Proactief gedrag: uitleg

Proactief gedrag en een proactieve houding zijn een voorwaarde voor succes

proactief gedrag proactieve houding

Werk als een PRO!


Werk effectiever en efficiënter na de cursus time management. Krijg grip op je werk en rust in je hoofd. Bereik meer met minder moeite.

Proactief gedrag leidt tot succes

Neem initiatief en krijg meer invloed


Proactief gedrag betekent dat je zoveel mogeijk invloed wil uitoefenen op zaken waar jij je bij betrokken voelt. Het draagt bij aan je succes.

Je neemt verantwoordelijkheid voor jouw gedrag vanuit je waarden en doelen en niet vanuit je emoties en impulsen.

Waaraan herken je proactief gedrag?

Initiatief nemen staat centraal


Mensen met een proactieve houding zijn in staat om toekomstgericht te handelen. Het begint ermee dat ze doelen die ze willen bereiken hebben geformuleerd.

Daardoor zijn ze beter in staat om toekomstgericht te handelen. Zelfs als het om lange termijn doelen gaat handelen ze in het dagelijks leven effectiever.

Ze kunnen beter anticiperen op kansen en bedreigingen. Dat doen ze bijvoorbeeld door in een vroegtijdig stadium actie te ondernemen en voorbereid te zijn. 

Een heel duidelijk voorbeeld proactief gedrag is bijvoorbeeld investeren in persoonlijke groei door middel van cursussen, trainingen en opleidingen.

Proactief gedrag en werk

Wie bepaalt jouw agenda?


Als je een proactieve houding hebt betekent bepaal jij hoe jouw dag eruit ziet. Je doet vandaag wat je vandaag kunt doen, je stelt dingen niet uit. Je maakt een prioriteitenlijst en je houdt je hieraan.

Het tegenovergestelde proactief gedrag is reactief gedrag, wat inhoudt dat je jouw dag laat bepalen door anderen of situaties die zich voordoen.

Je werkt in feite van de hak op de tak en je waait met alle winden mee. Het voelt alsof dingen jou overkomen. Zo bereik je je doelen niet.

Proactief gedrag zorgt ervoor dat jij zelf de controle hebt over situaties en dat je actief op zoek gaat naar mogelijkheden om jouw doelen te bereiken.

Militairen worden getraind om een proactieve mindset te ontwikkelen omdat aangetoond is dat het leidt tot succes. Je hebt succes als je jouw doelen bereikt.

Het is belangrijk dat je een proactieve mindset hebt. Wanneer dat ontbreekt zal je minder uit jezelf halen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

 

Proactief gedrag: de 1e eigenschap

Waar heb je invloed?


Het boek van Stephen Covey: De zeven eigenschappen van effectief leiderschap stelt dat de eerste eigenschap waar je aan moet voldoen proactief gedrag is.

Je moet bereid zijn om daar waar je de ruimte hebt invloed uit te oefenen en die ruimte te laten groeien. Dat wordt ook wel de cirkel van invloed genoemd.

En het gaat verder dan dat. Iedereen heeft te maken met tegenslag. Je zal ook de bereidheid moeten hebben om jezelf te herpakken en je doelen na te streven.

 

De cirkel van invloed

Ben je betrokken of heb je invloed?


Een analogie die je kunt gebruiken is eveneens bedacht door Stephen R. Covey. Het is een grafische weergave van de realtie tussen betrokkenheid en invloed.

cirkel van invloed

In ons werk en leven zijn we betrokken bij gebeurtenissen en omstandigheden die zich aandienen. We noemen dat de cirkel van betrokkenheid.

Binnen de cirkel van betrokkenheid kunnen we invloed uitoefenen. De ruimte die we benutten om invloed uit te oefenen noemen we de cirkel van invloed.

De kunst is om de cirkel van invloed te vergroten. Hoe groter die cirkel, hoe proactiever je gedrag. Als je reactief bent is de cirkel kleiner.

 

Proactief gedrag in je leven

Blijf jezelf verbeteren en bereik meer


Proactief gedrag kan zich op veel manieren uiten. Het begint bij nadenken over wat je belangrijk vindt en wat je na wilt streven. 

Daarna kun je ernaar handelen door te bepalen wat je gaat doen maar ook keuzes te maken over wat je niet gaat doen.

Dat kan dus ook inhouden dat je afscheid neemt van slechte gewoontes, slechte vriendschappen, slechte arbeidsomstandigheden en ga zo maar door.

Een proactieve houidng kan je jezelf eigen maken. Je kan beginnen met het maken van een lijst van doelen die je wilt bereiken.

Vervolgens ga je werken aan de doelen waar jij zelf de meeste invloed op hebt en het minst afhankelijk bent van anderen of omstandigheden.

Gerelateerde trainingen

Veel bezoekers zijn geïnteresseerd in een van onderstaande cursussen:

Cursus time management met Outlook | 2-daagse training

Leer effectief en efficient werken in combinatie met MS Outlook. Vraag informatie aan voor de cursus time management met Outlook.

Open training time management | 2-daagse training

In de cursus time management leer je effectief en efficiënt werken. Je bereikt meer resultaten met minder moeite en je voorkomt onnodige werkdruk.

Open training
Incompanytraining

Gratis training timemanagement | E-learning

In de gratis cursus time management leer via een app op je smartphone. Leer doelen formuleren, prioriteiten stellen en breinvriendelijk werken.