Wat is een mindmap?

Uitleg met voorbeeld van een mindmap.

Wat is een mindmap?

Beschouw het als een landkaart van je brein


Je kunt een mindmap beschouwen als een landkaart waaruit je kunt afleiden hoe je hebt gedacht. Door te mindmappen begrijp en onthoud je complexe informatie beter. Mindmapping is daardoor heel veelzijdig toepasbaar.

In combinatie met snelleestechnieken zorgt mindmappen ervoor dat je informatie beter kunt reproduceren en draagt het bij aan betere oordeelsvorming. Je kunt makkelijk verbanden leggen en complexe informatie doorgronden.

Mindmapping wordt ook vaak gebruikt voor projectmanagement, presentaties, wetenschappelijk onderzoek, opsporing, studie, brainstormsessies, strategische planning, business planning en als voorbereiding op het schrijven van omvangrijke documenten.

 

Hoe ziet een mindmap eruit?

Vertakkingen vanuit het centrum


Als je gaat mindmappen ontwikkel je een diagram dat begint vanuit een centraal onderwerp en zich verder ontwikkelt als een boomstructuur. Je brengt zo alle aspecten die een relatie hebben met het onderwerp in kaart. 

Je kunt op deze manier subonderwerpen aan het centrale onderwerp koppelen en deze subonderwerpen op hun beurt ook weer onderverdelen in verschillende gerelateerde aspecten.

 

Hoe maak je een Mindmap?

Hoe ga je mindmappen?

Hoe je denkt maakt niet uit.


Je begint bij het mindmappen vanuit het centrale onderwerp en ontleedt dit onderwerp vanuit hier steeds verder. Je kunt digitale mindmaps maken met mindmapsoftware, maar je kunt er ook een maken op papier.

Je gebruikt verschillende kleuren voor de verschillende subonderwerpen. Belangrijk is dat je met trefwoorden werkt en niet hele zinnen. Zo behoud je het overzicht. Zie ook het artikel: Mindmapping, een uitleg in 7 stappen.

Plan een kennismaking

Neem contact op!

Elke training kan als een maatwerk- en incompanytraining worden aangeboden. Ook kunnen interventies op maat worden ontwikkeld.

Bel (085) 002 02 02

Voor vragen of een offerte

Ben je op zoek naar een korte inspiratiesessie of wil je worden geadviseerd over hoe je met effectieve trainingen de productiviteit van je organisatie kunt verbeteren?

 

Contact

Meer weten over slim werken?

Klassikale training
Verantwoord klassikaal leren

De klassikale bijeenkomsten kenmerken zich door een actieve en energieke didactiek. Door afwisseling in het programma vliegt de training voorbij en is het leerrendement onverminderd hoog.

Tussen en na de trainingsbijeenkomsten kun je gebruik maken van de online community. Hier kun je ervaringen met medecursisten en je trainers uitwisselen.

Trainingen en cursussen worden in lijn met richtlijnen van het RIVM en de veiligheidsregio verzorgd. Als een klassikale training vanwege het coronavirus niet kan worden voortgezet wordt naadloos overgegaan naar live online trainen. Onbenutte uitgaven voor het arrangement crediteren we.

Twee tot vier weken na de laatste online bijeenkomst volgt een één op één sessie van een uur met je trainer. Je kunt dit uur naar eigen inzicht indelen. Denk hierbij aan praktische tips maar ook aan herhaling van lesstof als je daar behoefte aan hebt.

Online classrooms
Live online bijeenkomsten

Alle incompany- en open trainingen worden ook als live online bijeenkomsten aangeboden. De dynamiek van een live online bijeenkomst is anders is dan die van een klassikale training. De planning en didactiek worden daarop aangepast.

Een dag klassikale training is gelijk aan 2 dagdelen live online training met een tussenpoos van een week. Tijdens een live online bijeenkomst wordt uitleg afgewisseld met oefeningen en breakout sessies.

Tussen de online bijeenkomsten pas je het geleerde toe in de praktijk. Je wordt via de online community gecoacht door je trainer. Ook kun je ervaringen uitwisselen met je medecursisten en leren van hun ervaringen.

Twee tot vier weken na de laatste online bijeenkomst volgt een één op één sessie van een uur met je trainer. Je kunt dit uur naar eigen inzicht indelen. Denk hierbij aan praktische tips maar ook aan herhaling van lesstof als je daar behoefte aan hebt.