Hoge werkdruk: 21 vaak voorkomende oorzaken

Werkdruk zorgt vaak voor stress bij werknemers en heeft ook invloed op het privéleven. Reductie van werkdruk is belangrijk en reduceert verzuim.
werkdruk en information overload

Wat is werkdruk?

De definitie van werkdruk

Één van de doelen van de cursus Timemanagement is het reduceren van werkdruk. Maar wat verstaan we eigenlijk hieronder? Als de balans tussen jouw werkbelasting en jouw belastbaarheid is verstoord spreek je van werkdruk. Je krijgt je werk dan niet af binnen de gestelde tijd. Werkdruk ontstaat vaak als je te weinig tijd hebt om je werk af te krijgen. Maar het is niet alleen dat. Werkdruk zegt iets over psychosociale arbeidsbelasting. Werkdruk is vaak meer dan druk zijn. Er zijn twee factoren die een rol spelen en waar je invloed op kunt uitoefenen: werkbelasting en jouw belastbaarheid.

Het privéleven lijdt eronder

Je bent één mens

Als je last van werkdruk hebt leidt dat ook tot problemen in je privéleven. Veel mensen die werkdruk ervaren voelen zich in hun vrije tijd ook gestrest. Werkdruk verstoort de work life balance. Dit kan leiden tot spanningen in het gezin, ongezonde gewoontes en gebrek aan organisatie thuis.

Werkdruk is écht ongezond!

Werkdruk kan leiden tot burn out

Als de werkdruk te hoog is, leidt dit op den duur tot psychische klachten. Door werkdruk en werkstress neemt de kans op een burn out toe. Jij noch je werkgever staan te wachten op verzuim. Werkdrukreductie door het aanpakken van de oorzaken is daarom van belang. Hoe pak je dat aan?

Je hebt invloed op hoge werkdruk

Bepaal wat je kunt veranderen

Wanneer je merkt dat je werk je boven het hoofd groeit is het van belang om te onderzoeken waar precies de oorzaken liggen. Ligt de oorzaak bij jezelf dan heb je meestal meer invloed dan wanneer ze buiten jezelf liggen. Focus op datgene waar je invloed op hebt. Een instrument om het in kaart te brengen is de cirkel van invloed. Breng de zaken in kaart waar je jezelf mee bezig houdt en bepaal waar je invloed op hebt.

Oorzaken van hoge werkdruk

De hoeveelheid werk is maar 1 factor

Werkdruk ontstaat geleidelijk en is vaak een combinatie van verschillende factoren. Vaak voorkomende oorzaken zijn:

1. Geen ‘nee’ kunnen zeggen
Geen nee kunnen zeggen. Daaronder verstaan we niet assertief voor jezelf kunnen opkomen.

2. Moeilijk kunnen delegeren
Je hoeft niet alles zelf te doen. Je kunt ook kleinere delen van een taak delegeren. Wat helpt is een taak opdelen in acties.

3. Inflexibel gedrag
Weet je van jezelf dat je gehecht bent aan regelmaat en structuur? Kies een baan die jou dat biedt!

4. Slechte communicatie/werkrelatie
Heb je een moeizame relatie met een van je collega’s of leidinggevende? Probeer die te verbeteren.

5. Geen werkplezier
Als jouw werk geen voldoening geeft kun je jouw takenpakker aanpassen of je zoekt ander werk.

6. Cultuur en sociale druk
De organisatiecultuur pas je niet zomaar aan. Zoek een andere baan bij een organisatie die beter bij je past.

7. Gebrek aan waardering
Hard werken en geen waardering daarvoor krijgen leiden vaak tot frustratie en lagere belastbaarheid.

8. Gebrek aan persoonlijk leiderschap
Je moet jezelf leiding kunnen geven. Weet wat je wil bereiken. Daardoor kun je beter prioriteiten stellen.

9. Gebrek aan planning en organisatie 
Verbeter je timemanagement! Leer jezelf aan hoe je je werk beter kunt plannen en organiseren

10. Te weinig informatie of teveel informatie
Als je te weinig informatie hebt kun je taken niet goed voltooien. Teveel informatie leidt tot infobesitas.

11. Onduidelijke taakomschrijvingen
Maak taakomschrijvingen SMART! Dan is de kans dat werk opnieuw gedaan moet worden groter.

12. Van nature ongeorganiseerd zijn
Ben je van nature ongeorganiseerd? Ontwikkel gewoontes waarbij je regelmaat aanleert.

13. Te veel e-mail
Een volle mailbox geeft teveel stress. Je hebt ook de angst iets te vergeten. Ruim je mailbox op!

14. Een vieze en/of rommelige omgeving
Het is aangetoond dat een opgeruimde omgeving mensen gelukkig en productief maakt. Ruim op!

15. Geluidsoverlast 
De kantoortuin is niet productief. Dat komt vooral door geluidsoverlast. Zoek een stille werkplek!

16. Te weinig nachtrust (slaaptekort)
Je hebt minstens 7 tot 8 uren slaap nodig om overdag goed geconcentreerd te werken.

17. Werk en privé zijn niet van elkaar gescheiden
Door Het Nieuwe Werken hebben mensen het idee altijd met werk bezig te zijn. Werk ook thuis op vaste uren.

18. Continu verbonden zijn via social media
Virtueel samenwerken is handig maar maak afspraken. Social media leidt af en is verslavend. Doseer het.

19. Privéomstandigheden
Ingrijpende gebeurtenissen in het privéleven kunnen ervoor zorgen dat je belastbaarheid tijdelijk minder is.

20. Perfectionisme
Bang dat je jouw werk niet goed genoeg is? Leer om te bepalen wanneer het goed is. Wat helpt is afstemmen met de klant of leidinggevende.

21. Te veel werk
De werkvoorraad kan te omvangrijk zijn. Je moet dan het gesprek aangaan met je leidinggevende.

Hoe hoog is jouw werkdruk?

Meet werkdruk met de test van FNV

Als jij druk in jouw situatie ervaart kun je vaak niet meer aan de gestelde eisen voldoen en krijg je te vaak je werk niet af binnen de gestelde tijd. Vakbonden zijn continu in gesprek met werkgevers en werknemers om hoge werkdruk te reduceren. De belastbaarheid van de werknemer is niet oneindig. Weet je niet zeker of er bij jou sprake is van hoge werkdruk? Probeer dan eens de online sneltest van de FNV.