Wat is web 3.0 en welke rol speelt crypto?

Web 3.0 is het web waar decentralisatie van macht (governance) samengaat met naadloze uitwisselbaarheid van diensten, informatie en waarde. Cryptocurrency (crypto) kan hierin een faciliterende rol vervullen.

Bitcoin en crypto's kopen

 
Computer
Let op: De koersen van cryptocurrency's zijn volatiel. De waarde van cryptocurrency's kunnen snel stijgen en snel dalen.

Online resultaatgericht werken en samenwerken met web 3.0

Inleiding

Decentralisatie door bijvoorbeeld kennis en macht in een netwerk te verdelen en niet bij een partij te beleggen is een typische Web 3.0 toepassing. Web 3.0 kan vele voordelen bieden. Het kan ervoor zorgen dat door betere kennisdeling efficiënt werken eenvoudiger wordt en kennis democratischer toegankelijk is. Dit biedt vele voordelen. Denk aan: onnodige werkdruk wordt gereduceerd door processen te automatiseren en gedecentraliseerd te laten valideren. Maar denk ook aan bijvoorbeeld een gedecentraliseerd systeem waarbij gelijkgestemden onafhankelijk van een overheid valuta ontwikkelen en transacties decentraal en gedistribueerd met behulp van een blockchain of hashgraph technology administreren. Respectievelijk Bitcoin en Hedera Hashgraph zijn hier duidelijke voorbeelden van.

Wat is web 3.0?

Van Web 1.0 naar Web 3.0

Web 1.0

Onder web 1.0 verstaan we het ‘read-only’ web. Mensen kunnen de informatie die op het internet of een intranet wordt aangeboden alleen lezen en bekijken. Reageren is niet mogelijk. We consumeren.

Web 2.0

Onder web 2.0 wordt het interactieve web verstaan. We zijn niet alleen maar in staat om informatie te lezen en bekijken, we kunnen ook informatie aanbieden of reageren. We kunnen reageren op aangeboden informatie, maar we kunnen ook informatie aanbieden zonder dat er om gevraagd is. Deze informatie noemen we user-generated content. Denk aan Wikipedia.

Toepassingen als Facebook of Youtube lijken op Web 3.0 toepassingen maar zijn feitelijk Web 2.0 toepassingen. Er kunnen weliswaar community’s worden ingericht maar tegelijkertijd is sprake van gecentraliseerd bestuur (governance): enerzijds heb je Facebook c.q. Meta of Alphabet (Google), anderzijds heb je de gebruikers van het platform.

Web 3.0

Web 3.0 is enerzijds een ontwikkeling waarbij toepassingen meer zijn geïntegreerd en op de behoefte van de individuele gebruiker zijn afgestemd binnen een groot interactief netwerk, waarbij informatie makkelijk deelbaar en vindbaar is en mensen makkelijk in contact komen met gelijkgestemden. Gebruikers regelen het dus zelf zonder bemoeienis van een centraal bestuur.

Blockchaintechnologie en de vooruitstrevende hashgraph technology kunnen een faciliterende rol vervullen. Gedecentraliseerd kan worden vastgelegd welke assets (uiteenlopende soorten activa) aan wie toebehoord en welke transacties hebben plaatsgevonden. Assets kunnen ruim worden opgevat: het is alles van waarde.

Voorbeelden Web 3.0 en het gebruik van crypto

Als je het gebruik van online sociale netwerken (online samenwerken), messaging en uiteenlopende apparaten wil combineren met bedrijfszekerheid (geen downtime), privacy en de zekerheid dat jouw data of digitaal bezit jouw eigendom blijft, kom je al snel uit bij Web 3.0 applicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van crypto. In het gebruik zal je mogelijk qua functionaliteit niet een wezenlijk verschil merken met veel Web 2.0 applicaties (zoals bijvoorbeeld online sociale netwerken).

Use cases

Een use case van crypto is dat via een gedecentraliseerd systeem mensen en organisaties in ruil voor een inspanning in de breedste zin van het woord worden beloond. Bijvoorbeeld: in ruil voor rekenkracht van een computer wordt als vergoeding een bepaalde hoeveelheid tokens uitgekeerd. Of in ruil voor het uitlenen van crypto wordt een rente in de vorm van een hoeveelheid tokens uitgekeerd. Of bijvoorbeeld voor het beschikbaar stellen van een gedecentraliseerde applicatie ontvangen degenen die deze applicatie beschikbaar stellen een vergoeding in de vorm van een aantal tokens. Omgekeerd geldt dat met deze tokens dus betaald moet worden. Die moeten dus worden aangeschaft op een exchange. Zodra er vraag en aanbod is zal er waarde worden toegekend aan een crypto.


Leestip: Decentralized Finance

Decentralized Finance (DeFi) is een nieuwe manier om te lenen, uitlenen, handelen, sparen en beleggen. Het is een open-source financieel systeem zonder centrale autoriteit of tussenpersonen.


web 3.0 crypto

Anti-monopolie en pro-privacy met behulp van DAO / Decentralized Autonomous Organization

Organisaties kunnen worden ingericht als een DAO (Decentalized Autonomous Organization) waardoor het mogelijk wordt om een organisatie door code in plaats van één of enkele mensen te leiden. Door decentralisatie kan de code niet zomaar worden aangepast waardoor de code in tact blijft.

Zeggenschap over hoe de DAO zich ontwikkelt is gedistribueerd onder liquidity providers met behulp van tokens. In de basis kan iedereen kan een liquidity provider worden. Daarvoor is het wel nodig dat er crypto (tokens van de betreffende DAO) wordt aangeschaft. Wanneer de vraag toeneemt, neemt de waarde van de crypto ook toe. Naast speculatie is de functionaliteit van de DAO bepalend voor de waarde van de crypto op lange termijn.

Enkele Cryptocurrency’s die als token voor DAO’s fungeren:

 • Curve DAO Token (CRV)
 • Uniswap (UNI)
 • Aave (AAVE)
 • Maker (MKR)
 • Synthetix (SNX)
 • Compound (COMP)
 • Sushiswap (SUSHI)
Web 3.0 cryptocurrency betalingen 2000 1000

Transacties en betalingen gedecentraliseerd door middel van een blockchain of hashgraph technology vastleggen

Als geld is gedigitaliseerd kan met een gedistribueerd grootboek wordt aangetoond welke hoeveelheid geld circuleert én welke transacties hebben plaatsgevonden. Hacken en geld ‘bijdrukken’ wordt hierdoor onmogelijk. Momenteel werken centrale banken aan de digitalisering van valuta. In Rusland, China en inmiddels ook in Europa is deze ontwikkelingen inmiddels gaande.

Cryptocurrency’s die bedoeld zijn als geld of als bridge currency kunnen dienen zijn bijvoorbeeld:

 • Bitcoin (BTC)
 • XRP (XRP)
 • Stellar (XLM)
 • Algorand (ALGO)
Wat is web 3.0 crypto metaverse nft's

Gegevenseigendom, smart contracts en non fungible tokens / NFT’s

Digitale gegevens kunnen worden gekopieerd of aangepast. Denk bijvoorbeeld aan eigendomsbewijzen, contracten en aktes waarvan het eigenaarschap kan worden gehackt. Door de vastlegging van eigenaarschap te distribueren wordt het zinloos om eigenaarschap te betwisten. Smart Contracts en NFT’s (Non Fungible Tokens) zijn typische Web 3.0 oplossingen.

De komst van NFT’s maakt het mogelijk om eigenaarschap toe te kennen aan digitale kunstwerken. Dit maakt het mogelijk om in digitale kunst te handelen en om aan fysieke kunst een eigendomsbewijs toe te kennen. Anno 2022 is deze markt nog erg speculatief. Dit blijkt uit de slechte kwaliteit van kunstwerken waar veel voor geboden wordt.

Dit zal gaan veranderen. Met de komst van het metaversum cq. Metaverse zal een behoefte ontstaan aan de vormgeving van dit virtuele universum. Zoals een parallele online wereld zal ontstaat, zo zal er ook in deze paralelle wereld een behoefte zijn aan virtuele objecten. Enkele cryptocurrency’s die aan de wieg van deze ontwikkeling staan zijn:

 • Decentraland (MANA)
 • The Sandbox (SAND)
 • Axie infinity (AXS)
 • Theta (THETA)
 • Enjin (ENJ)

Web 3.0 kenmerkt zich door interoperabiliteit

Door gegevens te distribueren wordt interoperabiliteit eenvoudiger. Gebruikers kunnen zelf bepalen vanaf welk device met informatie wordt gewerkt. Voorwaarde daarbij is dat verschillende systemen aan elkaar kunnen worden gekoppeld. Dit impliceert dat dus ook verschillende blockchains met elkaar moeten kunnen communiceren.

Enkele cryptocurrency’s die als token voor interoperability-oplossingen fungeren zijn:

 • Polkadot (DOT)
 • Cosmos (ATOM)
 • Harmony (ONE)
 • Quant (QNT)
 • Chainlink (LINK)
 • Thorchain (RUNE)

Web 3.0 kenmerkt zich door continuïteit

Doordat informatie en functionaliteit niet meer is gecentraliseerd, kan continuïteit worden geborgd. Kritieke dienstverlening zoals bijvoorbeeld internationaal betalingsverkeer of nutsvoorzieningen zijn minder vatbaar voor hacks en storingen. Maar denk ook aan cloudtoepassingen die nu al worden gebruikt, zoals file storage. Enkele cryptocurrency’s die hiervoor als token fungeren zijn:

 • Filecoin (FIL)
 • Bittorent (BTT)
 • Arweave (AR)
 • Holo (HOT)
 • Siacoin (SIA)
 • Storj (STORJ)
 • Maidsafe (MAID)
Wat is web 3.0 crypto oracles ai artificial intelligence

Het semantisch web en AI nemen een prominente plaats in binnen web 3.0

Naast interoperabiliteit kan informatie ook in verschillende formats worden verwerkt. Door verschillende gegevens te verbinden ontstaat een systeem waarin nieuwe inzichten ontstaan en handelingen worden geautomatiseerd. Zogenaamde Artificial Intelligence en Oracles spelen hierop in: informatie van buiten het netwerk kan worden gebruikt als input voor een smart contract of leidt tot nieuwe inzichten.

Enkele cryptocurrency’s binnen het domein van oracles zijn:

 • Chainlink (LINK)
 • Band Protocol (BAND)
 • Parsiq (PRQ)
 • API 3 (API3)
 • DIA Association (DIA)

Enkele cryptocurrency’s binnen het domein van Artificial Intelligence zijn:

 • The Graph (GRT)
 • Ocean Protocol (OCEAN)
 • Fetch.ai (FET)
 • iExec RLC (RLC)
 • Numeraire (NMR)

Web 3.0 enterprise oplossingen

Vertrouwen en samenwerken

Web 3.0 gaat ervan uit van decentralisatie van zeggenschap. Als wordt samengewerkt en transacties plaatsvinden is een systeem nodig dat ervoor zorgt dat vertrouwen is geborgd en samenwerking kosteneffectief is. Openbare blockchains zoals Bitcoin en Ethereum voorzien daar tot op zekere hoogte in maar volstaan niet voor grote organisaties die willen samenwerken.

Hedera (Hedera Hashgraph) heeft een DLT ontwikkeld dat sneller, eerlijker en energiezuiniger, stabieler en veiliger is dan de blockchains van Bitcion en Ethereum – dit kan worden toegeschreven aan het onderliggende hashgraph-consensusalgoritme en het feit dat governance is wereldwijd is belegd bij ondernemingen, dat Hedera tegenwoordig bezit en exploiteert.

Wat is web 3.0 crypto supply chain management

Logisiek en supply chain management

Naast de financiële sector is de logistieke wereld er een waar vertrouwen, snelheid en traceerbaarheid belangrijk zijn. Web 3.0 oplossingen kunnen hier een sleutelrol spelen. Cryptocurrency’s die hierin een rol spelen zijn:

 • VeChain (VET)
 • OriginTrial (TRAC)
 • Morpheus.Network (MNW)
 • Waltonchain (WTC)
 • CargoX (CXO)

Hoe zal web 3.0 zich verder ontwikkelen

In januari 2022 is de totale marktkapitalisatie van cryptocurrency’s minder dan dat van Apple. Gelijktijdig staan we aan de vooravond van het gebruik van cryptocurrency door centrale banken en grote ondernemingen. Een vertienvoudiging van de marktkapitalisatie is verhoudingsgewijs nog steeds weinig voor deze asset klasse.

Tegelijkertijd is de marktwaarde van de meeste cryptocurrency’s heel speculatief. De meeste cryptocurrency’s missen fundamentele toepassingen waardoor tractie door gebruik uit zal blijven. Dit geldt overigens niet voor de cryptocurrency’s die op deze pagina zijn opgesomd.

Ontwikkelingen waarbij een grote toename in transactievolume en adaptatie worden verwacht zullen betrekking hebben op de volgende domeinen: internationaal betalingsverkeer, interoperabiliteit, enterprise toepassing van hashgraph technology en supply chain management.