Punctualiteit leren we je niet!

Punctualiteit is een belangrijke eigenschap die bijdraagt aan effectiviteit en efficiency. Gebrek aan punctualiteit schaadt jouw productiviteit en carrière!
bedrijfstrainingen
punctualiteit en persoonlijke effectiviteit

Punctualiteit leer je niet in een training

Stipt willen zijn is een keuze

Er is één ding dat ik cursisten in de training timemanagement niet leer: punctualiteit. Niet omdat ik dat onbelangrijk vind maar omdat je sowieso punctueel hoort te zijn! Voel je jezelf gekwetst als je wordt aangesproken op het feit dat je te laat komt? Vind je dat de wereld onrechtvaardig is wanneer je wordt aangespoord om punctueel te zijn? Lees dan vooral verder!

Wat is punctualiteit?

Het zegt veel over betrouwbaarheid

Punctualiteit is stiptheid en nauwkeurigheid. Punctualiteit geeft ook blijk van hoe serieus en gemotiveerd je een taak oppakt en dat je in staat en bereid bent je best te doen. Het is een graadmeter die veel zegt over je betrouwbaarheid. Niet voor niets wordt in een leger ontzettend veel waarde gehecht aan punctualiteit!

01. Punctualiteit vraagt niet om een training

Het moet deel uitmaken van je karakter

Je hoeft echt geen training te volgen om punctueel te zijn. Kom op tijd op je afspraken, bel op tijd terug, verstuur op tijd die ene mail en wees nauwkeurig. Als er een kink in de kabel is waardoor je niet punctueel kan zijn communiceer je dat op tijd met opgaaf van reden. Is dat iets wat je moet trainen? Nee!

02. Punctualiteit getuigt van respect

Die ander doet moeite om op tijd te komen

Ik maak wel eens mee dat een cursist te laat is. Toch begin ik op tijd. Waarom? Omdat alle andere cursisten wél moeite hebben gedaan om op tijd aanwezig te zijn. En als die het kunnen… Te laat komen terwijl dat eigenlijk niet nodig is vind ik bovendien respectloos richting anderen die net als iedereen ook maar 24 uur in een dag hebben. Kom jij regelmatig te laat? Weet dan dat het bijna altijd voor irritatie zorgt. Vooral wanneer men niet verder kan omdat jij niet op tijd bent. Kom je vaak te laat? Mijn dringende advies is om je punctualiteit meteen te verbeteren. Zet je wekker vroeger, vertrek eerder van huis en zorg ervoor dat vergaderingen niet uitlopen. Leer jezelf stiptheid en nauwkeurigheid aan. 

03. Laatkomers hebben minder kwaliteit

Als ‘op tijd komen’ al niet lukt…

Wanneer zoiets simpels als op tijd komen jou niet lukt, dan ben je ook niet in staat om een uitdagende of complexe taak uit te voeren. Sta er dus niet van te kijken wanneer je wordt overgeslagen. Een laatkomer kan bij mij niet op begrip rekenen als er geen sprake is van overmacht (denk aan een uitzonderlijke monsterfile, een onaangekondigde wegomlegging, kapotte bovenleiding op het spoor of een kind dat ineens van school gehaald moet worden). Ooit informeerde een bekende van me of hij als trainer aan de slag kon. Deze persoon is slim, gevat en charmant in de omgang. Ik heb hem niet aangenomen omdat hij geregeld te laat komt op afspraken in de privésfeer.

04. Militaire precisie is een kracht

Net als discipline!

Ja, ik gebruik bewust die woorden. Als je op school te laat kwam moest je een briefje halen en volgde een sanctie. Waarom denk je? Als te laat komen niet wordt aangepakt ontstaat er een cultuur waarin dat kennelijk kan. Daardoor ontstaat verval.

05. Gebrek aan punctualiteit wreekt zich

Het gaat ten koste van je reputatie

Wanneer jij niet punctueel bent zal je merken dat je minder serieus wordt genomen. Het gevolg kan zijn dat men ook minder punctueel wordt richting jou. Je hebt immers – denkt men al dan niet bewust – geen recht van spreken.

06. Punctualiteit is geen dwangneurose

Op tijd zijn is de norm, te laat komen niet!

Vind je het overdreven? Punctualiteit is geen dwangneurose. Het gaat in de basis om: wees stipt, nauwkeurig en op tijd. Punctualiteit is niet overdreven, het draagt bij aan kwaliteit en het voorkomt verspilling van tijd en middelen.

07. Iedereen kan punctueel zijn

De juiste mindset en goede gewoontes

Punctualiteit kun je jezelf aanleren. Het gaat om het ontwikkelen van de juiste mindset en gewoontes. Een paar tips:
1. Kom op tijd op afspraken op je werk en privé
2. Handhaaf rust, regelmaat, reinheid én respect
3. Wees betrouwbaar; zeg wat je doet en doe wat je zegt
4. Zeg ‘nee’ tegen een opdracht als je weet dat je niet goed of tijdig kunt leveren
5. Werk zoveel mogelijk met een vaste maand, week – en dagindeling
6. Verzorg altijd jezelf, je kleding en je schoeisel; maak een onberispelijke indruk
7. Bereid je altijd voor (plans are nothing, planning is everything)
8. Zorg altijd voor een opgeruimde en smetteloos schone omgeving
9. Bepaal én bewaak je grenzen; wees assertief en niet agressief
10. Blijf integer, zakelijk en professioneel (zelfs als de ander dat niet is)

Samenwerken met notoire laatkomers?

Niet doen!

Samenwerken met iemand die vaak te laat komt of levert gaat vroeg of laat mis. Veel projecten lopen ook uit doordat er samengewerkt wordt met mensen die minder strikt omgaan met punctualiteit. Ook al is iemand vakinhoudelijk deskundig; op tijd kunnen komen en leveren is een belangrijk criterium om iemand aan te nemen voor een complexe klus.

$

Neem contact op

Bereik meer met minder moeite

Bereik meer met minder moeite

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!

Share This