20 80 regel / Pareto principe: betekenis en uitleg

De 20 80 regel is ook bekend als het Paretoprincipe. Het is een vuistregel die uitgaat van een opmerkelijke wetmatigheid. Lees meer over de 20 80 regel.
20 80 regel pareto principe

Oorzaken en gevolgen

Een universele economische wet

In bijna elke cursus Timemanagement krijg ik de vraag of er niet zoiets bestaat als een basisprincipe waarmee je veel tijd kunt besparen. Ja zoiets bestaat: De 20 80 regel! Maar daarmee los je niet alles op. Het is echter wel één van de vele instrumenten die je in kunt zetten om prioriteiten te stellen. Denk vanuit het volgende principe: 20% van je inspanningen leveren 80% van het gewenste resultaat op en 80% van je inspanningen leveren 20% van het gewenste resultaat op.

Is het 20 80 regel of 80 20 regel?

Of Paretoprincipe?

20/80 regel, 80/20 regel en Pareto principe worden allemaal door elkaar heen gebruikt en dat is helemaal niet erg. Ze komen namelijk op hetzelfde neer. Deze regel, bedacht door de Italiaanse econoom Vilfredo Pareto, beschrijft de verhouding tussen oorzaak en gevolgen. Het principe kan breder worden beschreven. In zijn algemeenheid kunt je ook stellen dat 80% van de uitkomsten voortkomt uit 20% van de oorzaken. Pareto kwam tot deze verhouding in een tijd dat 80% van alle bezittingen in Italië in handen was van slechts 20% van de Italiaanse bevolking.

20 80 regel en timemanagement

20 80 regel of 80 20 regel en hoe pas je die toe?

Het Pareto principe in je werk

Als 20% van je inspanningen bijdragen aan 80% van je resultaten, is van belang dat je je op deze 20% richt. Ken deze inspanningen een hoge prioriteit toe. Net als de cirkel van invloed en de prioriteitenmatrix is de 20 80 regel een hulpmiddel om prioriteiten te stellen. Je gebruikt het in combinatie met andere methodes. Eerst bepaal je wat je verantwoordelijkheden zijn met de cirkel van betrokkenheid. Dan bepaal je jouw cirkel van invloed. Vervolgens werk je met de prioriteitenmatrix. Als je nog steeds tijd tekort komt om, zonder werkdruk, je taken te voltooien kun je de 20 80 regel toepassen. Stem samen met je leidinggevende af wat die 20% is.

Voorbeelden uit het privéleven

Het is nooit exact 20% en 80%

± 20% van je kleren draag je ± 80% van de tijd;
± 20% van je vrienden zie je ±80% van de tijd;
± 20% van je playlist beluister je ±80% van de tijd.

Maatschappelijk voorbeeld

Demografisch voorbeeld

20% van de bevolking maakt aanspraak op 80% van de zorgkosten;
20% van de burgers is verantwoordelijk voor 80% van belastingfraude;

20 80 regel in je werk

Weinig oorzaken, grote gevolgen

20% van de klanten zorgt voor 80% van de omzet;
20% van je e-mails draagt voor 80% bij aan taken;
20% van jouw acties draagt 80% bij aan je doelen;
20% van je collega’s verzet 80% van het werk.