Wat is web 3.0?

Web 3.0 maakt het mogelijk om slimmer samen te werken via een een enterprise social network of social intranet, het social web en de digital workplace / workspace.
Online resultaatgericht werken en samenwerken met web 3.0

Inleiding

Een enterprise social network en heel het social web zijn web 3.0 toepassingen. Als je de functionaliteit van dergelijke toepassingen goed inzet, kun je efficiënt werken. Daardoor kun je onnodige werkdruk reduceren. Als je als team of organisatie deze innovatieve manier van werken snel wil beheersen kun je de cursus Online Samenwerken volgen. In dit artikel wordt dieper uitgelegd wat web 3.0 is en welke voordelen het biedt in onze werksituatie als het goed wordt ingezet.

Wat is web 3.0?

1. Wat is web 3.0?

1.1. Web 1.0

Onder web 1.0 verstaan we het ‘read-only’ web. Mensen kunnen de informatie die op het internet of een intranet wordt aangeboden alleen lezen en bekijken. Reageren is niet mogelijk.

1.2. Web 2.0

Onder web 2.0 wordt het interactieve web verstaan. We zijn niet alleen maar in staat om informatie te lezen en bekijken, we kunnen ook informatie aanbieden. We kunnen reageren op aangeboden informatie, maar we kunnen ook informatie aanbieden zonder dat er om gevraagd is. Deze informatie noemen we user-generated content. Denk aan Wikipedia.

1.3. Web 3.0

Web 3.0 is een ontwikkeling waarbij toepassingen meer zijn geïntegreerd en op de behoefte van de individuele gebruiker zijn afgestemd. In de beleving van de gebruiker wordt het internet een groot interactief netwerk, waarbij informatie makkelijk deelbaar en vindbaar is en makkelijk in contact te komen is met andere gebruikers. Denk aan het social web of een social intranet. Van hoogopgeleide professionals wordt tegenwoordig verwacht dat zij in staat zijn om via dit soort omgevingen samen te werken. De term die daarvoor wordt gebruikt is virtual collaboration. De vaardigheid om op deze manier samen te kunnen werken wordt beschouwd als een typische future work skill.

2. Voorbeelden Web 1.0

Kijk eens op de websites rechtspraak.nl en belastingdienst.nl.

2.1. Rechtspraak.nl

Tot ongeveer 1999 was heel het internet in feite een web 1.0 omgeving. Websites bestonden voornamelijk uit tekst en beeld en er was geen mogelijkheid voor gebruikers om te reageren.
Ook in deze tijd bestaan er nog web 1.0 toepassingen. Een duidelijk voorbeeld daarvan is de website rechtspraak.nl. De website heeft uitsluitend als doel publiek te informeren over rechtspraak. Het is zelfs ongepast dat het publiek reageert.
Stel je voor dat bezoekers van de site zich zouden gaan bemoeien met uitspraken van de rechter. Dat kan niet: de rechter hoort onafhankelijk te zijn. Logisch dus dat rechtspraak.nl een web 1.0 toepassing is.

2.2. Belastingdienst.nl

De site belastingdienst.nl is ook een typisch voorbeeld van een web 1.0 toepassing. De site heeft als doel burgers, intermediairs en bedrijven zo volledig mogelijk te informeren zodat ze hun fiscale verplichtingen correct nakomen.
Het zou vreemd zijn wanneer de Belastingdienst burgers, intermediairs en bedrijven de gelegenheid zou bieden om inhoudelijk te reageren op de inhoud van de website. Om die reden is een web 2.0 toepassing voor belastingdienst.nl niet nodig.
Mocht je web 2.0 willen toevoegen, dan zou je bijvoorbeeld kunnen vragen of de aangeboden informatie begrijpelijk is. Het is in ieder geval niet de bedoeling dat burgers, bedrijven en intermediairs met de Belastingdienst een discussie aangaan over de hoogte van bijvoorbeeld het BTW tarief. Dat is een politiek besluit.

3. Voorbeelden Web 2.0

3.1. Kijk eens bij de reviews van autoweek.nl.

De site https://autoweek.nl/reviews is een typische 2.0 site. Gebruikers kunnen naast het lezen van informatie ook reviews schrijven over nieuwe en gebruikte auto’s. Ook is het mogelijk om een auto te voorzien van een aantal sterren.
Voorts hebben gebruikers ook de mogelijkheid om foto’s van hun auto te uploaden of bijvoorbeeld het brandstofverbruik van hun auto bij te houden en de verbruiksinformatie te delen met bezoekers van de site.
Autoweek.nl is een duidelijk voorbeeld van een web 2.0 toepassing waarbij user-generated content bijdraagt aan de kwaliteit van de site en waarmee bezoekers door hun peergroup worden geholpen bij hun besluitvormingsproces.

4. Voorbeelden Web 3.0

4.1. Microsoft Teams

Microsoft Teams en een intranet met bijvoorbeeld community’s en discussiemogelijkheden zijn typische voorbeelden van een web 3.0 toepassing. Microsoft omschrijft de functionaliteit als volgt:

EN Time management AIM methode mensen informatie

Samen bereik je meer dan alleen

Wanneer je als team een plek hebt waar je dingen kunt maken en beslissingen kunt nemen, zijn er geen grenzen aan wat je samen kunt bereiken. Teams brengt alles samen in een gedeelde werkruimte waar je kunt chatten, kunt vergaderen, bestanden kunt delen en met zakelijke apps kunt werken.
De ontwikkeling is dat steeds vaker vanuit een centrale applicatie gebruikers steeds meer in contact treden met andere gebruikers en op zoek gaan naar informatie en informatie delen. Ze werken als het ware vanuit een eigen omgeving die is voorzien van allerlei functionaliteit die past bij de eigen behoefte.
De behoefte om afzonderlijke social media sites te gaan gebruiken neemt daardoor af. Een logische ontwikkeling is dat binnen centrale applicaties (zoals Microsoft Teams) koppelingen kunnen worden gemaakt met social media sites als LinkedIn, Facebook en dergelijke.

5. Een intranet is web 1.0, web 2.0 en web 3.0

5.1. Een volwassen intranet is hybride

Het intranet van grote organisaties bestaat meestal uit twee delen:

  • Harde content (gemanaged)
  • Zachte content (user generated)

Tezamen zijn ze vaak zichtbaar in activity streams van gebruikers (automated content). De type gebruikers kunnen worden onderscheiden als creators, critics, conversationalists, collectors, joiners en spectators. (Lees daarover meer in het artikel Social Technographics Ladder)

5.2. Er is harde content

Harde content geplaatst in opdracht van een contenteigenaar en mogelijk door een inhoudelijk deskundige getoetst en/of geschreven. Zachte content voortkomend uit sociale bedrijfsnetwerken ook bekend als het social intranet.

5.3. Er kan beperkt worden gereageerd op harde content

In een beperkt aantal gevallen kan worden gereageerd op de harde content. Dergelijke functionaliteit wordt ook gerekend tot typische web 2.0 functionaliteit. Reacties op informatie worden beschouwd als user-generated content.

5.4. Er is zachte content

Het gedeelte met zachte content kan worden beschouwd als een web 3.0 omgeving waar gebruikers door middel van verschillende devices (BYOD: bring your own device) met elkaar en elkaars kennis en informatie in verbinding staan.

6. Hoe faciliteert web 3.0 ons werk?

6.1. Web 1.0, web 2.0 en web 3.0

De termen web 1.0, web 2.0 en web 3.0 drukken uit hoe het web zich in de loop der tijd heeft ontwikkeld en zich nog steeds ontwikkelt. Web 3.0 is in relatie tot werk een sociaal web waarbij mensen kennis, informatie en taken delen en samenwerken.

6.2. Web 3.0, coalities en community’s

Mensen gaan gelegenheidscoalities aan om samen aan taken te werken en kennis met elkaar te delen. Mensen verbinden zich (tijdelijk) aan elkaar in community’s omdat ze een gemeenschappelijk doel nastreven of dezelfde verantwoordelijkheden delen.

6.3. Web 3.0 maakt locatie- en tijdonafhankelijk werken mogelijk.

In relatie tot Hybride Werken kun je spreken over een social web en social intranet waar mensen kennis brengen, halen, valideren, verbeteren én ze makkelijker tijd- en plaatsonafhankelijk resultaatgericht werken.