Hoe werkt de SMART methode?

Waar staat ‘SMART methode’ voor en hoe gebruik je het in de praktijk?

De SMART methode

De SMART methode werkt!

Het SMART principe is effectief


De methode wordt gebruikt als hulpmiddel bij het formuleren van doelstellingen. Om doelen te behalen moet je in staat zijn om SMART doelen te stellen.

De SMART methode helpt je met het formuleren van heldere, haalbare doelen. De methode is zo beproefd dat het als een evergreen wordt beschouwd.

Het is een universele methode die je op professionele doelen maar ook op bijvoorbeeld je gezondheid en op andere aspecten van je privéleven kunt toepassen.

Denk als een banketbakker

Ga SMART doelen formuleren


Zeg eens: “Doe mij maar een bruidstaart!” De bakker zal vragen gaan stellen. Wat voor taart? Voor hoeveel gasten? En wanneer gaat u trouwen? Et cetera.

Ik merk in mijn trainingspraktijk dat kenniswerkers die oorspronkelijk uit de maakindustrie of ambachten komen de SMART methode snel onder de knie hebben.

Op zich is dat logisch. Dit soort cursisten zijn gewend om op concreet een product te leveren. Kenniswerkers kunnen leren van deze manier van werken.

Banketbakkers doen niet aan vage opdrachten. Ze vragen om duidelijkheid. Waarom? Om de klant tevreden te stellen en misverstanden uit te sluiten.

Formuleer resultaten net zo concreet als een banketbakker. Je opdrachtgever en jij moeten exact hetzelfde beeld van het eindresultaat hebben.

Als je niet precies weet wat de bedoeling is stel je vragen. Ga samen het resultaat beschrijven waaraan het doel moet voldoen. Ga het samen smart maken!

SMART methode: betekenis

SMART een makkelijke afkorting


SMART is een acroniem. Een afkorting die zo in zwang is geraakt dat het als een woord wordt gebruikt. De afkorting SMART staat voor:

De ‘S’ van de SMART methode:

Wees specifiek, dat scheelt werk


Beschrijf zo concreet mogelijk het eindresultaat of de situatie in voltooide staat. Zorg ervoor dat deze beschrijving zo niet voor meer dan een uitleg vatbaar is.

De ‘M’ van de SMART methode:

Meetbaar maken van je doel


Zorg ervoor dat duidelijk meetbaar is wanneer de situatie of het resultaat is bereikt. Bij bijvoorbeeld een spaardoel is dat een bepaald bedrag, een getal!

De ‘A’ van de SMART methode:

Jouw doelen zijn acceptabel


Vraag je af of het verstandig is om het doel na te streven. Wanneer belangrijkere doelen in de verdrukking komen kan het niet acceptabel zijn. 

De ‘R’ van de SMART methode:

Stel realistische doelen


Ken uzelfe, de ander en de omstandigheden. Is er voldoende tijd en budget? Ne jij en zijn de mensen met wie je werkt capabel genoeg?

Om een doel te bereiken moet jouw gestelde doel haalbaar zijn. Daarbij maakkt het niet uit of het kleine of grote doelen zijn. 

De ‘T’ van de SMART methode:

Tijdgebonden is een datum


Als je doelen wilt bereiken moet je deadlines stellen. Je kunt korte en lange termijn doelen stellen. Begin simpel als je doelen stelt: bepaal wat je per week wilt bereiken.

Tijdgebonden is een datum en in een aantal gevallen een datum en een tijdtstip. Denk aan bijvoorbeeld een tender of een militaire operatie.

Voorbeeld van de SMART methode

Een spaardoel of keuken verbouwen


Een voorbeeld van een SMART uitwerking van een doelstelling is: “Op 31 december aanstaande heb ik 800 euro gespaard.”.

De doelstelling is specifiek en meetbaar, het exacte geldbedrag is gespecificeerd. Het doel is acceptabel en realistisch en er is een specifiek tijdstip benoemd.

Als je op 31 december je keuken verbouwd wil hebben zal je SMART doelstelling veel uitgebreider worden beschreven. Zeker als je de verbouwing uitbesteedt.

Je moet een tekening leveren. Folders van kranen, kastjes, plinten en de inbouwapparatuur bij moeten leveren. En wellicht monsters van het tegelwerk.

Belang van de SMART methode

Het SMART principe zorgt voor grip


Als je geen doelen hebt geformuleerd wordt het stellen van prioriteiten onmogelijk; je weet dan immers niet wat wel en niet belangrijk is.

De SMART methode is een manier om gewenste resultaten (doelen) te beschrijven. Daarom is het een vast onderdeel in een training timemanagement.

Gevoelens en de SMART methode

“31 december ben ik 82% gelukkig!”


De methodiek is universeel maar dekt niet alle doelen die we willen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan doelen die samenhangen met ons gevoelsleven.

Geen weldenkend mens kan een doel als ’31 december aanstaande wil ik me 82% gelukkig voelen’. Positieve gevoelens zijn niet meetbaar.

Hoe zorg je ervoor dat je een abstact doel bereikt? Denk na over doelen die eraan bijdragen. Denk aan minder werkdruk, een opgeruimd huis, et cetera.

Denk dus bij een abstract resultaat, zoals een gevoel, aan onderliggende doelen. Maak die doelen SMART zodat je uiteindelijk ook jouw abstracte doel bereikt.

Plan een kennismaking

Neem contact op!

Elke training kan als een maatwerk- en incompanytraining worden aangeboden. Ook kunnen interventies op maat worden ontwikkeld.

Bel (085) 002 02 02

Voor vragen of een offerte

Ben je op zoek naar een korte inspiratiesessie of wil je worden geadviseerd over hoe je met effectieve trainingen de productiviteit van je organisatie kunt verbeteren?

 

Contact

Meer weten over slim werken?