Time management gaat niet over tijd! De 19 beste tips.

Time management gaat niet over tijd maar over gedrag. Met deze 19 slimme tips kun jij meer bereiken met minder moeite! Waar wacht je nog op?
19 time management tips

Het is een systeem

Meer dan plannen en organiseren

In een cursus Time Management leer je een proces waarbij heel bewust wordt bepaald wanneer tijd wordt besteedt aan specifieke activiteiten. De uitvoering is erop gericht om de effectiviteit, efficiëntie en productiviteit te verhogen zonder dat het meer tijd, geld en energie vergt. Het komt erop neer dat je met zo min mogelijk moeite zoveel mogelijk gedaan krijgt. Per dag, per week, per maand en per jaar!

Er is niet één soort time management

Welke methodes waren of zijn toonaangevend?

Er bestaan sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw verschillende methodes die gericht zijn op het verbeteren van productiviteit en effectief en efficiënt werken:

Time Manager van TMI

De methode van TMI International bestaat sinds 1975 en is in Denemarken ontwikkeld door Claus Møller. De trainingen werden vooral geroemd in samenhang met papieren organizer die heel toepasselijk Time Manager werd genoemd. Het creëren van overzicht vormde de kern van de methode van TMI. De opkomst van Microsoft Outlook en Google Workplace maakte de papieren organizer overbodig. Sinds 2020 wordt deze dan ook niet meer geproduceerd. Mede hierdoor is TMI International niet meer actief in Nederland.

De zeven eigenschappen van effectief leiderschap

In 1989 publiceerde Stephen R. Covey zijn The 7 Habits Of Highly Effective People. Strikt genomen is de methode van Covey vooral gericht op het ontwikkelen en versterken van persoonlijk leiderschap. Naar aanleiding van zijn boek worden trainingen aangeboden vanuit de organisatie Franklin Covey. Deze worden vaak gevolgd door cursisten die zakelijk en privé beter willen plannen en organiseren. Naast de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap wordt ook veel aandacht wordt besteed aan effectiviteit en efficiency. Daardoor beschouwen veel cursisten de training als een time management opleiding.

cirkel van invloed

In de kern komt de methode van Covey erop neer dat mensen op verschillende manieren invloed kunnen uitoefenen op hun eigen leven. De methode begint met de vraag wat je cirkel van invloed is en of je die kunt vergroten. Daarnaast worden lezers en cursisten vooral aangespoord tot een proactieve houding.

Getting Things Done

In 2001 verscheen Getting Things Done van David Allen. The 7 Habits Of Highly Effectieve People was een reactie op alleen maar efficiënt werken. Getting Things Done is een antwoord worden gezien op cursussen die niet concreet genoeg zijn. Getting Things Done gaat over een werkproces om ‘de dingen gedaan’ te krijgen. Belangrijke aspecten van Getting Things Done zijn:
1. Selectie aan de poort van inkomende informatie.
2. Het optimaal plannen en combineren van acties, met behulp van to do lijsten.
Net als bij Covey bestaat er een hele trainingsorganisatie om Getting Things Done.

Nooit meer te druk van Tony Crabbe

“Alleen sukkels hebben het druk”, Aldus Tony Crabbe. In 2016 verscheen zijn boek Nooit meer te druk. Tony Crabbe is een Britse organisatiepsycholoog die werkt voor grote organisaties als Microsoft en Disney. Zijn prikkelende uitspraken kunnen als een tegenreactie worden beschouwd op het “actie na actie voltooien van taken” waar Getting Things Done zich op richt. De kracht van de opvattingen van Tony Crabbe is dat er niets mis is met een druk leven. Maar leven is meer dan werk. De kunst is keuzes maken: Bepaal wat er voor jou echt toe doet op je werk en in je privéleven en committeer je daaraan. Daardoor wordt het stellen van prioriteiten een stuk makkelijker. Waar Crabbe zich ook in onderscheidt is dat hij de korte en lange termijn aan elkaar verbindt door een praktisch uitvoerbare middellange termijnplanning. 

Elementaire gewoontes volgens James Clear

Een heel verfrissende kijk op time management komt van James Clear met zijn boek Atomic Habits (Elementaire gewoontes). Hij stelt dat wat we dagelijks doen voor 40% tot 50% uit gewoontes bestaat. Goede en slechte! Je kunt gewoontes veranderen. Maar dat gaat niet vanzelf en het gaat zelfs vaak mis. En dit is herkenbaar voor veel mensen die een cursus of training volgden. De eerste dagen na de training zijn ze vol goede moed maar daarna vervallen ze weer in oude gewoontes. James Clear onderkent dit en biedt mensen heel bruikbare handvatten. Het blijkt namelijk dat kleine veranderingen op termijn heel veel effect hebben. Een verandering van 1% kan uiteindelijk heel veel effect sorteren.

Wat voor soort time management is effectief?

De voornoemde methodes heb ik met een reden beschreven: ze leren je allemaal op hun eigen manier slimmer werken. Ze sluiten elkaar absoluut niet uit (al willen ze je uit commerciële overwegingen anders doen geloven). Het overzicht over alle aspecten van je leven creëren volgens de aanpak van TMI International is heel goed te combineren met:
1. Persoonlijk leiderschap van Stephen Covey
2. Efficiënt managen van acties en taken zoals Getting Things Done dat doet.
3. Terugkeren naar de kern wat Tony Crabbe voorstaat.
4. De juiste gewoontes ontwikkelen.

Time management gaat niet over tijd

Het gaat om zelfmanagement: jezelf leiding geven

Time management beperkt zich niet alleen tot werk. Ook het sociaal leven, vrijwilligerswerk, familie en persoonlijke interesses worden erin betrokken. Tijd is niet te managen. Je kunt jezelf wel managen. Time management gaat dus niet over tijd! Dat blijkt ook als we ons verdiepen in de verschillende systemen die zich vanaf 1975 hebben ontwikkeld. Time management gaat niet alleen over taken en rotklussen. Het gaat ook om de geneugten van het leven en daar ruimte en daar tijd voor creëren.

Meta-systeem: effectiviteit, efficiency en zelfkennis

Time management is in feite een meta-systeem van processen, hulpmiddelen, technieken, methoden en vaardigheden. Je gaat jezelf vooral sturen. Het wordt tegenwoordig toegepast op alle aspecten van het leven (en dus niet uitsluitend het werk!). We betrekken alle verantwoordelijkheden in dit systeem.

time management en invloed

Gebruik zoveel mogelijk je invloed

Er is niet een one size fits all manier. Er zijn wel vaardigheden die bijna altijd belangrijk blijken te zijn. Daarover later meer. Time management is in de kern erop gericht om zoveel mogelijk voordeel te halen uit de uitvoering van activiteiten binnen een beperkte tijd. Zoveel mogelijk invloed uitoefenen op factoren die bijdragen aan het bereiken van je doelen staat centraal. Dat vraagt om een proactieve mindset.

De 19 beste time management tips

Volgens de experts

Er zijn verschillende vaardigheden, gewoontes en gedragingen die je met behulp van een cursus time management kunt ontwikkelen. De onderstaande vaardigheden en gedragingen worden het vaakst benoemd. Als je al een paar beheerst zal je merken dat je meer uit jezelf en je tijd haalt.

time management smart doelen

01. Werk met SMART doelen

Eens in de zoveel tijd wordt beweerd dat SMART doelen onzin zijn en niet werken. De SMART methode blijkt echter nog steeds ideaal om samen af te stemmen welke resultaten moeten worden bereikt. Effectief en efficiënt werken begint namelijk allemaal bij de vraag wat je wilt bereiken. Een doel is een concreet resultaat of een situatie waar je jezelf uiteindelijk in wilt bevinden. Wanneer je dat heel concreet kunt benoemen wordt het makkelijker om samen te werken en te plannen. De SMART methode helpt daarbij.

time management prioriteiten

02. Stel de juiste prioriteiten

Ben jij heel de dag bezig met brandjes blussen? Het kan zijn dat het deel van je werk is. Als je op een helpdesk werkt, management ondersteuner bent of inderdaad bij de brandweer werkt speel je in op ad hoc gebeurtenissen. ‘Part of the job’, zeggen we dan. Veel uitdagingen die op je pad komen zijn ad hoc. Het zijn taken en acties die niet zijn gepland. De vraag die altijd ter sprake komt is of je die moeten uitvoeren of niet.

Voor de korte termijn is het devies: los ad hoc problemen op. Daarna ga je nadenken hoe je er in de toekomst mee om moet gaan. Als brandjes blussen voor jou niet ‘part of the job’ is, zal je in samenspraak moeten gaan bepalen hoe om te gaan met ad hoc issues.
Het bepalen welke acties je uit moet voeren en wanneer je dat doet is het stellen van prioriteiten. Gebruik de prioriteitenmatrix. Het is een doeltreffend systeem.

time management zelfkennis

03. Ken uzelve: zelfkennis brengt je verder

Time management is eigenlijk zelfmanagement. Zelfkennis is een vereiste. Benut je sterke eigenschappen en investeer in persoonlijke ontwikkeling om jezelf te verbeteren. Bijvoorbeeld: ben je een ochtendmens: doe moeilijke taken in de ochtend. Heb je moeite om geconcentreerd te werken? Zorg voor een prikkelarme omgeving.Denk ook na over praktische dingen in je leven. Zijn er bijvoorbeeld vaste momenten waarop je het beste kunt werken aan complexe taken?

Wat is de bedoeling van time management? Als jij jezelf kent kun je vaardigheden en methodes naar je eigen hand zetten. Je kunt niet in alles goed zijn. Het is gebleken dat wanneer je 5 time management vaardigheden excellent beheerst je tot 10% van de meest effectieve en efficiënte mensen behoort. Als je alle time management vaardigheden op een gemiddeld niveau beheerst, zal je ook heel gemiddeld presteren. Uit deze lijst met 19 tips kies je een aantal die dus het beste bij jou aansluiten. Je zal dan bovengemiddeld gaan presteren.

time management proactief

04. Wees proactief en niet reactief

Bepalen de omstandigheden jou of zet jij de omstandigheden naar je hand? Het credo van time management is: Start vanuit jezelf! Begin eerst met het stellen van doelen die je echt wil bereiken (anders bereik je ze toch niet) en begin. Werk je het liefst aan andermans successen of aan die van jezelf?

Als je niets doet bereik je niets. Ontwikkel proactief gedrag en vermijd reactief gedrag. Wat helpt is dat je voor jezelf (in lijn met de opvattingen van Tony Crabbe) helder hebt wat er echt toe doet. Je zal merken dat je daardoor ook sneller en makkelijker kunt inspringen op kansen die zich aandienen en bijdragen aan jouw doelen.

time management focus

05. Werk ongestoord met focus

Iedere afleiding zorgt ervoor dat het 15 tot 25 minuten duurt voordat je weer optimaal productief bent. Time management met de Pomodoro techniek blijkt met name voor kenniswerk niet geschikt. Deep work (meer dan een uur en mogelijk zelfs enkele uren achtereen) blijkt voor professionals die aan complexe taken werken meer resultaat op te leveren. Ze zijn productiever en, als mooie bijkomstigheid, gelukkiger. Prof. Dr. Theo Compernolle heeft onderzoek gedaan naar stress en productiviteit. Volgens hem zijn twee adviezen zijn in deze tijd belangrijk:
1. Ga niet multitasken maar werk serieel aan je taken en acties.
2. Zorg voor een prikkelarme omgeving en vermijd de kantoortuin.

time management besluitvaardig

06. Word besluitvaardig

Besluitvaardigheid is een belangrijke kerncompetentie die je nodig hebt voor je time management. Als je geen keuzes maakt gebeurt er namelijk niets. Beslissingen neem je op basis van informatie. Soms is deze informatie incompleet. De vraag is of niets doen dan een optie is. Als er een besluit genomen moet worden nemen zijn twee dingen belangrijk:
1. Zorg dat je jouw doelen en te bereiken resultaten helder hebt geformuleerd.
2. Beeld-, oordeel- en besluitvorming (overweeg een cursus snellezen).

time management en plannen

07. Je moet kunnen plannen

Een betrekkelijk klein maar wel belangrijk onderdeel van time management is planning. Als je gaat plannen ga je er bij voorbaat van uit dat je niet overwerkt. Plan niet teveel (stel prioriteiten) en pas beproefde planningsprincipes toe. Waar gaat het vaak mis? Veel mensen plannen de lange termijn en plannen de dag. Het probleem waar ze tegenaan lopen is dat de som van afzonderlijke dagen niet leidt tot resultaten op lange termijn. Vaak komt dat tijdens de gesprekken-cyclus ter sprake, ook al is de leidinggevende erg tevreden.

Om de korte termijn en de lange termijn te verbinden zal je op een andere manier moeten leren plannen. Dat moet ook deel worden van je systeem. Daarvoor heb je echt wel een cursus die je effectief en efficiënt leert werken nodig. Maar je kunt nu al een twee simpele stappen zetten:
1. Ga om te beginnen uit van de vuistregel dat je maar een kwart van je werktijd naar eigen hand kunt zetten. Dat is per week 8 à 10 uren op basis van 1,0 fte.
2. Maak gebruik van de 20 – 80 regel. Met deze regel ga je bepalen welke taken en projecten de meeste impact maken. Daar ga je de tijd die je zelf kunt indelen aan besteden.

time management en assertief communiceren

08. Communiceer helder & assertief

Time management gaat ook over je kostbare tijd en grenzen bewaken. Interrupties en ‘kun-je-me-even-helpen?’ halen jou uit je koers. Richt je zoveel mogelijk op je eigen werk! Leer om vriendelijk ‘nee’ te zeggen, te delegeren en te onderhandelen met bijvoorbeeld leidinggevenden. Leer ook om ‘nee’ te zeggen tegen je baas. Een assertieve houding helpt daarbij.

Waar het om gaat is dat je opkomt voor jouw belangen maar de relatie met de ander goed houdt. Assertief zijn is wat anders dan bot of brutaal gedrag. Wat ook niet helpt in het goed houden van de relatie met de ander is een houding waarbij je vindt dat alles gezegd kan en moet worden. Assertief zijn sluit prettige omgangsvormen niet uit. Sterker nog: de kunst is om dit samen te laten gaan! Wees duidelijk en aardig.

09. Bezint eer ge begint

Prioriteitenmatrix prioriteiten matrix eisenhowermatrix eisenhower matrix

To do or not to do, that’s the question. Time management kan niet zonder prioriteiten stellen en dat doe je voordat je aan een taak begint. Keuzes maken voordat je overgaat tot actie. Zeg nooit zomaar ‘ja’ tegen een klus. Ontwikkel een gewoonte: Vraag jezelf altijd af of je acties bijdragen aan de gestelde doelen. Past de klus niet in het eerste of tweede kwadrant van je prioriteitenmatrix? Dan kun je het verzoek teruggeven of een ander de taak laten uitvoeren.

time management en delegeren

10. Leer delegeren & uitbesteden

Probeer zoveel mogelijk de dingen te doen waar jij goed in bent, waar jij meerwaarde levert en die niet door een ander kunnen worden gedaan. Je hoeft niet alles zelf te doen. Simpele taken laat je door een ander uitvoeren. Voorkom onnodig veel overleg door specifiek het eindresultaat te formuleren.

Wat helpt is om het gewenste resultaat op te schrijven. Je zal merken dat je, tijdens het schrijven, veel beter na gaat denken over het specifieke doel. Delegeren wordt daardoor makkelijker én de kans dat werkzaamheden opnieuw moeten worden gedaan wordt veel kleiner. Het voorkomen van onnodig werk is een onderschat aandachtspunt binnen time management!

time management en leren van fouten

11. Leer van je fouten en ga door

Wanneer je een onherstelbare fout hebt gemaakt is het normaal dat je er de balen van hebt. Negatieve emoties leiden tot lagere productiviteit. Het heeft geen zin om te lang stil te blijven staan bij ‘wat als ik…’. Gedane zaken nemen geen keer. Het maken van fouten en die, wanneer dat kan, verbeteren hoort bij werken. Er sowieso van leren is een normale cyclus. Dat je van een gemaakte fout baalt is normaal. Zorg er wel voor dat je jezelf op tijd herpakt. Met een positieve gemoedstoestand gaat time management je makkelijker af!

time management en veerkracht

12. Ontwikkel veerkracht

Herken interne en externe stressfactoren en doe daar wat tegen. Dat sluit niet uit dat zich alsnog stress kan aandienen. Bepaal op welke stressfactoren je de meeste invloed hebt en doe daar meteen wat aan. Dat zorgt meteen voor minder stress. Stressmanagement is om kunnen gaan met stressvolle situaties. Toch zal je daarmee niet kunnen uitsluiten dat je wordt geconfronteerd met tegenvaller. Dat hoort bij ons leven.

Veerkracht kun je stimuleren door tijdig rust te nemen, met de juiste mensen om je heen, gezonde voeding en voldoende beweging. Time management is net als machine-onderhoud. Door 20% van de tijd goed te zorgen voor de machine zal 80% van de tijd optimaal geproduceerd worden. En dat zal meer zijn dan wanneer 0% van de tijd aan onderhoud wordt besteed.

time management en goede samenwerking

13. Goede samenwerking vraagt om de juiste mensen

Samen gestelde doelen behalen gaat makkelijker als taken en rollen effectief en efficiënt zijn verdeeld en open en integer met elkaar wordt gecommuniceerd. Werk met duidelijke werkafspraken en met collega’s die ieder hun verantwoordelijkheid nemen voor een goede en prettige samenwerking.

Het is gebleken dat geniale medewerkers die zich vervelend richting hun collega’s gedragen zorgen voor een lagere productiviteit van een heel team. Collega’s die individueel geen topprestaties leveren maar wel goed met elkaar kunnen omgaan blijken als team wel productief. Mensen kunnen door het leren van vaardigheden en vakkennis beter worden in hun vak. Karaktereigenschappen zijn in de praktijk niet of nauwelijks te veranderen.

Lang verhaal kort: Als medewerkers het goed met elkaar kunnen vinden draagt dit bij aan de productiviteit. Een geniale maar vervelende collega zorgt voor ondermaatse resultaten van de hele groep. Zorg ervoor dat mensen elkaar kunnen vertrouwen. Dat is de kers op de taart naast een training time management. Maak een lijst met mensen met wie je prettig kunt samenwerken. Ga collega’s uit de weg die individueel heel productief zijn maar zich gedragen als een ‘asshole’. Zie ook de ‘No asshole rule’ van Bob Sutton (Stanford University).

time management en dagboek bijhouden

14. Hou een dagboek bij en leer van je ervaringen

Je hoeft echt niet elke dag te beginnen met de aanhef ‘Lief dagboek’. Je kunt in korte zinnen aangeven wat je voor je werk hebt gedaan en hoe het werken aan taken is verlopen. Dat kun je heel feitelijk opschrijven. Het is altijd goed om te weten welke acties de meeste impact hebben gehad. Door deze ervaringen vast te leggen leer je van jezelf. Je kunt namelijk terugkijken op wat goed en fout ging.

Een dagboek heeft ook een ander voordeel: je kunt na verloop van tijd beter inschatten hoeveel tijd je bezig bent met bepaalde taken. Dit komt natuurlijk jouw time management ten goede: Je kunt daardoor steeds beter plannen. Anderen kunnen hier ook van leren. Bovendien kun jij ook van anderen leren hoeveel tijd je nodig hebt voor een bepaalde taak als zij ook een dagboek bijhouden.

time management opruimen en schoonmaken

15. Ga opruimen en schoonmaken

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat rommel leidt tot slaapproblemen, stress en depressie. Daarbij maakt het niet uit of het op je werkplek of thuis rommelig is. Bovendien vraagt rommel in je omgeving om aandacht. Wat ook is aangetoond is dat kenniswerkers 19% van hun werktijd bezig zijn met het zoeken naar informatie om hun taken uit te kunnen voeren. Zorg dus voor overzicht en ga schoonmaken en opruimen! Het is zonde om je te laten afleiden door rommel op je bureau of in je werkomgeving.

time management en taken

16. Deel complexe vraagstukken op in kleine taken

Probeer eens, als je de trap neemt, bij elke stap een trede over te slaan. Je bent snel, je komt boven maar je bent vermoeider dan wanneer je geen tredes zou hebben overgeslagen. Probeer daarna eens elke keer twee tredes over te slaan. Je kunt het maar het is moeilijker, je bent nog vermoeider en er is een grotere kans dat het mis gaat (met alle gevolgen van dien). Met het aanleren van effectief time management of het werken aan een complexe en belangrijke taak is het net zo.

Versnellen en te grote stappen maken kunnen tot fouten leiden. Er zijn grote projecten en taken waarvan de voortgang moeilijk waarneembaar is. Voor velen werkt dat demotiverend. Sommige taken kun je nou eenmaal niet versnellen. Denk bijvoorbeeld aan het leren van een taal of het leren bespelen van een muziekinstrument. Wat helpt is om grote taken in kleine stukje op te delen. Een grote taak wordt daardoor behapbaar en het reduceert uitstelgedrag.

time management emoties

17. Beheers je emoties en blijf kalm

Negatief denken leidt tot een somber gemoed (negatief affect zoals psychologen zeggen) en gaat ten koste van je time management. Boosheid is zo’n emotie die ten koste kan gaan van je productiviteit. Stel je eens voor dat je boos blijft op iemand die jou iets heeft geflikt. Gevoel wordt gestuurd door je denken. Over nare dingen denken zorgt voor een naar gevoel. Iemand vergeven heeft niets te maken met ‘soft’ zijn of met de ‘andere wang toekeren’.Het heeft in feite niets te maken met de ander. Het is gewoon in jouw eigen belang. De relatie tot de persoon op wie je boos was hoeft sowieso niet meer als vanouds te zijn.

time management en slapen

18. Slaap voldoende

Een tekort aan nachtrust is niet alleen ongezond het maakt het ook moeilijker om effectiever en efficiënter te werken. Slaaptekort en time management gaan nooit samen! Het nemen van beslissingen is lastig én slaapgebrek ondermijnt je emotionele stabiliteit. Doe de online test en onderzoek jouw slaaphygiëne.

time management software

19. Beheers de juiste software

Een papieren agenda zoals de Time Manager heeft zijn langste tijd gehad. Tegenwoordig wordt software gebruikt om te plannen en te organiseren. De reden daarvoor is dat e-mail management en het verwerken van taken kan worden gecombineerd met plannen in de agenda. De meest gebruikte toepassingen zijn: MS Outlook en Google Workplace (voorheem G Suite). Als je slim met deze software werkt krijg je grip op je werk, rust in je hoofd en is je time management op orde!

Hoe nu verder?

Begin met een van de vaardigheden

Als je een van de voornoemde vaardigheden uitkiest zal je merken dat het al heel veel effect sorteert. Je hoeft jezelf niet alles in een keer aan te leren. Begin met een die jou het meeste aanspreekt!Time management is geen rocket science. Het gaat vooral om het ontwikkelen van het juiste gedrag en goede gewoontes die voortkomen uit een systeem. Jij bepaalt welke gewoontes jou het meest gaan helpen. Wil je echt jouw time management naar een heel hoog plan tillen? Meld je dan aan voor de cursus time management.

Contactformulier