Planning

Een planning geeft aan waar je staat in de tijd in relatie tot je doelstellingen. In elke cursus Time Management wordt het onderwerp planning uitvoerig behandeld.

Neem contact op