Hoe gaat een raadslid om met stress?

Hoe gevoelig zijn gemeenteraadsleden voor stress?

Meer artikelen, tips en how to's ➔
Meer artikelen, tips en how to's ➔

 


Onderzoek door Gerdien Tenkink MSc.

Gerdien Tenkink is gezondheidspsycholoog en wilde inzicht krijgen in de invloed van sociale stress én mentale veerkracht op het gemoed en welbevinden van gemeenteraadsleden. Zij heeft daarbij ook onderzocht of het verschil maakt of je als gemeenteraadslid deel uitmaakt van de coalitie of de oppositie.

 

 


Wel of geen invloed op stress

Er zijn een aantal interne en externe stressfactoren waar je zelf invloed op uit kunt oefenen. Als je geen grip op je werk hebt kun je een cursus time management volgen; als je wordt overmand door stapels leeswerk kun je een cursus snellezen en mindmapping volgen en als je jezelf groen en geel ergert aan files kun je vroeger of later van huis vertrekken.

Het devies blijft dat je, als het mogelijk is, stress zoveel mogelijk moet reduceren en een gezonde work life balance moet nastreven. Hoe minder stress en werkdruk, hoe beter want dagelijkse stress heeft een negatieve invloed op onze stemming.

Het zijn met name kleine dagelijkse stressoren die een bedreiging vormen voor ons psychisch welzijn en onze fysieke gezondheid. Dat geldt ook voor een gemeenteraadslid.

Er zijn helaas stressfactoren waar je minder invloed op hebt. Dat komt meestal doordat je afhankelijk bent door omstandigheden buiten jezelf om. Een van de meest complexe stressfactoren waar iedereen mee te maken heeft is sociale stress. Daaronder verstaan we stress die ontstaat tijdens interactie met anderen.

Om een paar voorbeelden te geven:

1. Wanneer iemand zich richting jou geïrriteerd of onsympathiek uitdrukt kan jou dat een rotgevoel geven;
2. De momenten dat je een slecht nieuws gesprek moet voeren met een medewerker;
3. Als je overwerkt omdat je ‘nee’ zeggen tegen je baas moeilijk vindt en daardoor je grenzen worden overschreden;
4. Je wordt als raadslid (op social media) door burgers kritisch aangesproken vanwege je standpunten.

Gezien de aard van het werk heeft een gemeenteraadslid geregeld te maken met sociale stress. Op zich is dat logisch. Het raadslidmaatschap vraagt om veel sociale interactie en niet iedereen deelt dezelfde standpunten. Bovendien hebben veel gemeenteraadsleden naast hun raadswerk een baan of zijn ondernemer en hebben ze ook een gezin.

 

 


Onderzoek onder gemeenteraadsleden

Gerdien Tenkink heeft gebruik gemaakt van het Stress-Steun-Kracht-Kwetsbaarheid-Model (SSKK-model), een verklaringsmodel voor het ontstaan, voortbestaan, verdwijnen en mogelijk terugkeren van psychische klachten en hiermee samenhangend sociaal disfunctioneren.

Gemeenteraadsleden uit 3 gemeenten in het oosten van Gelderland zijn benaderd om deel te nemen aan het onderzoek. In een fractievergadering hebben ze uitleg gekregen over het onderzoek en is gevraagd om vrijwillige deelname.

Omdat sociale stress en psychisch welbevinden veranderlijke variabelen zijn, werden die gemeten zijn via een dagboekmethode. De demografische gegevens en de stabiele variabele mentale veerkracht zijn eenmalig gemeten via een online vragenlijst.

In totaal hebben 29 raadsleden het onderzoek met voldoende valide data afgerond. De deelnemers varieerden in leeftijd van 28 tot en met 76 jaar, met een gemiddelde leeftijd van 51,1 jaar. De deelnemersgroep bestond uit 8 vrouwen en 21 mannen, 19 deelnemers zetelden in de coalitie, 10 in de oppositie.

 

 


Uitkomsten van het onderzoek

De negatieve invloed van sociale stress op het psychisch welbevinden is aangetoond, hoewel het effect klein was is er wel sprake van een significant effect. Het maakt daarbij niet uit of een gemeenteraadslid tot de coalitie of oppositie behoort.

Het was opvallend dat alle deelnemers sowieso een zeer hoge scoorden op de veerkrachtschaal. De rol van mentale veerkracht op het psychisch welbevinden kon echter niet worden aangetoond.

 

 


Conclusie van het onderzoek

Gemeenteraadsleden merken bij een toename aan sociale stress een afname van psychisch welbevinden. Het effect is echter klein. De mentale veerkracht van de deelnemers is opmerkelijk hoog. Maar het is niet aangetoond dat dit ertoe heeft geleid dat daarom het negatieve effect van sociale stress op psychisch welbevinden klein is.

 

 


Advies voor raadsleden

Gelukkig heeft sociale stress een geringe negatieve invloed heeft op het psychisch welbevinden van een gemeenteraadslid. Het is echter wel een significant effect. Ondanks een hoge mentale veerkracht blijft het dus verstandig om stress en werkdruk waar mogelijk te reduceren. Het zijn namelijk kleine dagelijkse stressoren die van negatieve invloed zijn op het psychisch welzijn en de fysieke gezondheid.

Door omgevingsbewustzijn verder te ontwikkelen (eerder en breder weten wat er speelt) weten raadsleden eerder wat er leeft en speelt. Dit komt de kwaliteit van hun raadswerk ten goede. Een mooie bijkomstigheid is dat het sociale stress kan reduceren doordat men beter kan anticiperen op sentimenten die spelen.

Verder is uit onderzoek gebleken dat het raadswerk gemiddeld 16 uur per week kost. Er zijn verschillende mogelijkheden om de werkdruk te reduceren. Een daarvan is het aanleren van vaardigheden om effectiever en efficiënter te werken. Denk daarbij aan bijvoorbeeld een training time management en/of een cursus snellezen.

 

 


Het onderzoek roept drie vragen op:

Zijn mensen die zich geroepen voelen om gemeenteraadslid te worden van nature heel veerkrachtig?

Of hebben mensen, die minder veerkrachtig zijn, niet de ambitie om gemeenteraadslid te worden?

Of leidt het werk als gemeenteraadslid tot meer mentale veerkracht?

Gerdien Tenkink MSc. Is gezondheidspsycholoog en als extern adviseur verbonden aan Timension.

Gerelateerde trainingen

 

Timemanagement en werkdruk reduceren

Bereik meer met minder moeite. Leer effectief en efficiënt werken en bespaar tijd.

Timemanagement met Microsoft Outlook

Krijg grip op je werk en rust in je hoofd. Laat Microsoft Outlook vooral voor je werken.

Timemanagement met Google Workplace

Pas slim timemanagement toe. Plan en organiseer je werk met Google Workplace.

Plan een kennismaking

Neem contact op!

Elke training kan als een maatwerk- en incompanytraining worden aangeboden. Ook kunnen interventies op maat worden ontwikkeld.

Bel (085) 002 02 02

Voor vragen of een offerte

Ben je op zoek naar een korte inspiratiesessie of wil je worden geadviseerd over hoe je met effectieve trainingen de productiviteit van je organisatie kunt verbeteren?

 

Contact

Meer weten over slim werken?