Mindmappen: betekenis en uitleg

Wat is mindmappen?

Informatie aanvragen

cursus mindmappen training mindmapping

mindmappen, wat is mindmappen?

Snel tot de kern komen van een vraagstuk

Door te mindmappen begrijp en onthoud je complexe informatie beter en kun je makkelijker en sneller problemen oplossen en nieuwe ideeën bedenken. Mindmaps maken zorgt ervoor dat je effectief kunt leren. Je kunt kennis effectief opslaan in je brein en het er daardoor ook weer effectief uithalen. Verder ondersteunt het maken van mindmaps creatieve denkprocessen. Je kunt makkelijker associëren, verbanden leggen en complexe informatie doorgronden.

 

Wat is het nut van een mindmap?

Veel leidinggevenden en kenniswerkers volgen een training mindmapping omdat ze merken dat het hen helpt bij het ordenen van hun gedachten, overzicht krijgen en het bedenken van oplossingen, innovaties en nieuwe ideeën. Bovendien ontwikkelen ze met mindmaps een scherp inzicht in vraagstukken die voor hen relevant zijn.

 

Wat is een mindmap?

Een mindmap is een diagram dat begint vanuit een centraal onderwerp en zich verder ontwikkelt als een boomstructuur. Je brengt zo alle aspecten die een relatie hebben met het onderwerp in kaart. Je kunt op deze manier subonderwerpen aan het centrale onderwerp koppelen en deze subonderwerpen op hun beurt ook weer onderverdelen in verschillende gerelateerde aspecten.

 

Voor gestructureerde denkers en chaoten

Een mindmap is in feite een notitie die aansluit bij hoe jouw brein werkt. Het maakt niet uit of je van nature gestructureerd denkt of dat je ‘van de hak op de tak’ denkt. Sterker nog: eigenlijk is ‘van de hak op de tak’ denken helemaal niet vreemd. In een mindmap kun je teruglezen hoe je de samenhang is tussen verschillende onderwerpen en subonderwerpen. Je werkt namelijk niet chronologisch. Iedere keer als je een ingeving krijgt – ook al is die van de ‘hak op de tak’ tot stand gekomen – voeg je die toe aan je mindmap.

 

Hoe maak je een mindmap?

Je begint bij een mindmap vanuit het centrale onderwerp en ontleedt dit onderwerp vanuit hier steeds verder. Je kunt een mindmap digitaal maken door middel van mindmap software, maar je kunt er ook een maken op papier. Je gebruikt verschillende kleuren voor de verschillende subonderwerpen. Belangrijk is dat je met trefwoorden werkt en niet hele zinnen. Zo behoud je het overzicht. Zie ook het artikel: Hoe maak je een mindmap? Een uitleg in 7 stappen.

Ontvang gratis tips