Hoge werkdruk: 21 vaak voorkomende oorzaken

Werkdruk zorgt vaak voor stress bij werknemers en heeft ook invloed op het privéleven. Reductie van werkdruk is belangrijk en reduceert verzuim.
bedrijfstrainingen
werkdruk en information overload

Wat verstaan we onder werkdruk?

Veel mensen klagen over hoge werkdruk. Maar wat verstaan we eigenlijk hieronder? Als de balans tussen jouw werkbelasting en jouw belastbaarheid (wat je aankunt) is verstoord spreek je over hoge werkdruk. Je krijgt je werk dan niet af binnen de gestelde tijd. Deze druk ontstaat vaak als je te weinig tijd hebt om je werk af te krijgen. Je hebt te weinig tijd of teveel werkvoorraad. Er is echter ook een ander aspect waar vaak aan voorbij wordt gegaan: psychosociale arbeidsbelasting. Werkdruk is vaak meer dan druk zijn. Er zijn twee factoren die een rol spelen en waar je invloed op kunt uitoefenen: werkbelasting en jouw belastbaarheid.

21 Veelvoorkomende oorzaken van hoge werkdruk

Werkdruk ontstaat geleidelijk en is vaak een combinatie van verschillende factoren. Een aantal oorzaken zijn relatief snel aan te passen:

1. Geen ‘nee’ kunnen zeggen

Geen ‘nee’ kunnen zeggen. Daaronder verstaan we niet assertief voor jezelf kunnen opkomen.

2. Moeilijk kunnen delegeren

Je hoeft niet alles zelf te doen. Je kunt ook kleinere delen van een taak delegeren. Wat helpt is een taak opdelen in acties.

3. Inflexibel gedrag

Weet je van jezelf dat je gehecht bent aan regelmaat en structuur? Kies een baan die jou dat biedt!

4. Slechte communicatie/werkrelatie

Heb je een moeizame relatie met een van je collega’s of leidinggevende? Probeer die te verbeteren.

5. Geen werkplezier

Als jouw werk geen voldoening geeft kun je jouw takenpakker aanpassen of je zoekt ander werk.

6. Cultuur en sociale druk

De organisatiecultuur pas je niet zomaar aan. Zoek een andere baan bij een organisatie die beter bij je past.

7. Gebrek aan waardering

Hard werken en geen waardering daarvoor krijgen leiden vaak tot frustratie en lagere belastbaarheid.

8. Gebrek aan persoonlijk leiderschap

Je moet jezelf leiding kunnen geven. Weet wat je wil bereiken. Daardoor kun je beter prioriteiten stellen.

9. Gebrek aan planning en organisatie 

Verbeter je timemanagement! Leer jezelf aan hoe je je werk beter kunt plannen en organiseren

10. Te weinig informatie of teveel informatie

Als je te weinig informatie hebt kun je taken niet goed voltooien. Teveel informatie leidt tot infobesitas.

11. Onduidelijke taakomschrijvingen

Maak taakomschrijvingen SMART! Dan is de kans dat werk opnieuw gedaan moet worden kleiner.

12. Van nature ongeorganiseerd zijn

Ben je van nature ongeorganiseerd? Ontwikkel gewoontes waarbij je regelmaat aanleert.

13. Te veel e-mail

Een volle mailbox geeft teveel stress. Je hebt ook de angst iets te vergeten. Ruim je mailbox op!

14. Een vieze en/of rommelige omgeving

Het is aangetoond dat een opgeruimde omgeving mensen gelukkig en productief maakt. Ruim op!

15. Geluidsoverlast 

De kantoortuin is niet productief. Dat komt vooral door geluidsoverlast. Zoek een stille werkplek!

16. Te weinig nachtrust (slaaptekort)

Je hebt minstens 7 tot 8 uren slaap nodig om overdag goed geconcentreerd te werken.

17. Werk en privé zijn niet van elkaar gescheiden

Door Het Nieuwe Werken hebben mensen het idee altijd met werk bezig te zijn. Werk ook thuis op vaste uren.

18. Continu verbonden zijn via social media

Virtueel samenwerken is handig maar maak afspraken. Social media leidt af en is verslavend. Doseer het.

19. Privéomstandigheden

Ingrijpende gebeurtenissen in het privéleven kunnen ervoor zorgen dat je belastbaarheid tijdelijk minder is.

20. Perfectionisme

Bang dat je jouw werk niet goed genoeg is? Leer om te bepalen wanneer het goed is. Wat helpt is afstemmen met de klant of leidinggevende.

21. Te veel werk

De werkvoorraad kan te omvangrijk zijn. Je moet dan het gesprek aangaan met je leidinggevende.

Het privéleven lijdt eronder

Als je last van hoge werkdruk hebt leidt dat ook tot problemen in je privéleven. Het kan zo zijn dat je thuis nog steeds aan het werk bent maar ook als dat niet zo is kan het zo zijn dat je jezelf thuis gestrest voelt. Je kunt als het ware niet afschakelen. Werkdruk verstoort direct en indirect de work life balance. Dit kan leiden tot spanningen in het gezin, ongezonde gewoontes en gebrek aan organisatie thuis.

Te hoge werkdruk is écht ongezond!

Als de werkdruk te hoog is, leidt dit op den duur tot psychische klachten. Door werkdruk en werkstress neemt de kans op een burn out toe. Jij noch je werkgever staan te wachten op verzuim. Werkdrukreductie door het aanpakken van de oorzaken is daarom van belang. Hoe pak je dat aan?

Je hebt invloed op hoge werkdruk

Wanneer je te lang achter elkaar moet presteren onder druk is het van belang om te onderzoeken waar precies de oorzaken liggen. Ligt de oorzaak bij jezelf dan heb je meestal meer invloed dan wanneer ze buiten jezelf liggen. Focus op datgene waar je invloed op hebt. Een instrument om het in kaart te brengen is de cirkel van invloed. Breng de zaken in kaart waar je jezelf mee bezig houdt en bepaal waar je invloed op hebt.

Hoe hoog is jouw werkdruk?

Meet jouw werkdruk met de test van de FNV Als jij druk in jouw situatie ervaart kun je vaak niet meer aan de gestelde eisen voldoen en krijg je te vaak je werk niet af binnen de gestelde tijd. Vakbonden zijn continu in gesprek met werkgevers en werknemers om hoge werkdruk te reduceren. De belastbaarheid van de werknemer is niet oneindig. Weet je niet zeker of er bij jou sprake is van hoge werkdruk? Probeer dan eens de online sneltest van de FNV.

$

Neem contact op

Bereik meer met minder moeite

Bereik meer met minder moeite

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!

Share This