnieken (niet alles) aanleren.

In dit artikel zijn de snellees tips stapsgewijs beschreven. Wat je zelf kunt doen om met een grotere snelheid teksten te lezen en op het juiste niveau te begrijpen staat centraal. Met nadruk wordt gesteld ‘het juiste niveau’. Het is namelijk niet zo dat je alle teksten volledig moet begrijpen en tot in detail moet onthouden.

Net als onze cursus snellezen zijn deze snellees tips en de beschreven snelleestechnieken praktisch maar hebben ze wel een solide wetenschappelijke grondslag. Wij zien in de praktijk dat deze snellees tips leiden tot een aanzienlijke verbetering van de persoonlijke effectiviteit.

cursus snellezen en mindmappen 1050

 

01. Zet jezelf niet onder druk als je wilt snellezen

De competitie met jezelf opzoeken werkt in je nadeel


We hebben te weinig tijd om alles te lezen wat we willen lezen. Althans, dat denken we. Er zijn nogal wat misvattingen over snellezen die we recht moeten zetten. Snellezen gaat namelijk niet alleen maar over grote stukken tekst in een hoog tempo lezen. Je zal ook prioriteiten moeten stellen.

 

01.01. Je hoeft niet alles te lezen

Selecteer vooraf wat je wel en niet leest


Je hoeft niet alles in een document, krant, tijdschrift of boek te lezen om een onderwerp goed te begrijpen. Er is over elk denkbaar onderwerp veel informatie beschikbaar. Zelfs als je al kunt snellezen met een hoge leessnelheid is het onmogelijk om alles te lezen.

Kies welke boeken of artikelen je wel of niet leest. En ook binnen een boek, tijdschrift of krant moet je prioriteiten stellen. Verken eerst je leesmateriaal en bepaal wat je echt moet lezen en wat je echt interessant vindt. De inhoudsopgave is je grootste vriend!

 

01.02. Je hoeft niet alles te onthouden

Beperk je tot het hoognodige


In het onderwijs werd je overhoord. Denk bijvoorbeeld terug aan je mondeling examen Engels. Je was in feite niet romans aan het lezen maar uit je hoofd aan het leren om maar een voldoende te scoren. Uit je hoofd leren is wat anders dan lezen of snellezen.

Op je werk word je niet overhoord. Als je werkt moet je dossierkennis hebben, tot een goed oordeel kunnen komen en je moet kennis en informatie kunnen toepassen om bepaalde resultaten te bereiken. Bepaal voordat je leest waar je leeswerk toe dient.

 

01.03. Je vergeet snel wat je hebt gelezen

Na een maand ben je ± 90% vergeten


Wanneer we teksten niet herhalen zijn we na een dag 50% tot 70% van wat we hebben gelezen vergeten. Als we geen emotionele binding hebben met het onderwerp vergeten we het meest. De vraag is: moet je alles letterlijk onthouden. Nee dat hoeft niet.

190716 annoteren van tekst

01.04. Annoteer, markeer, noteer of mindmap

Maak betekenisvolle informatie opvallend


Op je werk hoef je dus niet alles uit je hoofd te leren. Het is prima als je echt belangrijke informatie in een boek annoteert. Je kunt onderstrepen en in de marge aantekeningen maken.

Wat ook werkt: gebruik een sticky note én een markeerstift, maak een notitie in de vorm van een mindmap of leg notities vast in OneNote. Wanneer je de informatie nodig hebt zoek je het op en vind je het makkelijk en snel terug.

Overigens vinden wij mindmappen de meest effectieve methode. Daarom bieden we ook de cursus mindmappen met mindmapsoftware aan. Mindmappen is een manier van noteren waarbij efficiënter gebruik wordt gemaakt van je brein.

 

01.05. Snellezen is part of the job bij kenniswerk

Beeld-, oordeels- en besluitvorming vereisen kennis


Denk je wel eens bij jezelf: “Dat stuk lees ik vanavond thuis wel even want anders kom ik niet aan mijn werk toe”? Dat is dus een denkfout. In de avond ben je moe en is lezen moeilijker.

Lezen of snellezen hoort bij kenniswerk en mag je gerust tijdens kantooruren doen. Sterker nog: de meeste mensen vinden snellezen het makkelijkst in de ochtend omdat ze dan nog fit zijn.

digitaal mindmappen digitale mindmap

 

02. Snellezen is ook afleren van slechte gewoontes

Alleen dat al zorgt voor een aanzienlijke versnelling


Om een tekst te onthouden moet je de tekst begrijpen. Om een tekst te begrijpen moet je jezelf concentreren. Om je te concentreren moet je jouw leessnelheid verhogen. Om je leessnelheid te verhogen moet je een aantal slechte gewoontes afleren.

 

02.01. Afdwalen tijdens het lezen…

En dan vraag je jezelf af: ‘Wat heb ik nou net gelezen?’


Herken je het volgende? Je wilt een tekst snel lezen en tijdens het lezen dwalen je gedachten af. Je leest een aantal woorden en die doen je denken aan iets. En dat waar je aan denkt doet je ook weer aan iets denken. En zo dwaal je helemaal af.

Associëren is goed. Maar tijdens het snellezen moet je wel proberen om er richting aan te geven. Als je woorden tegenkomt is het goed als je verbindt met bijvoorbeeld projecten waar je aan werkt. Dergelijke verbindingen zorgt ervoor dat je informatie beter onthoudt.

 

02.02. Regressie: terugspringen in de tekst

Soms is het nodig; voorkom onnodig terugspringen


Veel lezers hebben last van terugspringen. Ken je dat? Je denkt op een gegeven moment: ”Wat heb ik nou eigenlijk gelezen?”. En dan spring je weer een aantal regels terug. Als je sporadisch een woord niet begrijpt kan het geen kwaad om even terug te springen.

Je kunt teveel terugspringen voorkomen met snellezen. Door je tempo te verhogen word je namelijk gedwongen om je te concentreren. Wat helpt is het afdekken van de regels boven de regel die je leest. Gebruik bijvoorbeeld een visitekaartje. Het werkt net als een leeslineaal. Je merkt dat je iets sneller gaat en dat je met meer focus leest.

Een gemiddelde lezer (die dus ook dagdroomt) verliest een derde van de leestijd aan regressie. Als je nog niet kunt snellezen met snelleestechnieken loont het al de moeite om regressie te voorkomen. Het scheelt je 33% leestijd.

 

02.03. Subvocaliseren: (stil) meepraten met de tekst

Doe dat alleen als je een woord niet meteen begrijpt


Praat je mee met de tekst? In gedachten of mompel je echt met je lippen mee? Als je praat spreek je ongeveer 150 woorden per minuut uit. De gemiddelde leessnelheid van mensen is 150 tot 250 woorden per minuut. Heel veel mensen lezen na onze cursus snellezen 400 tot 600 woorden per minuut (en regelmatig nog meer!).

Het heeft geen zin om mee te praten met de tekst. Bovendien ben je als je meepraat met twee dingen bezig: informatie verwerken (lezen) en meepraten. Je kunt niet sneller lezen dan dat je praat. De remedie is simpel: kauw op kauwgom. Dat voorkomt subvocaliseren.

 

03. Snellezen is kunde én voorbereiding

03.01. Snellezen doe je met een doel! Bepaal je doel!


Als je werkgerelateerde teksten leest moet je jezelf afvragen of deze bijdragen aan jouw doelen en verantwoordelijkheden. Stel jezelf de juiste vragen: “Waarom lees ik dit?”, “Waarom heb ik deze informatie nodig?”. Door dit soort vragen ga je gerichter lezen. Als je geen duidelijk antwoord op deze vragen hebt hoef je de teksten niet te lezen.

 

03.02. Snellezen begint met een verkenning

Voel het grote plaatje aan: ‘Wat wil de tekst vertellen?’


Begin altijd met een verkenning. Stel dat je boeken leest, dan check je de datum van de druk. Voor IT en juridisch gerelateerde teksten is dat cruciaal omdat die snel gedateerd zijn. Ga daarna in hooguit 15 minuten tijd een verkenning uitvoeren van je boek:

  • Begin met de buitenkant, de omslag, rug en achterflap geven beknopt het centrale onderwerp weer.
  • Daarna check je de inhoudsopgave en vertaal je deze naar een mindmap. Dit kun je beschouwen als het skelet van het boek.
  • Vervolgens check je of er inleidingen in het begin of conclusies aan het einde bij hoofdstukken zijn beschreven. Als dat zo is lees je die snel en voeg je deze informatie toe aan je mindmap.
  • Blader vervolgens door het boek en let op de koppen van hoofdstukken en paragrafen. Woorden die vaak voorkomen voeg je ook toe aan je mindmap.
  • Kijk goed naar afbeeldingen. Met name infographics zijn waardevol omdat die veel informatie in één beeld proberen te vatten.

Als je voordat je gaat snellezen een boek verkent aan de hand van voornoemde stappen begrijp je voor ongeveer 40% waar het boek over gaat. Probeer zo’n verkenning binnen een kwartier te voltooien. Het is handig als je kunt mindmappen met mindmapsoftware.

 

04. Gebruik snelleestechnieken

Ga op een efficiënte manier kijken naar tekst


Nadat je de juiste vragen over de tekst hebt gesteld, bepaal je wat je wel en niet leest. En nadat je een goede verkenning hebt uitgevoerd is het moment aangebroken om snelleestechnieken toe te passen.

 

04.01. Focus op sleutelwoorden

Dat gaat vanzelf als je versnelt


Vaak zeggen cursisten in de training snellezen dat ze bewust langzamer lezen omdat ze niets willen missen. Ze hebben niet door dat ze, ook als ze langzaam lezen, onbewust veel woorden missen en maar de tekst wel heel goed begrijpen.

 

Sleutelwoorden geven vaak al een heel goed beeld van de inhoud van de tekst. Kun je jezelf een beeld voorstellen als je de onderstaande 9 woorden leest? Je hebt volgens mij geen lidwoorden nodig om te begrijpen welke scene deze 9 woorden willen aanroepen.

snellezen met sleutelwoorden

De negen woorden hierboven geven een goed beeld over de inhoud van de tekst. Er zijn geen lidwoorden, bijwoorden of voorzetsels gebruikt.

 

04.02. Langzamer lezen is niet de remedie

Ook dan lees je sowieso niet alles


Hoe lezen we als we denken dat we langzaam lezen om niets te willen missen? Van de woorden die betekenisvol zijn – zoals bijvoeglijk en zelfstandig naamwoorden – lezen we maar 85%.

Van de functionele woorden – denk dan aan voorzetsels, lidwoorden, bijwoorden, et cetera – lezen we maar 35%. Dus als je langzaam leest mis je veel woorden. Door te versnellen moet je focussen en mis je juist minder.

 

04.03. Wij vormen zelf een beeld van de informatie

Dat is een voordeel en een nadeel!


Om een tekst heel goed te begrijpen volstaat het om van de belangrijke woorden 85% te lezen en van de minder belangrijke woorden 35%. Op zich is dat logisch. Woorden die cruciaal zijn worden namelijk vaak herhaald in tekst.

Bovendien koppelen wij onze eigen kennis en ervaringen over een onderwerp aan wat we lezen. Daardoor kunnen we ons beeld rond een bepaald onderwerp compleet maken.

Pas wel op met contracten, functioneel ontwerpen enzovoort. Dergeljike teksten kun je ook het beste laten tegenlezen. Als je zelf een invullig gaat geven aan teksten kan dit tot grote gevolgen leiden.

 

04.04. Opdelen is makkelijker

Als je sneller leest maak je vanzelf informatiepakketjes


Je kunt regels opdelen in logische brokjes. Dat hoef je niet eens bewust te doen. Wanneer je sneller van links naar rechts kijkt merk je misschien al dat je in stappen door een regel heen gaat. Test het maar eens uit met onderstaande tekst:

Als je gaat snellezen is het belangrijk dat je voorbereid bent en een boekverkenning hebt uitgevoerd.

 

Als je gaat snellezen is het belangrijk dat je voorbereid bent en een boekverkenning hebt uitgevoerd.

 

Als het goed is merk je dat je op de vet gezette woorden let en dat andere woorden eigenlijk aan je aandacht ontsnappen. Toch begrijp je de tekst. Dit kun je oefenen door elke keer snel over een regel heen te kijken en daarna voor jezelf te herhalen wat je hebt gelezen. Je merkt dat het vanzelf en snel makkelijker gaat. 

 

05. Minder bekende snelleestechnieken

De beste techniek is er een die het beste bij je past


Souplesse is heel belangrijk tijdens het snellezen. Heb je de neiging om te blijven hangen bij een of enkele woorden dan kun je de volgende snelleestechniek toepassen:

snellezen via de interlinie

05.01. Snellezen via de interlinie

Dit is effectief maar vraagt om veel oefening


Mik met je ogen op de interlinie tussen de regels. Dus de witte ruimte tussen de regels. Op een of andere manier willen je ogen tóch de regel zelf lezen. Ze volgen dan het pad van de gele banen. Je merkt dat als je het een paar keren doet het soepeler gaat.

190716 snellezen interlinie inspringen

05.02. Snellezen door in te springen

De parafovea pakt links en rechts informatie mee


Deze techniek kun je combineren met één van de andere snelleestechnieken: inspringen. Sla met je ogen de eerste centimeter links en de laatste centimeter rechts van de regel over. Doordat je automatisch gebruik maakt van je parafoveale blikveld (iets breder dan het blikveld waar je op focust) neem je de tekst goed waar.

Deze twee snelleestechnieken vragen om gewenning. Het is aangetoond dat in combinatie met andere snelleestechnieken de leessnelheid aanzienlijk wordt verbeterd.

Dan is er nog een heel praktische tip. Als je van iemand een Word document ontvangt, dan loont het de moeite om de tekstopmaak zodanig aan te passen (klik op de link om te weten welke aanpassingen je kunt toepassen) dat snellezen veel makkelijker gaat.

 

06. Snellezen en tekst aanwijzen

Verminder het aantal onnodige fixaties voor je ogen


Sommige kinderen leren op de basisschool dat ze tekst niet mogen aanwijzen. De reden is dat wanneer de tekst wordt voorgelezen de juiste klemtonen ontbreken en de tekst saai klinkt. Moet jij voor jouw werk elk jaar de troonrede voorlezen?

 

06.01. Snellezen en tekst aanwijzen

We vinden het fijn om ‘iets’ te volgen


Onze ogen vinden het fijn om beweging te volgen. Daar zijn we zelfs heel goed in. Dat hebben we geërfd van onze voorouders. Zij konden ook heel goed beweging volgen. Dat was belangrijk tijdens de jacht.

 

06.02. Aanwijzen maakt snellezen makkelijker

Je focust op één object en niet woord na woord


Als je tekst aanwijst zal je merken dat het lezen soepeler gaat. Je bent namelijk geneigd om je pen, vinger of hulpmiddel te volgen. Ondertussen neem je wel bewust de woorden en de tekst waar. Kortom: gebruik kijk- en wijstechnieken en je gaat alleen al daardoor snel lezen.

 

06.03. Waarom zou je per pagina 300 keer focussen?

Focus alleen op je pen, vinger of leesliniaal


Gemiddeld bestaat een goed opgemaakte tekst uit 8 tot 13 woorden per regel. Laten we dat afronden op 10 woorden per regel. Een bladzijde in een boek bestaat uit gemiddeld 28 tot 34 regels. Ik rond dat af op gemiddeld 30 regels op een bladzijde.

 

06.04. Het grote voordeel van tekst aanwijzen

Je snelheid neemt vanzelf toe


Wanneer je zelf met je ogen moet focussen en woord na woord leest moet je dus 300 keren focussen per pagina. Terwijl je als je een pen of vinger gebruikt je alleen op de pen of vinger hoeft te focussen. Misschien dat je bij een of twee woorden even blijft hangen maar het verschil tussen 300 keer focussen en een of twee keren focussen merk je onmiddellijk in je leessnelheid.

 

06.05. Hoe moet je een tekst aanwijzen?

Gebruik je pen, vinger of een kartonnetje


snellezen en tekst aanwijzen

Je kunt met je vinger of pen regel na regel van links naar rechts aanwijzen. Aan het einde van een regel til je je pen of vinger op en begin je aan de volgende regel.

Dit kun je combineren met het inspring-methode door de eerste centimeter aan de linkerkant en de laatste centimeter aan de rechterkant van de regel over te slaan.

Wanneer je ‘normaal’ leest maak je met je ogen sprongetjes van woord naar woord: saccades. Door de regel aan te wijzen volgen we een zg. smooth pursuit.

snellezen en slingeren door de tekat

Een andere manier om te snellezen is met de pen of vinger door de tekst slingeren. Het werkt hetzelfde als de tekst van links naar rechts aanwijzen alleen til je jouw pen of vinger niet op. Deze manier van snellezen kun je ook combineren met de inspring- en de interliniemethode.

Je kunt ook de tekst van boven naar beneden aanwijzen. Dat werkt vooral goed wanneer je kolommen in de krant leest. Je gaat met je pen of vinger door het midden van de kolom naar beneden.

190716 snellezen aanwijzen 4

Een minder bekende manier die goed werkt bij teksten met een gemiddelde regellengte van 8 tot 13 woorden per regel is heen en weer springen. Je verdeelt de tekst in twee helften en je wijst eerst het midden van de linkerhelft en dan het midden van de rechterhelft aan. Je springt echt met je vinger of pen van links naar rechts en dan naar de volgende regel. Zo ga je regel na regel af. 

Als je het op en neer springen te onrustig vindt kun je ook een van je vinger in het midden van de linkerhelft plaatsen en een van je vingers in het midden van de rechterhelft plaatsen. Je kunt dan met je vingers rustig naar beneden glijden en je ogen van links naar rechts laten springen.

Met deze techniek spring je met je ogen van links naar rechts in grote sprongen. Dit zijn efficiëntere saccades dan wanneer je ‘traditioneel’ leest zonder aan te wijzen.

190716 snellezen aanwijzen 5

Vergeet ook niet de leeslineaal. Een mooie variant daarop is blanco achterkant van een zakenkaartje. Zet daar drie dikke stippen op die overeenkomen met het midden van de linkerhelft van een regel, het midden van een regel en het midden van de rechterhelft van de regel. Het kaartje sleep je geleidelijk aan naar beneden en je focust met je ogen op de woordgroepen in de buurt van de stippen. 

06.06. Denk in zones, niet in afbakeningen

Fixeren komt niet op de millimeter nauwkeurig aan.


Ik zeg met name ‘in de buurt’ en ‘woordgroepen’. De kern van deze manier van aanwijzen is dat je een regel in drie brokken verdeelt. In plaats van gemiddeld 10 keer focussen op een regel focus je nu maar 3 keer op een regel.

 

07. Bij snellezen hoort regelmatig pauzeren

Lees in brokken van 20 tot 30 minuten


Als je eenmaal je boekverkenning achter de rug hebt en je gaat snellezen dan zal je merken dat heel geconcentreerd lezen veel van je vraagt. Zeker na een cursus snellezen merk je dat je tot 3 à 4 keer sneller leest.

Pauzeer elke 20 minuten of in de buurt van die 20 minuten als je het leeswerk in logische brokken kunt opdelen. Je hoeft niet helemaal niets te doen als je pauzeert. Je kunt je richten op taken en acties die minder focus en concentratie vragen. Denk aan je e-mail afhandelen.

 

08. Wat zegt de wetenschap over snellezen

Hou rekening met de beperkingen van het brein


Stel je eens voor dat je aan het autorijden bent op de snelweg. Het is druk dus je let vooral op het verkeer voor je. Op gegeven moment rijd je naast een invoegstrook. Een auto rechts schuin voor je doet zijn knipperlicht aan en wil gaan invoegen.

Is bovenstaande situatie voor jou herkenbaar? Wat gebeurde er? Je keek voor je en niet schuin opzij. Je ziet dat een auto wil invoegen en als je verstand van auto’s hebt herken je het merk en het type. Je neemt ook informatie waar buiten de zone waar je op focust.

 

08.01. Snellezen met de foveale zone

Het deel dat het meest scherp ziet


Als je gaat snellezen dan heb je te maken met 3 blikvelden. De foveale zone is waar we mee focussen. Van de 180 graden die je tot je beschikking hebt focus je met om en nabij 3 graden.

 

08.02. Snellezen met de parafoveale zone

Het deel dat de omgeving goed verkent


We kijken echter met meer dan de foveale zone. Als je gaat snellezen maak je ook gebruik van het parafoveale zone. Die bevindt zich tot 5 graden links en 5 graden rechts van het foveale zone. Die informatie neem je ook waar en dit blikveld gebruik je bij de inspringmethode. De overgang van de foveale naar de parafoveale zone is niet heel strikt.

 

08.03. Snellezen met de periferale zone

Het deel dat we bij snellezen niet gebruiken


Er is ook nog het prefirerale zone. Dat is het gebied dat buiten het foveale en parafoveale blikveld valt. Dus buiten de ‘om en nabij’ 13 graden. Het periferale deel dat het meest in de buurt komt van het parafoveale blikveld gebruiken we bij het snellezen.

parafoveaal snellezen

Als je snelleestechnieken goed wilt toepassen is het van belang dat de afstand tussen tekst en je ogen tenminste 40 centimeter is. Anders kun je niet optimaal snellezen omdat je niet optimaal gebruik kunt maken van die verschillende blikvelden.

In de cursus snellezen zijn de oefeningen erop gericht om met je foveale, parafoveale en periferale blikveld teksten te snellezen. Hoe breed je naar woordgroepen kunt kijken is per persoon verschillend.

 

08.04. Hoe verwerken wij informatie?

Als je weet wat wel en niet kan lees je beter


Als je gaat snellezen is de grootste beginnersfout dat je te snel start. Je moet wennen aan snellezen. In onze eendaagse training snellezen lezen mensen vaak tot 4 keer hun oorspronkelijke leessnelheid. Maar dat wordt gedurende de dag wel gelijkmatig opgebouwd.

 

08.05. De verwerkingssnelheid van het brein

We kunnen veel maar er zijn grenzen!


Waar je rekening mee moet houden is dat het brein 300 tot 500 milliseconden nodig heeft om informatie waar te nemen en te begrijpen. Een toename van de leessnelheid leidt tot een hoger concentratieniveau wat het begrip ten goede komt.

 

08.06. Er is een maximumsnelheid als je leest

Allee in Lala-land lezen ze 2.000 woorden per minuut


Gezien verwerkingssnelheid is er een punt dat versnelling van het leestempo leidt tot minder begrip. Een belofte als dat je 2.000 woorden per minuut kunt lezen (dat zijn 6 tot 7 pagina’s per minuut) met optimaal begrip klopt absoluut niet.

 

08.07. Lees verstandig en verantwoord

Ken uzelfe en hou rekening met grenzen


Hoe versnel je verantwoord je leessnelheid? Als je gaat snellezen en je kijkt naar een kwart regel en je doet daar 500 milliseconde over dan lees je 2 seconden per regel. Als je getraind bent in breder kijken naar woordgroepen en je een halve regel in 300 milliseconden begrijpt lees je in 2 seconden ruim 3 regels. Oefening baart dus kunst.

 

08.08. Als het te mooi klinkt om waar te zijn…

Fotografisch lezen en photoreading is ‘Apenkool’


Er worden tegenwoordig veel termen gebruikt om snellezen onder de aandacht te brengen. Denk aan fotografisch lezen of photoreading. Wetenschappelijk onderzoek heeft photoreading of fotografisch lezen als methode naar het Rijk der fabelen verwezen.

Snellezen is een kwestie van oefenen en herhalen. Zeker in het begin als je de slag te pakken moet krijgen is het hard werken voordat je de vruchten ervan plukt!

 

08.09. Print eer ge begint!

Vanaf papier lezen mensen sneller met meer begrip


In tegenstelling tot papier straalt een beeldscherm licht uit. Dat vinden wij heel vermoeiend. Wat kan helpen is je instellingen aanpassen zodat minder blauw licht uitstraalt. Dit is niet een ideale oplossing maar een suboptimale oplossing.

Als je dan toch van een beeldscherm moet lezen, dan adviseren wij een tablet van een redelijk formaat (dus geen iPad mini). Zorg voor een instelling waar het blauw uit is gehaald (avondinstelling) en gebruik een wattenstaafje als aanwijzer.

 

08.10. Digitaal snellezen, kan dat wel?

Het kan zeker, toch werkt papier beter


Alle innovatie ten spijt is het nog steeds zo dat we het beste lezen vanaf papier of een e-reader (simulatie van papier). Daar is de wetenschap heel duidelijk over. De oorzaak is ligt in hoe we licht waarnemen én dat actieve oog-hand coördinatie bijdraagt aan leren.

Om die reden worden studenten tegenwoordig afgeraden om bijvoorbeeld tijdens colleges aantekeningen te maken met de laptop. Zelf schrijven werkt het beste. Het werkelijk betasten van het studiemateriaal ook.

 

08.11. Snelleessoftware

Onpraktisch voor dagelijks gebruik


Snelleessoftware – zoals Spreeder – is prima als aanvulling (niet als vervanging) op een cursus snellezen. Strikt genomen is het niet nodig. Hou er rekening mee dat je op een beeldscherm oefent en tijdens het oefenen niet makkelijk kunt versnellen of vertragen. Dat is erg omslachtig en leidt af.

 

08.12. Snellezen is als een omgekeerde ‘U’

Vind jouw optimale snelheid


Het brein en het blikveld hebben beperkingen. Dat betekent dat een toename van de leessnelheid eerst leidt tot meer en op gegeven moment tot minder begrip. De cursus snellezen richt zich op het ontwikkelen van de optimale leessnelheid.

Cursus snellezen
en mindmappen

Reserveer je plekIncompanyofferte aanvragen