Is flexibel werken een vloek of een zegen?

Leidt flexibel werken tot minder productiviteit en meer stress?
Door: Bas Hoorn

We kunnen te flexibel werken

En we vinden dat goed van onszelf

Omdat we het belangrijk vinden dat onze training Timemanagement aansluit bij de actualiteit onderzoeken wij regelmatig hoe mensen werken. Aan de hand van die bevindingen passen wij ons lesprogramma continu aan. Uit ons onderzoek (n=386) is gebleken dat we flexibel zijn. We zijn zelfs zo ontzettend flexibel dat bijna 87% van de respondenten hun plannen kunnen veranderen als dat nodig is. 52% van de deelnemers aan ons werkdrukonderzoek scoort een voldoende tot ruim voldoende en bijna 35% scoort zelfs goed tot heel goed op de flexibiliteitsschaal.

De voordelen van flexibel werken

Privé en maatschappelijk

Flexibel werken biedt werknemers de kans om op een slimme manier werk en privé flexibel te combineren. Als co-ouder kan ik daarover uit ervaring meepraten! Kijk ook naar de maatschappelijke voordelen die het kan bieden: denk bijvoorbeeld aan reductie van fileleed en ruimere mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. Een dergelijke vorm van flexibiliteit lijkt een zegen: we passen onze plannen op het werk aan omdat onze persoonlijke omstandigheden erom vragen. Omgekeerd kunnen we ook onze privéplannen aanpassen omdat het werk nou eenmaal flexibiliteit van ons verlangt. Maar er zijn kanttekeningen bij te plaatsen.

Het onderwijs is geen schoolvoorbeeld

Flexibel werken en hoge werkdruk

Flexibel werken is niet nieuw. Het onderwijs vormt hierin een voorhoede: leerkrachten hebben contacturen en vergaderingen op school. Voorbereiding van lessen, toetsen maken en nakijkwerk kan thuis. Onderwijs is echter ook een voorbeeld waar hoge werkdruk en flexibel werken samengaan. Zeker nu het coronavirus extra hoge eisen stelt aan docenten en schoolleiding, is het de vraag of hybride werken een wenselijke realiteit is. Er zijn veel haken en ogen.

1. De flexibele monocultuur

Wanneer ben je écht vrij?

Flexibel werken hybride werken

Het gevaar is dat men een monocultuur ontwikkelt waarbij men continu het gevoel heeft niet van vrije tijd en ontspanning te kunnen genieten en dat men tijdens het werk privéballen hoog te houden heeft. Werken en privéleven worden op deze wijze tot een grauwe brij gekneed doordat er geen duidelijk onderscheid meer is tussen werk en vrije tijd. Dit is een verschijnsel dat voor veel flexwerkers een realiteit is of dreigt te worden. Hybride werken kan leiden tot een continue beleving van werkdruk. Daarmee is niet gezegd dat meer dan 36 uren per week wordt gewerkt.

2. De realiteit is niet productief

Zelfsturing blijft voor velen lastig

In werkelijkheid is flexibel werken lang niet altijd de productieve realiteit. Uit ons onderzoek is ook gebleken dat veel mensen moeite hebben om op tijd taken af te ronden. We zien veel respondenten die laag scoren op taakmanagement. Ze vinden dat ze zo flexibel zijn dat ze hun plannen makkelijk aanpassen als dat ‘nodig’ is. Maar wat is nodig!? Een lage score op taakmanagement gaat vaak samen met concentratieproblemen. Mensen doen er goed aan zich minder flexibel op te stellen en zich koersvast op het voltooien van taken te richten.

3. Flexibel werken vraagt om discipline

Maak en plan en hou je aan je plan!

Als we flexibel werken is er minder sprake van sociale controle en is het lastig om de eigen voortgang te staven aan de omgeving. Dat moeten men zelf doen. Het helpt om te bereiken resultaten te formuleren en te plannen welke taken wanneer worden uitgevoerd. Het is dan nodig om prioriteiten te stellen en te werken met takenlijsten. Het probleem is echter dat veel thuiswerkers niet bedreven zijn in timemanagement of – ten onrechte – takenlijsten ervaren als een vorm van autoriteit.

4. Te flexibel werken kost teveel

Verloren tijd verdien je nooit terug

Soms ontkomen we er niet aan: door voortschrijdend inzicht, calamiteiten, marktontwikkelingen, onvoorziene invloeden, etc. plannen aan te passen. Het is echter cognitief belastend om tijdens een werkdag vaak te wisselen in het type taken. Het brein heeft na elke wijziging tijd nodig (15 tot 25 minuten) om zich optimaal te kunnen focussen. Dit tijdverlies leidt er vaak toe dat taken waaraan is begonnen niet worden afgerond. Besef dat alle tijd die al is besteed aan taken die uiteindelijk niet worden voltooid óók verloren is. Reken eens uit hoeveel tijd als gevolg van een verkeerd soort flexibiliteit (of gebrek aan koersvastheid) verloren is gegaan. Verloren tijd kun je op geen enkele manier terugverdienen.

Gerelateerde artikelen

De 9 teamrollen van Belbin

Teamrollen van Belbin geven jou inzicht in je relaties, verminderen stress, maken van jou een betere collega en helpen je verder in je carrière. Met een Belbin test kun je achter jouw teamrollen komen.

Lees meer

Neem contact op

Bereik meer met minder moeite

Bereik meer met minder moeite

Abonneer je op onze kennisbank

Je bent aangemeld voor de nieuwsbrief!