Home | 

AIM methode: het kenniswerk management model 

Het management model dat kenniswerkers, teams en organisaties grip geeft op de digital workplace

de beste cursus future work skills

Informatie aanvragen

cursus time management

Future Work Skills

  • Grip op je werk en rust in je hoofd
  • Meer bereiken met minder moeite
  • Een optimale work-life balance

Bekijk: future work skills


Incompanyofferte aanvragen

1. AIM methode: het management model

De AIM methode is een management model dat resultaatgericht werken binnen een een digitale context beschrijft. Het management model gaat ervan uit dat de mogelijkheid om digitaal samen te werken aanwezig is. Bijvoorbeeld via een enterprise social network.

1.1. Het AIM management model op strategisch niveau

Elke organisatie heeft een missie. Een reden van bestaan. Om aan die missie op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier invulling te geven zal op strategisch niveau (C-level) moeten worden bepaald welke doelstellingen moeten worden bereikt.

 

1.2. Het AIM management model op tactisch niveau

Doelstellingen zullen moeten worden vertaald naar concrete taken en projecten. Daarbij is het van belang dat zo specifiek en meetbaar mogelijk wordt gedefinieerd wanneer een resultaat is bereikt.

 

1.3. Het AIM management model op operationeel niveau

In de operatie wordt van dag tot dag gewerkt aan het voltooien van taken en projecten. Een taak of project bestaat uit maar drie elementen:

 

1.3.1. Acties

Je zal dingen moeten doen om een taak te voltooien. Sommige acties zijn kortdurend en eenvoudig. Maar er zijn ook complexe acties. Als je jouw ervaringen deelt – working out loud – leren anderen daar ook van

De essentie van werk: succes is niets anders dan de optelsom van de acties waar we van minuut tot minuut aan werken, de kennis en informatie die we gebruiken, delen en ontwikkelen en de mensen met wie we werken.

1.3.2. Informatie

Je werkt met informatie. Dit kan zich op allerlei manieren aandienen. Denk aan: e-mail, notities, een gesprek, een document, een statusupdate op het social web of binnen een enterprise social network.

 

1.3.3. Mensen

Je werkt met mensen, voor mensen of mensen werken voor jou. Dit kunnen mensen zijn binnen je eigen organisatie maar denk ook aan leveranciers, business partners en klanten. Die samenwerking verloopt steeds vaker virtueel. Dat stelt eisen aan mensen.

 

1.3.4. Virtueel (samen)werken

Door mensen en informatie aan elkaar te verbinden binnen een enterprise social network en het social web reduceren we onnodige acties. Door waar we mee bezig zijn te delen met anderen stellen we hen in staat om van ons te leren.

 

Disclaimer

  • De AIM methode® is een geregistreerd en beschemd merk.
  • Het auteursrechtelijk eigendom van de AIM methode® en het bijbehorend management model berust bij Timension.

 

2. Van missie naar doelstellingen

De besluitvorming is top-down maar wanneer de organisatie goed gebruik maakt van het social web en een enterprise social network zal rekening moeten worden gehouden met signalen die zich bottom up aandienen.

Omgevingsbewustzijn en flexibiliteit kan op C-level worden versterkt door zogenaamde social objectives te betrekken bij de besluitvorming. Door te luisteren wat er speelt en de dialoog aan te gaan met de omgeving kunnen doelen scherper worden geformuleerd.

3. Van doelstellingen naar taken en projecten

Het management model gaat er ook van uit dat met name programma-, project- en teammanagers moeten in staat zijn om de doelstellingen te vertalen naar concrete taken en projecten en de juiste omstandigheden te faciliteren. 

Afhankelijk van het type project of de omvang en het soort taak is het aan te raden om te werken met een of meerdere online community’s. Kennis en informatie worden beter gedeeld, redundancy in acties wordt gereduceerd en compliancy wordt bevorderd.

 

4. Minder acties door mensen en informatie

Een kenniswerker besteedt gemiddeld 19% van de tijd aan het verzamelen van informatie en 14% van de tijd aan vergaderen. Gedegen community management binnen een enterprise social network kan tot 25% tijdwinst opleveren.

Binnen het management model is mensen en hun kennis in een (online) gemeenschap aan elkaar verbinden een van de speerpunten. Het is van belang dat de mensen delen hoe ze werken: working out loud en content brengen.

Naast voldoende omvang is het ook van belang dat de community actief is. Mensen zijn alleen bereid om informatie te brengen wanneer ze zich veilig en gewaardeerd voelen. Community management is een verantwoordelijkheid voor de leidinggevende.

Community management zal zich moeten richten op voldoende diversiteit binnen de groep. Er zijn mensen nodig die informatie creëren en brengen, er zijn mensen nodig die erop reageren en er zijn mensen nodig die van nature goed kunnen netwerken.

Afhankelijk van de taken en projecten waaraan wordt gewerkt zal een keuze moeten worden gemaakt met welke functionaliteit wordt gebruikt. Meestal bepalen leden dat zelf. Wanneer er teveel fragmentatie is zal het moeten worden gemanaged.

 

 

5. Maak van acties informatie

5.1. Expliciete kennis

Je leert van anderen als zij informatie delen. Daardoor kun je vaak met minder acties jouw taken eerder voltooien. Als jij informatie deelt met anderen werkt dat voor anderen net zo. Deel vooral ‘How to’s’, voorbeeldbrieven, plannen van aanpak, et cetera.

 

5.2. Impliciete kennis

Veel kennis is impliciet en zit in de hoofden van mensen. Working out loud is een manier om deze kennis informeel te delen. Anderen leren van de successen en mislukkingen. Daarnaast maakt het expertise van mensen beter zichtbaar.

 

5.3. Valideer kennis en informatie

Door, bijvoorbeeld in de vorm van een dialoog in de activity stream, kennis en informatie te valideren wordt het bruikbaar voor anderen. Een belangrijk onderdeel van community management is het betrekken inhoudsdeskundigen.

 

5.4. Ontwikkel harde content

Best practices en user generated content kunnen in de loop van de tijd heel waardevol blijken. Het advies is dan om van deze content zogenaamde harde content te maken. Deze content kan ook gemanaged worden aangeboden.

6. Slimmer samenwerken

6.1. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken

Door Het Nieuwe Werken zijn mensen veel flexibeler in het indelen van ‘waar en wanneer’ ze aan hun taken werken. Dat betekent dat fysiek vergaderen mindern aan de orde is en dat samenwerking steeds meer verloopt via de digital workplace.

 

6.2. Activiteitgericht huisvesten

De werkplek wordt virtueler. Dat betekent dat huisvesting vooral gericht hoort te zijn op activiteiten waarbij fysieke samenwerking gewenst of noodzakelijk is. Van medewerkers wordt verwacht dat ze contextgerelateerd hun werk kunnen plannen en organiseren.

 

7. Individuele productiviteit blijft belangrijk

7.1. Efficiënt werken

Van iedere medewerker mag effectief gedrag en een efficiënte werkwijze worden verwacht. Een cursus time management waarbij ook de doelstellingen van de organisatie zijn betrokken draagt bij aan een effectievere organisatie.

 

8. Kenniswerk is ook goed informatie beheren

8.1. Meta informatie

Een kenniswerker is 28% van de tijd bezig met het verwerken van e-mail. Community management en werken met een enterprise social network kan tijdwinst van 25% opleveren. Maar dan nog is het efficiënt kunnen verwerken van e-mail belangrijk.

E-mail is in meer dan 90% van de gevallen een call to action. Een actie die bijdraagt aan taken en projecten die op hun beurt bijdragen aan de missie van de organisatie. In een cursus time management of een training e-mail management wordt dit getraind.

 

8.2. Inhoudelijke informatie

Vakinhoudelijke informatie hoort overzichtelijk en vindbaar te worden beheerd binnen de digital workplace. Dit strekt zich uit van persoonlijke werkplektechnologie tot en met een enterprise social network. 

 

8.3. Omgevingsbewustzijn

Productiviteit en innovatie zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van informatie. Van kenniswerkers wordt een hoge mate van omgevingsbewustzijn verwacht. Heuristiek en persoonlijk kennismanagement dragen hieraan bij.

 

9. De juiste mensen en rollen

Steeds meer organisaties worden ‘digitaal’. We werken minder op de fysieke werkplek en meer in de virtuele ruimte met mensen die we steeds vaker nog niet in het echte leven tegen zijn gekomen.

Community management moet ervoor zorgen dat deze mensen veilig kunnen samenwerken en kennis met elkaar kunnen delen. Daarbij is de 90-9-1 regel een mooit vertrekpunt.

Zorg ervoor dat je, als je steeds meer online samenwerkt,  diversiteit hebt binnen je technographic profiles. Je hebt creators, critics, collectors en conversationalists nodig om kennis en informatie snel en goed te delen.