9 effectieve gewoontes die jou superproductief maken

Het geheim van heel succesvolle mensen is dat ze er effectieve gewoontes op nahouden. En jij kunt ze ook aanleren!
effectieve gewoontes

Wat is een gewoonte?

Een gewoonte is een handeling die zo vaak is herhaald dat het zonder erbij na te denken wordt uitgevoerd. Het aanleren van een heel makkelijke gewoonte duurt iets korter dan een maand. Het aanleren van een complexe gewoonte duurt iets meer dan 8 maanden.

We spreken over effectieve en ineffectieve gewoontes. Een effectieve gewoonte is er een die aan jouw doelen bijdraagt. Een ineffectieve gewoonte belemmert je in het bereiken van een doel.

Er zijn 9 makkelijk aan te leren effectieve gewoontes waarmee je jouw productiviteit enorm kunt laten toenemen:

Weet eerst wat ertoe doet

Productiviteit begint met duidelijkheid. “Waar ben ik van? Wat vind ik belangrijk? Wat zijn mijn verantwoordelijkheden? Waar heb ik invloed op?”, zijn de vragen die je jezelf eerst moet stellen.

Wat helpt om daar helderheid in te krijgen is werken met de cirkel van betrokkenheid en de cirkel van invloed van Stephen Covey. Betrek dit niet alleen op je werk maar ook op je privéleven.

Als je eenmaal weet waar je bij betrokken bent en waar je invloed op hebt is het nuttig om een visie en een missie te beschrijven voor jezelf. Dit helpt je om dagelijks de juiste prioriteiten te stellen.

Een van de effectiefste gewoontes die je jezelf kunt aanleren is om bij alles wat je doet jezelf af te vragen of je acties bijdragen aan je hogere doel. Dit kun je jezelf afvragen als je er een gewoonte van hebt gemaakt om jezelf geregeld af te vragen wat er voor jou werkelijk toe doet. Daarover later meer.

1. Bepaal elke dag wat het belangrijkste is

Als je eenmaal weet wat er voor jou toe doet weet kun je elke dag bepalen wat het belangrijkst is om tijd en aandacht aan te besteden. Beperk je daarbij tot 1 ding. Vraag jezelf af wat het belangrijkste is wat je vandaag moet hebben bereikt.

Dit ene ding gaat voor alles en ken je de hoogste prioriteit toe. Hiermee dwing je jezelf om keuzes te maken en goed na te denken over wat er voor jou werkelijk toe doet.

Wat een bijkomend voordeel is, is dat je op deze manier er ook voor zorgt dat je jouw aandacht niet te veel hoeft te verdelen over verschillende onderwerpen.

De reden waarom dit een van de meest effectieve gewoontes is, is omdat het een samengestelde gewoonte is. Je moet namelijk niet alleen nadenken over wat je vandaag doet maar ook over je doelen op de langere termijn.

2. Verbeter continu het proces

Als je jezelf heel de tijd focust op quick wins en korte-termijn-resultaten ga je voorbij aan het proces. Natuurlijk is het nodig dat je een doel stelt en daar naartoe werkt maar het resultaat komt altijd voort uit een proces.

Maar er een gewoonte van dat, als je eenmaal weet welk resultaat je wil bereiken, je eerst nadenkt over het proces ernaartoe. De kunst is om effectief en efficiënt te werken.

3. Denk aan de som van alle dagen

Hoe voel je jezelf als je jezelf had voorgenomen om vandaag een taak te voltooien en deze is aan het einde van de dag niet voltooid? Als je jezelf rot voelt is dit waarschijnlijk onterecht.

Een taak bestaat uit een of meer acties. Een van de effectiefste gewoontes is om te denken in termen van ‘acties’ in plaats van ‘taken’. Je hoeft niet elke dag een taak te voltooien zolang je dagelijks de juiste acties uitvoert.

Succes is de som van alle dagen die je hebt besteed aan de juiste acties!

4. Versimpel alles wat je versimpelen kunt

Complexiteit maakt uitvoering ingewikkeld. Dat komt doordat complexiteit cognitief belastend is. Cognitieve belasting zorgt voor frictie. Versimpelen is daarom een van de effectiefste gewoontes.

Het principe is dat wanneer iets simpel is, het makkelijk en snel wordt begrepen. Iets wat we makkelijk en snel begrijpen passen we makkelijk toe. Het reduceert dus ook uitstelgedrag.

Hoe kun jij je leven versimpelen? Het kan op veel manieren. Denk bijvoorbeeld aan het maken van takenlijsten. Dit zorgt ervoor dat je minder hoeft te onthouden.

Een andere vorm van versimpelen is opruimen. Een rommelige omgeving maakt werken (en studeren) onnodig complex en leidt bovendien af.

In plaats van op je aandacht verdelen over verschillende thema’s is dagelijks aan een of twee thema’s besteden veel eenvoudiger. Maak een dagplanning die voorkomt dat je jouw aandacht teveel versnippert.

Wat het leven ook een stuk eenvoudiger maakt is het mijden van moeilijke mensen. Bedenk dat jouw succes voor een groot deel ook afhangt van de mensen met wie je omgaat.

5. Wees je bewust van je sterfelijkheid

Er is een kans dat je een financiële tegenvaller terug kunt verdienen. Dit geldt niet voor tijd; eenmaal besteed is het niet meer terug te verdienen. Verspil het dus niet!

Goede gewoontes

Je tijd is helaas beperkt op deze Aarde. Besteed het dus zo goed mogelijk aan de dingen die er voor jou werkelijk toe doen en waar je jezelf echt betrokken bij voelt. De rest is echt een verspilling van tijd.

Het is misschien een treurige gedachte maar een van de effectiefste gewoontes is om jezelf dagelijks te herinneren aan je beperkte houdbaarheid zodat je altijd kiest voor wat voor jou belangrijk is.  

6. Gewoontes hangen samen met het compound-effect

Zoals eerder gezegd is het belangrijk om het grote plaatje te zien. Je moet weten waar je naartoe wil om voor jezelf een visie en een missie helder te hebben. Maar daarmee ben je er nog niet!

Je hebt succes als je jouw doelen bereikt. Maar om die doelen te bereiken zal je taken moeten voltooien. Een taak bestaat uit een of meer acties die je op dagelijkse basis uitvoert. Succes is onder aan de streep de optelsom van de juiste acties.

De som van kleine delen leidt tot succes. Dit noemen we het compound-effect. Dit geldt niet alleen voor het voltooien van taken die bijdragen aan je doelen. Het kan ook worden bereikt door bewust dingen na te laten.

  • Elke dag 1 boterham met kaas (±259 kcal) minder eten zorgt voor 13 kilo gewichtsverlies per jaar
  • Elke werkdag € 5,- besparen op koffie en een snack onderweg levert je € 1.000,- per jaar op

Het compound effect kun je ook betrekken op je acties. Het voordeel van het compound effect is dat je met kleine ingrepen op lange termijn veel effect bereikt. Om een voorbeeld te geven:

Vaak komt het neer op het aanleren van kleine effectieve gewoontes (extra actie uitvoeren) en het afleren van ineffectieve gewoontes (een actie bewust nalaten).

7. Wees oplossingsgericht

Het is normaal dat je in je werk (en in je privéleven) problemen ervaart. De vraag is echter hoe je er mee omgaat. Ga je bij de pakken neerzitten en accepteer je dat er een probleem is? Of denk je na over een oplossing?

Op een optimistische manier nadenken over een oplossing van een probleem is een van de meest onderscheidende gewoontes. De meeste mensen zijn namelijk vooral probleemgeoriënteerd en vertonen struisvogelgedrag of gaan bij de pakken neerzitten.

Leer jezelf de gewoonte aan om proactief problemen op te lossen. Je ontwikkelt hierdoor steeds meer behendigheid waardoor het denken in oplossingen als het ware een tweede natuur wordt.

8. Kijk elke dag 5 minuten terug op je dag

Aan het einde van de werkdag terugkijken op hoe je werkdag is verlopen is een van de meest effectieve gewoontes. Vraag jezelf af wat goed is gegaan en wat voor verbetering vatbaar is. Het is belangrijk om dit zo objectief mogelijk te doen. Voel je niet schuldig als je erachter komt dat je beter had kunnen doen.

Vraag jezelf af of je gedurende de dag voldoende voortgang hebt geboekt. Als dit niet zo is onderzoek je de oorzaken. Bijvoorbeeld: als je merkt dat je vaak was afgeleid moet je jezelf vragen wat daar de oorzaak van was. Werd je telefonisch veel gestoord? Werd je afgeleid door notificaties vanuit Outlook? Als je de oorzaken weet kun je er wat aan doen.

Denk ook na over hoe je jezelf voelde. Als je goed geluimd bent werk je lekkerder. Als je mindset minder positief was, is het ook belangrijk dat je nadenkt over de oorzaken.

Waar het om gaat is dat je erachter komt welke frictie je ondervindt. Door hier dagelijks bewust enkele minuten over na te denken ben je in staat om jezelf te blijven verbeteren.

9. Elke dag 1% beter worden is een van de effectiefste gewoontes

Succes is de som van kleine acties. De Japanse Kaizen-filosofie gaat daar ook van uit. Door middel van frequente kleine verbeteringen is sprake van een evolutie die – voor je er erg in hebt – in korte tijd tot een enorme verbetering leidt.

De gewoonte om elke dag 1% beter worden ten opzichte van de vorige dag is in feite gebruik maken van het eerdergenoemde compound effect. Dit zorgt ervoor dat je na ongeveer 70 dagen een verbetering van 100% en na 232 dagen 1.000% verbetering hebt bereikt.

Gewoontes die makkelijk aan te leren zijn blijken het meest effectief. Het voordeel van deze gewoonte is dat het heel laagdrempelig is. Elke dag een verbetering van 1% doorvoeren is eenvoudiger dan van het ene op het andere moment een grote verandering bewerkstelligen.

Wil je weten hoe je gewoontes aanleert?

Het aanleren van effectieve gewoontes en het afleren van effectieve gewoontes is makkelijker dan je denkt. In het boek Elementaire Gewoontes van James Clear wordt dit op een mooie manier uitgelegd. Wat ons betreft is dit boek dus een echte leestip!

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Wil je meer van dit soort artielen lezen? Abinneer je dan op onze niewsbrief!

Naam(Vereist)

Contactformulier