Social objectives en een social intranet


9. Cursus social business: Social objectives zijn doelen die met sociale netwerken binnen handbereik liggen.

PLAY VIDEO EMPTY

Inleiding 

Door slim gebruik te maken van het social web en enterprise social networks kun je een aantal doelen, die bekend zijn onder de noemer ‘social objectives’ sneller bereiken:

In dit artikel wordt aan de hand van een aantal voorbeelden uitgelegd hoe dat in de praktijk gaat. Dit kun je ook binnen je eigen organisatie toepassen.

 

social objectives: Listening, talking, energizing, supporting en embracing

1. Social objectives

 

1.1. HR communicatiedoelstellingen gericht op prestatie

Binnen een social (bedrijfs)netwerk worden 5 verschillende social objectives benoemd. Deze worden vaak gekoppeld aan marketingdoelstellingen van bedrijven maar zijn ook geschikt om HR communicatiedoelstellingen (gericht op prestatie) te bereiken.

 

1.2. Benoem specifieke en meetbare doelstellingen

Sowieso is het belangrijk om vooraf gewenste resultaten of de situatie waarin je jezelf, als business unit of als gehele organisatie in wilt bevinden specifiek te benoemen. Maak de doelstellingen ook meetbaar zodat je weet wanneer je bij moet sturen.

Zet vervolgens social media en/of een social intranet in als medium. Er zijn 5 social objectives die je na kunt streven. Deze worden hieronder verder uitgelegd.

 

social objectives: Listening, talking, energizing, supporting en embracing

2. Social objectives: listening

 

2.1. Luisteren naar wat er speelt

Onder listening verstaan we het in de gaten houden hoe en waarover mensen onderling met elkaar communiceren op het social web en binnen een enterprise social network. Wat je in feite binnen het domein van jouw segment monitort is:

 • Wat zijn de onderwerpen die ter sprake komen?
 • Wat zijn de opvattingen die men heeft?
 • Is er sprake van verandering in de onderwerpkeuze?
 • Is er sprake van veranderende opvattingen?

Het doel van listening is dat je weet wat er speelt. Het is dus geen momentopname, het is continu de hartslag voelen. Alleen op die manier weet je aan welke informatie men behoefte heeft en of opvattingen niet haaks staan op de doelstellingen van de organisatie.

 

2.2. Je kunt listening op twee manieren toepassen:

 1. Volg community’s die betrekking hebben op onderwerpen binnen jouw segment
 2. Zoek op tags die betrekking hebben op jouw segment en volg informatie die als zodanig is getagd.

 

social objectives: Listening, talking, energizing, supporting en embracing

3. Social objectives: talking

 

3.1. Talking is een openbare dialoog

Talking is het in gesprek gaan met gebruikers van het social web en social intranet. Dit gesprek is ook zichtbaar voor anderen. De wijze waarop je dat doet is door je te mengen in een gesprek dat over een onderwerp gaat waar jij ook verantwoordelijk voor bent.

 

3.2. Praat niet ’tegen’ mensen maar ‘met’ mensen

Het doel van talking is dat mensen een boodschap van jou in overweging nemen, pushen werkt niet. Je wilt weerstand herkennen en daarover praten. Communiceer dus niet op een web 1.0 manier maar praat met mensen. 

 

3.3. Talking maakt veranderingen makkelijker

Door talking kom je ook te weten wat nodig is in vervolgcommunicatie om bijvoorbeeld veranderingen te bewerkstelligen. Wanneer je weet wat de weerstanden zijn weet je ook waar je in je vervolgcommunicatie rekening mee moet gaan houden.

 

social objectives: Listening, talking, energizing, supporting en embracing

4. Social objectives: energizing

 

4.1. Energizing is peer-to-peer invloed benutten

Onder energizing verstaan we het ontwikkelen van mond tot mond reclame onder mensen die op elkaar lijken. In feite zorgen we voor een positieve peer-to-peer invloed die ons helpt bij het bereiken van onze doelstellingen.

 

4.2. Een voorbeeld uit onze praktijk: Managers over Het Nieuwe Werken

Arbeidsverhoudingen en Het Nieuwe Werken zijn bij managers een punt van zorg. Een van de veelgehoorde weerstanden van leidinggevenden is dat men bang is de controle over de medewerkers te verliezen waardoor zij hun resultaten niet bereiken.

 

Wanneer medewerkers laaiend enthousiast zijn over Het Nieuwe Werken zullen deze managers daar niet gevoelig voor zijn. Immers, medewerkers hebben in de beleving van de manager een ander belang.

 

Dat geldt ook wanneer van hogerhand enthousiaste geluiden komen. De manager herkent zichzelf en/of zijn eigen situatie onvoldoende. Het sentiment verandert als collega-managers zich laaiend enthousiast uitdrukken over Het Nieuwe Werken.  

4.3. Zorg voor ambassadeurs

Energizing is dus zorgen voor positieve peer-to-peer invloed. Hoe sterker de peers op elkaar lijken, hoe sterker het positieve effect is. Binnen een enterprise social network zijn ambassadeurs belangrijk. Deze ambassadeurs moeten wel peers zijn van de doelgroep.

 

4.4. Waar kun je het beste ‘energizen’?

De beste plekken waar energizingplaats kan vinden zijn:

 • Blogs: een peer schrijft een enthousiaste post en deze kan worden gedeeld
 • Community’s: binnen een community op bijvoorbeeld een forum delen peers hun enthousiasme
social objectives: Listening, talking, energizing, supporting en embracing

5. Social objectives: supporting

 

5.1. Elkaar helpen gaat makkelijker binnen een social intranet

Supporting is een van de meest belangrijke doelstellingen binnen elke organisatie. Supporting houdt in dat medewerkers elkaar ondersteunen bij het bereiken van doelstellingen en het voltooien van taken.

 

5.2. Casus: een patiëntenplatform

Een mooi voorbeeld van supporting is de website WebMD.com. Dat is een website met gezondheid als thema. Voor elke aandoening is een aparte community. Zo ook voor bijvoorbeeld diabetes patiënten.

Deze patiënten wisselen ervaringen met elkaar uit en delen wat medisch specialisten hun hebben meegedeeld. Het voordeel hiervan is dat een medicus niet dezelfde boodschap hoeft te herhalen. Deze zingt immers rond.

De medicus neemt de rol aan van moderator binnen de community en peilt of er geen onvolledige of feitelijk onjuiste informatie wordt gedeeld. Dit kost minder tijd en energie dan iedere patiënt één op één aanspreken. Een voorbeeld:

Binnen de diabetescommunity van WebMD deelde een van de leden zijn relaas. Dit lid had last van overgewicht en als gevolg daarvan moest hij binnen enkele weken starten met medicatie.

 

‘Mijn waarden waren slecht en ik moest bijna aan de medicijnen. Dat voelde niet goed. Ik heb toch maar mijn dieet aangepast en ben elke avond drie kwartier gaan wandelen. Enkele weken later bleken mijn waarden beter en is besloten om nog even te wachten’

 

Hierop reageert een internist (inhoudelijk expert) die verbonden is aan de community. Hij reageert als volgt: ‘Beste [voornaam], ik zeg altijd tegen patiënten zoals jij dat leefstijlaanpassingen het tij in dit stadium nog kunnen keren. Ga zo door!’

 

Hierop volgt een reactie van een ander lid: ‘Ik heb dit ook meegemaakt. Ik loop nu 3 keer per week 15 kilometer hard en 2 keer per week ga ik naar de sportschool voor krachttraining. Bij elke controle zijn mijn waarden goed!’

 

Hierop reageert de internist: ‘Beste [voornaam], sporten juich ik altijd toe! Dat jij bergen kunt verzetten vind ik echt indrukwekkend. Echter, een paar kleine leefstijlaanpassingen zijn al meer dan voldoende! Maar blijf vooral sporten als je er plezier aan beleeft’

Wat is gebeurt is dat lid uit de community een advies heeft gekregen van een medisch specialist. Dit advies is ook voor anderen bruikbaar. De meeste leden in een community niet actief met posten en reageren maar ze leren wel van de informatie die wordt gedeeld.

Net als bij WebMD kan binnen elk enterprise social network met supporting worden gewerkt. In plaats van elke keer deskundigen te benaderen met dezelfde vraag is het veel slimmer om de informatie van deskundigen te delen met elkaar. Dit scheelt tijd en energie.

 

5.3. Zorg voor een grote en actieve community

Waar werkt supporting het beste? In grote actieve communities! Naast veel leden is het ook van belang dat er voldoende creators, critics en conversationalists zijn. Bijkomend voordeel is dat informatie dan ook vaker in een activity stream zichtbaar is.

 

social objectives: Listening, talking, energizing, supporting en embracing

6. Social objectives: embracing

 

6.1. Samen innoveren en nieuwe ontwikkelingen bedenken

Naast supporting is embracing een heel belangrijk doel bij de inzet van een enterprise social network. Embracing houdt in dat medewerkers (maar ook burgers en bedrijven) worden betrokken bij nieuwe ontwikkelingen en innovaties.

 

Migros gebruikt haar community (Migipedia) voor energizing, supporting en embracing

 

6.2. Een schoolvoorbeeld van embracing: Migros

Mirgros is een grote supermarktketen in Zwitserland. Migros heeft een eigen community ontwikkeld (Migipedia) waar klanten kunnen meedenken over de ontwikkeling en verbetering van producten.

Verbeteringen en ontwikkelingen die samen met klanten hebben plaatsgevonden zijn bijvoorbeeld:

 • Het eigen merk ice tea verkocht heel goed en werd in een kartonnen Tetrapak verpakt. Klanten gaven echter aan dat ze de voorkeur geven aan een PET fles. Door deze ingreep is de verkoop van het eigen merk ice tea verder toegenomen.
 • Klanten hebben nagedacht over een nieuwe tandpasta. Daarbij ging het met name om de smaak. De meeste tandpasta’s smaken immers hetzelfde. In samenspraak met de klanten is men tot een smaak gekomen die niemand voor mogelijk had gehouden: tandpasta met Mojito smaak. Deze tandpasta is een bestseller!
 • Klanten hebben meegedacht over een naam voor een douchezeep voor mannen. De naam van de douchezeep is geworden: Dirty Harry. Geen enkele productontwikkelaar bij zeepfabrikanten zou op het idee gekomen zijn om het woord dirty te koppelen aan een product als zeep. Wederom een geslaagd en goed verkopend product.

 

6.3. Embracing voor de publieke zaak: Letland

 

6.3.1. Zorg voor meer betrokkenheid

Letland was tot voor kort een land waar de betrokkenheid van de burgers bij de politiek het laagst scoorde binnen heel de EU. Een burger heeft het initiatief genomen om een petitiesite te ontwikkelen met de naam ManaBalss.lv (vertaald: MijnStem.lv).

Hier kunnen de Letten wetsvoorstellen doen en andere burgers kunnen dit steunen door hun ‘handtekening’ te plaatsen. Uiteraard wordt deze omgeving gemodereerd zodat niet serieus te nemen voorstellen de site niet vervuilen.

Deze site is inmiddels bezocht door bijna de helft van de bevolking! De Letse politiek heeft deze site niet zelf ontwikkeld; het was een bottom up initiatief vanuit de bevolking. Toch zijn inmiddels wetten in behandeling die via deze weg zijn voorgesteld.

 

6.3.2. Elke organisatie kan embracing inzetten

Net als bij Migros of zoals in Letland gebeurt kan elke organisatie gebruik maken van embracing. Dat kan op heel grote schaal door burgers en bedrijven te betrekken bij de wijze waarop de organisatie functioneert.

Het kan echter ook op heel kleine schaal. Denk bijvoorbeeld aan een vakgroep waar deelnemers samen tot nieuwe manieren van werken bedenken; ideeën of beleid kunnen ontwikkelen. De voordelen van embracing zijn de volgende:

 

 • In korte tijd worden nieuwe ideeën ontwikkeld
 • De kwaliteit en kwantiteit van de ideeën is veel beter
 • Mensen voelen zich meer betrokken bij de ontwikkelingen
1050 training snellezen en mindmappen

Klantenservice


T (085) 002 02 02
E klantenservice@timension.nl

Join the future of work

Mis nooit meer de updates van Timension.


Laat je naam en e-mailadres achter en ontvang nieuws, nieuwe inzichten en meteen bruikbare tips.