Wat is een Bitcoin en hoe werkt het?

Bitcoin is digitale valuta die gedecentraliseerd wordt beheerd door een peer tp peer netwerk. Er is geen centrale overheid of bank die monetair beleid voert. Daarmee is Bitcoin een typische web 3.0 toepassing.

Bitcoin en crypto's kopen

 
Computer
Let op: De koersen van cryptocurrency's zijn volatiel. De waarde van cryptocurrency's kunnen snel stijgen en snel dalen.

Wat is een bitcoin en hoe werkt het?

Bitcoin is niet tastbare valuta in de vorm van software, die niet wordt uitgegeven door een centrale bank of overheid. Daarmee is het een typische web 3.0 toepassing. Het bezit van Bitcoins en transacties worden door middel van een gedecentraliseerd grootboek bijgehouden op verschillende servers. Een dergelijke server wordt ‘node’ genoemd. Overeenstemming over transacties en bezit wordt door middel van consensus bereikt en vastgelegd. Elke transactie wordt verzameld in een groep (blok) en permanent aan de blockchain toegevoegd. Deze blockchain wordt bewaard op verschillende nodes. Dit is een decentrale vastlegging waarvoor geen banken of overheden nodig zijn.

Bitcoins vertonen gelijkenissen met fiat valuta. Net als Euro’s zijn Bitcoins onder te verdelen in kleinere eenheden. Deze onderverdeling is echter heel fijnmazig. Een duizendste Bitcoins zijn een milli en een hondermiljoenste is een satoshi. Bitcoins worden in een digitale portemonnee of op een exchande bewaard. Net als tegoeden bij een bank, zijn deze digitale portemonnees en exchanges beveiligd door middel van wachtwoorden en multifactor autheticatie. Vaak wordt er ook gebruik gemaakt van een zogenaamde ‘private key’.

Bitcoin omwisselen naar andere valuta

Bitcoin kan worden omgewisseld naar andere bekende valuta (fiat) zoals Euro en Dollar. Ook kan Bitcoin worden omgewisseld tegen andere cryptovaluta zoals bijvoorbeed Ethereum, XRP en Hedera Hashgraph. Er zijn verschillende beurzen en exchanges die dit mogelijk maken. De grootste exchanges hebben voldoende liquiditeit om Bitcoin om te wisselen naar bekende grote valuta. Bekende Exchanges zijn Binance, Kraken, Blox en LiteBit.

Bitcoin koers

Een voordeel ten opzichte van fiat

Bitcoins kunnen via het internet worden verzonden. Dit kan niet met traditionele fiat valuta. Als euro’s tussen banken worden overgemaakt, zal het noodzakelijk zijn dat de ontvangende partij over voldoende liquiditeit beschikt in het geval de klant euro’s in contanten wenst. Een betaling via een bank is eigenlijk het verplaatsen van een schuldbekentenis. Bitcoin is per definitie niet tastbaar, het is software. Dit is via het internet te versturen. Daarmee wordt de betaling een schuldbekentenis die meteen wordt voldaan (settlement).

Zijn Bitcoins te hacken?

wat is bitcoin en is het te hacken
250

Agency (SHA-256 algoritme). De hacks die in het verleden gerelateerd waren aan cryptocurrency of bitcoin waren hacks van exchanges. De websites waar klanten en beheerders op inloggen. Deze veiligheid van Bitcoin heeft ook een keerzijde. Doordat er geen centraal toezicht is kan een verkeerde overboeking niet ongedaan worden gemaakt. Een ontwikkeling die belangrijk is om te volgen is de ontwikkeling van kwantumcomputers. Quantum computing zorgt ervoor dat berekeningen in een fractie van een seconde kunnen worden uitgevoerd.

Een andere ontwikkeling die in de gaten moet worden gehouden is dat er voldoende nodes zijn. Wanneer een persoon 51% of meer van de nodes in zijn bezit heeft kan er een consensus worden gecreëerd waarmee het mogelijk is om een transactie aan te passen. Dit risico is echter theoretisch.

Wat is Bitcoin-mining?

Bitcoin is digitale valuta zonder centraal gezag van een overheid of (centrale) bank. Bitcoin maakt deel uit van een peer-to-peer network waardoor het als een typische Web 3.0 toepassing is. Het wordt door de waardeontwikkeling ook 'digitaal goud' genoemd.

Het is niet zo dat Bitcoins fysiek in een mijn worden gedelft. Dat kan ook helemaal niet want het is digitale valuta; het is een metafoor. Het ‘minen’ van Bitcoins dient een paar doelen. Transacties en eigenaarschap van bitcoins moet in de blockchain worden geregistreerd. Hiervoor is het nodig dat cryptografische berekeningen worden uitgevoerd. Omdat de blockchain een gedecentraliseerd netwerk is, is het netwerk afhankelijk van miners die bereid zijn om deze berekeningen uit te voeren. Deze miners krijgen in ruil voor de rekenkracht die zij beschikbaar stellen worden beloond met bitcoins.

Er zijn in totaal 21 miljoen bitcoins. Het minen van bitcoins wordt steeds moeilijker en vraagt steeds meer energie. Dit zorgt ervoor dat miners die veel geld hebben uitgegeven aan energiekosten minder of niet bereid zijn om hun bitcoins voor een laag bedrag te verkopen. Mining is in zekere zin ook een manier om waarde aan bitcoins toe te kennen. Doordat het aantal Bitcons beperkt is en miners niet bereid zijn om Bitcoins tegen voor minder dan de energiekosten te verkopen wordt Bitcoin kostbaarder.

Wie heeft Bitcoin uitgevonden?

Aan het begin van de financiële crisis is bitcoin beschikbaar geworden via het internet. Niemand weet wie Bitcoin heeft uitgevonden. Er is in 2008 academische whitepaper met de titel Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System geüpload. Het schetste de theorie en het ontwerp van een systeem voor een digitale valuta zonder controle van welke organisatie of overheid dan ook. De auteur met het pseudoniem Satoshi Nakamoto stelde: “Het kernprobleem met conventionele valuta is al het vertrouwen dat nodig is om het te laten werken. De centrale bank moet worden vertrouwd om de valuta niet te verlagen, maar de geschiedenis van fiat-valuta’s staat vol met schendingen van dat vertrouwen.”

Op 9 januari 2009 het bitcoin-netwerk werd gelanceerd. Satoshi Nakamoto heeft zich na verloop van tijd teruggetrokken. Dit is in lijn met de decentrale gedachte waar Bitcoin voor staat. Nu is de software open source en kunnen meerdere ontwikkelaars bijdragen aan de verbeteing van de software. Een van die organisaties is het MIT.

Kritiek op Bitcoin

Er kleven een aantal bezwaren aan Bitcoin. De belangrijkste kritiek is dat het minen van Bitcoin inmiddels heel veel energie vraagt en daardoor milieuvervuilend is. Dit is te voorkomen door groene energie te gebruiken voor het minen. Dit is echter een theoretische optie omdat er veel nodes zijn waarbij niet te controleren is of iedereen groene energie gebruikt. Daarnaast wordt Bitcoin in verband gebracht met criminaliteit. Dit is relatief aangezien de meeste criminaliteit gebruik maakt van fiat valuta.