SMART methode om doelstellingen te formuleren


Waarom werkt de SMART methode? Betekenis en uitleg

cursus timemanagement

Inhoudsopgave


De SMART methode heeft zich bewezen

Het SMART principe is inmiddels gemeengoed


De methode wordt gebruikt als hulpmiddel bij het formuleren van doelstellingen. Om resultaten te kunnen bereiken is het belangrijk dat je doelen stelt. De methodiek helpt je met het formuleren van heldere, haalbare doelen.

De methode is zo beproefd dat het als een evergreen wordt beschouwd en in iedere cursus timemanagement geoefend wordt. Het is een universele methode die je op professionele doelen maar ook op bijvoorbeeld je gezondheid kunt toepassen.

 

Denk als een banketbakker

Zeg eens tegen de bakker: “Doe mij maar een bruidstaart!”


Als je bij de bakker bent en zegt: “Doe mij maar een bruidstaart!” Dan zal hij vragen gaan stellen. Wat voor taart? Voor hoeveel personen? En wanneer moet ie geleverd worden? Tegen welk budget?.

Ik merk in mijn trainingspraktijk dat kenniswerkers die oorspronkelijk uit de maakindustrie of ambachten komen de SMART methode snel onder de knie hebben.

Op zich is dat logisch. Dit soort cursisten zijn gewend om op concreet een product te leveren. Kenniswerkers kunnen leren van deze manier van werken. Banketbakkers doen niet aan vage opdrachten. Ze vragen om duidelijkheid.
 

SMART methode: betekenis

SMART is een afkorting die we makkelijk onthouden


SMART is een acroniem. Een afkorting die zo in zwang is geraakt dat het als een woord wordt gebruikt. De afkorting SMART staat voor:

 

De ‘S’ van de SMART methode: Specifiek


Beschrijf zo concreet mogelijk het eindresultaat of de situatie in voltooide staat. Zorg ervoor dat deze beschrijving zo niet voor meer dan een uitleg vatbaar is.

 

De ‘M’ van de SMART methode: Meetbaar


Zorg ervoor dat duidelijk meetbaar is wanneer de situatie of het resultaat is bereikt. Bij bijvoorbeeld een spaardoel is dat een bepaald bedrag.

 

De ‘A’ van de SMART methode: Acceptabel


Vraag je af of het verstandig is om het doel na te streven. Wanneer belangrijkere doelen in de verdrukking komen kan het niet acceptabel zijn.

 

De ‘R’ van de SMART methode: Realistisch


Ken uzelfe, de ander en de omstandigheden. Is er voldoende tijd en budget? Ne jij en zijn de mensen met wie je werkt capabel genoeg?

 

De ‘T’ van de SMART methode: Tijdgebonden


Tijdgebonden is een datum en in een aantal gevallen een datum en een tijdtstip. Denk aan bijvoorbeeld een tender of een militaire operatie.

 

SMART methode toegepast: voorbeeld

Een spaardoel kun je bij uitstek SMART formuleren


Een voorbeeld van een SMART uitwerking van een doelstelling is: “Op 31 december aanstaande wil ik 800 euro gespaard hebben om een tripje te kunnen maken.”.

De doelstelling is specifiek en meetbaar, het exacte geldbedrag en waarvoor het nodig is zijn gespecificeerd. Het doel is acceptabel en realistisch en er is een specifiek tijdstip benoemd wanneer het doel moet zijn bereikt.

 

Het belang van de SMART methode

Het SMART principe zorgt voor grip op een opdracht


Het stellen van doelen is belangrijk. Als je geen doelen hebt geformuleerd wordt het stellen van prioriteiten onmogelijk; je weet dan immers niet wat wel en niet belangrijk is.

De SMART is een manier om gewenste resultaten (doelen) te beschrijven. De methodiek is daarom een vast onderdeel in een training timemanagement en gaat vaak vooraf aan het werken met de prioriteitenmatrix.

 

Gevoelens en emoties kun je niet SMART uitdrukken

Maar wat aan een goed gevoel bijdraagt wél!


De methodiek is universeel maar dekt niet alle doelen die we willen bereiken. Denk bijvoorbeeld aan doelen die samenhangen met ons gevoelsleven.

Geen weldenkend mens kan een doel als ’31 december aanstaande wil ik me 82% gelukkig voelen’. Gevoelens zijn niet meetbaar. Je kunt echter wel nadenken over doelen die bijdragen aan een gevoel dat je nastreeft.

Volg de cursus

timemanagementIncompanyofferte aanvragen